CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė
  Name VariantsVyšniauskytė rimkienė, Jorūnė
  Main AffiliationSocialinio darbo katedra
  Working groupsPilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje
  E-mailjorune.vysniauskyte-rimkiene@vdu.lt
  ORCID0000-0003-0815-965X
  Scopus Author ID12778768600
  Research InterestsSocialinis darbas švietimo, globos sistemoje, socialinių gebėjimų lavinimo technologijos ir tyrimai, socialinis darbas su grupe ir šeima, jaunimu, socialinių darbuotojų profesinis rengimas.
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Socialinių mokslų fakultetasAktualu / Actual
  Socialinio darbo katedraAktualu / Actual
  Letonikos centras
  Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėjeKlasterio narėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  10 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00228NotSisteminio vaiko gerovės modelio projektavimas einant nuo vaiko apsaugos link psichosocialinės paramos šeimai plėtojimoS-MIP-19-172019-05-272021-06-30Nacionalinis

  Publications

  Articles

  1. Zumerytė-Arlauskienė, Sigita; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Sigitos Zumerytės-Arlauskienės inteviu su Jorūne Vyšniauskyte- Rimkiene. Fizinės bausmės gali išgąsdinti vaiką gyventi // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, T. 26, nr. 2. ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.26.2, handle:20.500.12259/129044. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129044/1/ISSN2029-5820_2020_N_26_2.PG_117-121.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [TOC Premier (EBSCO), Sociology Source Ultimate (EBSCO), IndexCopernicus]
  2. Abramavičienė, Jolita; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Sėkmingi profesiniai santykiai su šeima socialinių paslaugų teikimo procese: socialinio darbuotojo perspektyva // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, T. 26, nr. 2. ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.26.2.4, handle:20.500.12259/129046. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129046/1/ISSN2029-5820_2020_N_26_2.PG_71-88.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [TOC Premier (EBSCO), Sociology Source Ultimate (EBSCO), IndexCopernicus]
  3. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Mindfulness in parenting adolescents: love breeds love, hate breeds hate // Social work with groups. London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, vol. 42, iss. 4. ISSN 0160-9513, doi:10.1080/01609513.2019.1571761, handle:20.500.12259/62147. Internet access: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01609513.2019.1571761?needAccess=true> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Taylor & Francis, Academic Search Complete (EBSCO), CINAHL Complete (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO), ProQuest Central]
  4. Stankūnaitė, Asta; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Grupės narių abipusės pagalbos ypatumai socialiniame darbe su jaunimo grupėmis // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 21(1). ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.21.1.5, handle:20.500.12259/59942. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/59942/1/ISSN2029-5820_2018_N_21_1.PG_99-119.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [TOC Premier (EBSCO), Sociology Source Ultimate (EBSCO), IndexCopernicus]
  5. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Matulevičiūtė, Daiva. How creative group work helps adolescents create relations with self and peers // Social work with groups: a journal of community and clin. practice. Philadelphia : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, Vol. 39, no. 2-3. ISSN 0160-9513, doi:10.1080/01609513.2015.1056074, handle:20.500.12259/58176 [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Academic Search Complete (EBSCO), CINAHL Complete (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO), ProQuest Central]
  6. Baar-Kooij, Hilda; Bartusevičienė, Lina; Burneikaitė, Salomėja; Doel, Mark; Godvadas, Paulius; Liobikienė, Nijolė Teresė; Schmitz-Rember, Tanja E; Tully, Greg; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Reflections on the IASWG European Groupcamp in Birštonas, Lithuania // Groupwork : an interdisciplinary journal for working with groups. London : Whiting & Birch Ltd, 2016, Vol. 26, iss. 3. ISSN 0951-824X, doi:10.1921/gpwk.v26i3.1040, handle:20.500.12259/58592. Internet access: <http://index.pkp.sfu.ca/index.php/record/view/465215> [Mokslo straipsnis / Research article] [Ingenta Connect, ProQuest PsycInfo, SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  7. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Matulevičiūtė, Daiva. Tėvystės įgūdžių lavinimas tėvų grupėse: socialinių darbuotojų patirties refleksija // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, T. 18(2). ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.18.2.5, handle:20.500.12259/34008. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34008/1/ISSN2029-5820_2016_N_18_2.PG_77-91.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [TOC Premier (EBSCO), Sociology Source Ultimate (EBSCO), IndexCopernicus]
  8. Crowshoe, Elder Reg; Muskat, Barbara; Berteau, Ginette; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Prinsloo, Reineth; Cohen, Carol. Global group work plenary : the future of social group work // Unity in diversity : embracing the spirit of group work / edited by William Pelech, Karen Ring, Sarah LaRocque. London : Whiting & Birch Ltd, 2015. ISBN 9781861771384, handle:20.500.12259/51103 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Lyska, Vitalija; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Gyvenimas „tai kaip siekiamybė, kaip ėjimas“ : paauglių egzistencinės temos // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, [T.] 15(1). ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.15.1.2, handle:20.500.12259/30883. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30883/1/ISSN2029-5820_2015_T_15.N_1.PG_33-44.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/2029-5820.15.1.2> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  10. