CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameJakevičiūtė, Jurgita
  Main AffiliationPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Jakevičiūtė, Jurgita. Paradigminės konstruktyvistų ir neorealistų diskusijos saugumo objekto ir jam kylančių grėsmių prigimties klausimais : bendros ES karinio saugumo sistemos idėja // Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 9 (2011). ISSN 2029-0225, handle:20.500.12259/31920. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31920/1/2335-7185_2011_V_9.PG_143_168.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]

  ETD

  Master thesis

  Jakevičiūtė, Jurgita. ES vaidmens globalioje saugumo aplinkoje pokyčiai karinės integracijos kontekste. 2011. handle:20.500.12259/123146 [Magistro darbas / Master thesis]