CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameDarškuvienė, Valdonė
  Main AffiliationFinansų katedra
  Working groupsSocialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir eksperimentai
  E-mailvaldone.darskuviene@vdu.lt
  ORCID0000-0002-7209-8188
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasAktualu / Actual
  Finansų katedraAktualu / Actual
  Socialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir eksperimentaiKlasterio tarybos narėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  11 [2021-06-06]4 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Giedraitis, Ernestas; Darškuvienė, Valdonė. Pirminių viešų akcijų siūlymų nuvertinimo Europos vertybinių popierių biržose tyrimas // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, T. 14, nr. 2. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.2335.8742.2020.14.2.3, handle:20.500.12259/139346. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/139346/1/ISSN2335-8742_2020_T_14.N_2.PG_47-62.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Business Source Premier (EBSCO), ProQuest]
  2. Darškuvienė, Valdonė. Company value creation and its impact on shareholder return : evidence from the Baltic states // Economy & business [elektroninis išteklius] : journal of international scientific publication. Burgas, Bulgaria : Info Invest Ltd, 2013, vol. 7, part 2. ISSN 1314-7242, handle:20.500.12259/42392. Internet access: <http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2013-2.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Kalendienė, Jonė; Darškuvienė, Valdonė; Gaigalienė, Asta; Pukelienė, Violeta. Comparative analysis of creative economy advantages in European countries // Economic challenges in enlarged Europe [elektroninis išteklius] : 6th international conference, 15–17 June 2014, Tallinn, Estonia : conference proceedings [CD]. Tallinn : Tallinn university of technology, 2014, [no.] 6. ISSN 2382-6797, handle:20.500.12259/42391 [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Darškuvienė, Valdonė; Bendoraitienė, Evelina. Stakeholder expectations and influence on company decisions // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, T. 8, nr. 2. ISSN 1822-7996, doi:10.7220/AESR.1822.7996.2014.8.2.5, handle:20.500.12259/1309. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1309/1/ISSN2335-8742_2014_T_8.N_2.PG_83-96.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, ProQuest]
  5. Darškuvienė, Valdonė; Astromskis, Paulius. The Study of payday lending in Lithuania // Economic challenges in enlarged Europe [elektroninis išteklius] : 6th international conference, 15–17 June 2014, Tallinn, Estonia : conference proceedings [CD]. Tallinn : Tallinn university of technology, 2014, [no.] 6. ISSN 2382-6797, handle:20.500.12259/46366 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Darškuvienė, Valdonė; Astromskis, Paulius. Visions and challenges of payday lending in Lithuania // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 71 (2014). ISSN 1392-1142, doi:10.7220/MOSR.2335.8750.2014.71.5, handle:20.500.12259/1039. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1039/1/ISSN2335-8750_2014_N_71.PG_67-87.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI, CEEOL]
  7. Darškuvienė, Valdonė; Bendoraitienė, Evelina. The stakeholder concept analysis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 68 (2013). ISSN 1392-1142, doi:10.7220/MOSR.1392.1142.2013.68.3, handle:20.500.12259/1122. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1122/1/ISSN2335-8750_2013_N_68.PG_41-52.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI, CEEOL]
  8. Darškuvienė, Valdonė; Astromskis, Paulius. Visions and challenges of payday lending in Lithuania // Management horizons in changing economic environment: visions and challenges [elektroninis išteklius] : proceedings of the 12th International Scientific Conference, Kaunas, Lithuania, September 26-28, 2013. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, no. 12. ISSN 2029-8072, handle:20.500.12259/50886 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Darškuvienė, Valdonė; Vazniokas, Paulius. Korporatyvinio valdymo sistemos vertinimo modelis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, T. 60. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/984. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/984/1/ISSN2335-8750_2011_N_60.PG_45-62.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), ProQuest, VINITI, CEEOL]
