CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameIvanauskienė, Violeta
  Name VariantsIvanauskiene, Violeta
  Main AffiliationVytauto Didžiojo universitetas
  Working groupsPilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje
  E-mailvioleta.ivanauskiene@vdu.lt
  ORCID0000-0001-5499-8396
  Research InterestsPriklausomybės ligų priežastys, pagalba, prevencija, socialinis darbas su šeima bei švietimo sistemos institucijose, sociokultūrinės problemos globaliame kontekste, tarptautinis socialinis darbas.
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Socialinių mokslų fakultetasAktualu / Actual
  Socialinio darbo katedraAktualu / Actual
  Letonikos centras
  Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėjeKlasterio narėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]5 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Ivanauskienė, Violeta; Gončiarova, Natalija. Socialinių paslaugų benamiams įgyvendinimas Lietuvoje: benamių vyrų patirtys // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017, nr. 1. ISSN 1392-3137, doi:10.15181/tbb.v76i1.1513, handle:20.500.12259/57399. Internet access: <http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v76i1.1513> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Education Research Complete (EBSCO)]
  2. Ivanauskienė, Violeta; Gončiarova, Natalija. Vyrų benamystė nakvynės namuose ir gatvėje: išgyvenimo naratyvai // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016, nr. 1. ISSN 1392-3137, doi:10.15181/tbb.v73i1.1272, handle:20.500.12259/57398 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Education Research Complete (EBSCO)]
  3. Ivanauskienė, Violeta; Pakrijauskaitė, Almanė. Tarptautinio socialinio darbo ypatumai : socialinės pagalbos teikėjų pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Lietuvoje bei Švedijoje požiūris // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015, nr. 1 (69). ISSN 1392-3137, doi:10.15181/tbb.v69i1.1056, handle:20.500.12259/48176. Internet access: <http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/1056/pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Education Research Complete (EBSCO)]
  4. Ivanauskienė, Violeta. Emigravusių tėvų vaikų psichosocialinės problemos : globėjų nuomonė // Socialinis ugdymas : postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai [elektroninis išteklius]. Vilnius, Šiauliai : BMK leidykla, Šiaulių universitetas, 2014, [nr.] 7. ISSN 2351-6194, handle:20.500.12259/43114. Internet access: <http://content.yudu.com/Library/A32we7/Socialinisugdymas/resources/305.htm> [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Gončiarova, Natalja; Ivanauskienė, Violeta. Benamių vyrų patirtys : atvejai iš nakvynės namų // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 12(2). ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.12.2.3, handle:20.500.12259/30910. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30910/1/ISSN2029-5820_2013_N_12_2.PG_65-89.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/2029-5820.12.2.3> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  6. Ivanauskienė, Violeta. Social support for schoolchildren at risk of social exclusion // Society. Health. Welfare : 3rd international interdisciplinary scientific conference; 1st congress of rehabilitation doctors of Latvia, Riga, November 11–12, 2010 : proceedings. France : EDP Sciences, 2012. ISBN 9782759808014, doi:10.1051/shsconf/20120200016, handle:20.500.12259/54444 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Liobikienė, Nijolė Teresė; Ivanauskienė, Violeta. Social worker with multiproblem families : between scile and charible // Social work. Experience and methods. Complementary volume. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2012, conf. iss.: Social work for sustainable social development. ISSN 2029-9826, handle:20.500.12259/51112. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/51112/2/ISSN2029-5812.PG_225-230.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Ivanauskienė, Violeta. Tapimas socialinės rizikos šeima : moters patirtis // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, [T.] 10(2) : Socialinis darbas su šeima. ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/30822. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30822/1/ISSN2029-0470_2012_N_10_2.PG_83_97.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  9. Ivanauskienė, Violeta; Makštutytė, Ramunė. Terrorism : implications for international social work // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, nr. 2(59). