CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameViršilė, Akvilė
  Name VariantsUrbonavičiūtė, Akvilė
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  167 [2021-06-06]12 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Praspaliauskas, Marius; Pedišius, Nerijus; Dikšaitytė, Austra; Viršilė, Akvilė; Žaltauskaitė, Jūratė; Januškaitienė, Irena. Do plants respond and recover from a combination of drought and heatwave in the same manner under adequate and deprived soil nutrient conditions? // Plant Science. Amsterdam : Elsevier B.V., 2020, vol. 291. ISSN 0168-9452, doi:10.1016/j.plantsci.2019.110333, WOS:000510085100006, handle:20.500.12259/126876 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, Current Contents (Life Sciences), Chemical Abstracts, Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences), ScienceDirect, Scopus]
  2. Lamauskas, Dovydas; Navickas, Kęstutis; Samuolienė, Giedrė; Viršilė, Akvilė. Šviesos diodų, taikomų gėlininkystėje, efektyvumo tyrimas // Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2020, Nr. 25. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/111222. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111222/1/ISSN1392-8244_2020_N_25.PG_38-44.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  3. Tarasevičienė, Živilė; Viršilė, Akvilė; Danilčenko, Honorata; Duchovskis, Pavelas; Paulauskienė, Aurelija; Gajewski, Marek. Effects of germination time on the antioxidant properties of edible seeds // CyTA - Journal of food. Oxon : Taylor & Francis, 2019, vol. 17, iss. 1. ISSN 1947-6337, doi:10.1080/19476337.2018.1553895, WOS:000473023100006, handle:20.500.12259/99447. Internet access: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19476337.2018.1553895> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, CAB Abstracts, Academic Search Complete (EBSCO), Chemical Abstracts (CAplus)]
  4. Dikšaitytė, Austra; Viršilė, Akvilė; Žaltauskaitė, Jūratė; Januškaitienė, Irena; Juozapaitienė, Gintarė. Growth and photosynthetic responses in Brassica napus differ during stress and recovery periods when exposed to combined heat, drought and elevated CO2 // Plant physiology and biochemistry. Paris : Elsevier Masson SAS, 2019, Vol. 142. ISSN 0981-9428, doi:10.1016/j.plaphy.2019.06.026, WOS:000487569200008, handle:20.500.12259/100083 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO), ScienceDirect, Scopus]
  5. Dikšaitytė, Austra; Viršilė, Akvilė; Januškaitienė, Irena; Žaltauskaitė, Jūratė. Photosynthetic response of spring oilseed rape to heat, drought, nutrient deficiency and combined stress // CEST 2019 : 16th international conference on environmental science and technology, 4-7 september 2019, Rhodes, Greece: proceedings / editor D.F. Lekkas. Rhodes : University of the Aegean, 2019. handle:20.500.12259/126903 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Jankauskienė, Julė; Miliauskienė, Jurga; Vaštakaitė, Viktorija; Odminytė, Ingrida; Novičkovas, Algirdas; Samuolienė, Giedrė. Pre-harvest LED lighting strategies for reduced nitrate contents in leafy vegetables // Žemdirbystė = Agriculture. Akademija, (Kėdainių r.) : LAMMC Žemdirbystės institutas, 2018, T. 105, Nr. 3. ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2018.105.032, WOS:000440675900008, handle:20.500.12259/59692. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2018/08/105_3_str32.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, IndexCopernicus, Scopus]
  7. Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Miliauskienė, Jurga; Jankauskienė, Julė; Duchovskis, Pavelas. Pulsed LED light increases the phytochemical level of basil microgreens // Acta horticulturae. , 2018, Nr. 1227: International Symposium on New Technologies for Environment Control, Energy-Saving and Crop Production in Greenhouse and Plant Factory - GreenSys 2017. ISBN 9789462612242, ISSN 0567-7572, doi:10.17660/ActaHortic.2018.1227.73, handle:20.500.12259/92581. Internet access: <https://www.actahort.org/books/1227/1227_73.htm> [Mokslo straipsnis / Research article] [MEDLINE, Scopus]
  8. Simanavičius, Lukas; Viršilė, Akvilė. The effects of led lighting on nitrates, nitrites and organic acids in tatsoi // Research for rural development 2018 : annual 24th international scientific conference, May 16-18, 2018, Jelgava: proceedings. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018, vol. 2. ISSN 1691-4031, WOS:000459264800014, handle:20.500.12259/92342. Internet access: <http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2018_vol_2/docs/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol2.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, Academic Search Complete (EBSCO), AGRIS, Scopus, Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
