CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVilkaitė, Milda
  Main AffiliationGamtos mokslų fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Gamtos mokslų fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-06-02]0 [2020-06-02]

  Publications

  Articles

  Vilkaitė, Milda; Dėdelė, Audrius. Oro taršos pokyčių analizė ir prognozė Klaipėdos mieste // Žmogaus ir gamtos sauga : 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. gegužės 6-7 d. = Human and nature safety : proceedings of the 21th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2015, d. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/52369. Internet access: <http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/98-101_Vilkaite_Dedele_II_55.pdf> [P1e]

  Thesis

  1. Dėdelė, Audrius; Miškinytė, Auksė; Vilkaitė, Milda. Air pollution analysis and dependence on meteorology in Klaipėda city // Air quality science and application : proceedings of 10th international conference, Milano, 14-18 March 2016 : abstracts. Hatfield, UK : University of Hertfordshire, 2016. ISBN 9781909291768, handle:20.500.12259/43396 [T1e]
  2. Dėdelė, Audrius; Miškinytė, Auksė; Vilkaitė, Milda. Forecasting of daily carbon monoxide concentrations in Klaipėda // ITM 2016: 35th international technical meeting on air pollution modelling and its application, 3-7 October 2016, Crete, Greece Bologna : Institute of atmosphere science and climate, 2016. handle:20.500.12259/52869. Internet access: <http://flashnews.gr/storage/files/uploads/diethnes-sinedrio.pdf> [T1e]