  10. Darškuvienė, Valdonė; Šakalytė, Jonė. Efficiency of stock exchange network formation as a change in market concentration // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 3, nr. 1, 2009. ISSN 1822-7996, handle:20.500.12259/1213. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1213/1/ISSN1822-7996_2009_V_3.N_1.PG_63-77.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), ProQuest, CEEOL]
  11. Jurkštienė, Aušra; Darškuvienė, Valdonė; Dūda, Arūnas. Management control systems and stakeholders' interests in Lithuanian multinational companies : cases from the telecommunications industry // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika, 2008, Vol. 9, iss. 2. ISSN 1611-1699, doi:10.3846/1611-1699.2008.9.97-106, WOS:000257554200003, handle:20.500.12259/47357. Internet access: <https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/6853/5913> [Mokslo straipsnis / Research article] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, Business Source Complete (EBSCO), ICONDA]
  12. Darškuvienė, Valdonė; Kaupelytė, Dalia; Petkevičiūtė, Nijolė. Vadybinės kompetencijos nustatymo galimybės mokymo procese // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 45. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/36655. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36655/1/ISSN2335-8750_2008_N_45.PG_17-28.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), ProQuest, VINITI]
  13. Darškuvienė, Valdonė; Vazniokas, Paulius. Korporatyvinio valdymo sistema mikroekonominiu aspektu // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 1, nr. 2, 2007. ISSN 1822-7996, handle:20.500.12259/1200. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1200/1/ISSN1822-7996_2007_T_1.N_2.PG_65-85.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), ProQuest, CEEOL]
  14. Darškuvienė, Valdonė; Cibulskytė, Asta. Tiekimo grandinės valdymo efektyvumo ir listinguojamų kompanijų vertės sasajų tyrimas Lietuvoje // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007, T. 41. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/36905. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36905/1/ISSN2335-8750_2007_N_41.PG_35-51.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), ProQuest, VINITI]
  15. Darškuvienė, Valdonė; Šakalytė, Jonė. Efficiency of financial systemand corporate value recognition: the case of Lithuania. : the case of Lithuania // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006, nr. 40. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/42973 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, VINITI, Business Source Complete (EBSCO)]
  16. Darškuvienė, Valdonė; Hanisch, Stefan; Mygind, Niels. Expanded country report : financial participation of employees in Lithuania // The PEPPER III report: promotion of employee participation in profits and enterprise results in the new member and candidate countries of the European Union. Berlin : European foundation for the improvement of living and working conditions, 2006. ISBN 9783929619415, handle:20.500.12259/47799. Internet access: <http://www.intercentar.de/fileadmin/files/PEPPER_III/Extended_Country_Report_Lithuania.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  17. Darškuvienė, Valdonė. Lithuania [country report] // The PEPPER III Report: promotion of employee participation in profits and enterprise results in the new member and candidate countries of the European Union. Berlin : European foundation for the improvement of living and working conditions, 2006. ISBN 9783929619415, handle:20.500.12259/47798. Internet access: <http://www.efesonline.org/LIBRARY/2006/PEPPER%20III%20Final%20Print.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Darškuvienė, Valdonė; Vazniokas, Paulius. Stock ownership as a form of employee and management financial participation : factors of development in Lithuania // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 38 (2006). ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/42418 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, VINITI, ProQuest, Business Source Complete (EBSCO)]
