CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameŠimkus, Audrius
  Main AffiliationEkonomikos ir vadybos fakultetas
  Working groupsVadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti
  E-mailaudrius.simkus@vdu.lt
  ORCID0000-0002-6811-4165
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasAktualu / Actual
  Vadybos katedraAktualu / Actual
  Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtotiKlasterio narysAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  7 [2020-09-12]2 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Alekrinskis, Aleksandras; Šimkus, Audrius; Navickas, Valentinas; Vveinhardt, Jolita. The technical parameters of the creation process for kayak paddles as a sport product // Annals of applied sport science. Tehran: Annals of applied sport science, 2020, Vol. 8, iss. 4. ISSN 2476-4981, doi:10.29252/aassjournal.845, WOS:000555492400005, handle:20.500.12259/110157. Internet access: <https://aassjournal.com/article-1-845-en.pdf> [S1] [Emerging Sources Citation Index, Scopus]
  2. Pilelienė, Lina; Šimkus, Audrius. Service quality concerns of farmers selling their property through real estate agencies // Research for rural development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019, vol. 2. ISSN 1691-4031, doi:10.22616/rrd.25.2019.072, WOS:000528522800031, handle:20.500.12259/102266. Internet access: <http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2019_vol_2/docs/LatviaResRuralDev_25th_2019_vol2.pdf> [P1a] [CAB Abstracts, Academic Search Complete (EBSCO), AGRIS, Scopus, Conference Proceedings Citation Index-Science (Web of Science)]
  3. Krajňáková, Emília; Šimkus, Audrius; Pilinkienė, Vaida; Grabowska, Monika. Analysis of barriers in sports volunteering // Journal of international studies. Ternopil : Foundation of International Studies, 2018, vol. 11, iss. 4. ISSN 2071-8330, doi:10.14254/2071-8330.2018/11-4/18, handle:20.500.12259/93273. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/93273/2/ISSN2306-3483_2018_V_11_4.PG_254-269.pdf> [S4] [Scopus, IndexCopernicus, EconLit with Full Text (EBSCO)]
  4. Abramavičius, Paulius; Šimkus, Audrius. Antreprenerišku požiūriu grįstos vidinės organizacijos kultūros pasireiškimo ir tobulinimo galimybių nustatymas kūno rengybos ir sveikatingumo klubuose: Kauno miesto atvejis // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, nr. 3. ISSN 1392-1401, doi:10.15823/sm.2017.22, handle:20.500.12259/61865. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61865/1/ISSN2424-3949_2017_N_3.PG_3-10.pdf>, <http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.22> [S4] [IndexCopernicus]
  5. Mižutavičius, Mindaugas; Šimkus, Audrius. Savanorių pasitenkinimo veikla ir įsipareigojimo sporto organizacijai veiksnių vertinimas // Economy without borders: integration, innovation, cross-border cooperation: international scientific conference, August 26, 2016, Kaunas : conference proceedings. Kaunas : Baltija publishing, 2016. ISBN 9789934858567, handle:20.500.12259/56753 [P2b]
  6. Navickas, Valentinas; Šimkus, Audrius; Strunz, Herbert. The impact of volunteering as a form of leisure on students' life quality // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vilnius : Vilnius University, 2016, vol. 15, iss. 3(39). ISSN 1648-4460, WOS:000391161100006, handle:20.500.12259/53049. Internet access: <http://www.transformations.knf.vu.lt/39/article/thei> [S1] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), EconLit, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences, Scopus]
  7. Šimkus, Audrius. Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymas: nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje patirtis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, [T.] 73. ISSN 1392-1142, doi:10.7220/MOSR.2335.8750.2015.73.5, handle:20.500.12259/991. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/991/1/ISSN2335-8750_2015_N_73.PG_83-104.pdf> [S4] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ABI/INFORM (ProQuest), VINITI, CEEOL]
  8. Mižutavičius, Mindaugas; Šimkus, Audrius. Savanorių išlaikymo laisvalaikio organizacijose veiksnių analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. ISSN 2345-007X, handle:20.500.12259/44054. Internet access: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/mokslas_ir_praktika_2.pdf> [S5]
  9. Mižutavičius, Mindaugas; Šimkus, Audrius. Savanorių išlaikymo sporto organizacijose veiksnių analizė // Naujų idėjų beieškant : vadyba, ekonomika ir teisė 2014 : tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 2014 m. balandžio 17 d. : straipsnių rinkinys : Catching up new ideas : management, economics and law' 2014. Kaunas, 2014. ISBN 9789955274308, handle:20.500.12259/42541 [P1e]
