CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKisieliauskas, Justinas
  Main AffiliationEkonomikos katedra
  Working groupsSocialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir eksperimentai
  E-mailjustinas.kisieliauskas@vdu.lt
  ORCID0000-0003-4332-2192
  Research InterestsKūrybos ekonomika, laimės ekonomika, socialinių problemų ekonomika, socialinių tinklų marketingas, skaitmeninis marketingas, asmeninio prekės ženklo marketingas / Creative economy, happiness economy, social problem economics, social network marketing, digital marketing, personal brand marketing
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasAktualu / Actual
  Ekonomikos katedraAktualu / Actual
  Socialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir eksperimentaiKlasterio narysAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  7 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Kisieliauskas, Justinas; André-Dominé, Silvère. Influence of the creative industries on the economies of Europe // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, t. 13, nr. 1. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.2335.8742.2019.13.1.2, handle:20.500.12259/101658. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101658/1/ISSN2335-8742_2019_V_13_N_1.PG_29-44.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Business Source Premier (EBSCO), ProQuest]
  2. Bakanauskas, Paulius; Kisieliauskas, Justinas. Building a travel influencer brand using Instagram tools // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 80. ISSN 1392-1142, doi:10.1515/mosr-2018-0010, handle:20.500.12259/61189. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61189/1/ISSN2335-8750_2018_N_80.PG_7-18.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ABI/INFORM (ProQuest), VINITI, CEEOL, De Gruyter]
  3. Kisieliauskas, Justinas; Rudgalvis, Jurgis Gabrielius. The assessment of influence of functional government expenditure on subjective wellbeing in EU // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 11, nr. 1. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.2335.8742.2017.11.1.1, handle:20.500.12259/35093. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35093/1/ISSN2335-8742_2017_V_11_N_1.PG_13-26.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2017.11.1.1> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Business Source Premier (EBSCO)]
  4. Kisieliauskas, Justinas; Tauraitė, Viktorija. Ekonomisto-finansininko specialybės perspektyvų ekonominis vertinimas Lietuvoje // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, T. 10, nr. 2. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.2.5, handle:20.500.12259/33443. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33443/1/ISSN2335-8742_2016_T_10.N_2.PG_81-101.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Business Source Premier (EBSCO)]
  5. Liesionis, Vytautas; Kisieliauskas, Justinas; Ališauskas, Rokas. Internetinio marketingo priemonių įtaka pardavimams mažmeninės prekybos atveju // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, [T.] 75. ISSN 1392-1142, doi:10.7220/MOSR.2335.8750.2016.75.6, handle:20.500.12259/31466. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31466/1/ISSN2335-8750_2016_N_75.PG_83-96.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ABI/INFORM (ProQuest), VINITI, CEEOL]
  6. Pukelienė, Violeta; Kisieliauskas, Justinas. Assessment of the influence of government expenditure on subjective well-being in the European Union countries // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, T. 9, nr. 2. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.2335.8742.2015.9.2.2, handle:20.500.12259/1152. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1152/1/ISSN2335-8742_2015_T_9_N_2.PG_31-48.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Business Source Premier (EBSCO)]
  7. Kisieliauskas, Justinas; Pukelienė, Violeta. The influence of government expenditure on subjective well being in EU 27 countries // Economic challenges in enlarged Europe [elektroninis išteklius] : 6th international conference, 15–17 June 2014, Tallinn, Estonia : conference proceedings [CD]. Tallinn : Tallinn university of technology, 2014, [no.] 6. ISSN 2382-6797, handle:20.500.12259/43888 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Kisieliauskas, Justinas. Gerovė ir ją lemiantys veiksniai : teorinis aspektas // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 16-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2013 m. gegužės 10 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 16 (2013). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/52043 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Pukelienė, Violeta; Kisieliauskas, Justinas. The influence of income on subjective well-being // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 7, nr. 2, 2013. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.2.1, handle:20.500.12259/1214. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1214/1/ISSN1822-7996_2013_T_7.N_2.PG_13-26.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, ProQuest]