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Interviu su VŠĮ „Actio Catholica Patria“ vadove Kristina Mačiulyte // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, [T.] 15(1). ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/30986. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30986/1/ISSN2029-5820_2015_T_15.N_1.PG_141-145.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  11. Varžinskienė, Laura; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Motiečienė, Roberta. Darbo su socialinės rizikos šeimomis tarpsektorinės komandos modelis pirminės sveikatos priežiūros sistemoje // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 24, nr. 4, 2013. ISSN 0235-7186, WOS:000336417800006, handle:20.500.12259/51978. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/4/200-208.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), CEEOL, Current Abstracts (EBSCO), Philosopher's Index, SocINDEX with Full Text (EBSCO), Sociological abstracts (ProQuest), TOC Premier (EBSCO)]
  12. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Group based parental skills training : parent's view // Group work : an international conversation highlighting diversity in practice : proceedings of the 34th international symposium, June 14-17, 2012 / edited by Tully G. J., Dolan-Reilly G., Bacon J., Lo Re A. London : Whiting & Birch Ltd, 2013. ISBN 9781861771346, handle:20.500.12259/37822 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Grinkevičiūtė, Žaneta; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Prevencinis socialinių įgūdžių lavinimas vidurinėje mokykloje : paauglių įgūdžių raiškos ypatumai // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : VU leidykla, 7 (2013). ISSN 1648-2425, handle:20.500.12259/37811. Internet access: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/STEPP/STEPP%202013%207/141.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  14. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Varžinskienė, Laura; Motiečienė, Roberta. Sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemos specialistų bendradarbiavimo stiprinimo patirtis // Tarpsektorinis bendradarbiavimas pirminėje sveikatos priežiūroje sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas : mokslinė praktinė konferencija, 2013 lapkričio 6 d. Kaunas : LSMU. handle:20.500.12259/37821 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  15. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Motiečienė, Roberta; Varžinskienė, Laura. Tarpsektorinio bendradarbiavimo modelio kūrimo prielaidos, galimybės ir kliūtys pirminės sveikatos priežiūros sistemoje dirbant su socialinės rizikos šeimomis // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 12(2). ISSN 2029-0470, doi:10.7220/2029-5820.12.2.6, handle:20.500.12259/30844. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30844/1/ISSN2029-5820_2013_N_12_2.PG_121-140.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/2029-5820.12.2.6> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  16. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Bartusevičienė, Lina; Liseckienė, Ida; Malinauskas, Gedas; Jarusevičienė, Lina. Colloboration between social and health care institutions in primary health care (PHC) solving health care problems in social risk families : the ongoing research project // Social work. Experience and methods. Complementary volume. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2012, conf. iss.: Social work for sustainable social development. ISSN 2029-9826, handle:20.500.12259/51132. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/51132/2/ISSN2029-5812.PG_239-241.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  17. Viliušienė, Vaida; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Negalios poveikis šeimai : subjektyvios brolių ir (ar) seserų patirties analizė // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, [T.] 10(2) : Socialinis darbas su šeima. ISSN 2029-0470, handle:20.500.12259/30888. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30888/1/ISSN2029-0470_2012_N_10_2.PG_27_40.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  18. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Social skills training for peer-rejected and neglected adolescents // Inside out: How interventions in child and family care work. An international source book / ed. E.J. Knorth, M.E. Kalverboer, J. Knot-Dickscheit. Antwerpen-Apeldoorn : Garant publishers, 2010. ISBN 9789044126976, handle:20.500.12259/49337 [Mokslo straipsnis / Research article]
  19. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Bendraamžių atstumtų ir izoliuotų paauglių socialinių gebėjimų lavinimas // Specialusis ugdymas = Special Education. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008, nr. 2(19). ISSN 1392-5369, handle:20.500.12259/39064 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, IndexCopernicus, Education Research Complete (EBSCO), Education Research Index (EBSCO)]
  20. Malinauskas, Romualdas; Dumčienė, Audronė; Šniras, Šarūnas; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Malinauskienė, Vilija. Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai ir vidinė darna // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata", T. 18, nr. 3 (2008). ISSN 1392-6373, handle:20.500.12259/37539. Internet access: <http://sena.sam.lt/lt/main/moksliniai/moksliniai_straipsni> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  21. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Moksleivių socialinės kompetencijos ugdymo galimybės // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 86 (2007). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/38800. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/pedagogika/200786.htm> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL]
  22. Vyšniauskytė Rimkienė, Jorūnė; Kardelis, Kęstutis. Paauglių reputacijos tarp bendraamžių raiška sociometrinio statuso grupėse // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas., 2005, T. 41, Nr. 6. ISSN 1010-660X, handle:20.500.12259/58593. Internet access: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0506/0506-11l.htm> [Mokslo straipsnis / Research article] [MEDLINE, IndexCopernicus, Scopus]

