CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMikutavičienė, Inga
  Main AffiliationSocialinių mokslų fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Socialinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Socialinių tyrimų centrasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]3 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Mikutavičienė, Inga. Socialinio būsto gyventojų portretas: jaunų asmenų požiūriai ir patirtys // Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, nr. 9(2). ISSN 2029-4573, doi:10.7220/2335-8777.9.2.7, handle:20.500.12259/36831. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36831/1/ISSN2335-8777_2018_N_9_2.PG_149-167.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL]
  2. Brazienė, Rūta; Merkys, Gediminas; Mikutavičienė, Inga. Employers’ epectations and young workers selection criteria in Lithuania // Socialiniai mokslai = Social sciences. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2014, T. 84, nr. 4. ISSN 1392-0758, doi:10.5755/j01.ss.86.4.9226, handle:20.500.12259/101367. Internet access: <http://socsc.ktu.lt/index.php/Social/article/view/9226/4445> [Mokslo straipsnis / Research article] [Sociological Abstracts, SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  3. Mikutavičienė, Inga; Merkys, Gediminas. Slaugytojų profesinio streso raiškos ypatumai // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : UAB žurnalas "Sveikata", 2010, nr. 6. ISSN 1392-6373, handle:20.500.12259/101351 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  4. Mikutavičienė, Inga; Pukelis, Kęstutis. The Role of education in the transmission of intergenerational inequalities : reducer or producer? // ATINER 2010 : Education policy : 12th annual international conference on education, 24-27 of May 2010, Athens, Greece. Athens : Athens institute for education and research, 2010. ISBN 9789606672927, handle:20.500.12259/38378 [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Juraitė, Kristina; Mačiulskytė, Sonata; Mikutavičienė, Inga. Socialinės nelygybės perdavimas iš kartos į kartą: politinių sprendimų spindesys ir skurdas // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, nr. 1(38). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/46843 [Mokslo straipsnis / Research article] [Education Source (EBSCO)]
  6. Pukelis, Kęstutis; Juraitė, Kristina; Mikutavičienė, Inga; Mačiulskytė, Sonata. Transitional stages in the life of young adults in Jonava city : education, work, family // European studies on inequalities and social cohesion. Łódź : Łódź University Press, 2007, Vol. 1-2. ISSN 1734-6878, handle:20.500.12259/57702 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Mikutavičienė, Inga; Pukelis, Kęstutis; Juraitė, Kristina; Mačiulskytė, Sonata. Transmission of inequality from generation to generation : a local community perspective // Comparative research in the social sciences. Paris-Sofia : ISSC, REGLO, 2007. ISBN 9789548443135, handle:20.500.12259/47881 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  8. Pukelis, Kęstutis; Juraitė, Kristina; Mačiulskytė, Sonata; Mikutavičienė, Inga. Lithuania // European studies on inequalities and social cohesion. Łódź : Łódź University Press., 2006, Vol. 1-2. ISSN 1734-6878, handle:20.500.12259/57709 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Pukelis, Kęstutis; Juraitė, Kristina; Mačiulskytė, Sonata; Mikutavičienė, Inga. Perception of intergenerational inheritance of inequality at the local level in Lithuania : Jonava city case // European Studies on Inequalities and Social Cohesion. Łódź : Łódź University Press., Vol. 3-4 (2006). ISSN 1734-6878, handle:20.500.12259/44040 [Mokslo straipsnis / Research article]
  10. Pukelis, Kęstutis; Mikutavičienė, Inga. Intergenerational inheritance of inequalities : challenges for educational policy in Lithuania // European Studies on Inequalities and Social Cohesion. Łódź : Łódź University Press, No. 3, 2005. ISSN 1734-6878, handle:20.500.12259/41841 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Valiuškevičiūtė, Audronė; Druskytė, Rūta; Mikutavičienė, Inga. Universitetinių studijų kokybės vertinimas : akademinės bendruomenės požiūris // Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Studijų kokybės centras., 2004, nr. 1. ISSN 1822-1645, handle:20.500.12259/33722. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33722/1/ISSN2345-0258_2004_N_1.PG_38-59.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Education Research Complete (EBSCO), CEEOL]
  12. Valiuškevičiūtė, Audronė; Druskytė, Rūta; Mikutavičienė, Inga. Universitetinių studijų kokybės vertinimas : akademinės bendruomenės požiūris // Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulinės patirties kontekste : Konferencijos medžiaga, 2003 lapkričio 20. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. ISBN 9955530782, handle:20.500.12259/39686 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Brazienė, Rūta; Žilys, Apolonijus; Indriliūnaitė, Rasa; Mikutavičienė, Inga. Jaunimas ir būstas Lietuvoje: skirtingos galimybės, trajektorijos ir iššūkiai : kolektyvinė monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. ISBN 9786094673535, ISBN 9786094673542, doi:10.7220/9786094673542, handle:20.500.12259/59877. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/59877/4/ISBN9786094673542.pdf> [Knyga / Book]
  2. Vyšniauskienė, Dalia Marija; Antinienė, Dalia; Urbonaitė-Šlyžiuvienė, Daiva; Butėnienė, I; Segalovičienė, Irena; Bagdonas, Antanas; Visockienė, Ona; Panovaitė, Dovilė; Merkys, Gediminas; Brazienė, Rūta; Mikutavičienė, Inga. Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose metodika : metodinė priemonė mentoriams. Vilnius : Miranda design solutions, 2012. ISBN 9786099508825, handle:20.500.12259/101359 [Knyga / Book]
  3. Vyšniauskienė, Dalia Marija; Antinienė, Dalia; Urbonaitė-Šlyžiuvienė, Daiva; Butėnienė, I; Segalovičienė, Irena; Bagdonas, Antanas; Visockienė, Ona; Panovaitė, Dovilė; Merkys, Gediminas; Brazienė, Rūta; Mikutavičienė, Inga. Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose metodika : metodinė priemonė socialinių mokslų studentams. Vilnius : Miranda design solutions, 2012. ISBN 9786099508849, handle:20.500.12259/101358 [Knyga / Book]
  4. Vyšniauskienė, Dalia Marija; Antinienė, Dalia; Urbonaitė-Šlyžiuvienė, Daiva; Butėnienė, I; Segalovičienė, Irena; Bagdonas, Antanas; Visockienė, Ona; Panovaitė, Dovilė; Merkys, Gediminas; Brazienė, Rūta; Mikutavičienė, Inga. Studentų praktikos organizavimo vietos savivaldos institucijose metodika : metodinė priemonė tutoriams. Vilnius : Miranda design solutions, 2012. ISBN 9786099508832, handle:20.500.12259/101360 [Knyga / Book]
  5. Valiuškevičiūtė, Audronė; Bukantaitė, Daiva; Mikutavičienė, Inga; Šlentnerienė, Vilma. Švietimo organizacijų kokybės vadyba : mokomoji knyga studentui. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. ISBN 9789955123217, handle:20.500.12259/39458 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Mikutavičienė, Inga. Education and social inequality interaction phenomenon: Lithuanian context. 2009. handle:20.500.12259/122640 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Mikutavičienė, Inga. Švietimo ir socialinės nelygybės sąveikos fenomenas: Lietuvos kontekstas. 2009. handle:20.500.12259/122639 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Kybartas, Mantas. Galios santykių raiška sociopedagoginėje praktikoje. 2011. handle:20.500.12259/122146 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Kvėdėrienė, Rasa. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo ypatumai. 2011. handle:20.500.12259/126006 [Magistro darbas / Master thesis]