CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameOzolinčius, Remigijus
  Main AffiliationVytauto Didžiojo universitetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Šėžienė, Vaida; Baležentienė, Ligita; Ozolinčius, Remigijus. Allelopathic impact of some dominants in clean cuttings of Scots pine forest under climate change conditions // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., Vol. 58, nr. 2 (2012). ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/85643. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2523/1370> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record (Thomson ISI)]
  2. Ozolinčius, Remigijus; Stakėnas, Vidas; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Buožytė, Rasa; Aleinikovienė, Jūratė. Dirbtinės sausros poveikis eglyno ekosistemai: dirvožemio, gyvosios dirvožemio dangos, medžių būklės ir nuokritų pokyčiai // Miškininkystė. , 2012, Nr.2 (72). ISSN 1392-2041, handle:20.500.12259/86153 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  3. Šėžienė, Vaida; Baležentienė, Ligita; Ozolinčius, Remigijus. Allelopatic impact of some dominants in bare cuttings of scotch pine forest under climate change // Интегрированная защита растений: стратегия и тактика: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию со дня организации РУП "Институт защиты растений" (Минск, 5-8 июля 2011 г.). Несвиж, 2011. handle:20.500.12259/83461 [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Ozolinčius, Remigijus; Stakėnas, Vidas; Aleinikovienė, Jūratė; Buožytė, Rasa; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta. Soil drought influence on tree condition, ground vegetation, soil chemistry and microbiology in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stand // Climate change and forest ecosystems : international scientific conference : Vilnius, Lithuania October, 22-23, 2008. Kaunas, 2008. ISBN 9789955370505, handle:20.500.12259/103518 [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Juknys, Romualdas; Brazaitytė, Aušra; Sakalauskaitė, Jurga; Sliesaravičius, Algirdas; Ramaškevičienė, Asta; Ozolinčius, Remigijus; Stakėnas, Vidas; Lazauskas, Sigitas; Šlepetys, Jonas; Kadžiulienė, Žydrė; Raklevičienė, Danguolė; Rančelienė, Vida; Šikšnianienė, Jūratė B; Januškaitienė, Irena; Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Duchovskis, Pavelas. Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčio kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai // Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai : ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. Babtai, 2007, Nr. 20. ISSN 1822-3990, handle:20.500.12259/87803 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Juknys, Romualdas; Brazaitytė, Aušra; Sakalauskaitė, Jurga; Sliesaravičius, Algirdas; Ramaškevičienė, Asta; Ozolinčius, Remigijus; Stakėnas, Vidas; Lazauskas, Sigitas; Šlepetys, Jonas; Kadžiulienė, Vida; Raklevičienė, Danguolė; Rančelienė, Vida; Šikšniaunienė, Bronė; Januškaitienė, Irena; Samuolienė, Giedrė; Urbonavičiūtė, Akvilė; Duchovskis, Povilas. Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai // Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai : ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. Babtai : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas., 20 (2007). ISSN 1822-3990, handle:20.500.12259/46574 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Ozolinčius, Remigijus; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Armolaitis, Kęstutis; Gaitnieks, Talis; Buožytė, Rasa; Raguotis, Algimantas; Skuodienė, Laima; Aleinikovienė, Jūratė; Stakėnas, Vidas. Short term effects of compensatory wood ash fertilization on soil, ground vegetation and tree foliage in scots pine stands // Baltic forestry. , 2007, vol. 13, no. 2. ISSN 1392-1355, handle:20.500.12259/103362 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Zoological Record, VINITI, CAB abstracts, Aqualine]
  8. Ozolinčius, Remigijus; Armolaitis, Kęstutis; Raguotis, Algimantas; Varnagirytė, Iveta; Zenkovaitė, Jūratė. Influence of wood ash recycling on chemical and biological condition of forest Arenosols // Journal of forest science. , 2006, vol. 52, spec. iss. ISSN 1212-4834, handle:20.500.12259/103363 [Mokslo straipsnis / Research article] [AGRIS, BasicBIOSIS, CAB Abstracts, Compendex]