  Thesis

  Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Lyska, Vitalija. Gyvenimas „taikaip siekiamybė, kaip ėjimas“ : paauglių egzistencinės patirtys // Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai : mokslinė-praktinė konferencija, 2014-11-26, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas : [pranešimų santraukos]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014. ISBN 9786099550121, handle:20.500.12259/43102 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Kaip stiprinti ryšį su savo paaugliu? Žemėlapis tėvams: kaip nepaklysti savo vaikų paauglystės labirintuose : metodinė priemonė. Kaunas : Darnūs namai, 2019. ISBN 9786099613703, handle:20.500.12259/102751 [Knyga / Book]
  2. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Varžinskienė, Laura; Motiečienė, Roberta; Misevičienė, Irena; Liseckienė, Ida; Jaruševičienė, Lina. Metodinės rekomendacijos dėl tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimo pirminės sveikatos priežiūros sistemoje dirbant su socialinės rizikos šeimomis : metodinė mokymo priemonė. Kaunas, 2014. handle:20.500.12259/43122 [Knyga / Book]
  3. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Liobikienė, Nijolė Teresė. Gebėjimai socialinio darbo praktikoje (tėvystės ir vaikų socialinių gebėjimų lavinimas) [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955126041, handle:20.500.12259/181. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-12-604-1> [Knyga / Book]
  4. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Liobikienė, Nijolė Teresė. Gebėjimai socialinio darbo praktikoje : (tėvystės ir vaikų socialinių gebėjimų lavinimas) : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955126614, handle:20.500.12259/56140 [Knyga / Book]
  5. Griciūtė, Aušra; Gaižauskienė, Aida; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Pagrindinės mokyklos mokinių (5-10 klasės) psichinį atsparumą formuojančių veiksnių bei jų ugdymo galimybių tyrimas Lietuvos didžiuosiuose miestuose : baigiamoji ataskaita : projekto reg. nr. T-08008, sutarties su fondu nr. T-08/08 ; Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Kaunas, 2008. handle:20.500.12259/42306 [research report]

  Parts of Books

  1. Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Liobikienė, Nijolė Teresė; Liseckienė, Ida. Pirminės sveikatos priežiūros ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimas. Praktiniai įgūdžiai // Šeimos medicinos pagrindai: praktiniai įgūdžiai : vadovėlis /sudarytojai L. Valius, D. Krančiukaitė-Butylkinienė. Kaunas : Vitae Litera, 2016. ISBN 9786094542084, handle:20.500.12259/52371 [Knygos dalis / Book part]
  2. Liobikienė, Nijolė Teresė; Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė. Vaiko nepriežiūros, prievartos šeimoje identifikavimas bei įvertinimas // Šeimos medicinos pagrindai: praktiniai įgūdžiai : vadovėlis /sudarytojai L. Valius, D. Krančiukaitė-Butylkinienė. Kaunas : Vitae Litera, 2016. ISBN 9786094542084, handle:20.500.12259/52383 [Knygos dalis / Book part]

