CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKuklytė, Jūratė
  Main AffiliationEkonomikos ir vadybos fakultetas
  Working groupsVadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti
  E-mailjurate.kuklyte@vdu.lt
  ORCID0000-0003-3841-0032
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasAktualu / Actual
  Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtotiNarėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  8 [2021-04-24]11 [2021-04-24]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00177YesParama už akademinius pasiekimusP-DAP-18-272018-01-012018-12-31Institucinis

  Publications

  Articles

  1. Kuklytė, Jūratė; Raišienė, Agota Giedrė. Assessment of social business model in Lihuania by using factor analysis // Drivers for progress in the global society : 5th European interdisciplinary forum 2017 (EIF 2017), Vilnius (Lithuania) / editor Agota Giedrė Raišienė and Yuriy Bilan. Bologna : Editografica, 2018. ISBN 9788887729474, handle:20.500.12259/58479 [Mokslo straipsnis / Research article]
  2. Kuklytė, Jūratė. Cybersexual harassment as ICTs development consequences: a review // European journal of business science and technology. Brno : Mendel University Press, 2018, Vol. 4, iss. 2. ISSN 2336-6494, doi:10.11118/ejobsat.v4i2.137, handle:20.500.12259/60415. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60415/2/ISSN2336-6494_2018_V_4_2.PG_187-195.pdf>, <http://dx.doi.org/10.11118/ejobsat.v4i2.137> [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Kuklytė, Jūratė. Metamorphosis of organizational deviance in a contemporary workplace // Economic theory and practice 2017: proceedings of Matej Bei University, Banska Bystrica, 3-4 Oct 2017, Vol. I / edited by Martin Bod'a. Banska Bystrica: Publishing house of Matej Bei University in Banska Bystrica, 2018. ISBN 9788055714240, handle:20.500.12259/59670 [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Kuklytė, Jūratė; Kaunietis, Mikas. Vadovo seksualinio priekabiavimo atvejų įtaka organizacijos įvaizdžiui vartotojų požiūriu // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2018, T. 21. ISSN 2029-1701, handle:20.500.12259/61100. Internet access: <https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(21)%202019-01.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, International Security & Counter-Terrorism Reference Center (EBSCO)]
  5. Kuklytė, Jūratė. Challenges and vulnerabilities of analysing cybercrime costs // European journal of business science and technology. Brno : Mendel University Press, 2017, Vol. 3, iss. 2. ISSN 2336-6494, doi:10.11118/ejobsat.v3i2.105, handle:20.500.12259/57407. Internet access: <http://dx.doi.org/10.11118/ejobsat.v3i2.105> [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Vveinhardt, Jolita; Kuklytė, Jūratė. Forms of destructive relationships among the employees: how many are there and what is the extent of the spread? // Independent journal of management & production [electronic resource]. São Paulo : Instituto Federal deEducação Ciência e Tecnologia de São Paulo Instituto, 2017, Vol. 8, iss. 1. ISSN 2236-269X, doi:10.14807/ijmp.v8i1.532, WOS:000448027700014, handle:20.500.12259/54727. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/54727/2/ISSN2236269X_2017_V_8_1.PG_205-231.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [ABI/INFORM (ProQuest), ProQuest Central, IndexCopernicus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
  7. Kuklytė, Jūratė; Ūsas, Antanas. Informacinės visuomenės iššūkiai: kokios yra kibernetinių nusikaltimų formos? // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2017, T. 18. ISSN 2029-1701, handle:20.500.12259/57095. Internet access: <https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(18).pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, International Security & Counter-Terrorism Reference Center (EBSCO)]
  8. Kuklytė, Jūratė. Islamic leadership and workplace deviance: what are the interactions? // Balkan journal of social sciences = Balkan sosyal bilimler dergisi. Tekirdağ : Namik Kemal University, 2017, special iss. ISSN 1309-9841, handle:20.500.12259/58148. Internet access: <http://dergipark.gov.tr/bsbd/issue/33881/359607>, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/399358> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Academic Search Complete (EBSCO)]
