CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVaržinskienė, Laura
  Name Variants
  • Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura
  • Varzinskiene, Laura
  Main AffiliationSocialinio darbo katedra
  Working groupsPilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje
  E-maillaura.varzinskiene@vdu.lt
  ORCID0000-0001-5970-2582
  Research InterestsSocialinio darbo profesija; socialinis darbas su šeima, socialinis darbas su neįgaliais asmenimis, negalios fenomenas, socialinių darbuotojų kompetencijos ypatumai, socialinis darbas su jaunimu.
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Letonikos centras
  Socialinio darbo katedraAktualu / Actual
  Socialinių mokslų fakultetasAktualu / Actual
  Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėjeKlasterio narėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  5 [2021-04-03]0 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Varžinskienė, Laura; Vasilikaitė, Viktorija. Skyrybų priežastys ir pagalba šeimai: moterų perspektyvos // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 20(2). ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.20.2.3, handle:20.500.12259/36208. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36208/1/ISSN2029-5820_2017_T_20.N_2.PG_55-73.pdf>, <https://dx.doi.org/10.7220/2029-5820.20.2.3> [Mokslo straipsnis / Research article] [TOC Premier (EBSCO), Sociology Source Ultimate (EBSCO), IndexCopernicus]
  2. Naujanienė, Rasa; Motiečienė, Roberta; Mažeikienė, Natalija; Varžinskienė, Laura; Ruškus, Jonas. Organizacijos kultūra, tikslai ir vertybės : socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms teikiančių įstaigų personalo perspektyva // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : VU leidykla, 2016, [T.] 12. ISSN 1648-2425, doi:10.15388/STEPP.2016.12.9819, WOS:000378091000006, handle:20.500.12259/31281. Internet access: <http://www.zurnalai.vu.lt/socialine-teorija-empirija-politika-ir-praktika/article/view/9819> [Mokslo straipsnis / Research article] [Emerging Sources Citation Index (Web of Science), IndexCopernicus, CEEOL]
  3. Varžinskienė, Laura; Naujanienė, Rasa; Mažeikienė, Natalija; Motiečienė, Roberta; Ruškus, Jonas. Veiklos tyrimas dalyvaujant socialines paslaugas teikiančių organizacijų tyrimuose // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, [T.] 16(2). ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.16.2.8, handle:20.500.12259/30823. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30823/1/ISSN2029-5820_2015_T_16.N_2.PG_143-167.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  4. Varžinskienė, Laura; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Motiečienė, Roberta. Darbo su socialinės rizikos šeimomis tarpsektorinės komandos modelis pirminės sveikatos priežiūros sistemoje // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 24, nr. 4, 2013. ISSN 0235-7186, WOS:000336417800006, handle:20.500.12259/51978. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/4/200-208.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), CEEOL, Current Abstracts (EBSCO), Philosopher's Index, SocINDEX with Full Text (EBSCO), Sociological abstracts (ProQuest), TOC Premier (EBSCO)]
  5. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Varžinskienė, Laura; Motiečienė, Roberta. Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemos specialistų bendradarbiavimo stiprinimo patirtis // Tarpsektorinis bendradarbiavimas pirminėje sveikatos priežiūroje sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas : mokslinė praktinė konferencija, 2013 lapkričio 6 d. Kaunas : LSMU. handle:20.500.12259/37821 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Motiečienė, Roberta; Varžinskienė, Laura. Tarpsektorinio bendradarbiavimo modelio kūrimo prielaidos, galimybės ir kliūtys pirminės sveikatos priežiūros sistemoje dirbant su socialinės rizikos šeimomis // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 12(2). ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.12.2.6, handle:20.500.12259/30844. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30844/1/ISSN2029-5820_2013_N_12_2.PG_121-140.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/2029-5820.12.2.6> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  7. Varžinskienė, Laura. I am a social worker: proud? // Social work. Experience and methods. Complementary volume. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2012, conf. iss.: Social work for sustainable social development. ISSN 2029-9826, handle:20.500.12259/48141. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/48141/2/ISSN2029-5812.PG_115-119.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Varžinskienė, Laura. Vaikų alkoholizmas : priežastys, pasekmės ir prevencijos gairės // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, [T.] 5(1). ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/30975. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30975/1/ISSN2029-0470_2010_N_5_1.PG_31_41.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  9. Varžinskienė, Laura; Rudzevičiūtė, Jolita. Medikų požiūris į socialinio darbuotojo vaidmenis reabilitacijos specialistų komandoje // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, [T.] 4(2). ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/30903. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30903/1/ISSN2029-0470_2009_N_4_2.PG_67_88.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  10. Varžinskienė, Laura. Prestige of social work profession // Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009, nr. 1(15). ISSN 1392-3110, handle:20.500.12259/42805. Internet access: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/soc_tyrimai/2009_15/varzinskiene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Current Abstracts (EBSCO), IndexCopernicus, SocINDEX with Full Text (EBSCO), CEEOL]
  11. Varžinskienė, Laura. The Impact of legal regulation on the formation of a status of social work profession // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009, nr. 8(1). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/42837. Internet access: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sd/archyvas/?l=100713> [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  12. Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas., 2008, nr. 7(1). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/39069. Internet access: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/626/13_varzinskiene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  13. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Socialinių darbuotojų profesinių vertybių raiška praktinėje veikloje // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas., 2007, nr. 6(1). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/46539. Internet access: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/c6f/9_ivanauskiene_varzinskiene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  14. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. The development of social workers-practitioners' professional qualification in the context of lifelong learning // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, nr. 3(40). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/46556 [Mokslo straipsnis / Research article] [Education Research Complete (EBSCO)]
  15. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Žmonų, gyvenančių su lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, psichosocialinės problemos // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006, nr. 5(2). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/46538 [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  16. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Socialinio darbo žinios - socialinių darbuotojų kompetencijos sudėtinė dalis = Social work knowledge as a component of social worker competence // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2004, nr. 8. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/40415. Internet access: <http://verr-journal.com/sites/default/files/8-anotacijos.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  17. Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Negalios istorija // Socialiniai neįgalumo aspektai : žmogui reikia žmogaus : straipsnių rinkinys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003. ISBN 9955530820, handle:20.500.12259/39982 [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Socialinių darbuotojų kompetencija ir nuolatinis mokymasis = Social worker competence and lifelong learning // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2003, nr. 6. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/38310. Internet access: <http://verr-journal.com/sites/default/files/6-anotacijos.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]