  19. Darškuvienė, Valdonė; Kaminskienė, Ligija; Bertašienė, Lina; Bendikaitė, Jurga. Developing management knowledge through executive MBA in Lithuania : teaching method aspect // Knowledge-based economy: management of creation and development: proceedings of the international scientific conference, 22-23 September 2005, Kaunas. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2005. ISBN 9955120746, handle:20.500.12259/44963. Internet access: <http://web.ebscohost.com/ehost/results?vid=3&hid=117&sid=063101a8-223f-4fa7-a6ba-f3a881046260%40sessionmgr109> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO)]
  20. Darškuvienė, Valdonė; Kačergiūtė, Aurelija. Foreign direct investment trends in Lithuania : motives and modes of investing during the transition period // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004, nr. 31. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/39482 [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), CEEOL]
  21. Darškuvienė, Valdonė; Legenzova, Renata; Levišauskaitė, Kristina. Tarptautinių apskaitos standartų mokymas Lietuvos universitetuose - dabartis ir perspektyvos // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. nr. 1. Kaunas : Akademija, 2004. ISBN 995544827X, handle:20.500.12259/45920 [Mokslo straipsnis / Research article]
  22. Darškuvienė, Valdonė; Grigaravičius, Saulius. Company performance, capital ctructure and key characteristics of corporate governance in Lithuania // Financial market and management : proceedings : [International scientific conference]. Riga : University of Latvia, 2003. ISBN 9984725642, handle:20.500.12259/38406 [Mokslo straipsnis / Research article]
  23. Darškuvienė, Valdonė; Čepinskis, Jonas. Įmonės biudžeto sistemos formavimo ir panaudojimo veiklos įvertinimui ypatumai // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2002, nr. 24. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/37866 [Mokslo straipsnis / Research article]
  24. Darškuvienė, Valdonė. Development of elements of corporate governance system in Lithuania in the transition period // Finanses un kredits: problēmas, koncepcijas, vadība: Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. Riga : Latvijas Universitāte, Vol. 644 (2001). ISSN 1407-2157, handle:20.500.12259/44887 [Mokslo straipsnis / Research article]
  25. Darškuvienė, Valdonė. Development of elements of corporate governance system in Lithuania in the transition period // West/East technology transfer in the context of European integration: international scientific conference, [2000, Kaunas]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. ISBN 9986501628, handle:20.500.12259/55092 [Mokslo straipsnis / Research article]
  26. Darškuvienė, Valdonė. Akcininkų teisių realizavimo problema Lietuvos kapitalo rinkų vystymosi kontekste // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 1999, nr. 12. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/54981 [Mokslo straipsnis / Research article]
  27. Darškuvienė, Valdonė; Lydeka, Zigmas. Naujos knygos finansų vadybininkams ir ne tik jiems : [recenzija] // Apskaitos ir mokesčių apžvalga. Vilnius : Pačiolis, 1998, nr. 5. ISSN 1392-3722, handle:20.500.12259/51355 [Recenzija / Review article]

  Books

  1. Darškuvienė, Valdonė; Keating, Con; Žigienė, Gerda. Baltic financial markets handbook. Vilnius : Lithuanian financial markets institute, 2014. ISBN 9786099561004, handle:20.500.12259/42395. Internet access: <http://lfmi.lt/uploads/docs/BFMH%20web.pdf> [Knyga / Book]
  2. Bakanauskas, Arvydas Petras; Bakanauskienė, Irena; Darškuvienė, Valdonė; Grebliauskas, Artūras; Kvedaravičius, Jonas; Liesionis, Vytautas; Petkevičiūtė, Nijolė; Staniulienė, Sonata; Stonkutė, Eglė; Stripeikis, Osvaldas; Viliūnas, Vaidotas; Zakarevičius, Povilas; Žirgutis, Vytautas; Žukauskas, Pranas. Organizacijų vadyba : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. ISBN 9789955127383, ISBN 9789955127390 (elektroninė versija), handle:20.500.12259/56225 [Knyga / Book]
  3. Darškuvienė, Valdonė. Finanšu tirgi = Financial markets : Leonardo da Vinci lifelong learning programme project “Development and Approbation of Applied Courses Based on the Transfer of Teaching Innovations in Finance and Management for Further Education of Entrepreneurs and Specialists in Latvia, Lithuania and Bulgaria”. Ryga : Latvijas universitāte, 2010. ISBN 9789984452326, handle:20.500.12259/50824 [Knyga / Book]
