CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameDeksnytė, Indrė
  Main AffiliationEkonomikos ir vadybos fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasIstorija / History
  Ekonomikos katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-04-03]0 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Deksnytė, Indrė; Lydeka, Zigmas; Pukelienė, Violeta. Dynamic price as bargaining result for revenue maximization in retail // Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, T. 93, nr. 3 (2014). ISSN 1392-1258, handle:20.500.12259/42141. Internet access: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/EKONOMIKA/Ekonomika%202014%2093%203/67-83.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IBSS, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  2. Deksnytė, Indrė. Dinaminės kainos nustatymą sąlygojančių veiksnių tyrimas AHP metodu // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 16-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2013 m. gegužės 10 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 16 (2013). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/52027 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Deksnytė, Indrė; Lydeka, Zigmas. Dynamic pricing models and its methodological aspects // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 7, nr. 2, 2013. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.2.10, handle:20.500.12259/1209. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1209/1/ISSN1822-7996_2013_T_7.N_2.PG_143-153.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.2.10> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, ProQuest]
  4. Deksnytė, Indrė. Dinaminės kainodara : teorinis aspektas // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 15-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2012 m. gegužės 4 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 15 (2012). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/47889 [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Deksnytė, Indrė; Lydeka, Zigmas. Dynamic pricing and its forming factors // International journal of business and social science. Radford, USA : Centre for Promoting Ideas, Vol. 3, no. 23, 2012. ISSN 2219-1933, handle:20.500.12259/40046. Internet access: <http://www.ijbssnet.com/journal/index/1725> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, ProQuest, Educational research abstract (ERA), Gale]
  6. Pukelienė, Violeta; Deksnytė, Indrė. Currency crises : models and their possibility in Lithuania // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija, 2010, no. 15. ISSN 1822-6515, handle:20.500.12259/49244. Internet access: <http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/15/1822-6515-2010-206.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Current Abstracts, TOC Premier (EBSCO)]
  7. Deksnytė, Indrė. Finansų sistemos stabilumo vertinimas šalyje : Lietuvos atvejis // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010, nr. 1(17). ISSN 1648-9098, handle:20.500.12259/49224 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  8. Pukelienė, Violeta; Deksnytė, Indrė. Valiutų krizių poveikis ekonomikoms : Rusijos atvejis ir atgarsiai Lietuvoje // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 4, nr. 1, 2010. ISSN 1822-7996, handle:20.500.12259/1348. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1348/1/ISSN1822-7996_2010_V_4.N_1.PG_151-165.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Deksnytė, Indrė. Dinaminės kainos nustatymo modeliavimas vertinant ją formuojančius veiksnius mažmeninėje prekyboje. 2014. handle:20.500.12259/124491 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Deksnytė, Indrė. Dynamic Price Setting Modeling by Evaluating Its Forming Factors in Retail. 2014. handle:20.500.12259/124492 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]