CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMikučionis, Ugnius
  Main AffiliationUžsienio kalbų institutas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Užsienio kalbų institutasIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Mikučionis, Ugnius. Ką sagos pasakoja apie Kuršius // Krantai : meno kultūros žurnalas. Vilnius : Krantai, 2009, nr. 1(130). ISSN 0235-6384, handle:20.500.12259/45212 [Mokslo straipsnis / Research article]
  2. Mikučionis, Ugnius. Norvegų kalba // Krantai : meno kultūros žurnalas. Vilnius : Krantai., 2007, nr. 2(123). ISSN 0235-6384, handle:20.500.12259/47324 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Mikučionis, Ugnius. Norvegų kalbos modalinių veiksmažodžių semantika // Kalbotyra : mokslo darbai. Germanų ir romanų studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 2007, T. 57(3). ISSN 1392-1517, handle:20.500.12259/47322 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL]
  4. Mikučionis, Ugnius. Some Remarks on the Semantics of the Norwegian Modal Verbs // PhiN: Philologie im Netz. Berlin : Philologie im Netz., 42 (2007). ISSN 1433-7177, handle:20.500.12259/47323. Internet access: <http://www.phin.de/> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography]
  5. Mikučionis, Ugnius. Kuršių ir skandinavų santykiai sagų literatūroje // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras., 2003, nr. 2(89). ISSN 0236-0551, handle:20.500.12259/40234 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Mikučionis, Ugnius. Norna-Gesto gija // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras., 2003, nr. 4(91). ISSN 0236-0551, handle:20.500.12259/40248 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Mikučionis, Ugnius. Norvegų kalbos studijos Kaune pastaraisiais metais // Pokyčiai užsienio kalbų dėstyme universitete per pastaruosius dešimt metų : užsienio kalbų konferencija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto l-kla, 2002. ISBN 9986501911, handle:20.500.12259/55266 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  8. Mikučionis, Ugnius. Rašytiniai skandinavų mitologijos šaltiniai // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002, nr. 3. ISSN 0236-0551, handle:20.500.12259/55329. Internet access: <http://www.llkc.lt/index.php?2930847264> [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Mikučionis, Ugnius. Projektas E-nordisk : atsiliepiant į visuomenės poreikius // Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle : tarptautinė mokslinė konferencija [elektroninis išteklius] = Multilingualism and language studies in higher education : international scientific conference, 2011 m. gruodžio 8-10 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. handle:20.500.12259/42710. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-753-6> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Mikučionis, Ugnius. Projektas "E-nordisk" : iššūkiai ir sprendimai // Kalbos teorija ir praktika : konferencijos pranešimų tezės, 2009 m. lapkričio 20 d. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955257318, handle:20.500.12259/45206 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Mikučionis, Ugnius. Norvegų-lietuvių ir lietuvių-norvegų kalbų žodynas = Norsk-litauisk og litauisk-norsk ordbok : [17000 ir 3500 straipsnių]. Kaunas : Naujasis lankas, 2008. ISBN 9789955034339, handle:20.500.12259/55909 [Knyga / Book]
  2. Mikučionis, Ugnius. Norvegų kalba : gramatikos konspektas ir žodynėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955122364, handle:20.500.12259/55772 [Knyga / Book]
  3. Mikučionis, Ugnius. Norvegų-lietuvių kalbų žodynas = Norsk-litauisk ordbok : apie 16 000 norvegiškų žodžių ir posakių. Kaunas : [Naujasis lankas], 2006. ISBN 995503324X, handle:20.500.12259/55727 [Knyga / Book]
  4. Mikučionis, Ugnius. Norvegų kalba : gramatikos konspektas ir žodynėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955120193, handle:20.500.12259/55620 [Knyga / Book]