  4. Darškuvienė, Valdonė. Įmonių finansinė analizė : rodiklių skaičiavimo metodika. Vilnius : Vertybinių popierių birža, 2010. ISBN 9786099519500, handle:20.500.12259/51100. Internet access: <http://www.nasdaqomxbaltic.com/files/vilnius/leidiniai/Rodikliu_skaiciavimo_metodika-final.pdf> [Knyga / Book]
  5. Darškuvienė, Valdonė; Hanisch, Stefan; Mygind, Niels. Financial participation of employees in Lithuania [electronic resource] : CEES working paper no. 62. Copenhagen : Copenhagen Business School, 2006. handle:20.500.12259/42834. Internet access: <https://openarchive.cbs.dk/themes/skool/images/pdfikon-2.jpg> [Knyga / Book]
  6. Darškuvienė, Valdonė; Legenzova, Renata. Finansų valdymas : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955120770, handle:20.500.12259/55599 [Knyga / Book]
  7. Darškuvienė, Valdonė. Financial markets and institutions [Rankraštis] : finance and banking Master's program. Kaunas : VDU, 2003. handle:20.500.12259/55432 [Knyga / Book]
  8. Bakanauskas, Arvydas Petras; Darškuvienė, Valdonė. Kainodara : teorija ir praktika : [vadovėlis]. Kaunas : VDU l-kla, 2000. handle:20.500.12259/55072 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  1. Bendoraitienė, Evelina; Darškuvienė, Valdonė. CSR policies and financial risks under stakeholders’ aggressive actions // International dimensions of sustainable management : latest perspectives from corporate governance, responsible finance and CSR / editors: Rene Schmidpeter, Nicholas Capaldi, Samuel O. Idowu, Anika Lotter. Cham : Springer International Publishing, 2019. ISBN 9783030048181, handle:20.500.12259/62061. Internet access: <https://www.springer.com/gp/book/9783030048181> [Knygos dalis / Book part] [SpringerLink]
  2. Darškuvienė, Valdonė; Gaigalienė, Asta; Žigienė, Gerda. Development of financial system in the Baltics // Baltic financial markets handbook / edited by V. Darškuvienė, C. Keating, G Žigienė. Vilnius : Lithuanian financial markets institute, 2014. ISBN 9786099561004, handle:20.500.12259/42393. Internet access: <ftp://knygos.vdu.lt/New%20Folder/Baltic%20FM%20handbook%20str1.pdf> [Knygos dalis / Book part]
  3. Darškuvienė, Valdonė. Implications of privatisation and marketisation in Lithuania – telecommunications and transport // Privatisation and liberalisation of public services in Europe : an analysis of economic and labour market impacts. Brussels : ETUI-REHS, 2008. ISBN 9782874521355, handle:20.500.12259/42540. Internet access: <http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Books/Privatisation-and-liberalisation-of-public-services-in-Europe> [Knygos dalis / Book part]
  4. Darškuvienė, Valdonė. Early entry and aggressive growth : Kraft Foods Lietuva // Acquisition strategies in European emerging markets. New York : Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 9781403998545, handle:20.500.12259/47667. Internet access: <https://www.palgrave.com/us/book/9781403998545> [Knygos dalis / Book part] [SpringerLink]
  5. Meyer, Klaus E; Ionasçu, Delia; Kulawczuk, Przemysław; Szczesniak, Anna; Antal-Mokos, Zoltán; Tóth, Krisztina; Darškuvienė, Valdonė. The changing patterns of foreign direct investment : survey insights // Acquisition strategies in European emerging markets. New York : Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 9781403998545, handle:20.500.12259/47800. Internet access: <https://www.palgrave.com/us/book/9781403998545> [Knygos dalis / Book part] [SpringerLink]

  Translations

  Mackevičius, Jonas; Darškuvienė, Valdonė; Buračas, Antanas; Čičinskas, Jonas; Pragarauskas, Henrikas; Kasnauskienė, Gindra; Sakalaitė, Rasa. Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius : TEV, 2006. ISBN 9955680288, handle:20.500.12259/55864 [Kita / Other]

  Work Thesis

