CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKriščiūnas, Bronius
  Main AffiliationAplinkotyros katedra
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Gamtos mokslų fakultetasIstorija / History
  Aplinkotyros katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-03]0 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Kriščiūnas, Bronius. LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14001:2005 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos // Vandentvarka : Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos informacinis leidinys. Vilnius : Sapnų sala, 2006, Nr. 26. ISSN 1392-6950, handle:20.500.12259/47954 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  2. Kriščiūnas, Bronius. Raw water disinfection methods used in Kaunas since the 20th century // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija, 2006, Nr. 4(38). ISSN 1392-1649, handle:20.500.12259/47892 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, Current Abstracts, INSPEC, Environment Complete (EBSCO), Environment Index (EBSCO)]
  3. Kriščiūnas, Bronius. Water and environment protection development in Kaunas and its progress perspectives // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija, 2005, nr. 4(44). ISSN 1392-2785, handle:20.500.12259/43034. Internet access: <http://internet.ktu.lt/lt/index01_zurn_inz_eko.html> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences]
  4. Kriščiūnas, Bronius. Prof. Stasį Vabalevičių prisimenant // Vandentvarka : Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos informacinis leidinys. Vilnius : Sapnų sala, 2002, Nr. 11. ISSN 1392-6950, handle:20.500.12259/48077 [Straipsnis žurnale / Journal article]

  Books

  1. Kriščiūnas, Bronius; Dėdelė, Audrius. Aplinkos inžinerija : mokomoji knyga. Kaunas : Versus Aureus, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius :, 2014. ISBN 9786094670206, ISBN 9789955344704, handle:20.500.12259/56393 [Knyga / Book]
  2. Kriščiūnas, Bronius. Bendros žinios apie krematoriumus. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. ISBN 9955530057, handle:20.500.12259/48078 [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  Gerdzevičiūtė, Gintarė. Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumas, pradėjus eksploatuoti biologinį valymą. 2009. handle:20.500.12259/122052 [Magistro darbas / Master thesis]