  ETD

  Master thesis

  1. Kožanova, Raminta. Moterų, vaikystėje patyrusių nepalankias patirtis, refleksija į traumas orientuotos intervencijos požiūriu. 2021. handle:20.500.12259/130292 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Zaikauskienė, Dalia. Socialinio darbuotojo vaidmuo medicinos komandoje COVID-19 pandemijos metu: iš nematomo į nepakeičiamą. 2021. handle:20.500.12259/129572 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Balaišis, Mykolas. Socialinės paslaugos klausos negalią turintiems asmenims Kurčiųjų reabilitacijos centre. 2021. handle:20.500.12259/130322 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Baublienė, Kristina. Vienišų senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių mažoje bendruomenėje, psichosocialinis atsparumas. 2021. handle:20.500.12259/129535 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Stanislavavičienė, Renata. Šeimos, gyvenančios krizių centre: tarp įgalinimo ir kontrolės. 2021. handle:20.500.12259/129777 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Paplauskaitė, Deimantė. Socialinis darbas su vaikais, nuo alkoholio priklausančioje šeimoje: „Trampoline“ programos taikymo vaikų dienos centre veiksmingumas. 2020. handle:20.500.12259/105825 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Abramavičienė, Jolita. Sėkmingi profesiniai santykiai su šeima socialinių paslaugų teikimo procese: socialinio darbuotojo perspektyva. 2020. handle:20.500.12259/106058 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Budrevičiūtė, Kamilė. Vaikams kylančios grėsmės virtualioje erdvėje: tėvų įsitraukimas į vaikų virtualų gyvenimą. 2020. handle:20.500.12259/106101 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Mikuckytė, Indrė. Vaikų, lankančių vaikų dienos centrą, psichosocialinis atsparumas. 2020. handle:20.500.12259/106134 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Penkaitytė, Janina. Vyrų, turinčių fizinę negalią, augusių globos institucijose šeimos sampratos konstravimas. 2020. handle:20.500.12259/106530 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Kiseliovaitė, Ksaverija. Autistiškų vaikų gebėjimų ir socialinės įtraukties konstravimas. 2019. handle:20.500.12259/79214 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Kriščiūnienė, Sonata. Globos įstaigose užaugusių moterų motinystės patirtys. 2019. handle:20.500.12259/93083 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Stankūnaitė, Asta. LGBTQ jaunuolių atsiskleidimo patirtys: „Mes esam tie patys žmonės, tie patys jūsų vaikai“. 2019. handle:20.500.12259/93049 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Vigelas, Tautvydas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas paauglių tarpe: islandiško modelio taikymo atvejis. 2019. handle:20.500.12259/85824 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Bačiulienė, Dovilė. Socialinis darbas su šeimomis: laviravimas tarp įgalinimo ir kontrolės. 2019. handle:20.500.12259/79211 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Siukevičiūtė, Ineta. Poetikos terapijos metodai, taikomi grupiniame socialiniame darbe su moterimis, turinčiomis priklausomybę psichoaktyvioms medžiagoms. 2018. handle:20.500.12259/36421 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Liegytė, Lina. Dvasingumo raiška vaikų socialinio palaikymo procese: vaikų globos namų atvejis. 2017. handle:20.500.12259/34815 [Magistro darbas / Master thesis]
  18. Rišys, Marius. Šeimos socialinio funkcionavimo atstatymas išgyvenus skyrybų procesą socialinio darbuotojo vaidmens beieškant. 2017. handle:20.500.12259/34864 [Magistro darbas / Master thesis]
  19. Žalnerauskienė, Inga. Šeimų, auginančių astma ir alergija sergančius vaikus, pagalbos poreikis ir galimybės holistiniu požiūriu. 2017. handle:20.500.12259/34873 [Magistro darbas / Master thesis]
  20. Kuliešienė, Renata. Proto ir psichikos negalią turinčių žmonių kasdieninio gyvenimo ypatumai globos namuose. 2015. handle:20.500.12259/120621 [Magistro darbas / Master thesis]
