CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameIsoda, Vytautas
  Main AffiliationPolitologijos katedra
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetasIstorija / History
  Politologijos katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Isoda, Vytautas. How the debate over the nature of European Union polity features in the EU enlargement process : a view from Turkey // Constructing “Europe” and spread of European values [elektroninis išteklius] : selected articles /editor Liudas Mažylis. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2014. ISBN 9786094670589, handle:20.500.12259/60869. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-058-9> [Mokslo straipsnis / Research article]
  2. Isoda, Vytautas. Konferencija apie Europos sampratą ir europines vertybes // Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 15 (2014). ISSN 2029-0225, handle:20.500.12259/31596. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31596/1/2335-7185_2014_V_15.PG_191-193.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article] [CEEOL]
  3. Isoda, Vytautas. Kas yra švelnioji galia? Sąvokos ribos ir empirinių tyrimų metodologijos apmatai // Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 14 (2013). ISSN 2029-0225, handle:20.500.12259/31625. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31625/1/2335-7185_2013_V_14.PG_37_61.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  4. Jasiulevičienė, Regina; Unikaitė, Ingrida; Isoda, Vytautas. Politikos mokslų daktaro disertacijos, 2012 metais apgintos Vytauto Didžiojo universitete // Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 13 (2013). ISSN 2029-0225, handle:20.500.12259/31639. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31639/1/2335-7185_2013_V_13.PG_177_183.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article] [CEEOL]
  5. Isoda, Vytautas. Analizės lygmenų problema Europos Sąjungos užsienio politikos ir tarptautinio vaidmens studijose // Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 10 (2011). ISSN 2029-0225, handle:20.500.12259/31892. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31892/1/2335-7185_2011_V_10.PG_57-79.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  6. Isoda, Vytautas. „Socialinė galia“: nauja teorinė sąvoka tarptautinių santykių galios debatuose : [recenzija] // Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 10 (2011). ISSN 2029-0225, handle:20.500.12259/31886. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31886/1/2335-7185_2011_V_10.PG_165-170.pdf> [Recenzija / Review article] [CEEOL]
  7. Isoda, Vytautas. International power politics in the information age : challenges of the 21st century to the (neo)realist view on international relations // Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 8 (2010). ISSN 2029-0225, handle:20.500.12259/31966. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31966/1/2335-7185_2010_V_8.PG_133-154.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  8. Isoda, Vytautas. Minkštosios galios generavimas ir reikšmė valstybių užsienio politikoje XXI amžiuje : JAV atvejis // Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 7 (2010). ISSN 2029-0225, handle:20.500.12259/32014. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32014/1/2335-7185_2010_V_7.PG_93_114.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]

  Books

  Krupavičius, Algis; Isoda, Vytautas; Vaišnoras, Tomas. Introduction to comparative politics : didactical guidelines. Kaunas : Aktėja, 2013. ISBN 9789955213710, handle:20.500.12259/52496 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Isoda, Vytautas. Europos Sąjungos švelniosios galios šaltiniai ir raiška plėtros procese. 2015. handle:20.500.12259/120661 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Isoda, Vytautas. Sources of Soft Power and Its Practical Exertion in European Union Enlargement Process. 2015. handle:20.500.12259/124858 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  Isoda, Vytautas. Valstybių galios politika informacinių karų kontekste: viešoji diplomatija kaip minkštosios galios instrumentas. 2010. handle:20.500.12259/124639 [Magistro darbas / Master thesis]