  9. Simanavičius, Lukas; Viršilė, Akvilė. Šviesos intensyvumo ir spektro įtaka nitratų ir askorbo rūgšties kaitai salotose // Sodininkystė ir daržininkystė. , T. 37 (1-2) (2018). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/91960. Internet access: <http://www.lsdi.lt/straipsniai/37-1ir2/37vol12Simanavicius.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  10. Samuolienė, Giedrė; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Jankauskienė, Julė; Sakalauskienė, Sandra; Vaštakaitė, Viktorija; Novičkovas, Algirdas; Viškelienė, Alina; Sasnauskas, Audrius; Duchovskis, Pavelas. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens // Food chemistry. Oxford : Elsevier, 2017, vol. 228. ISSN 0308-8146, doi:10.1016/j.foodchem.2017.01.144, WOS:000398751700007, handle:20.500.12259/90384. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814617301644?via%3Dihub> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  11. Brazaitytė, Aušra; Jankauskienė, Julė; Novičkovas, Algirdas; Dabašinskas, Laurynas; Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Sirtautas, Ramūnas; Sakalauskienė, Sandra; Miliauskienė, Jurga; Duchovskis, Pavelas. The effect of blue light dosage on growth and antioxidant properties of Brassicaceae microgreens // Nordic view to sustainable rural development :25th NJF congress, June 16-18, 2015 / Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF): proceedings. Riga : NJF, 2015. ISBN 9789934145483, WOS:000380590200010, handle:20.500.12259/89223. Internet access: <http://njfcongress.eu/images/PROCEEDINGS_of_the_25th_NJF_Congress.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
  12. Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Sirtautas, Ramūnas; Novičkovas, Algirdas; Dabašinskas, Laurynas; Sakalauskienė, Sandra; Miliauskienė, Jurga; Duchovskis, Pavelas. The Effect of Blue Light Dosage on Growth and Antioxidant Properties of Microgreens // Sodininkystė ir daržininkystė. , T. 34 (1-2) (2015). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/88567. Internet access: <http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/Documents/34(1–2).pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  13. Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Šabajevienė, Gintarė; Sakalauskaitė, Jurga; Duchovskis, Pavelas. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds // Central European Journal of Biology. Warsaw : Versita, 2011, vol. 6, no. 1. ISSN 1895-104X, doi:10.2478/s11535-010-0094-1, WOS:000285925700009, handle:20.500.12259/83330 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK, IndexCopernicus]
  14. Juknevičienė, Živilė; Samuolienė, Giedrė; Viršilė, Akvilė; Duchovskis, Pavelas; Venskutonienė, Egidija. Šviesos spektro sudėties įtaka bulvių (Solanum tuberosum L.) stiebagumbių apikalinio dominavimo slopinimui // Žemės ūkio mokslai. , 2011, T. 18, Nr. 1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/83350. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2011/1/1-8.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  15. Brazaitytė, Aušra; Duchovskis, Pavelas; Viršilė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Novičkovas, Algirdas. Agurkų daigų auginimas po halogeninėmis lempomis papildant šviesos spektrą 455 nm komponente // Sodininkystė ir daržininkystė. , T. 29 (2) (2010). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/82924. Internet access: <http://www.lsdi.lt/straipsniai/29-2/5_Brazaityte.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  16. Brazaitytė, Aušra; Duchovskis, Pavelas; Urbonavičiūtė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Kazėnas, Vytautas; Kasiulevičiūtė-Bonakėrė, Aistė; Bliznikas, Zenius; Novičkovas, Algirdas; Breivė, Kęstutis; Žukauskas, Artūras. After-effect of light-emitting diodes lighting on tomato growth and yield in greenhouse // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.28 (1) (2009). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/82083. Internet access: <http://www.lsdi.lt/straipsniai/28/28(1)_13.