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/45314. Internet access: <http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/405/376> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  10. Ivanauskienė, Violeta; Dorelaitienė, Agnė. Roles of an international social worker in responding to violence as social problem // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, nr. 2(55). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/41427. Internet access: <http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/tiltai_2011_255.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  11. Ivanauskienė, Violeta; Motiečienė, Roberta. Alcoholism as a global social problem : roles of a social worker responding to this addiction // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, nr. 1(50). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/47398. Internet access: <http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/tiltai_2010_150.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Academic Search Complete (EBSCO)]
  12. Ivanauskienė, Violeta. Paauglių požiūris į fizinį ir emocinį smurtą tarp bendraamžių // Socialinis ugdymas : smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigose : recenzuojamas tęstinis mokslinių-praktinių straipsnių rinkinys. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010. ISBN 9786094300363, handle:20.500.12259/49958 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Ivanauskienė, Violeta; Cervin, Skirma. Socialinio darbo praktinių gebėjimų lavinimas mokomąja praktika // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, [T.] 5(1). ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/30993. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30993/1/ISSN2029-0470_2010_N_5_1.PG_85_94.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  14. Liobikienė, Nijolė Teresė; Ivanauskienė, Violeta. Supervizija vaikų globos institucijoje // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, [T.] 6(2). ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/30980. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30980/1/ISSN2029-0470_2010_N_6_2.PG_105_118.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  15. Ivanauskienė, Violeta. Collaboration between a social pedagogue and a class master in solving social problems of pupils // Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009, nr. 2(16). ISSN 1392-3110, handle:20.500.12259/43568 [Mokslo straipsnis / Research article] [Current Abstracts (EBSCO), IndexCopernicus, SocINDEX with Full Text (EBSCO), CEEOL]
  16. Naujanienė, Rasa; Ivanauskienė, Violeta. Elderly care in Lithuania : Vilnius and Ukmerge cases // Civil society, local government and human services in The Baltic Sea Region: papers from the NOBA research project. Oslo : Oslo university college, 2008. ISBN 9788257946456, handle:20.500.12259/39133 [Mokslo straipsnis / Research article]
  17. Ivanauskienė, Violeta. Socialinio darbo su šeima teoriniai ir praktiniai aspektai // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2(2) 2008. ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/30947. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30947/1/ISSN2029-0470_2008_N_2_2.PG_77-86.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Ivanauskienė, Violeta. Bausmių taikymo šeimoje psichosocialiniai aspektai // Socialinis ugdymas: vaiko ir šeimos teisių apsauga: IV Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789986387800, handle:20.500.12259/40939 [Mokslo straipsnis / Research article]
  19. Ivanauskienė, Violeta. Functions and activities of a social worker in a child day care center // Sabiedrība, Integrācija, Izglītība: Starptautiska zinātniskā konference, 2006 gada 24-25 februaris, Rezekne = Society, integration, education: proceedings of international conference, february 24th-25th, 2006. Latvija : Rēzeknes Augstskola, 2007. ISBN 9789984779409, handle:20.500.12259/46846 [Mokslo straipsnis / Research article]
  20. Ivanauskienė, Violeta; Žebrauskaitė, Aurelija. Paramos jaunai šeimai galimybės socialinio darbo kontekste // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla., 2007, nr. 1(38). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/46826 [Mokslo straipsnis / Research article]
