CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameGedvilaitė-Moan, Akvilė
  Main AffiliationEkonomikos ir vadybos fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-06-06]3 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Gedvilaitė-Moan, Akvilė. Kūno kultūros ir sporto strategijos formavimas Lietuvoje // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2011, Vol. 5(29). ISSN 1822-6760, handle:20.500.12259/41176. Internet access: <http://vadyba.asu.lt/29/ManagementKaunas5(29).pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO)]
  2. Gedvilaitė-Moan, Akvilė; Laskienė, Skaistė. Organisational management peculiarities of the public sector referring to sports as a public sector example // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija, T. 66, nr. 1, 2010. ISSN 1392-2785, WOS:000275918300010, handle:20.500.12259/39020. Internet access: <http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11656/6338> [Mokslo straipsnis / Research article] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), Business Source Complete (EBSCO), TOC Premier (EBSCO), IBSS, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), CEEOL, VINITI, Scopus]
  3. Gedvilaitė-Moan, Akvilė; Zakarevičius, Povilas. Strateginio planavimo ypatumų viešajame sektoriuje teoriniai aspektai // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, T. 54. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/1074. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1074/1/ISSN1392-1142_2010_N_54.PG_53-66.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI]
  4. Gedvilaitė-Moan, Akvilė; Liesionis, Vytautas. Strateginės profesionalaus ir megėjiško sporto plėtros užsienio šalyse analizė // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and Processes of Education. Šiauliai : Lucilijus, 2009, Nr. 2(8). ISSN 1822-4644, handle:20.500.12259/45390 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  5. Laskienė, Skaistė; Gedvilaitė-Moan, Akvilė. Lengvąja atletika užsiimančių paauglių asmenybės nerimo ir psichinės būsenos prieš varžybas ypatumai // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2007, Nr. 4(67). ISSN 1392-5644, handle:20.500.12259/50158. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2007~ISSN_1392-5644.N_4_67.PG_40-48> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, SportDiscus with Full Text (EBSCO)]

  Thesis

  1. Gedvilaitė-Moan, Akvilė. Evaluation of the sport strategy project in Lithuania // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis. Tartu : University of Tartu, 2011, Vol. 16 suppl. ISSN 1406-9822, handle:20.500.12259/39727 [Konferencijos medžiaga / Conference paper] [SportDiscus with Full Text (EBSCO)]
  2. Gedvilaitė-Moan, Akvilė. Kūno kultūros ir sporto specialistų rengimas Klodo Bernaro (Prancūzija) ir LKKA (Lietuva) aukštosiose mokyklose : situacijos analizė // Kur mokslas aukštumon iškilęs, tenai iškilęs ir žmogus: studentų mokslo dienos LKKA: programa ir pranešimų tezės, 2003 m. kovo 31 d. - balandžio 8 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2003. handle:20.500.12259/50159 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]