  9. Kuklytė, Jūratė; Vveinhardt, Jolita. Kuriamos socialinės vertės maksimizavimas: socialinių verslo modelių taikymo Lietuvoje tendencijos // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, [T.] 77. ISSN 1392-1142, doi:10.1515/mosr-2017-0004, handle:20.500.12259/35139. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35139/1/ISSN2335-8750_2017_N_77.PG_57-79.pdf>, <http://dx.doi.org/10.1515/mosr-2017-0004> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ABI/INFORM (ProQuest), VINITI, CEEOL, De Gruyter]
  10. Kuklytė, Jūratė. Standartinių nešiojamųjų kompiuterių pirkimo dvinarė logistinė analizė Lietuvoje // Laisvalaikio tyrimai : elektroninis mokslo žurnalas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2017, nr. 1 (9). ISSN 2345-0339, handle:20.500.12259/54160. Internet access: <http://laisvalaikiotyrimai.lsu.lt/images/Straipsnis_Nr_9/Kuklyt%C4%97.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Kuklytė, Jūratė. Theorical insights of summary innovation index and related factors // Profesinės studijos: teorija ir praktika = Professional studies: theory and practice. Šiauliai : Šiaulių kolegijos leidybos centras, 2017, nr. 3 (18). ISSN 1822-3648, handle:20.500.12259/56885. Internet access: <https://svako.lt/uploads/pstp-2017-3-18-28-34.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO), IndexCopernicus, Academic Search Premier (EBSCO)]
  12. Vveinhardt, Jolita; Kuklytė, Jūratė. Development improvement programme of social business models in Lithuania // Forum scientiae oeconomia. Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe WSB, 2016, Vol. 4, no. 4. ISSN 2300-5947, handle:20.500.12259/52888. Internet access: <http://www.wsb.edu.pl/container/Forum%20nr%204%202016/12.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, ERIH Plus]
  13. Kuklytė, Jūratė. Netradicinės naftos kainų svyravimų ir prognozavimo apžvalga // Laisvalaikio tyrimai : elektroninis mokslo žurnalas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016, nr. 2 (8). ISSN 2345-0339, handle:20.500.12259/53084. Internet access: <http://laisvalaikiotyrimai.lsu.lt/images/Straipsnis_Nr_8/Kuklyt%C4%97.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  14. Vveinhardt, Jolita; Kuklytė, Jūratė. Socialiniai verslo modeliai: diegimo tendencijos ir koncepcijos // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, T. 10, nr. 1. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.1.9, handle:20.500.12259/31522. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31522/1/ISSN2335-8742_2016_V_10.N_1.PG_171-186.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Business Source Premier (EBSCO)]
  15. Kuklytė, Jūratė. Socialinio verslo modelių taikymui ir vystymui įtaką darantys veiksniai Lietuvoje // Mokslas ir studijos 2016 : teorija ir praktika [elektroninis išteklius]: tarptautinės studentų mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys / sudarytoja Aistė Dzimidaitė Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija, 2016. handle:20.500.12259/53083. Internet access: <http://www.slk.lt/sites/default/files/mokslas_ir_studijos_2016_straipsniu_rinkinys.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  16. Vveinhardt, Jolita; Kuklytė, Jūratė. Suminio inovacijų indekso ir jį lemiančių veiksnių analizė Lietuvoje // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, T. 10, nr. 2. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.2.2, handle:20.500.12259/33446. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33446/1/ISSN2335-8742_2016_T_10.N_2.PG_31-45.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Business Source Premier (EBSCO)]
  17. Švagždienė, Biruta; Kuklytė, Jūratė. The analysis of factors which have impact for summary innovation index in Germany, Estonia and Lithuania // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016, Vol. 15, no. 2 (38B). ISSN 1648-4460, WOS:000391160900015, handle:20.500.12259/53251 [Mokslo straipsnis / Research article] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences, EconLit]
  18. Kuklytė, Jūratė; Vveinhardt, Jolita. What are the objects of social business models and who benefits in Lithuania? // Dynamic relationships management journal. Ljubljana : Slovenian Academy of Management, 2016, Vol. 5, no. 2. ISSN 2232-5867, doi:10.17708/DRMJ.2016.v05n02a03, handle:20.500.12259/56937. Internet access: <http://www.sam-d.si/Upload/Articles/DRMJ.2016.v05n02a03.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]

  ETD

  Master thesis

  Kuklytė, Jūratė. Socialinio verslo modelių taikymo ir vystymo Lietuvoje tobulinimo programa. 2016. handle:20.500.12259/120852 [Magistro darbas / Master thesis]