  Darškuvienė, Valdonė. Korporatyvinio valdymo transformacijos ir jų ekonominis kontekstas : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslinių darbų apžvalga : socialiniai mokslai, ekonomika (04 S). Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955122951, handle:20.500.12259/55918 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Skruibytė, Izolda. The Assessment of Impact of Corporate Social Responsibility Level on Country Competitiveness in Different Cultural Environment. 2016. handle:20.500.12259/119640 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Skruibytė, Izolda. Įmonių socialinės atsakomybės lygio poveikio šalies konkurencingumui skirtingoje kultūrinėje aplinkoje vertinimas. 2016. handle:20.500.12259/125107 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  3. Bendoraitienė, Evelina. The Assessment of Corporate Social Responsibility Influence on Financial Risk Based on Stakeholders’ Actions. 2015. handle:20.500.12259/125083 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  4. Bendoraitienė, Evelina. Įmonių socialinės atsakomybės poveikio finansinei rizikai, atsižvelgiant į suinteresuotųjų grupių elgseną, vertinimas. 2015. handle:20.500.12259/121303 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  5. Astromskis, Paulius. Mažojo vartojimo kreditavimo sandorių reguliavimo modelis. 2014. handle:20.500.12259/125964 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  6. Astromskis, Paulius. Model of Payday Lending Transactions Regulation. 2014. handle:20.500.12259/125965 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  7. Ruplienė, Dovilė. Darbo rinkos veiksnių poveikio šalių pritraukiamoms tiesioginėms užsienio investicijoms vertinimas. 2013. handle:20.500.12259/120281 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  8. Ruplienė, Dovilė. Evaluation of the effect of labour market factors on countries' inflows of foreign direct investment. 2013. handle:20.500.12259/120280 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  9. Kalendienė, Jonė. Evaluation of market structure in stock exchange industry under network formation. 2009. handle:20.500.12259/122979 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  10. Kalendienė, Jonė. Vertybinių popierių biržų sektoriaus rinkos struktūros vertinimas formuojantis tinklams. 2009. handle:20.500.12259/122960 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Barkauskaitė, Aida. Assessment of the impact of coronavirus (Covid-19) on SMEs: evidence from Lithuania SMEs. 2021. handle:20.500.12259/131963 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Mėlinauskas, Vilius. Assessment of relationship between traditional and new financial instruments: case of Bitcoin. 2020. handle:20.500.12259/106494 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Giedraitis, Ernestas. Veiksnių, lemiančių pirminių viešų akcijų siūlymų nukainojimo lygį Europos vertybinių popierių biržose, vertinimas. 2020. handle:20.500.12259/106341 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Ruzgys, Virmantas. Nuosavybės struktūros poveikio NASDAQ OMX BALTIC listinguojamų bendrovių skolinimuisi vertinimas. 2019. handle:20.500.12259/79169 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Dailiudytė, Renata. Bendrovių valdysenos poveikio šeimos valdomų įmonių veiklos rezultatams vertinimas Baltijos, Skandinavijos ir Lenkijos listinguojamose įmonėse. 2018. handle:20.500.12259/36270 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Rakauskaitė, Agnė. ĮSA ir bendrovių valdysenos poveikio įmonių vertei bei veiklos rezultatams vertinimas Skandinavijos ir Baltijos šalių listinguojamose įmonėse. 2018. handle:20.500.12259/36273 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Mikalonis, Šarūnas. Akcininkų nuosavybės koncentracijos poveikio bendrovių rinkos rizikai vertinimas. 2017. handle:20.500.12259/34988 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Tverskis, Darius. Susijusių asmenų nuosavybės ir korporatyvinio valdymo poveikio listinguojamų įmonių veiklos rezultatams vertinimas Europos šalyse. 2017. handle:20.500.12259/34990 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Kudrevičiūtė, Inga. Valstybės ir privačios nuosavybės formų poveikio įmonių veiklos rezultatams vertinimas Baltijos ir Skandinavijos šalyse. 2017. handle:20.500.12259/34984 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Šimkutė, Greta. Assessment of multinational corporation’s leverage and corporate governance impact to financial performance in OECD countries. 2016. handle:20.500.12259/120761 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Ribašauskas, Remigijus. Korporatyvinio valdymo charakteristikų įtakos listinguojamų įmonių finansiniams rezultatams Europos šalyse vertinimas. 