  9. Ozolinčius, Remigijus; Ingerslev, Morten; Armolaitis, Kęstutis; Raguotis, Algimantas; Zenkovaitė, Jūratė; Varnagirytė, Iveta. Ecological consequences of wood ASH application in forests // Ekologiniai energijos šaltiniai žemės ūkyje : 9 tarptautinė konferencija : moksliniai pranešimai, 2004 m. rugsėjo 16-17 d. Raudondvaris, 2004. handle:20.500.12259/103477 [Mokslo straipsnis / Research article]
  10. Ozolinčius, Remigijus; Armolaitis, Kęstutis; Varnagirytė, Iveta; Zenkovaitė, Jūratė. "Wood-en-man" field experiment on recycling of wood ash in Lithuania forests: establishment and first results // Aktuelt fra skogforskningen. , 2003, Nr. 8. ISSN 0803-284X, handle:20.500.12259/103480 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Juknys, Romualdas; Augustaitis, Algirdas; Ozolinčius, Remigijus; Mozgeris, Gintautas. Crown indicators and their relationship with acid deposition : forest health monitoring case study in Baltic states // Baltic forestry. Girionys : Lithuanian forest research institute, Vol. 9, no. 2, 2003. ISSN 1392-1355, handle:20.500.12259/39824. Internet access: <http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2003-9[2]/Crown%20indicators%20and%20their%20relationship%20with%20acid%20deposition.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, CAB Abstracts, VINITI]
  12. Ozolinčius, Remigijus; Sujetovienė, Gintarė. Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) derėjimui Lietuvoje // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba : mokslinis žurnalas. Kaunas : Technologija, 2002, nr. 4(22). ISSN 1392-1649, handle:20.500.12259/55506 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  Ozolinčius, Remigijus; Armolaitis, Kęstutis; Varnagirytė, Iveta; Zenkovaitė, Jūratė. Influence of wood ash recycling on biological and chemical condition of arenosols // Restoration of Forest Soils in Polluted Areas: International Conference, Prague, 26-28 May, 2004 Prague, 2004. handle:20.500.12259/103474 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Ozolinčius, Remigijus. Darni miškininkystė : [mokomoji knyga]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. ISBN 9789955123347, handle:20.500.12259/37677 [Knyga / Book]
  2. Bartkevičius, Edmundas; Juodvalkis, Antanas; Kairiūkštis, Leonardas; Karazija, Stasys; Marozas, Vitas; Ozolinčius, Remigijus; Pėtelis, Kęstutis; Riepšas, Edvardas; Ruseckas, Juozas; Vaičys, Mečislovas; Žiogas, Algimantas. Miško ekologija : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius : Enciklopedija, 2008. ISBN 9789986433453, handle:20.500.12259/80960 [Knyga / Book]
  3. Ozolinčius, Remigijus. Miško ekologija ir miškotyra : augalijos tyrimo metodika. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. ISBN 9789955123736, handle:20.500.12259/37689 [Knyga / Book]
  4. Ozolinčius, Remigijus. Aplinkos ištekliai. [Kn.] 3 : Atsinaujinantys energijos ištekliai : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955122807, handle:20.500.12259/55916 [Knyga / Book]
  5. Ozolinčius, Remigijus. Aplinkos ištekliai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955121025, handle:20.500.12259/55910 [Knyga / Book]
  6. Mikšys, Virgilijus; Armolaitis, Kęstutis; Baliuckas, Virgilijus; Belova, Olgirda; Danusevičius, Julius; Gabrilavičius, Rimvydas; Gedminas, Artūras; Gradeckas, Audrius; Grigaliūnas, Jonas; Kairiūkštis, Leonardas; Karazija, Stasys; Kuusienė, Sigutė; Malinauskas, Antanas; Mizaraitė, Diana; Mizaras, Stasys; Ozolinčius, Remigijus; Pliūra, Alfas; Ruseckas, Juozas; Saladis, Jonas; Skuodienė, Laima; Stakėnas, Vidas; Suchockas, Vytautas; Vaičys, Mečislovas; Varnagirytė, Iveta; Verbyla, Vidmantas; Zenkovaitė, Juratė. Lietuvos miškų instituto 2003 metų veiklos apžvalga = Activity review of Lithuanian Forest Research Institute in 2003. Kaunas : Lututė, 2004. ISBN 9955575395, handle:20.500.12259/103536. Internet access: <http://www.mab.lt/aleph/2004/misku.html> [Knyga / Book]
  7. Navasaitis, Mindaugas; Ozolinčius, Remigijus; Smaliukas, Domas; Balevičienė, Jūratė. Lietuvos dendroflora : monografija. Kaunas : Lututė, 2003. ISBN 9955575352 (įr.), handle:20.500.12259/77475 [Knyga / Book]
  8. Ozolinčius, Remigijus. Aplinkos ištekliai. mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001. ISBN 9986501717, handle:20.500.12259/54922 [Knyga / Book]