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  17. Brazaitytė, Aušra; Duchovskis, Pavelas; Urbonavičiūtė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Kasiulevičiūtė-Bonakėrė, Aistė; Bliznikas, Zenius; Novičkovas, Algirdas; Breivė, Kęstutis; Žukauskas, Artūras. Daržovių daigų auginimas po aukšto slėgio natrio lempomis papildant šviesos spektrą 447 nm komponente // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.28 (2) (2009). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/82132. Internet access: <http://www.lsdi.lt/straipsniai/28-2/28(2).pdf_14.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  18. Urbonavičiūtė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Sakalauskienė, S; Brazaitytė, A; Jankauskienė, J; Duchovskis, P; Ruzgas, V; Stonkus, A; Vitta, P; Žukauskas, A; Tamulaitis, G. Effect of flashing amber light on the nutritional quality of green sprouts // Agronomy Research. , 2009, Vol. 7, special issue 2. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/81754 [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, AGRICOLA]
  19. Samuolienė, Giedrė; Duchovskis, Pavelas; Urbonavičiūtė, Akvilė; Šabajavienė, Gintarė. Flowering initiation in plants of different Apiaceae species // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 96, Nr.3 (2009). ISSN 1392-3196, WOS:000271798000019, handle:20.500.12259/82169. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/96(3)tomas/96_3_tomas_186_198.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  20. Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Jankauskienė, Julija; Duchovskis, Pavelas; Bliznikas, Zenonas; Žukauskas, Artūras. The benefits of red LEDs: improved nutritional quality due to accelerated senescence in lettuce // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.28 (2) (2009). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/82152. Internet access: <http://www.lsdi.lt/straipsniai/28-2/28(2).pdf_13.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  21. Tranavičienė, Tatjana; Vagusevičienė, Ilona; Sliesaravičius, Algirdas; Urbonavičiūtė, Akvilė. The Effect of Differential Fertilization on Winter Wheat Growth and Harvest Formation // Vagos. , Nr. 82 (35) (2009). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81693 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  22. Urbonavičiūtė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Brazaitytė, Aušra; Ruzgas, V; Šabajavienė, Gintarė; Šliogerytė, Kristina; Sakalauskaitė, Jurga; Duchovskis, Pavelas; Žukauskas, Artūras. The effect of light quality on the antioxidative properties of green barely leaves // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.28 (2) (2009). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/82107. Internet access: <http://www.lsdi.lt/straipsniai/28-2/28(2).pdf_17.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  23. Šabajevienė, Gintarė; Sakalauskienė, Sandra; Lazauskas, Sigitas; Duchovskis, Pavelas; Urbonavičiūtė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Ulinskaitė, Raimonda; Sakalauskaitė, Jurga; Brazaitytė, Aušra; Povilaitis, Virmantas. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 95, Nr.4 (2008). ISSN 1392-3196, WOS:000263043600006, handle:20.500.12259/81541. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/95(1)tomas/95(1)tomas_138_152.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  24. Samuolienė, Giedrė; Šabajevienė, Gintarė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Duchovskis, Pavelas. Augalų morfogenezė ir žydėjimo iniciacija // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.27 (3) (2008). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/81420 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  25. Juknys, Romualdas; Duchovskis, Pavelas; Sliesaravičius, Algirdas; Šlepetys, Jonas; Raklevičienė, Danguolė; Januškaitienė, Irena; Brazaitytė, Aušra; Ramaškevičienė, Asta; Lazauskas, Sigitas; Rančelienė, Vida; Dėdelienė, Kristina; Sakalauskaitė, Jurga; Juozaitytė, Rima; Kadžiulienė, Žydrė; Švegždienė, Danguolė; Martinavičienė, Jurga; Urbonavičiūtė, Akvilė. Changes in the sensitivity of agricultural plants to the impact of ozone and UV-B radiation in simulated warmer climate conditions // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 54, nr. 4 (2008). ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/39937. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/1234/382> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, Biological Sciences Database (ProQuest), Environment Complete (EBSCO)]
