CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameRakickas, Andrius
  Main AffiliationEkonomikos ir vadybos fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-06-06]9 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Rakickas, Andrius; Čiegis, Remigijus; Skunčikienė, Solveiga. Management of supply chain processes and the adaptability research in industrial food production companies // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, T. 52. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/36204. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36204/1/ISSN2335-8750_2009_N_52.PG_77-95.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI]
  2. Rakickas, Andrius; Čiegis, Remigijus; Skunčikienė, Solveiga. The management of supply chain processes and the adaptability research in manufacturing companies // Management horizons in changing economic environment: visions and challenges : 10th International Scientific Conference, Kaunas, Lithuania September 24-26, 2009. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. ISBN 9789955125044, handle:20.500.12259/43230 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Čiegis, Remigijus; Jurgaitytė, Rasa; Rakickas, Andrius; Kareivaitė, Roberta. The analysis of socio-economic progress and future perspectives in the new EU members // Transformations in business and economics. Vilnius : Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University., 2008, Vol. 7, iss. 2, suppl. B. ISSN 1648-4460, WOS:000257854300003, handle:20.500.12259/37249. Internet access: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2008~1367181942010/J.04~2008~1367181942010.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), EconLit with Full Text (EBSCO), IBSS, Scopus, Lituanistika]
  4. Rakickas, Andrius; Skunčikienė, Solveiga. Informacinių technologijų taikymo galimybės besimokančioje organizacijoje tiekimo grandinės modelio valdymo pavyzdžiu // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Lietuvos ūkio vystymas ES erdvėje: procesai ir tendencijosi: dešimtoji respublikinė doktorantų ir magistrantų konferencija, Kaunas, 2007 m. balandžio 27 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas., 10 (2007). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/47263 [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Skunčikienė, Solveiga; Rakickas, Andrius. Entrepreneurship Education and Training of the Business Games in the Modern Society // The Next Decade Challenges for Business: International Scientific Conference proceedings, Riga, February 2-3, 2006. Riga : Riga International School of Economics and Business Administration, 2006. ISBN 998470520X, handle:20.500.12259/45180 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Skunčikienė, Solveiga; Jurgaitytė, Rasa; Rakickas, Andrius. Verslo žaidimo, kaip imitacinio modeliavimo galimybės prognozuojant makroekonominius rodiklius // Vadyba: mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda., 2006, nr. 2(9). ISSN 1648-7974, handle:20.500.12259/45195 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Čiegis, Remigijus; Rakickas, Andrius; Skunčikienė, Solveiga. Verslo žaidimų samprata ir paskirtis žinių visuomenėje // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 35 (2005). ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/40867 [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, ProQuest, VINITI]

  Thesis

  Čiegis, Remigijus; Kareivaitė, Roberta; Jurgaitytė, Rasa; Rakickas, Andrius. The analysis of economic-social progress in the new EU member-states and their future perspectives // FIHUSO-2007 : 1st International and Interdisciplinary Conference on Merging Physical Sciences, the Humanities and Social Sciences, 18-19 May, 2007 Kaunas, Lithuania : the book of reviewed conference abstracts. Kaunas : Vilniaus universiteto leidykla, INYRSS, 2007. ISBN 9789955330141, handle:20.500.12259/44755 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Rakickas, Andrius. Model for evaluation of supply chain processes management. 2010. handle:20.500.12259/123579 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Rakickas, Andrius. Tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo modelis. 2010. handle:20.500.12259/123080 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]