CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKavaliauskaitė, Rūta
  Name VariantsKavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta
  Main AffiliationPsichologijos katedra
  Working groupsAsmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Socialinių mokslų fakultetasAktualu / Actual
  Psichologijos katedraAktualu / Actual
  Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijoseKlasterio narėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-09-12]3 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Jarašiūnaitė, Gabija; Perminas, Aidas; Gustainienė, Loreta; Pečiulienė, Ieva; Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta. Biofeedback-assisted relaxation and progressive muscle relaxation potential for enhancing students’ distress tolerance // European scientific journal (ESJ). Macedonia : European Scientific Institute, 2015, Vol. 11, no. 2. ISSN 1857-7881, handle:20.500.12259/54098. Internet access: <http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4974/4780> [S4] [IndexCopernicus]
  2. Jarašiūnaitė, Gabija; Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Perminas, Aidas. Sirgti linkusios asmenybės tipų bei juos sudarančių psichologinių savybių analizė // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013, 2013, Nr. 2. ISSN 2029-9958, handle:20.500.12259/51407 [S5]
  3. Jarašiūnaitė, Gabija; Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Perminas, Aidas. Reaction to an audiovisual stressor and health risk behavior in individuals having a type behavior pattern // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012, nr. 2(35). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/43730. Internet access: <http://su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/12_02_35/jmd35.pdf> [S4] [IndexCopernicus, CEEOL]
  4. Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Perminas, Aidas; Jarašiūnaitė, Gabija. Studentų aleksitimiškumo ir sveikatai nepalankaus elgesio sąsajos // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, nr. 4(61). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/48378. Internet access: <http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Tiltai_2012_4.pdf> [S4] [IndexCopernicus]
  5. Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta. Studentų A tipo elgesio ir subjektyvios miego kokybės sąsajos // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology:a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 9 (2011). ISSN 1941-7233, handle:20.500.12259/32023. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32023/1/ISSN2345-024X_2011_V_9.PG_145-161.pdf> [S4] [IndexCopernicus, Academic Search Complete (EBSCO), PsycINFO, CEEOL]

  Thesis

  1. Jarašiūnaitė, Gabija; Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Perminas, Aidas. Psychometric properties of Lithuanian version of adolescent/adult type A behavior scale (AATABS-3) // Psychology and health. London : Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 28, suppl. 1, 2013. ISSN 0887-0446, doi:10.1080/08870446.2013.810851, WOS:000322613800566, handle:20.500.12259/54492 [T1a] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), CAB Abstracts, EMBASE, Scopus]
  2. Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Jarašiūnaitė, Gabija; Perminas, Aidas. Relationship between type D personality and health risk behaviors // Psychology and health. London : Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 28, suppl. 1, 2013. ISSN 0887-0446, doi:10.1080/08870446.2013.810851, WOS:000322613800575, handle:20.500.12259/54503 [T1a] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), CAB Abstracts, EMBASE, Scopus]
  3. Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Perminas, Aidas. The analysis of the type a behavior pattern individuals’ academic, personal life stress and stressors // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris (Recent research topics in psychology: international experience, December 11, 2012, Kaunas : international symposium abstracts) Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 12 (2013). ISSN 1941-7233, handle:20.500.12259/49672. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_1941-7233.N_12.PG_145-154>, <http://www.psyjournal.vdu.lt/wp/wp-content/uploads/2013/07/IJPBPSA_2013_12_9.pdf> [T1e]
  4. Jarašiūnaitė, Gabija; Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Perminas, Aidas. Aleksitimiškumo ir sveikatai nepalankaus elgesio sąsajos // Mokslas praktikai - praktika mokslui : Lietuvos psichologų kongresas, 2012 m. gegužės 10-13 d., Klaipėda : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys. Klaipėda: Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477, handle:20.500.12259/43881 [T1e]
  5. Jarašiūnaitė, Gabija; Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Perminas, Aidas; Antanaitienė, Milda. Relationship between student‘s reaction to an audiovisual stressor and anger control // Psychology and health. London : Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 27, suppl. 1, 2012. ISSN 0887-0446, doi:10.1080/08870446.2012.707817, WOS:000307232000549, handle:20.500.12259/45454. Internet access: <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08870446.2012.707817> [T1a] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), CAB Abstracts, EMBASE, Scopus]

  Books

  Pranckevičienė, Aistė; Kepalaitė, Albina; Misiūnienė, Jurga; Markšaitytė, Rasa; Bukšnytė-Marmienė, Loreta; Čepukienė, Viktorija; Kavaliauskaitė-Keserauskienė, Rūta; Kovalčikienė, Kristina; Pakrosnis, Rytis; Stelmokienė, Aurelija; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina. Children's rights and needs: challenges to school, family and society : 36th annual conference (ISPA), 15-18 July, 2014, Kaunas : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2014. ISBN 9786099564906, handle:20.500.12259/40426 [K5]