CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMeilus, Elmantas
  Main AffiliationIstorijos katedra
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Humanitarinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Istorijos katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Meilus, Elmantas; Urmanski, Antoni. Lietuvių vėliavos maskvėnų nelaisvėje (1654-1655 m.) // Ministri historiae : pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / sudarytojai Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. ISBN 9789955847700, handle:20.500.12259/43830 [Mokslo straipsnis / Research article]