CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKavaliauskienė, Žaneta
  Main AffiliationVytauto Didžiojo universitetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Kavaliauskienė, Žaneta. Teoriniai JAV darbo jėgos generacinių grupių organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir motyvaciniai aspektai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2008, nr. 4(13). ISSN 1648-9098, handle:20.500.12259/38760 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Kavaliauskienė, Žaneta. Darbuotojo įsipareigojimo organizacijai dimensijų ir veiksnių sąveikos. 2011. handle:20.500.12259/120232 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Kavaliauskienė, Žaneta. Interactions among the dimensions of an employee's organizational commitment and their antecedents. 2011. handle:20.500.12259/120224 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]