  26. Sakalauskienė, Sandra; Šabajevienė, Gintarė; Lazauskas, Sigitas; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Sakalauskaitė, Jurga; Ulinskaitė, Raimonda; Duchovskis, Pavelas. Complex influence of different humidity and tempereture regime on pea photosynthetic indices in VI-VII organogenesis stages // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.27 (2) (2008). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/81447 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  27. Brazaitytė, Aušra; Juknys, Romualdas; Sakalauskaitė, Jurga; Sakalauskienė, Sandra; Gelvonauskis, Bronislavas; Samuolienė, Giedrė; Šabajevienė, Gintarė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Ulinskaitė, Raimonda; Sliesaravičius, Algirdas; Ramaškevičienė, Asta; Duchovskis, Pavelas. Effect of UV-B and ozone stress on photosynthetic pigment system of various horticultural plants // Sodininkystė ir daržininkystė : mokslo darbai. Babtai : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2008, T. 27, nr. 4. ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/92754 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  28. Brazaitytė, Aušra; Juknys, Romualdas; Sakalauskaitė, Jurga; Sakalauskienė, Sandra; Lazauskas, Sigitas; Kupčinskienė, Eugenija; Urbonavičiūtė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Šabajevienė, Gintarė; Ulinskaitė, Raimonda; Kviklys, Darius; Duchovskienė, Laisvūnė; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Baranauskis, Kęstutis; Duchovskis, Pavelas. Ekofiziologiniai tyrimai kintančios aplinkos sąlygomis // Sodininkystė ir daržininkystė : mokslo darbai. Babtai : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2008, T. 27, Nr.3. ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/58072. Internet access: <http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/Documents/27(3).pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, VINITI]
  29. Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Šabajevienė, Gintarė; Duchovskis, Pavelas. Flowering initiation in carrot and caraway // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.27 (2) (2008). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/81450 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  30. Sakalauskaitė, Jurga; Kupčinskienė, Eugenija; Kviklys, Darius; Duchovskienė, Laisvūnė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Šabajevienė, Gintarė; Stiklienė, Aida; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Taraškevičius, Ričardas; Radzevičius, Alfredas; Zinkutė, Rimantė; Duchovskis, Pavelas. Nutritional diagnosis of apple-tree growing in the nitrogen fertilizer factory region // Sodininkystė ir daržininkystė : mokslo darbai. Babtai : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2008, T. 27, Nr. 2. ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/53862. Internet access: <http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/Documents/27(2).pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, VINITI]
  31. Sakalauskienė, Sandra; Šabajevienė, Gintarė; Lazauskas, Sigitas; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Sakalauskaitė, Jurga; Ulinskaitė, Raimonda; Duchovskis, Pavelas. Skirtingo drėgmės ir temperatūros režimo kompleksinis poveikis ridikėlių fotosintetiniams rodikliams III - IV organogenezės etapuose // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.27 (1) (2008). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/80723 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  32. Tranavičienė, Tatjana; Urbonavičiūtė, Akvilė; Samuolienė, Giedrė; Duchovskis, Pavelas; Vagusevičienė, Ilona; Sliesaravičius, Algirdas. The effect of differential nitrogen fertilization on photosynthetic pigment and carbohydrate contents in the two winter wheat varieties // Agronomy Research. , 2008, Vol. 6, N 2. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/81565 [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, CAB Abstracts, AGRICOLA]
  33. Brazaitytė, Aušra; Sakalauskaitė, Jurga; Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Šabajevienė, Gintarė; Lukatkin, Aleksandr; Kolmykova, Tatjana; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Baranauskis, Kęstutis; Gelvonauskis, Bronislavas; Sakalauskienė, Sandra; Klimas, Evaldas; Duchovskis, Pavelas. 'Senga Sengana' braškių reakcija į ozono stresą // Sodininkystė ir daržininkystė. , T. 26 (1) (2007). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/80009 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, VINITI]