  21. Vaišnora, Kęstutis. Tėvų, turinčių klausos negalią, tėvystės patirčių konstravimas. 2015. handle:20.500.12259/124982 [Magistro darbas / Master thesis]
  22. Lyska, Vitalija. "Tai dėl ko jūs vengiat šitos temos?": paauglių sąmoningumo didinimas reflektuojant savižudybę. 2014. handle:20.500.12259/124325 [Magistro darbas / Master thesis]
  23. Glinskaitė-Lučunienė, Inga. Priklausomybės ligomis sergančių asmenų sveikimas ir resocializacija per dramos terapijos užsiėmimus. 2014. handle:20.500.12259/120572 [Magistro darbas / Master thesis]
  24. Vilutytė, Asta. Socialinių darbuotojų, dirbančių su paaugliais, kompetencijų, įgytų studijų metu, refleksavimas socialinio darbo praktikoje. 2014. handle:20.500.12259/124358 [Magistro darbas / Master thesis]
  25. Šavirienė, Lina. Tėvų iššūkiai auginant paauglius, patiriančius socialinę riziką. 2014. handle:20.500.12259/120900 [Magistro darbas / Master thesis]
  26. Stumbraitytė, Laura. Vaikų socialinių įgūdžių lavinimas: Sokrato metodo taikymas vaikų dienos centre. 2014. handle:20.500.12259/121413 [Magistro darbas / Master thesis]
  27. Janarauskienė, Danguolė. Šeimų, auginančių vaikus, turinčius hiperaktyvumo bruožų, stiprybės ir poreikiai. 2014. handle:20.500.12259/120607 [Magistro darbas / Master thesis]
  28. Šilingienė, Gintarė. Dienos centrą lankančių vaikų tėvų įsitraukimą į socialines paslaugas sąlygojantys veiksniai. 2013. handle:20.500.12259/123301 [Magistro darbas / Master thesis]
  29. Radzevičiūtė, Karolina. Paauglių probleminio interneto naudojimo prevencija: šeimos ar specialistų užduotis?. 2013. handle:20.500.12259/123283 [Magistro darbas / Master thesis]
  30. Keliauskienė, Silvija. Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių santykių prasmė užimtumo terapijos grupėse. 2013. handle:20.500.12259/123246 [Magistro darbas / Master thesis]
  31. Gailevičiūtė, Kristina. Tėvystės įgūdžių lavinimas, šeimoms auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus: psichikos sveikatos centro atvejis. 2013. handle:20.500.12259/121535 [Magistro darbas / Master thesis]
  32. Lapinskienė, Asta. Tėvystės įgūdžių lavinimo poreikis tėvų ir socialinių darbuotojų požiūriu. 2013. handle:20.500.12259/120611 [Magistro darbas / Master thesis]
  33. Čibirauskaitė, Danutė. Socialinių darbuotojų, dirbančių nakvynės namuose, profesinės veiklos patirtis. 2012. handle:20.500.12259/122564 [Magistro darbas / Master thesis]
  34. Jonuškaitė, Dovilė. Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, profesinių lūkesčių kaita. 2012. handle:20.500.12259/124778 [Magistro darbas / Master thesis]
  35. Šerkšnienė, Žaneta. Socialinių įgūdžių lavinimo programos, taikytos paauglių grupėje, veiksmingumo vertinimas. 2012. handle:20.500.12259/122566 [Magistro darbas / Master thesis]
  36. Tamošiūnienė, Asta. Socialinės rizikos šeimų vaikų socialinių gebėjimų plėtotė vaikų dienos centruose. 2012. handle:20.500.12259/124808 [Magistro darbas / Master thesis]
  37. Jakaitienė, Asta. Komandinio darbo veiksmingumas dirbant su socialinės rizikos šeimomis. 2011. handle:20.500.12259/125318 [Magistro darbas / Master thesis]
  38. Navikaitė, Aušra. Socialinės pagalbos globėjų ir įtėvių šeimoms vertinimas. 2011. handle:20.500.12259/122435 [Magistro darbas / Master thesis]
  39. Vekerotaitė, Nida. Teigiamos socialinių darbuotojų patirtys keičiant suaugusiųjų, turinčių proto negalią, elgesį. 2011. handle:20.500.12259/121926 [Magistro darbas / Master thesis]
  40. Gišventaitė, Inga. Su socialinės rizikos šeimomis dirbančių socialinių darbuotojų profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų. 2010. handle:20.500.12259/123841 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  Piličiauskaitė, Miglė. Globėjų, auginančių vaikus, turinčius emocijų ir/ar elgesio sutrikimų, patirtys. 2021. handle:20.500.12259/131150 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]