CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameGelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė
  Name VariantsGelūnaitė, Gintarė
  Main AffiliationKalbų ir kultūrų skyrius
  Working groupsDaugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai
  E-mailgintare.gelunaite-malinauskiene@vdu.lt
  ORCID0000-0001-5773-4580
  Research InterestsTarpkultūrinė komunikacija, taikomoji kalbotyra, vokiečių kalbos mokymo metodika ir didaktika, integruotas kalbos ir dalyko mokymas, verslo komunikacija vokiečių kalba / Intercultural communication, applied linguistics, teaching German as a foreign language, content and language integrated learning, business communication - German
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Užsienio kalbų institutasAktualu / Actual
  Kalbų ir kultūrų skyriusAktualu / Actual
  Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimaiKlasterio narėAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2015Vokiečių kalbos lektorėVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20082015Vokiečių kalbos asistentėVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20062008Verslo komunikacijos vokiečių kalba studijos (magistro kvalifikacinis laipsnis)Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20022006Vokiečių filologijos studijos (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartEndHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2014-06-222014-07-05Stipendija mokymams "Auffrischung: Methodik / Diktatik DaF im Unterricht (liet. Seni-nauji metodai)Getės institutas, Vilnius

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2007VKL0315Vokiečių kalba profesinėje veikloje, C1.1Užsienio kalbų institutas
  2013VKL0311Vokiečių kalba, A1Užsienio kalbų institutas
  2009VKL0312Vokiečių kalba, A2Užsienio kalbų institutas
  2005VKL0317Vokiečių kalba, B1.1Užsienio kalbų institutas
  2013VKL0316Vokiečių kalba, B1.2Užsienio kalbų institutas
  2013VKV0302Vokiečių kalba, A1.1Užsienio kalbų institutas
  2013VKV0302Vokiečių kalba, A1.2Užsienio kalbų institutas
  2014VKV0300Vokiečių kalba, A2.1Užsienio kalbų institutas
  2014VKV0301Vokiečių kalba, A2.2Užsienio kalbų institutas
  2014VKL0314Vokiečių kalba, B2Užsienio kalbų institutas
  2016VKE6001Seminarai: Vokiškai kalbančių šalių finansų sistemos ir jų terminija (magistrantams)Humanitarinių mokslų fakultetas
  2018VKD1005Šiuolaikinė vokiečių kalba IIHumanitarinių mokslų fakultetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionInstitution
  2018Vyriausiojii referentėUžsienio kalbų institutas
  20072018Vyresnioji referentėUžsienio kalbų institutas
  20052007ReferentėUžsienio kalbų institutas

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2018-11-22„Die Zusammenarbeit mit den Litauern: eine Herausforderung oder Möglichkeit“ (liet. Bendradarbiavimas su lietuviais: iššūkis ar galimybė?)Kauno raj., UAB „HELLA Lietuva“Vestas tarpkultūrinis verslo seminaras (angl. k) UAB „HELLA Lietuva“ įmonei
  2017-06-01 – 2017-06-02„Die Zusammenarbeit mit den Litauern: eine Herausforderung oder Möglichkeit“ (liet. Bendradarbiavimas su lietuviais: iššūkis ar galimybė?)Miunchenas, ARTEC GmBHVestas tarpkultūrinis verslo seminaras (vok. k.) ARTEC GmBH įmonei
  2017-05-13“Deutsch mit Filmen” (liet. Vokiečių kalba su filmais)Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityVestas seminaras (vok. k.)
  2017-05-04„Dalykiniai pokalbiai telefonu“Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityVestas seminaras (vok. k.)
  2015-06-02"Vaizduotės ugdymas. Pamoka kino pasaulyje"Kauno pedagogų kvalifikacijos centrasSeminaras (vok. k.) Kauno miesto ir Kauno rajono vokiečių k. mokytojams
  2014-11-28„Seni-nauji metodai“ vokiečių kaip užsienio kalbos dėstymeGetės institutas, VilniusVestas seminaras
  2014-08-18 – 2014-08-22„Seminar Deutsch für Lehrkräfte im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht in MOE/GUS: „Gestaltung eines zeitgemäßen DaF-Unterrichts unter Berücksichtigung von Het-erogenität“Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityTarptautinio seminaro skirto vokiečių kalbos dėstytojų kvalifikacijai kelti organizatorius bendradarbiaujant su Vokietijos Akademinių mainų tarnyba (dr. Markus Häfner)