  34. Juknys, Romualdas; Brazaitytė, Aušra; Sakalauskaitė, Jurga; Sliesaravičius, Algirdas; Ramaškevičienė, Asta; Ozolinčius, Remigijus; Stakėnas, Vidas; Lazauskas, Sigitas; Šlepetys, Jonas; Kadžiulienė, Žydrė; Raklevičienė, Danguolė; Rančelienė, Vida; Šikšnianienė, Jūratė B; Januškaitienė, Irena; Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Duchovskis, Pavelas. Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčio kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai // Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai : ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. Babtai, 2007, Nr. 20. ISSN 1822-3990, handle:20.500.12259/87803 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  35. Juknys, Romualdas; Brazaitytė, Aušra; Sakalauskaitė, Jurga; Sliesaravičius, Algirdas; Ramaškevičienė, Asta; Ozolinčius, Remigijus; Stakėnas, Vidas; Lazauskas, Sigitas; Šlepetys, Jonas; Kadžiulienė, Vida; Raklevičienė, Danguolė; Rančelienė, Vida; Šikšniaunienė, Bronė; Januškaitienė, Irena; Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Duchovskis, Povilas. Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai // Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai : ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. Babtai : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas., 20 (2007). ISSN 1822-3990, handle:20.500.12259/46574 [Mokslo straipsnis / Research article]
  36. Brazaitytė, Aušra; Sakalauskaitė, Jurga; Duchovskis, Povilas; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Samuolienė, Giedrė; Ulinskaitė, Raimonda; Baranauskis, Kęstutis; Urbonavičiūtė, Akvilė; Šabajavienė, Gintarė; Gelvonauskis, Bronislavas; Uselis, Nobertas; Vagusevičienė, Ilona. Braškių "Senga Sengana" prisitaikymas prie diferencijuoto ir kompleksinio UV-B spinduliuotės ir ozono poveikio // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.26 (2) (2007). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/80001 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  37. Tranavičienė, Tatjana; Šikšnianienė, Jūratė B; Urbonavičiūtė, Akvilė; Vagusevičienė, Ilona; Samuolienė, Giedrė; Duchovskis, Pavelas; Sliesaravičius, Algirdas. Effects of nitrogen fertilizers on wheat photosynthetic pigment and carbohydrate contens // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2007,Vol 53, Nr. 4. ISSN 1392-0146, handle:20.500.12259/80505. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio74/Tranaviciene...pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, CAB Abstracts, VINITI]
  38. Kupčinskienė, Eugenija; Sakalauskaitė, Jurga; Šikšnianienė, Jūratė B; Šabajevienė, Gintarė; Urbonavičiūtė, Akvilė. Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir antropogeninių veiksnių stresą // Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai : ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. Babtai, 2007, Nr. 20. ISSN 1822-3990, handle:20.500.12259/87790 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  39. Urbonavičiūtė, Akvilė; Jakštas, Valdas; Kornyšova, Olga; Janulis, Valdimaras; Maruška, Audrius. Capillary electrophoretic analysis of flavonoids in single-styled hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.) ethanolic extracts // Journal of chromatography. A. Amsterdam : Elsevier B.V, 2006, Vol. 1112, iss. 1-2. ISSN 0021-9673, doi:10.1016/j.chroma.2006.01.034, WOS:000236947300036, handle:20.500.12259/54318 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical Abstracts (CAplus), ScienceDirect, Scopus]
  40. Ramaškevičienė, Asta; Burbulis, Natalija; Duchovskis, Povilas; Sliesaravičius, Algirdas; Pilipavičius, Vytautas; Kuprienė, Ramunė; Blinstrubienė, Aušra; Urbonavičiūtė, Akvilė; Sakalauskaitė, Jurga; Baranauskis, Kęstutis. Impact of substrate acidity and heavy metals (Cu, Cd) on pea plants growth and pollen germination // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2006, Nr. 2. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/78774. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko62/Eko_008_014.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record]

  Thesis