  21. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Socialinių darbuotojų profesinių vertybių raiška praktinėje veikloje // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas., 2007, nr. 6(1). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/46539. Internet access: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/c6f/9_ivanauskiene_varzinskiene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  22. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. The development of social workers-practitioners' professional qualification in the context of lifelong learning // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, nr. 3(40). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/46556 [Mokslo straipsnis / Research article] [Education Research Complete (EBSCO)]
  23. Ivanauskienė, Violeta; Motužytė, Irma. Veiksniai, lemiantys hiperaktyvaus vaiko šeimos socialinę atskirtį // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla., 2007, nr. 4(41). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/41077 [Mokslo straipsnis / Research article]
  24. Dvarionas, Džiugas; Ivanauskienė, Violeta. Savipagalbos grupė - pagalba ilgalaikiams bedarbiams grįžtant į darbo rinką // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union : mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. Kaunas : Kolpingo kolegija, 2006. ISSN 1648-1717, handle:20.500.12259/40941 [Mokslo straipsnis / Research article]
  25. Uzdila, Juozas Vytautas; Danilevičius, Eugenijus; Ivanauskienė, Violeta. Sexual education programs and their application to the spread of destructive social problems in the society // Socialinis ugdymas: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 2006, nr. 1. ISSN 1392-9569, handle:20.500.12259/48405. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/48405/2/ISSN2351-6011_2006_V_5.PG_19-37.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  26. Ivanauskienė, Violeta; Žitkienė, Rūta. Team social work in educational institution : reality and opportunities // Theory for Practice in the Education of Contemporary Society : 3rd international scientific conference : scientific articles. Riga : ULMA, 2006. ISBN 9984569608, handle:20.500.12259/40943 [Mokslo straipsnis / Research article]
  27. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Žmonų, gyvenančių su lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, psichosocialinės problemos // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006, nr. 5(2). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/46538 [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  28. Ivanauskienė, Violeta; Jurkevičiūtė, Jurga. Paauglių požiūrio į savo klasės atstumtuosius ypatumai // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2005, nr. 4(2). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/40983. Internet access: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/443/9_ivanauskiene_jurkeviciute.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  29. Ivanauskienė, Violeta. Role and mission of a social worker at school in Lithuania // Society, integration, education : proceedings of the international conference, Rezekne, Latvia, February 25-26, 2005. Rezekne : Rezekne Higher Education Institution, 2005. ISBN 9984779033, handle:20.500.12259/40972 [Mokslo straipsnis / Research article]
  30. Ivanauskienė, Violeta; Milašiūtė, Eglė. School community : social pedagogue's view // Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2005, no. 2. ISSN 1822-2196, handle:20.500.12259/40971 [Mokslo straipsnis / Research article]
  31. Ivanauskienė, Violeta; Liobikienė, Nijolė. Socialinio darbo studentų savirefleksijos gebėjimų ugdymas teoriniuose kursuose // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas., 2005, nr. 4(1). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/40759. Internet access: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/8f0/12_ivanauskiene_liobikiene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  32. Ivanauskienė, Violeta. Jaunuolių vertybinių orientacijų ypatumai // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2004, nr. 12(40). ISSN 1392-7450, handle:20.500.12259/39244 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  33. Ivanauskienė, Violeta; Liobikaitė, Žydrūnė. Praktinis įgalinimo strategijų taikymas dirbant su moterimi-motina "Šeimos užuovėjos" programoje // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras., 2004, nr. 3(2). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/40758. Internet access: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/49d/4_ivanauskiene_liobikaite.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  34. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Socialinio darbo žinios - socialinių darbuotojų kompetencijos sudėtinė dalis = Social work knowledge as a component of social worker competence // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2004, nr. 8. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/128933. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128933/1/ISSN2029-8447_2004_Nr_8.PG_64-71.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  35. Vaivadaitė, Agnė; Ivanauskienė, Violeta. Darbas komandoje - vienas pagrindinių socialinės pedagogikos metodų // Socialinių pedagogų profesinė veikla: teoriniai ir praktiniai aspektai : konferencijos pranešimų medžiaga, 2003 m. lapkričio mėn. 7 d. / [ats. red. Žydra Motiejūnienė]. Utena : Utenos kolegija, 2003. ISBN 9955513845, handle:20.500.12259/42109 [Mokslo straipsnis / Research article]
  36. Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė-Čepkauskaitė, Laura. Socialinių darbuotojų kompetencija ir nuolatinis mokymasis = Social worker competence and lifelong learning // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2003, nr. 6. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/128644. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128644/1/ISSN2029-8447_2003_Nr_6.PG_128-137.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  37. Ivanauskienė, Violeta. Šeimos funkcionavimo ypatumai : paauglių ir jų tėvų požiūris // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras., 2003, nr. 1(3). ISSN 1648-4789, handle:20.500.12259/40089. Internet access: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/df6/5_ivanauskiene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  38. Ivanauskienė, Violeta. Paauglių vertybinių orientacijų reitingo ypatumai // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 2002, T. 59. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/38020 [Mokslo straipsnis / Research article]
  39. Ivanauskienė, Violeta. Paauglių vertybinės orientacijos : lyties, amžiaus ir šeimos sudėties aspektas // Ugdymo psichologija = Education psychology. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 3, nr. 2(7) (2000). ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/41959 [Mokslo straipsnis / Research article]
  40. Ivanauskienė, Violeta. Studentų požiūris į šeimos vertybes: paradigmų kismas (palyginamoji analizė) // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 2000, T. 44. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/54908 [Mokslo straipsnis / Research article]
  41. Linkaitytė, Giedra; Petkevičiūtė, Nijolė; Teresevičienė, Margarita; Ivanauskienė, Violeta; Juraitė, Kristina; Mačianskienė, Nemira; Valiuškevičiūtė, Audronė; Pundzienė, Asta. Universitetinės didaktikos skaitiniai // Universitetinė didaktika. Švietimo studijos 5. Vilnius : Garnelis. ISSN 1392-432X, handle:20.500.12259/37711 [Straipsnis žurnale / Journal article]

  Books

  1. Andriuškevičienė, Jūratė; Bartnikaitė, Edita; Bartusevičienė, Virginija; Bijeikienė, Vilma; Cvilikaitė, Jurgita; Ivanauskienė, Violeta; Gelūnaitė, Gintarė; Judickaitė-Pašvenskienė, Ligita; Kazlauskaitė, Daina; Knyza, Rasa Monika; Mačianskienė, Nemira; Pundziuvienė, Daiva; Puškoriutė, Daiva; Rašinskienė, Svetlana. Kalbos ir dalyko sinergija [elektroninis išteklius] : scenarijai ir interaktyvios užduotys praktiniam ir tęstiniam IDUKM taikymui. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. ISBN 9789955129455, handle:20.500.12259/56402 [Knyga / Book]
  2. Bartusevičienė, Virginija; Ivanauskienė, Violeta. Present or to present [elektroninis išteklius] : workbook for lexical competence development : English for intermediate-advanced levels : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955129509, handle:20.500.12259/178. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2013~ISBN_978-9955-12-950-9> [Knyga / Book]
  3. Ivanauskienė, Violeta; Miniotienė, Beata. Punctuation. 1 Comma : [coursebook]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. ISBN 9955121467, handle:20.500.12259/55989 [Knyga / Book]
  4. Balčiūnaitienė, Asta; Ilgūnaitienė, Ramunė; Ivanauskienė, Violeta; Rašinskienė, Svetlana. English for extramural students: level 1 : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003. ISBN 9955530669, handle:20.500.12259/39693 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  Ivanauskienė, Violeta; Varžinskienė, Laura. Socialinio darbo etika ir vertybės // Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai : vadovėlis / sud. Jautrė Ramutė Šinkūnienė. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191841, handle:20.500.12259/49955 [Knygos dalis / Book part]