  10. Tamutienė, Ilona; Šimkus, Audrius; Navickas, Valentinas; Štrimaitis, Antanas. Sustainability of social services delivery through projects management in non-governmental organizations of Lithuania // International journal of management - theory and applications (IREMAN). London : Praise Worthy Prize, 2014, vol. 2, no. 5. ISSN 2281-8588, handle:20.500.12259/54258. Internet access: <http://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php?journal=ireman&page=article&op=view&path%5B%5D=16912> [S4] [Academic Search Complete (EBSCO), IndexCopernicus]
  11. Šimkus, Audrius. Savanorystės, kaip laisvalaikio formos nevyriausybinėse organizacijose, poveikis studentų gyvenimo kokybei : teorinis aspektas // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 16-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2013 m. gegužės 10 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 16 (2013). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/52054 [P1f]
  12. Alekrinskis, Aleksandras; Šimkus, Audrius. Aukštųjų mokyklų studentų laisvalaikis, panaudojant universitetų infrastruktūrą ir sportines bazes // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: mokslinė-praktinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d., Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISBN 9789955645535, handle:20.500.12259/47916. Internet access: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/doktorantura/2013/straipsniu_rinkinys_1.pdf> [P1f]
  13. Alekrinskis, Aleksandras; Bulotienė, Daiva; Šimkus, Audrius. BĮ sporto mokyklos „Klevas“ veiklos kokybės vertinimas taikant EFQM tobulumo modelį // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (5) [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2012, 5. ISSN 2029-1590, handle:20.500.12259/47926 [S5]
  14. Pilelienė, Lina; Šimkus, Audrius. Determination of tour operators' service quality perception in Lithuania // Practice and research in private and public sector [elektroninis išteklius] : international scientific conference, April 26-27, 2012: conference proceedings. , [2012]. ISSN 2029-7378, handle:20.500.12259/52524. Internet access: <http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/fakultetai/ekonomikos_ir_finansu_vadymo_fakultetas/konferencijos/prpp/Pirma_Sekcija.pdf> [P1c] [Business Source Corporate Plus (EBSCO), Business Source Complete (EBSCO)]
  15. Pavilionytė, Gintarė; Klimienė, Monika; Alekrinskis, Aleksandras; Šimkus, Audrius. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo panaudojimo galimybės, kuriant naują sporto produktą : teorinis aspektas // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: mokslinė-praktinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d., Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISBN 9789955645535, handle:20.500.12259/47915. Internet access: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/doktorantura/2013/straipsniu_rinkinys_1.pdf> [P1f]
  16. Klimienė, Monika; Pavilionytė, Gintarė; Alekrinskis, Aleksandras; Šimkus, Audrius. Kokybės namo matricų pildymo metodika, kuriant sporto produktą : teorinis aspektas // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: mokslinė-praktinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d., Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISBN 9789955645535, handle:20.500.12259/47937. Internet access: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/doktorantura/2013/straipsniu_rinkinys_1.pdf> [P1f]
  17. Alekrinskis, Aleksandras; Bulotienė, Daiva; Šimkus, Audrius. Lietuvos krepšininkų ugdymo centrų įtaka planuojant sportininkų karjerą // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (5) [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2012, 5. ISSN 2029-1590, handle:20.500.12259/47925 [S5]
  18. Bulotienė, Daiva; Alekrinskis, Aleksandras; Šimkus, Audrius. Nuotykinio turizmo plėtojimo Kaune ir Kauno rajone galimybių vertinimas // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (5) [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2012, 5. ISSN 2029-1590, handle:20.500.12259/47934 [S5]
  19. Alekrinskis, Aleksandras; Šimkus, Audrius. Organizacijos analitinis vertinimas taikant kokybės vadybos metodus : VšĮ „Alytaus sporto ir rekreacijos centras“ pavyzdžiu // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: mokslinė-praktinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d., Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISBN 9789955645535, handle:20.500.12259/47936. Internet access: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/doktorantura/2013/straipsniu_rinkinys_1.pdf> [P1f]