  Books

  1. Naujanienė, Rasa; Endriulaitienė, Auksė; Ruškus, Jonas; Gustainienė, Loreta; Mažeikienė, Natalija; Bukšnytė-Marmienė, Loreta; Varžinskienė, Laura; Stelmokienė, Aurelija; Motiečienė, Roberta; Genevičiūtė-Janonienė, Giedrė; Jarašiūnaitė, Gabija. Veiklos tyrimas organizacijoje. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis : mokslo monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius : Versus aureus, 2016. ISBN 9789955346203, handle:20.500.12259/30691 [Knyga / Book]
  2. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Varžinskienė, Laura; Motiečienė, Roberta; Misevičienė, Irena; Liseckienė, Ida; Jaruševičienė, Lina. Metodinės rekomendacijos dėl tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimo pirminės sveikatos priežiūros sistemoje dirbant su socialinės rizikos šeimomis : metodinė mokymo priemonė. Kaunas, 2014. handle:20.500.12259/43122 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė, Laura. Socialinio darbo etika ir vertybės // Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai : vadovėlis / sud. Jautrė Ramutė Šinkūnienė. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191841, handle:20.500.12259/49955 [Knygos dalis / Book part]

  ETD

  Master thesis

  1. Leonavičienė, Justina. Anoniminių alkoholikų grupes lankančių asmenų pirmųjų blaivybės metų patirtys vidinės darnos aspektu. 2019. handle:20.500.12259/79215 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Didžklapytė, Gerda. Tėvystės patirtys auginant vaiką, turintį kompleksinę negalią. 2018. handle:20.500.12259/36292 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Daugėlaitė, Sigita. Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patirtys. 2018. handle:20.500.12259/36432 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Petrylienė, Danguolė. Socialinės globos institucijoje dirbančių socialinių darbuotojų patirtys: tarp vadovo autokrato ir demokrato. 2016. handle:20.500.12259/125157 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Prušinskienė, Samanta. Socialinio darbuotojo veiklos organizavimo tobulinimas dirbant su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimis. 2014. handle:20.500.12259/124334 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Charašauskienė, Vaiva. Socialinės pagalbos poreikio išsiskyrusioms moterims analizė. 2010. handle:20.500.12259/121589 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Abeciūnienė, Egidija. Įgalinančios pagalbos poreikis ilgalaikiams bedarbiams spręsti savo nedarbo problemas. 2009. handle:20.500.12259/122643 [Magistro darbas / Master thesis]