CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NamePaulaitis, Šarūnas
  Main AffiliationBiochemijos katedra
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Gamtos mokslų fakultetasIstorija / History
  Biochemijos katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Thesis

  Paulaitis, Šarūnas; Akuneca, Ieva; Stankevičius, Mantas; Ragažinskienė, Ona; Maruška, Audrius. Analysis of essential oils and phenolic compounds of Potentilla fructicosa L. using chromatographic and spectrophotometric techniques // The vital nature sign [elektroninis išteklius] : 7-th international scientific conference : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2013, [no. 7]. ISSN 2335-8653, handle:20.500.12259/49615 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Master thesis

  Paulaitis, Šarūnas. Krūminės sidаbrаžоlės (Pоtentillа fructicоsа L.) fenоlinių junginių ir eterinių аliejų tyrimаi, kiekybinė ir kоkybinė аnаlizė pаnаudоjаnt spektrоfоtоmetrinius ir chrоmаtоgrаfinius аnаlizės metоdus. 2013. handle:20.500.12259/119649 [Magistro darbas / Master thesis]