  20. Ragelytė, Eglė; Alekrinskis, Aleksandras; Bulotienė, Daiva; Zuoza, Aurelijus-Kazys; Šimkus, Audrius. Rekreacinio ir sportinio vandens turizmo plėtotė Vakarų Lietuvoje // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (5) [elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas., 2012, 5. ISSN 2029-1590, handle:20.500.12259/47933 [S5]
  21. Tamutienė, Ilona; Šimkus, Audrius. Savanoriškos veiklos valdymas Lietuvoje : nevyriausybinių organizacijų patirtys // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 64 (2012). ISSN 1392-1142, doi:10.7220/MOSR.1392.1142.2012.64.7, handle:20.500.12259/1008. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1008/1/ISSN1392-1142_2012_N_64.PG_105-121.pdf> [S4] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI, CEEOL]
  22. Alekrinskis, Aleksandras; Bulotienė, Daiva; Šimkus, Audrius. Savanorių išlaikymo sporto organizacijose veiklos vertinimas // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2012, nr. 4(70). ISSN 1392-1401, handle:20.500.12259/110166. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110166/1/ISSN2424-3949_2012_N_4.PG_29-37.pdf> [S4] [IndexCopernicus]
  23. Šimkus, Audrius. Savanorių tęstinės veiklos (išlaikymo) užtikrinimo būtinybė organizacijose : teorinis aspektas // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 15-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 4 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 15 (2012). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/48070 [P1f]
  24. Šimkus, Audrius; Pilelienė, Lina. SPA paslaugų kokybės sanatorijose vertinimas : Birštono atvejis // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2012, Vol. 3(32). ISSN 1822-6760, handle:20.500.12259/46297. Internet access: <http://www.asu.lt/vadyb/lt/16170> [S4] [Business Source Complete (EBSCO), IndexCopernicus]
  25. Pilelienė, Lina; Šimkus, Audrius. Tour operator’s service quality evaluation model // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, T. 61. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/1076. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1076/1/ISSN2335-8750_2012_N_61.PG_101-114.pdf> [S4] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI, CEEOL]
  26. Alekrinskis, Aleksandras; Bulotienė, Daiva; Šimkus, Audrius. Viešbučio paslaugų teikimo procesų tyrimas, taikant Šeši sigma modelį // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory & studies for rural business & infrastructure development. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas, T. 34 (5), 2012. ISSN 1822-6760, handle:20.500.12259/47859. Internet access: <http://vadyba.asu.lt/34/ManagKaunas34(5)_52.pdf> [S4] [Business Source Complete (EBSCO), IndexCopernicus]
  27. Golcas, Rimvydas; Šimkus, Audrius. Inovatyvaus vadovavimo ir darbuotojų veiklos efektyvumo raiška besikeičiančioje verslo aplinkoje // Ūkio plėtra: teorija ir praktika [elektroninis išteklius] : 8-oji mokslinė konferencija, 2011 m. guodžio 8 d., Kaunas, Lietuva : konferencijos straipsniai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634904, handle:20.500.12259/47871 [P1f]
  28. Šimkus, Audrius. Savanorystės plėtros tendencijos nevyriausybinėse organizacijose // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 14-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2011 m. gegužės 6 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 14 (2011). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/41911 [P1f]
  29. Grubytė, Eglė; Šimkus, Audrius. Sporto savanorių išlaikymo būtinybė organizacijose : teorinis aspektas // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: mokslinė-praktinė konferencija, Kaunas, 2011 m. gegužės 6 d., Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija : straipsnių rinkinys. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011. ISBN 9786098040562, handle:20.500.12259/47831 [P1f]
  30. Šimkus, Audrius. Leisure services quality evaluation : theoretical aspect // Globalizácia a kríza v modernej ekonomike = Globalization and crises in modern economy [Elektroninis išteklius], Vol. 1 / ed. V.Juščius. Slovakia : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2010. ISBN 9788097027735, handle:20.500.12259/46105 [S5]
  31. Šimkus, Audrius. Savanoriškos veiklos vystymosi galimybės Lietuvoje // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 13-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2010 m. gegužės 7 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 13 (2010). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/51230 [P1f]