  Qualification Development

  StartEndTitleLocation
  2019-03-102019-03-22Mokslinė stažuotėMarburgo Pilypo universitetas, Vokietija. Bendradarbiaujant kartu su VDU
  2018-07-082018-07-21Mokslinė stažuotėRuprechto Karlo universitetas Heidelberge, Vokietija bendradarbiaujant kartu su VDU
  2016-01-112016-01-1616 Erasmus+ mobilumo programa dėstymui, GfNA-II-C-Annex IV-Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement for teaching – 2015Gyseno Justus Liebig universitetas, Vokietija

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]2 [2021-06-06]

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  20152017Erasmus + Strateginės partnerystės projektas FAB - Formative Assessment Benchmarking for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education 2015-1-PL01-KA203-016474Projekto vykdytoja
  20132015IntlUni / The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International UniversityProjekto administratorė
  2013-02-012013-08-03“Užsienio kalbos ir dalyko sinergija” Žmogiškieji ištekliai, seminarai, VDUProjekto koordinatorė
  20082010Tarptautinis SOCRATES LINGUA programos projektas - JIP – Juokai, idiomos ir patarlės mokant užsienio kalbų. VokietijaProjekto vykdytoja

  Publications

  Articles

  1. Sabaliauskienė, Rima; Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė; Andriuškevičienė, Jūratė. Reklama kaip kultūros atspindys užsienio kalbos mokyme // Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2019, T. 14. ISSN 2335-2019, doi:10.2478/sm-2019-0008, handle:20.500.12259/98863. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/98863/1/ISSN2335-2027_2019_N_14.PG_160-195.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, De Gruyter]
  2. Mačianskienė, Nemira; Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė. Vokiečių kalbos mokymo(si) per anglų kalbą ypatumai daugiakultūrėje aplinkoje : mokymosi motyvacijos ir mokymosi aplinkos reikšmė // Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, [T.] 4, 2014. ISSN 2335-2019, doi:10.7220/2335-2027.4.8, handle:20.500.12259/876. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/876/1/ISSN2335-2027_2014_N_4.PG_115-131.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.4.8> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]