  Work Thesis

  Ivanauskienė, Violeta. Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S). Kaunas : VDU, 2001. handle:20.500.12259/54965 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  ETD

  Master thesis

  1. Zimnickienė, Rėda. Nakvynės namų prasmė benamystę išgyvenančiųjų perspektyvoje: tarp lūkesčių ir realybės. 2021. handle:20.500.12259/129661 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Mikučionytė, Augustė. Socialinio darbo profesijos prestižas Lietuvoje: kaip nematoma padaryti matoma. 2021. handle:20.500.12259/129821 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Baltrušienė, Daiva. Vaikų, gyvenusių globos namuose, gyvenimo kokybės analizė. 2021. handle:20.500.12259/129774 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Aputytė, Agnė. Vienišų mamų sugrįžimą į krizių centrą lemiančių veiksnių analizė. 2021. handle:20.500.12259/129781 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Barauskaitė, Inga. Gyvenimas su ŽIV stigma: „Socialinė pagalba reikalinga ir ŽIV infekuotiems asmenims...“. 2020. handle:20.500.12259/105733 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Kančienė, Rasa. Kompleksinė pagalba socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms. 2020. handle:20.500.12259/105774 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Mindaugas, Kubilius. Nuteistųjų socialinių ryšių su išplėstine šeima palaikymo svarba resocializacijos procesui. 2020. handle:20.500.12259/105673 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Dobradziejienė, Ilona. Socialinės pagalbos poreikis vienišoms vargingai gyvenančioms moterims. 2020. handle:20.500.12259/105807 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Mauručaitytė, Vilė. Suaugusių vaikų, užaugusių alkoholizmu sergančioje šeimoje, išgyvenimo strategijos. 2019. handle:20.500.12259/93116 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Orintaitė, Greta. Užaugę alkoholizmu sergančioje šeimoje: suaugusių alkoholikų vaikų vaikystės ypatumai. 2019. handle:20.500.12259/79196 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Šipelė, Neringa. Alkoholizmu sergančiųjų žmonos: kasdieniai išgyvenimo būdai pagalbos ieškojimo procese. 2018. handle:20.500.12259/36303 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Auksoraitienė, Kristina. Socialinio darbuotojo statusas Lietuvoje: „nuo kaimo moterėlės“ iki profesionalo. 2018. handle:20.500.12259/36392 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Danilevičiūtė, Miglė. Socialinių darbuotojų motyvacijos darbui veiksnių kaita karjeros eigoje. 2018. handle:20.500.12259/36370 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Bendaravičiūtė, Erika. Socialinių darbuotojų tarpusavio santykiai socialinių paslaugų centre: nuo profesinių iki asmeninių. 2018. handle:20.500.12259/36405 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Ayebameru, Oluwaseun Nireti. Effects of poverty amongst risk families from social work perspective in Nigeria. 2017. handle:20.500.12259/34843 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Ojiemudia, Eromosele Favour. The role of the social worker in child protection in Nigeria with regard to illegal child adoptions. 2017. handle:20.500.12259/34839 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Enakele, Alkauthar Seun. A Role of Social Work Profession in Prevention of Baby Factory in Nigeria. 2016. handle:20.500.12259/120796 [Magistro darbas / Master thesis]
  18. Pakėnas, Rimantas. Nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų moterų įgalinimas psichosocialinės reabilitacijos procese. 2016. handle:20.500.12259/126017 [Magistro darbas / Master thesis]
  19. Stalauskienė, Ieva. Socialinės pagalbos poreikis šeimoms auginančioms paauglius po mėginimo nusižudyti. 2016. handle:20.500.12259/125829 [Magistro darbas / Master thesis]
  20. Puodžiulienė, Laura. Azartinius lošimus lošusių asmenų ir jų sutuoktinių gyvenimo kokybės pokyčiai. 2015. handle:20.500.12259/124688 [Magistro darbas / Master thesis]
  21. Gerasimė, Rūta. Krizės šeimoje ir jų įveikimo būdai paremti kritinio socialinio darbo teorija. 2015. handle:20.500.12259/124943 [Magistro darbas / Master thesis]
  22. Gončiarova, Natalja. Vyrų benamystė nakvynės namuose ir gatvėje: vilties išgyventi konstravimo naratyvai. 2015. handle:20.500.12259/120636 [Magistro darbas / Master thesis]
