CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMedišauskaitė, Asta
  Main AffiliationPsichologijos katedra
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Socialinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Psichologijos katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  2 [2021-06-06]13 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Astrauskaitė, Milda; Notelaers, Guy; Medišauskaitė, Asta; Kern, Roy M. Workplace harassment: deterring role of transformational leadership and core job characteristics // Scandinavian journal of management. Oxford : Elsevier, 2015, vol. 31, iss. 1. ISSN 0956-5221, doi:10.1016/j.scaman.2014.06.001, WOS:000351184300010, handle:20.500.12259/52639. Internet access: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522114000682> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  2. Medišauskaitė, Asta; Kamau, Caroline; Endriulaitienė, Auksė. Activation of the “What is beautiful is good” stereotype during job candidate selection : What is the role of the recruiter’s own characteristics? // EWOP in practice [elektroninis išteklius]. European Association of Work and Organizational Psychology, Vol. 6, 2014. ISSN 1736-6399, handle:20.500.12259/38432 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Medišauskaitė, Asta; Markšaitytė, Rasa. Auskaro veido srityje reikšmė bendraamžio mokinio asmenybės ir elgesio charakteristikų suvokimui : 11–13 metų mokinių vertinimas // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 12 (2013). ISSN 1941-7233, handle:20.500.12259/31887. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31887/1/ISSN2345-024X_2013_V_12.PG_9-28.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/1941-7233.12.1> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Academic Search Complete (EBSCO), PsycINFO, CEEOL]
  4. Endriulaitienė, Auksė; Medišauskaitė, Asta. Teisingumas darbe ir socialinė identifikacija su grupe viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 64 (2012). ISSN 1392-1142, doi:10.7220/MOSR.1392.1142.2012.64.3, handle:20.500.12259/1032. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1032/1/ISSN1392-1142_2012_N_64.PG_41-52.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI, CEEOL]

  Thesis

  1. Astrauskaitė, Milda; Medišauskaitė, Asta; Notelaers, Guy; Kern, Roy M. Patyčios darbe : transformacinio vadovavimo, dviejų organizacinės demokaratijos principų ir gyvenimo stiliaus vaidmuo // Quo vadis, psichologija? : kongreso pranešimų santraukų leidinys, 2014, gegužės 9-11 d., Kaunas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014. ISBN 9789955153481, handle:20.500.12259/38568 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Astrauskaitė, Milda; Medišauskaitė, Asta; Kern, Roy M; Notelaers, Guy. Transformacinės lyderystės ir esminių darbo caharakteristikų sąsajos su priekabiavimu darbe // Psichologija sveikatai ir gerovei : Lietuvos psichologų kongresas, 2013 m. balandžio 25-27 d., Vilnius : kongreso pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591945, handle:20.500.12259/48939 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Astrauskaitė, Milda; Kern, Roy M; Notelaers, Guy; Medišauskaitė, Asta. Positivity against negativity : how could a leader prevent work harassment? // Copenhagen 2012 : 8th international conference on workplace bullying & harassment - future challenges, University of Copenhagen, Denmark, 12-15 June, 2012 : book of abstracts. Copenhagen, Denmark : IAWBH and University of Copenhagen, 2012. ISBN 9788787417976, handle:20.500.12259/44069 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Astrauskaitė, Milda; Kern, Roy M; Medišauskaitė, Asta; Notelaers, Guy. Priekabiavimas darbe : sąsajos su transformacine lyderyste // Mokslas praktikai - praktika mokslui : Lietuvos psichologų kongresas, 2012 m. gegužės 10-13 d., Klaipėda : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys. Klaipėda: Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477, handle:20.500.12259/43164 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Medišauskaitė, Asta; Endriulaitienė, Auksė. Socialinės identifikacijos su grupe ir suvokto teisingumo organizacijoje sąsajos // Mokslas praktikai - praktika mokslui : Lietuvos psichologų kongresas, 2012 m. gegužės 10-13 d., Klaipėda : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys. Klaipėda: Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477, handle:20.500.12259/44078 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Astrauskaitė, Milda; Kern, Roy M; Medišauskaitė, Asta; Vaitkevičius, Raimundas. Transformacinės lyderystės ir darbo charakteristikų analizė : priežastinė įtaka priekabiavimui darbe // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas, 2011 m. gegužės 6-7 d., Kaunas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955126744, handle:20.500.12259/38106 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Medišauskaitė, Asta; Markšaitytė, Rasa. The peer judgment of physical and social attractiveness of male adolescent with facial piercing // The 12th biennial conferences of the European Association for Research on Adolescence : Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010 / ed. Rita Zukauskiene. Pianoro : Medimond, 2010. ISBN 9788875875855, handle:20.500.12259/50733. Internet access: <http://eara.kryptis.lt/> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Master thesis

  Medišauskaitė, Asta. Darbuotojo savęs vertinimo, socialinės identifikacijos su grupe ir suvokiamo teisingumo organizacijoje sąsajos. 2011. handle:20.500.12259/124111 [Magistro darbas / Master thesis]