CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameGavėnas, Edvinas
  Main AffiliationEkonomikos ir vadybos fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasIstorija / History
  Marketingo katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-04-24]0 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  1. Bakanauskas, Arvydas Petras; Gavėnas, Edvinas. Miesto prekės ženklo kūrimo modelis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, T. 63. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/983. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/983/1/ISSN1392-1142_2012_N_63.PG_7-17.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2012.63.1> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI, CEEOL]
  2. Gavėnas, Edvinas. Vietovių ženklodaros genezė // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 15-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 4 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 15 (2012). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/47953 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Bakanauskas, Arvydas Petras; Gavėnas, Edvinas. Vietovės prekės ženklo kūrimo koncepcijų teorinės įžvalgos // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 64 (2012). ISSN 1392-1142, doi:10.7220/MOSR.1392.1142.2012.64.1, handle:20.500.12259/946. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/946/1/ISSN1392-1142_2012_N_64.PG_7-19.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI, CEEOL]
  4. Bakanauskas, Arvydas Petras; Gavėnas, Edvinas. E. lojalumą lemiančių veiksnių tyrimas // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, T. 57. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/1116. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1116/1/ISSN1392-1142_2011_N_57.PG_7-19.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI]

  ETD

  Master thesis

  Gavėnas, Edvinas. Miesto prekės ženklo įvaizdžio kūrimas(KAUNO MIESTO PAVYZDŽIU). 2012. handle:20.500.12259/124039 [Magistro darbas / Master thesis]