  23. Pakrijauskaitė, Almanė. Tarptautinio socialinio darbo samprata: socialinės pagalbos teikėjų pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Lietuvoje ir Švedijoje požiūris. 2013. handle:20.500.12259/123298 [Magistro darbas / Master thesis]
  24. Rainytė, Diana. Švietimo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje: socialinės atskirties šeimų vaikų patirtys profesinio mokymo įstaigoje. 2013. handle:20.500.12259/123285 [Magistro darbas / Master thesis]
  25. Bukauskaitė, Giedrė. Moters, priskiriamos socialinės rizikos šeimai, socialinių ryšių patirtis. 2012. handle:20.500.12259/121024 [Magistro darbas / Master thesis]
  26. Mikelionytė, Ramunė. Moterų, dirbančių Lapių sąvartyne, gyvenimo patirčių analizė. 2012. handle:20.500.12259/122494 [Magistro darbas / Master thesis]
  27. Žylienė, Vilma. Socialinių darbuotojų kompetencijų darbui vaikų globos namuose aktualizavimas. 2012. handle:20.500.12259/121927 [Magistro darbas / Master thesis]
  28. Zaikauskienė, Rasa. Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, profesinių kompetencijų savivoka. 2012. handle:20.500.12259/122592 [Magistro darbas / Master thesis]
  29. Rudnickaitė, Gitana. Subjektyvios vyrų įsitraukusių į savanorišką veiklą prasmės. 2012. handle:20.500.12259/122490 [Magistro darbas / Master thesis]
  30. Lebedžienė, Gintarė. Senų ir pagyvenusių asmenų institucinės globos poreikio analizė Alytaus rajone. 2011. handle:20.500.12259/122425 [Magistro darbas / Master thesis]
  31. Kiršienė, Marina. Smurtas prieš vaikus mokykloje: prevencija ir galima pagalba. 2010. handle:20.500.12259/120178 [Magistro darbas / Master thesis]
  32. Sinkevičienė, Jolanta. Socialinio darbuotojo patirtis, siekiant pokyčio darbe su daugiaprobleminėmis šeimomis. 2010. handle:20.500.12259/121439 [Magistro darbas / Master thesis]
  33. Česienė, Vida. Tapimas socialinės rizikos šeima: moters perspektyva. 2010. handle:20.500.12259/122384 [Magistro darbas / Master thesis]
  34. Subačienė, Ilona. Tėvo vaidmens kaita šeimoje netekus darbo. 2010. handle:20.500.12259/121441 [Magistro darbas / Master thesis]
  35. Zagrapskienė, Sonata. Tėvų-emigrantų vaikų psichosocialinė savijauta globėjų vertinimo aspektu. 2010. handle:20.500.12259/123143 [Magistro darbas / Master thesis]
  36. Brazienė, Darina Yovcheva. Vaikų, augusių alkoholizmu sergančiose šeimose, gyvenimo istorijų rekonstrukcija. 2010. handle:20.500.12259/120214 [Magistro darbas / Master thesis]
  37. Valiukevičienė, Neringa. Vaikų, išgyvenusių tėvų skyrybas, patirties analizė. 2010. handle:20.500.12259/120186 [Magistro darbas / Master thesis]
  38. Milkauskaitė, Janina. Laikinojoje globoje gyvenusių jaunuolių socialinių ryšių analizė. 2009. handle:20.500.12259/122489 [Magistro darbas / Master thesis]
  39. Bataitienė, Daiva. Socialinė pagalba socialinės atskirties rizikoje esantiems mokiniams. 2009. handle:20.500.12259/123160 [Magistro darbas / Master thesis]
  40. Slavėnienė, Rasa. Paauglių laisvalaikio užimtumo organizavimas bendruomenėje: veikla ir lūkesčiai. 2007. handle:20.500.12259/123205 [Magistro darbas / Master thesis]
  41. Gricienė, Vida. Socialinio darbuotojo veikla, teikiant užimtumo paslaugas proto negalios asmenims. 2007. handle:20.500.12259/123201 [Magistro darbas / Master thesis]
  42. Šabūnienė, Daiva. Socialinio pedagogo veikla stiprinant tėvystės gebėjimus. 2007. handle:20.500.12259/123869 [Magistro darbas / Master thesis]
  43. Ščipokienė, Loreta. Socialinių paslaugų šeimoms, auginančioms vaikus mažame mieste, poreikio patenkinimas. 2007. handle:20.500.12259/123203 [Magistro darbas / Master thesis]
  44. Libonaitė, Jurgita. Socialinės rizikos šeimos funkcionavimas jos pačios požiūriu. 2007. handle:20.500.12259/123202 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Adomavičiūtė, Veronika. Kitų sričių profesionalų požiūris į socialinio darbo profesiją. 2020. handle:20.500.12259/106802 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Linkevičiūtė, Klaudija. Profesinis perdegimas - kaip apsisaugoti socialiniam darbuotojui?. 2020. handle:20.500.12259/106923 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  3. Kurnickaitė, Guoda. Socialinių darbuotojų vertybių ir etinių kompetencijų raiška praktinėje veikloje. 2020. handle:20.500.12259/107073 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  4. Morkūnaitė, Lauryna. Vertybių ir etikos raiška jaunimo požiūryje į benamystę išgyvenančius asmenis. 2020. handle:20.500.12259/106734 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]