  1. Dikšaitytė, Austra; Viršilė, Akvilė; Januškaitienė, Irena; Juozapaitienė, Gintarė; Žaltauskaitė, Jūratė. The joint effects of drought, heat and elevated Co2 on photosynthetic performance of Spring Oilseed Rape // Smart Bio [elektroninis išteklius] : ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book / Vytautas Magnus university. Panevėžys : UAB "Reklamos forma", 2019, Nr. 3. ISSN 2669-0381, handle:20.500.12259/99599. Internet access: <http://icsb.vdu.lt/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-ICSB-2019-ISSN.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Dikšaitytė, Austra; Viršilė, Akvilė; Juozapaitienė, Gintarė; Januškaitienė, Irena. The effect of heat wave, elevated CO2 and N deprivation on growth of Brassica napus // The vital nature sign [electronic resource] : 12th international scientific conference, May 17-18, 2018, Kaunas, Lithuania : abstract book / editors Nicola Tiso, Vilma Kaškonienė. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2018, [no. 12]. ISSN 2335-8653, handle:20.500.12259/59557. Internet access: <http://vns.microsep.org/wp-content/uploads/2018/05/AbstractbookVNS2018.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Dikšaitytė, Austra; Viršilė, Akvilė; Juozapaitienė, Gintarė; Januškaitienė, Irena. The single and combined impact of heat and drought on growth of summer rape in ambient and elevated atmospheric CO2 // Smart Bio : ICSB 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas : abstracts book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786098104486, handle:20.500.12259/60818 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Simanavičius, Lukas; Viršilė, Akvilė. The Effects of Light Intensity on Nitrate and Ascorbic Acid Contents in Green Vegetables, Cultivated in Plant Factories // The vital nature sign [elektroninis išteklius] : 11th international scientific conference, October 19 – 20, 2017, Vilnius, Lithuania: abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2017, [no. 11]. ISSN 2335-8653, handle:20.500.12259/91779. Internet access: <http://vns.microsep.org/wp-content/uploads/2017/12/VNS-Abstract-book-2017-11-17-final.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Duchovskis, Pavelas. Effects of supplemental leds intermittent illumination on the growth and antioxidant properties of microgreens // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 11th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava : Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-9566, handle:20.500.12259/89388 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Valaitytė, Monika; Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Jankauskienė, Julė; Samuolienė, Giedrė; Duchovskis, Pavelas. The antioxidant properties of Brassica microgreens grown in different substrates // The vital nature sign [electronic resource] : 10th international scientific conference, May 19-20, 2016 Vilnius, Lithuania : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2016, [no. 10]. ISSN 2335-8653, handle:20.500.12259/52841. Internet access: <http://vns.microsep.org/wp-content/uploads/2016/06/vns2016VK.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Odminytė, Ingrida; Viršilė, Akvilė; Sakalauskienė, Sandra. Moisture and short-term UV-B radiation effect on nitrate and photosynthesis in Spinacia oleracea // The vital nature sign [elektroninis išteklius] : 9th international scientific conference : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2015, [no. 9]. ISSN 2335-8653, handle:20.500.12259/57354 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  8. Rugienius, Rytis; Valaitytė, Monika; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Vaštakaitė, Viktorija; Jankauskienė, Julė; Sirtautas, Ramūnas. The effect of light-emitting diodes photoperiod on tocopherols content in Brassicaceae microgreens // The vital nature sign [elektroninis išteklius] : 9th international scientific conference : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2015, [no. 9]. ISSN 2335-8653, handle:20.500.12259/52840 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  9. Juknevičienė, Živilė; Samuolienė, Giedrė; Viršilė, Akvilė; Duchovskis, Pavelas; Venskutonienė, Egidija. The affect of light spectral composition on apical dominance elimination of potato (Solanum tuberosum L.) tuber // Science, Business and Research Parthership: International Conference Abstracts, 5-6 May 2011, Kaunas. Akademija, 2011. handle:20.500.12259/83635 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  10. Sakalauskienė, Sandra; Šabajevienė, Gintarė; Lazauskas, Sigitas; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Sakalauskaitė, Jurga; Ulinskaitė, Raimonda; Duchovskis, Pavelas. Complex influence of different humidity and temperature regime on pes photosynthetic indices in VI-VII organogenesis stages // Actualities in plant physiology : abstracts of international scientific conference, Lithuanian Institute of Horticulture, Lithuanian University of Agriculture 12-13 June, 2008. Kaunas, 2008. handle:20.500.12259/82088 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  11. Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Šabajevienė, Gintarė; Duchovskis, Pavelas. Flowering initiation in carrot and caraway // Actualities in plant physiology : abstracts of international scientific conference, Lithuanian Institute of Horticulture, Lithuanian University of Agriculture 12-13 June, 2008. Kaunas, 2008. handle:20.500.12259/82108 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  12. Sakalauskaitė, Jurga; Kupčinskienė, Eugenija; Kviklys, Darius; Duchovskienė, Laisvūnė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Šabajevienė, Gintarė; Stiklienė, Aida; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Taraškevičius, Ričardas; Radzevičius, Alfredas; Zinkutė, Rimantė; Duchovskis, Pavelas. Nutritional diagnosis of apple-tree growing in the nitrogen fertilizer factory region // Actualities in plant physiology : abstracts of international scientific conference, Lithuanian Institute of Horticulture, Lithuanian University of Agriculture 12-13 June, 2008. Kaunas, 2008. handle:20.500.12259/92583 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  13. Tranavičienė, Tatjana; Vagusevičienė, Ilona; Sliesaravičius, Algirdas; Urbonavičiūtė, Akvilė. The effect of differential nitrogen fertilization on winter wheat growth and harvest formation // Actualities in plant physiology : abstracts of international scientific conference, Lithuanian Institute of Horticulture, Lithuanian University of Agriculture 12-13 June, 2008. Kaunas, 2008. handle:20.500.12259/82067 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  14. Sakalauskaitė, Jurga; Duchovskis, Povilas; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Kviklys, Darius; Duchovskienė, Laisvūnė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Sabjevienė, Gintarė; Kupčinskienė, Eugenija; Stiklienė, Aida; Radzevičius, Alfredas; Taraškevičius, Ričardas; Zinkutė, Rimantė. B-13 nutritional diagnosis of apple-trees growing in the regions with different industrial emissions // Metals in the environment : proceedings of the 3rd international conference, Vilnius, 26-29 April, 2006 / ed. R. Taraškevičius. Vilnius : Institute of Geology and Geography, Lithuanian Metalecology Society, 2006. ISBN 9789955555124, handle:20.500.12259/43350 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  15. Tranavičienė, Tatjana; Šikšnianienė, Jūratė, Bronė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Vagusevičienė, Ilona; Duchovskis, Pavelas; Sliesaravičius, Algirdas. The effect of nitrogen fertilizers on the dynamics of physiological indices in winter wheat // Genetic and physiological fundamentals of plant growth and productivity: international scientific conference designed to 100th anniversary of prof. Jonas Dagys: abstracts=Augalų augimo ir produktyvumo genetiniai ir fiziologiniai pagrindai: tarptautinė mokslinė konferencija prof. Jono Dagio 100 metų jubiliejui pažymėti: pranešimų santraukos. Vilnius, 2006. ISBN 9986662303, handle:20.500.12259/79364 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  16. Urbonavičiūtė, Akvilė; Jakštas, Valdas; Kornyšova, Olga; Janulis, Valdimaras; Maruška, Audrius. Capillary electrophoresis of hawthorn extracts // Tarptautinės mokslinės konferencijos "Šiuolaikinės vaistažolininkystės raida" pranešimų medžiaga: 2004 m. rugsėjo 17-18 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : KMU leidykla, 2004. handle:20.500.12259/41918 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  Duchovskis, Pavelas; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Viršilė, Akvilė; Vaštakaitė, Viktorija. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje : galimybių studija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2015. ISBN 9789955937197, handle:20.500.12259/88533 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Viršilė, Akvilė. Fotofiziologiniai efektai metabolitų dinamikai žalumyninėse daržovėse ir želmenyse. 2012. handle:20.500.12259/114397 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Viršilė, Akvilė. Fotofiziologiniai efektai metabolitų dinamikai žalumyninėse daržovėse ir želmenyse. 2012. handle:20.500.12259/114396 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]