  32. Šimkus, Audrius; Pilelienė, Lina. Sporto paslaugų kokybės vertinimas : teorinis aspektas // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, T. 53. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/36124. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36124/1/ISSN2335-8750_2010_N_53.PG_99-110.pd> [S4] [CEEOL, Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI]
  33. Šimkus, Audrius. Sporto savanorių efektyvią veiklą sąlygojantyas veiksniai // Kūno kultūra ir sportas universitete 2010 = Physical Culture and Sport in Universities 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 2029-4840, handle:20.500.12259/50326 [P1e]
  34. Šimkus, Audrius. Konkurencingo produkto kūrimas sporto organizacijoje // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Lietuvos ūkis ES erdvėje: procesai ir tendencijos: dvyliktoji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2009 m. gegužės 8 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 12 (2009). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/45882 [P1f]
  35. Pilelienė, Lina; Šimkus, Audrius. Modelling of sponsor relationship management system for Lithuanian men’s national basketball team // Liberec economic forum 2009 : proceedings of the 9th international conference, 15-16 September, 2009, Liberec, Czech Republic. Liberec : Technical University of Liberec, 2009. ISBN 9788073725235, WOS:000272657000033, handle:20.500.12259/58051. Internet access: <https://www.academia.edu/attachments/48957698/download_file?st=MTU4NTA1Mzk0Niw3OC42My4yNTAuMjEy&s=swp-splash-paper-cover> [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  36. Pilelienė, Lina; Šimkus, Audrius. Pardavimų skatinimo teikiamų naudų suvokimo nustatymas // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kauno raj. : Akademija, 2009, Vol. 18(3). ISSN 1822-6760, handle:20.500.12259/43434. Internet access: <http://vadyba.asu.lt/19/43.pdf> [S4] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]

  Thesis

  1. Mižutavičius, Mindaugas; Šimkus, Audrius. Sporto savanorių pasitenkinimo veikla ir įsipareigojimo organizacijai veiksnių vertinimas // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : respublikinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 m. gruodžio 15 d. : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISSN 2335-2426, handle:20.500.12259/53090 [T1d]
  2. Alekrinskis, Aleksandras; Bulotienė, Daiva; Gavorka, Andrius; Mikalauskas, Rimantas; Šimkus, Audrius. Aukščiausio lygio apgyvendinimo paslaugų kokybės vertinimas // Sports and leisure management: tendencies and challenges [elektoninis išteklius] : 1st international scientific conference, 6th December, 2012 Kaunas, Lithuania, 7th December, 2012 Vazgaikiemis, Prienai district, Lithuania : book of abstracts. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2012. ISSN 2335-2248, handle:20.500.12259/47830 [T1e]
  3. Pilelienė, Lina; Šimkus, Audrius. Lithuanian travel agencies' e-service quality assessment // Current issues and new ideas in sport science [elektroninis išteklius] : 5-th Baltic sport science conference, April 18-19, 2012, Kaunas, Lithuania : conference abstracts. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708, handle:20.500.12259/47759 [T1e]
  4. Pilelienė, Lina; Šimkus, Audrius. Sport service quality evaluation at basketball schools in Kaunas // Current sssues and new ideas in sport science [elektroninis išteklius] : 5-th Baltic sport science conference, April 18-19, 2012, Kaunas, Lithuania : conference abstracts. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708, handle:20.500.12259/47649 [T1e]
  5. Šimkus, Audrius; Pilelienė, Lina. Tour operators‘ service quality evaluation model // IV International Tourism Congress : The Image and Sustainability of Tourist Destinations, 24-25 November 2010, Peniche, Portugal : abstracts book. Leiria : Polytechnic institute of Lieria, 2010. handle:20.500.12259/50327 [T1e]

  Books

  1. Alekrinskis, Aleksandras; Bulotienė, Daiva; Fominienė, Vilija Bitė; Jasinskas, Edmundas; Komskienė, Diana; Požėrienė, Jūratė; Mikalauskas, Rimantas; Navickienė, Regina; Rėklaitienė, Diana; Rimkevičienė, Danutė; Švagždienė, Biruta; Valančienė, Dovilė; Zuoza, Aurelijus Kazys; Andriukaitienė, Regina; Grigaitė, Kristina; Palubinskaitė, Daiva; Petraitienė, Birutė; Šimkus, Audrius; Vveinhardt, Jolita. Laisvalaikio pagrindai : vadovėlis. Kaunas : LSU, 2017. ISBN 9786094542190, handle:20.500.12259/59435 [K2a]
  2. Mikalauskas, Rimantas; Šimkus, Audrius; Brusokas, Andrius. Sporto vadyba: nuo sportinės veiklos teorinės paradigmos iki savanoriškos veiklos : monografija. Kaunas : ARX reklama, 2016. ISBN 9786098081954, handle:20.500.12259/52825 [K1a]