CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameValienė, Eugenija
  Name VariantsValiene, Eugenija
  Main AffiliationHumanitarinių mokslų fakultetas
  E-maileugenija.valiene@vdu.lt
  ORCID0000-0003-3051-8823
  Research InterestsŠiuolaikinė lietuvių literatūra ir literatūros kritika, literatūros sociologija, spaudos tyrimai / Contemporary Lithuanian literature, literary critique, sociology of literature, literary press (media)
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Humanitarinių mokslų fakultetasAktualu / Actual
  Lituanistikos katedraAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2017Lektorė / LectorVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20102016Daktaro laipsnis. Humanitariniai mokslai (04H). Disertacija „Grožinės literatūros recenzija Lietuvoje XXI amžiuje: komunikacinis aspektas“ / DissertationVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20062009Magistro laipsnis. Literatūra ir spauda / MasterVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20012006Bakalauro laipsnis. Lietuvių filologija / Bachelor of Lithuanian philologyVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2019Moters savivoka feministiniuose romanuose (Gabijos Grušaitės „Neišsipildymas“, Ugnės Barauskaitės „Dešimt“, Vaivos Rykštaitės „Plaštakių sindromas“) / Woman's self-esteem in feminist novels (Gabija Grušaitė‘s „Neišsipildymas“, Ugnė Barauskaitė‘s „Dešimt“, Vaiva Ryštaitė‘s „Plaštakių sindromas“)Magistro / MasterJegorova, Viktorija
  2019Intertekstualumas ir ironija Juozo Erlicko kūriniuose vaikams ir suaugusiesiems / Intertexuality and irony in Juozas Erlickas works for children and adultsMagistro / MasterŽuromskienė, Deimantė

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectSubject CodeInstitution
  2018-092018-10Lietuvių literatūrinės spaudos istorijaLLT 5015Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  2018-092018-12Spaudos stiliai ir žanraiLLT 6012Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2019-02LFL 1003Leidybinio darbo pagrindaiVytauto Didžiojo universitetas

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-03]0 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Valienė, Eugenija. Nacionalinės tapatybės žymės sovietinėje literatūrinėje periodikoje (identiteto perkūros strategijos socializmo sąlygomis) // Acta litteraria comparativa : mokslo darbai. Vilnius : Edukologija, 2012-2013, [T.] 6 : Tapatybės paieškos baltų literatūrose. ISSN 1822-5608, handle:20.500.12259/51856 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography]
  2. Valienė, Eugenija. Periferijos sindromas Kauno kultūros ir meno savaitraštyje „Nemunas“ : literatūrinės kritikos specifika 2000–2013 m // Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz’s readings. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 6 : „Gimtoji Europa“: erdvė, mintis, žodis. ISSN 2029-8552, handle:20.500.12259/27782. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/27782/1/ISSN2029-8692_2013_N_6.PG_52_62.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  3. Valienė, Eugenija. Komunikaciniai literatūrinės recenzijos žanro aspektai // Žurnalistikos tyrimai : mokslo darbų žurnalas : (komunikacija ir informacija). Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, nr. 5. ISSN 2029-1132, handle:20.500.12259/34325. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34325/1/ISSN2029-1132_2012_N_5.PG_206-236.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Valienė, Eugenija. Diaspora ir tautos istorijos populiarinimas : Kazio Almeno atvejis // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 53 (2010). ISSN 1392-0588, handle:20.500.12259/33022. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33022/1/ISSN2335-8769_2010_N_53.PG_19-45.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [TOC Premier (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), CEEOL]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Valienė, Eugenija. Grožinės literatūros recenzija Lietuvoje XXI amžiuje: komunikacinis aspektas. 2016. handle:20.500.12259/125349 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Valienė, Eugenija. The Review of Fiction in the 21st century Lithuania: the Communicative Aspect. 2016. handle:20.500.12259/120986 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Žuromskienė, Deimantė. Intertekstualumas ir ironija Juozo Erlicko kūriniuose vaikams ir suaugusiesiems. 2019. handle:20.500.12259/62441 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Jegorova, Viktorija. Moters savivoka feministiniuose romanuose (Gabijos Grušaitės „Neišsipildymas“, Ugnės Barauskaitės „Dešimt“, Vaivos Rykštaitės „Plaštakių sindromas“). 2019. handle:20.500.12259/62399 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Valienė, Eugenija. Kazio Almeno kūryba: tautinis turinys ir populiarioji literatūra. 2009. handle:20.500.12259/121021 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  Jakaitytė, Radvilė. Lietuvių detektyvo ypatumai: Justo Piliponio ir Birutės Mackonytės romanai. 2020. handle:20.500.12259/106442 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]