  10. Kisieliauskas, Justinas. Valstybės vystymasis // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 15-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 4 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 15 (2012). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/47999 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Kisieliauskas, Justinas; Starkauskienė, Viktorija. Visuotinis pažangos indeksas // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 6, nr. 1 (2012). ISSN 1822-7996, handle:20.500.12259/1216. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1216/1/ISSN1822-7996_2012_V_6.N_1.PG_13-24.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL]
  12. Kisieliauskas, Justinas. Visuotinis pažangos indeksas. Praktinis taikymas // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 15-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 4 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 15 (2012). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/48018 [Mokslo straipsnis / Research article]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Kisieliauskas, Justinas. Assessment of government expenditure effect on welfare of society in the EU countries. 2017. handle:20.500.12259/121274 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Kisieliauskas, Justinas. Vyriausybės išlaidų poveikio visuomenės gerovei vertinimas ES šalyse. 2017. handle:20.500.12259/119719 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Balci, Sedat. Business-related content planning of sports clubs’ official websites. 2021. handle:20.500.12259/126884 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Gaidys, Rokas. Elektroninio sporto komandos marketingo planas. VDU „Magnus Esport“ atvejis. 2021. handle:20.500.12259/130154 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Rainytė, Rolanda. Klaidinančios reklamos socialiniuose tinkluose poveikio vartotojui mažinimo modelis. 2021. handle:20.500.12259/129741 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Milerytė, Monika. Religijos ir kulto elementų integracijos į įmonės marketingą, siekiant vartotojų lojalumo, galimybių vertinimas. 2021. handle:20.500.12259/129639 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Ivaškevičienė, Kotryna. Socialinių tinklų įtakos asmeniniam įvaizdžiui vertinimas jaunųjų Lietuvos kūrėjų atveju. 2021. handle:20.500.12259/129867 [master thesis]
  6. Andriukhanova, Olena. Sports sponsorship as the marketing tool to increase the brand awareness. 2021. handle:20.500.12259/129917 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Bašinskas, Nedas. Galimo feminizmo poveikio lyčių užimtumo segregacijai vertinimas Lietuvoje – kultūros centrų atvejis. 2020. handle:20.500.12259/106296 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Andre-Domine, Silvere. Influence of the creative industries on the economies of Europe. 2019. handle:20.500.12259/62505 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Masionytė, Lauryna. Skirtingų kartų darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvoje. 2019. handle:20.500.12259/62522 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Kukoraitytė, Viktorija. The impact of brand’s corporate social responsibility communication in social networks to the behaviour of generation Z. 2019. handle:20.500.12259/98953 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Bakanauskas, Paulius. Building a travel influencer brand using Instagram tools. 2017. handle:20.500.12259/34795 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Kisieliauskas, Justinas. Visuotinis Pažangos indeksas. 2011. handle:20.500.12259/123911 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Vabalaitė, Agnė. COVID-19 pandemijos poveikis vaizdo žaidimų vartojimui – „Eneba“ įmonės atvejis. 2021. handle:20.500.12259/130422 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Imbrasas, Dainius. Instagram komunikacijos tendencijos populiariausiose Lietuvoje nuomonės lyderių paskyrose. 2021. handle:20.500.12259/126692 [bachelor thesis]