  Thesis

  1. Eidukevičienė, Rūta; Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė. Verhandlungsstrategische Funktionen des Code-Switchings in den multilingualen (deutsch-, englisch-, litauisch-, russischsprachigen) Geschäftsverhandlungen // Sustainable multilingualism 2021: 6th international conference, June 4–5, 2021 : book of abstracts / edited by Aurelija Daukšaitė-Kolpakovienė, Žieda Tamašauskaitė. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2021. ISBN 9786094674815, handle:20.500.12259/139552. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/139552/1/ISBN9786094674815_PG.36.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Sabaliauskienė, Rima; Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė. Descubrir otras culturas en la clase de lenguas: uso del material audiovisual // Sustainable multilingualism 2019 : 5th international scientific conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University & 13th international scientific conference of language Teachers’ Association of Lithuania, May 24–25, 2019 Kaunas, Lithuania: conference abstracts / editor Nemira Mačianskienė. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. handle:20.500.12259/101807. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101807/2/ISBN9786094674228.PG_33.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė; Sabaliauskienė, Rima. Entwicklung der interkulturellen Kommunikation im Fremdsprachenunterricht // Sustainable multilingualism 2019 : 5th international scientific conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University & 13th international scientific conference of language Teachers’ Association of Lithuania, May 24–25, 2019 Kaunas, Lithuania: conference abstracts / editor Nemira Mačianskienė. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. handle:20.500.12259/101830. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101830/2/ISBN9786094674228.PG_50.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė. Sprechakte in Deutsch-Litauischen Unternehmensverhandlungen // Sustainable multilingualism 2019 : 5th international scientific conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University & 13th international scientific conference of language Teachers’ Association of Lithuania, May 24–25, 2019 Kaunas, Lithuania: conference abstracts / editor Nemira Mačianskienė. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. handle:20.500.12259/101829. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101829/2/ISBN9786094674228.PG_48.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Žvaliauskienė, Sidona. “So frei wie möglich, so gebunden wie nötig”. Im Spagat zwischen Lerner- und Lehrerzentriertem Lehren und Lernen // Sustainable multilingualism 2019 : 5th international scientific conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University & 13th international scientific conference of language Teachers’ Association of Lithuania, May 24–25, 2019 Kaunas, Lithuania: conference abstracts / editor Nemira Mačianskienė. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. handle:20.500.12259/101833. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101833/2/ISBN9786094674228.PG_53.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė. Die Schwierigkeiten des des Lernens im interkulturellen DaF-Unterricht // Sustainable multilingualism 2017 : 4th international scientific conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University; 11th international scientific conference of language Teachers’ Association of Lithuania, May 26–27, 2017 Kaunas, Lithuania: conference abstracts / editors Nemira Mačianskienė, Servet Çelik. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786094673481, handle:20.500.12259/59732 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė; Skučas, Saulius. Užsienio studentų, studijuojančių Lietuvoje vokiečių kalbą per anglų kalbą, požiūris į daugiakalbystę ir užsienio kalbos mokymą(si) // Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra : 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija = Sustainable multilingualism: research, studies, culture : 2nd international scientific conference, 2013 m. rugsėjo 27-28 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. handle:20.500.12259/50597. Internet access: <http://daugiakalbyste.vdu.lt/priimtos-santraukos/> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  8. Gelūnaitė, Gintarė. Gebrauch Der Terminologiedatenbank Im Unterricht DaF Für Spezifische Zwecke // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika : 4-oji tarptautinė konferencija = Multilingualism and creativity: theory and practice of language education: 4th international conference, 2010 05 21-22, Kaunas : pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653, handle:20.500.12259/48262 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Andriuškevičienė, Jūratė; Bartnikaitė, Edita; Bartusevičienė, Virginija; Bijeikienė, Vilma; Cvilikaitė, Jurgita; Ivanauskienė, Violeta; Gelūnaitė, Gintarė; Judickaitė-Pašvenskienė, Ligita; Kazlauskaitė, Daina; Knyza, Rasa Monika; Mačianskienė, Nemira; Pundziuvienė, Daiva; Puškoriutė, Daiva; Rašinskienė, Svetlana. Kalbos ir dalyko sinergija [elektroninis išteklius] : scenarijai ir interaktyvios užduotys praktiniam ir tęstiniam IDUKM taikymui. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. ISBN 9789955129455, handle:20.500.12259/56402 [Knyga / Book]
  2. Bijeikienė, Vilma; Gelūnaitė, Gintarė; Mačianskienė, Nemira; Mikšytė, Virginija; Rašinskienė, Svetlana; Stravinskaitė, Lina; Šerniūtė, Jurgita; Šinkūnaitė, Joana. Tarpkultūrinė komunikacija IDKM [elektroninis išteklius] : mokomoji medžiaga tarpkultūrinės komunikacijos plėtojimui integruojant dalyko ir kalbos mokymą. Kaunas : Vytauto Didžioj universitetas, 2013. ISBN 9789955129462, handle:20.500.12259/56403 [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  Gelūnaitė-Malinauskienė, Gintarė. Zustand und Perspektiven der Allfinaz in Deutschland und in Litauen. 2008. handle:20.500.12259/123389 [Magistro darbas / Master thesis]