2016. handle:20.500.12259/120861 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Adomonis, Andrius. Makroekonominių veiksnių poveikio įmonių bankrotams Baltijos šalyse vertinimas. 2016. handle:20.500.12259/121204 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Baltaragis, Edgaras. MTEP investicijų poveikio vertinimas listinguojamų Europos bendrovių finansiniams rezultatams. 2016. handle:20.500.12259/125910 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Leikauskaitė, Viktorija. Susijusių asmenų nuosavybės poveikio listinguojamų bendrovių finansiniams rezultatams Europos šalyse vertinimas. 2016. handle:20.500.12259/125188 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Zinkevičiūtė, Rūta. Corporate ownership structure and its relation to firm performance: case of Baltic States. 2015. handle:20.500.12259/125764 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Morgan, Dale Albert. Earnings management and post IPO returns of the London alternative investment market. 2015. handle:20.500.12259/120689 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Račkus, Arvydas. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo kapitalo struktūrą lemiančių veiksnių vertinimas. 2015. handle:20.500.12259/125055 [Magistro darbas / Master thesis]
  18. Pukelevičiūtė, Ieva. Listinguojamų įmonių korporatyvinio valdymo charakteristikų poveikio jų vertei bei finansiniams rezultatams CRE šalyse vertinimas. 2015. handle:20.500.12259/120640 [Magistro darbas / Master thesis]
  19. Gvozdienė, Jurgita. AB „Pieno žvaigždės“ kapitalo struktūros poveikio įmonės vertei vertinimas. 2014. handle:20.500.12259/124488 [Magistro darbas / Master thesis]
  20. Rekštys, Laimutis. Europos Sąjungos šalių finansų sektoriaus poveikio ekonomikai vertinimas. 2014. handle:20.500.12259/124046 [Magistro darbas / Master thesis]
  21. Kalinauskaitė, Monika. Interest rate pass-through in euro area: the impact of the recent crisis. 2014. handle:20.500.12259/124443 [Magistro darbas / Master thesis]
  22. Biliūtė, Eglė. Lietuvos greitųjų kreditų rinką lemiančių veiksnių vertinimas. 2014. handle:20.500.12259/121409 [Magistro darbas / Master thesis]
  23. Adomonis, Andrius. Makroekonominių bei įmonių finansinės būklės veiksnių poveikio bankrotų skaičiui Lietuvoje tyrimas. 2014. handle:20.500.12259/124190 [Magistro darbas / Master thesis]
  24. Podoprigorina, Raminta. Nuosavybės struktūros įtaka įmonės veiklos rezultatams: Baltijos šalių atvejis. 2014. handle:20.500.12259/121041 [Magistro darbas / Master thesis]
  25. Sturys, Uosis. Rizikos kapitalo fondų investicijų poveikio šalies ekonomikai vertinimas. 2014. handle:20.500.12259/124029 [Magistro darbas / Master thesis]
  26. Kanapeckas, Ramūnas. Application of the SCP paradigm for the research on the banking sectors in the BALTIC STATES. 2013. handle:20.500.12259/125672 [Magistro darbas / Master thesis]
  27. Petrukonytė, Sidona. Europos Sąjungos šalių finansų sistemos vystymosi vertinimas makroekonominėje ir institucinėje aplinkoje. 2013. handle:20.500.12259/121851 [Magistro darbas / Master thesis]
  28. Vilkauskaitė, Gintarė. Palyginamųjų daugiklių metodo taikymo nelikvidžiose rinkose galimybių vertinimas. Baltijos šalių atvejis. 2013. handle:20.500.12259/123832 [Magistro darbas / Master thesis]
  29. Vaitonienė, Rozita Violeta. Universiteto tarptautiškumo strategijos finansinis vertinimas tarptautinės kūrybinių industrijų mokyklos kūrimo atveju. 2013. handle:20.500.12259/124621 [Magistro darbas / Master thesis]
  30. Bajarūnas, Saulius. Lietuvos nelistinguojamų įmonių akcininkų struktūros įtakos kapitalo struktūrai vertinimas. 2012. handle:20.500.12259/123664 [Magistro darbas / Master thesis]
  31. Jaševaitė, Inga. Nasdaq OMX Baltic biržoje listinguojamų įmonių kuriamos Ekonominės pridedamosios vertės ir jos įtakos akcijų grąžai vertinimas. 2012. handle:20.500.12259/120322 [Magistro darbas / Master thesis]
  32. Prokopavičiūtė, Donata. NASDAQ OMX Baltic biržoje listinguojamų įmonių strateginės informacijos atskleidimo lygio ir jo įtakos akcijų grąžai vertinimas. 2012. handle:20.500.12259/123677 [Magistro darbas / Master thesis]
  33. Balvočius, Bronislovas. Operacinės rizikos valdymo optimizavimas banke, integruojant IT valdymo gerąsias praktikas ir standartus. 2012. handle:20.500.12259/120306 [Magistro darbas / Master thesis]