  3. Rimaitė, Gabrielė. Istorijų pasakojimo sukeliamų emocijų reikšmė komunikacijoje. „Kanų liūtų“ atvejis. 2021. handle:20.500.12259/130821 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  4. Danilovaitė Roberta. Jauno vartotojo požiūrio į lietuviškos televizijos turinį vertinimas. 2021. handle:20.500.12259/130815 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  5. Knašytė, Agnė. Kauno turizmo sektoriaus analizė COVID-19 pandemijos kontekste. 2021. handle:20.500.12259/130878 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  6. Ėringytė, Rugilė. Kūrybingumo ir asmeninės lyderystės poveikis karjerai kūrybinių industrijų srityje Lietuvoje. 2021. handle:20.500.12259/130782 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  7. Strukaitytė, Deimantė. Mados prekės ženklo kūrimas ir populiarinimas internetinėje erdvėje projektas. 2021. handle:20.500.12259/130862 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  8. Jurgutis, Mantas. Miesto įvaizdžio formavimas pasitelkiant komunikacines kampanijas. Kauno miesto atvejis. 2021. handle:20.500.12259/130812 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  9. Šiburkis, Justas. Naujo produkto įvedimo į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu „Speechy“, planas. 2021. handle:20.500.12259/130479 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  10. Stumbras, Erikas. Prekės ženklų integracija lietuviškame socialinių medijų turinyje: platformos „Youtube" tinklalaidžių atvejis. 2021. handle:20.500.12259/130863 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  11. Kolesnikova, Ernesta. Reklamos poveikis pertekliniam vartojimui Lietuvoje. 2021. handle:20.500.12259/130830 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  12. Kreipavičius, Rokas. Renginių organizavimo įmonės prekės ženklo formavimas. „Shventė.lt“ prekės ženklo atvejis. 2021. handle:20.500.12259/126210 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  13. Leonavičiūtė, Brigita. Socialinio tinklo „Instagram“ poveikis mados prekių vartosenai jaunosios auditorijos tarpe. 2021. handle:20.500.12259/130873 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  14. Stankevičius, Dalius. Socialinių problemų sprendimas kūrybiniame projekte „Skirtingos Spalvos”. 2021. handle:20.500.12259/130692 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  15. Janavičius, Aldas. Socialinės medijos poveikis impulsyviam pirkimui. 2021. handle:20.500.12259/130703 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  16. Ševelinskas, Domas. Startuolio „Watalook“ vystymo galimybės Lietuvoje. 2021. handle:20.500.12259/130824 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  17. Paulauskaitė, Simona. Tradicinių ir modernių komunikacijos kanalų derinimo analizė: prekės ženklo „Volfas Engelman“ atvejis. 2021. handle:20.500.12259/130655 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  18. Laurinaitytė, Bernadeta. Tvaraus vartojimo tinklaraščio kūrybos ir sklaidos projektas. 2021. handle:20.500.12259/130578 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  19. Jankauskaitė, Brigita. Autorinės knygos leidimo ir viešinimo projektas. 2020. handle:20.500.12259/108042 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  20. Skrodenytė, Barbora. Emocinio turinio naudojimo skaitmeninėje komunikacijoje vertinimas, mados industrijos atveju. 2020. handle:20.500.12259/106839 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  21. Vasiliauskas, Andrius. Fotografijos darbų emocinio poveikio žmogui vertinimo projektas. 2020. handle:20.500.12259/108286 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  22. Valaitytė, Gabija. Jauno vartotojo požiūrio į reklamą vertinimas Lietuvoje. 2020. handle:20.500.12259/107857 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  23. Stanius, Mindaugas. Naujo viešojo maitinimo įstaigos prekės ženklo įvedimo į rinką komunikacijos, siekiant klientų lojalumo, projektas. 2020. handle:20.500.12259/108065 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  24. Stankevičius, Dovydas. Paveikios vizualinės komunikacijos kūrimas – autorinio socialinio projekto Siuksle.lt atvejis. 2020. handle:20.500.12259/108509 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  25. Pipiraite, Karolina. Reklamos poveikio jaunajai auditorijai vertinimas Lietuvoje. 2020. handle:20.500.12259/108226 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  26. Barčiauskaitė, Milda. Renginių poveikio visuomenei vertinimas Lietuvos didžiųjų miestų aspektu. 2020. handle:20.500.12259/108200 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  27. Tamulyte, Monika. Socialinių tinklų komunikacijos poveikio įmonės reputacijai vertinimas, kūrybinio ugdymo paslaugas teikiančių verslų atveju. 2020. handle:20.500.12259/108233 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  28. Sedleckas, Lukas. Tradicinių ir modernių reklamos įrankių vertinimas Lietuvos jaunų vartotojų atžvilgiu. 2020. handle:20.500.12259/106709 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  29. Šeštokaitė, Severina. Tęstinis bendruomenės formavimo projektas pasitelkiant kultūrines veiklas. 2020. handle:20.500.12259/108150 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  30. Aliukonė, Goda. Vizualinės dailės kūrinių naudojimas reklamoje. 2020. handle:20.500.12259/106556 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  31. Gulbinaitė, Agnė. Įmonių krizių komunikacijos įtaka vartotojams Lietuvoje. 2020. handle:20.500.12259/108254 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]