  34. Maldeikis, Tomas. Valiutos kursui įtaką darančių veiksnių ir jų nukrypimų nuo prognozių vertinimas. 2012. handle:20.500.12259/121640 [Magistro darbas / Master thesis]
  35. Vinčaitytė, Simona. Finansų rinkų likvidumo poveikio verslo ciklams tyrimas: Nasdaq OMX Baltic biržų atvejis. 2011. handle:20.500.12259/122768 [Magistro darbas / Master thesis]
  36. Gudzinevičiūtė, Greta. Informacijos apie įmonių akcijų skaidymą paskelbimo įtakos investuotojų grąžai vertinimas. NASDAQ OMX Baltic ir NASDAQ OMX Nordic biržų atvejai. 2011. handle:20.500.12259/122758 [Magistro darbas / Master thesis]
  37. Gudynaitė, Jurgita. Nasdaq OMX Baltijos ir Nasdaq OMX Šiaurės akcijų rinkų likvidumo atsparumą globaliam finansiniam nuosmukiui lemiančių veiksnių vertinimas. 2011. handle:20.500.12259/122760 [Magistro darbas / Master thesis]
  38. Vilkas, Artūras. Transportavimo sektoriaus įmonių rezultatų vertinimas atsižvelgiant į atstovavimo problemos pasireiškimą. 2011. handle:20.500.12259/120164 [Magistro darbas / Master thesis]
  39. Kuizinienė, Dovilė. Vertės veiksnių poveikio pirminės viešos akcijų emisijos grąžai tyrimas: „NASDAQ OMX Baltic“ ir „Warsaw Stock Exchange“ vertybinių popierių biržų atvejai. 2011. handle:20.500.12259/120079 [Magistro darbas / Master thesis]
  40. Paškauskaitė, Daiva. Baltijos ir Šiaurės Europos šalių elektros energetikos liberalizavimo poveikio šių sektorių efektyvumui vertinimas. 2010. handle:20.500.12259/123674 [Magistro darbas / Master thesis]
  41. Bendžiūnienė, Giedrė. Bendrovių valdymo įtakos veiklos rezultatams vertinimas Baltijos šalių vertybinių popierių biržose. 2010. handle:20.500.12259/123247 [Magistro darbas / Master thesis]
  42. Martusevičiūtė, Jolita. Finansų sektoriaus poveikio elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių įvertinimas: Baltijos ir Šiaurės šalių atvejai. 2010. handle:20.500.12259/121472 [Magistro darbas / Master thesis]
  43. Matusevičius, Marius. Grąžos akcininkams vertinimas Nasdaq OMX Baltic rinkoje. 2010. handle:20.500.12259/120166 [Magistro darbas / Master thesis]
  44. Rumelaitis, Tomas. Inovatyvaus produkto įtakos UAB „Palasėja“ vertės kūrimui vertinimas. 2010. handle:20.500.12259/121837 [Magistro darbas / Master thesis]
  45. Žukowska, Jurata. Bendrovių pasitraukimo iš vertybinių popierių biržos, superkant akcijas, įtakos mažumos akcininkų grąžai tyrimas (Lietuvos atvejis). 2009. handle:20.500.12259/122636 [Magistro darbas / Master thesis]
  46. Balčikonis, Rolandas. Bendrovių tinkamumo akcijų išpirkimui finansiniu svertu tyrimas. 2009. handle:20.500.12259/120062 [Magistro darbas / Master thesis]
  47. Dziatkauskienė, Renata. Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių veiklos rezultatų optimizavimo galimybių tyrimas Lietuvos rinkos nuosmukio sąlygomis. 2009. handle:20.500.12259/120252 [Magistro darbas / Master thesis]
  48. Beržinis, Andrius. Mėsos perdirbimo įmonės „Q“ pelningumo didinimo galimybių įvertinimas. 2009. handle:20.500.12259/120258 [Magistro darbas / Master thesis]
  49. Rumbutytė, Agnė. Susijusių asmenų sandorių įtakos akcijų rinkos grąžai tyrimas: Lietuvos atvejis. 2009. handle:20.500.12259/122637 [Magistro darbas / Master thesis]
  50. Mačiulytė, Irma. Įmonių, turinčių finansinių sunkumų, priklausomybės nuo makroekonominių veiksnių tyrimas Lietuvoje. 2009. handle:20.500.12259/122633 [Magistro darbas / Master thesis]
  51. Černauskaitė, Inga. Finansinių pirminio viešo akcijų platinimo pasekmių vertinimas. 2008. handle:20.500.12259/122988 [Magistro darbas / Master thesis]
  52. Tarasovaitė, Edita. Finansų rinkų tendencijų ir vystymosi galimybių įvertinimas. 2008. handle:20.500.12259/125940 [Magistro darbas / Master thesis]
  53. Kubilius, Gytis. Fundamentalios ir techninės analizės taikymo tikslinis tyrimas. 2008. handle:20.500.12259/122996 [Magistro darbas / Master thesis]
  54. Kamičaitytė, Ingrida. Prognozinės informacijos poveikio akcijų grąžai vertinimas Baltijos šalių kapitalo rinkose. 2008. handle:20.500.12259/123548 [Magistro darbas / Master thesis]
  55. Chackevič, Marija. Skandinavijos ir Baltijos šalių akcijų rinkų cikliškumo įvertinimas. 2008. handle:20.500.12259/126029 [Magistro darbas / Master thesis]
  56. Radzevičiūtė, Lina. Vandentvarkos sektoriaus infrastruktūros rekonstrukcijos ir išplėtimo investicinių projektų rizikos analizė ir valdymas. 2008. handle:20.500.12259/122192 [Magistro darbas / Master thesis]