CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameButkevičienė, Jolita
  Main AffiliationMenotyros katedra
  Working groupsLietuvos meno ir kultūros paveldo tyrimai: tapatybė, atmintis, politika
  E-mailjolita.butkeviciene@vdu.lt
  ORCID0000-0002-1457-1926
  Research InterestsLietuvos architektūros istorija, architektūros paveldo tvarkos teorija ir praktika, paveldo suvokimo kaita Lietuvoje XIX – XXI a.: priežastys ir pasekmės, šiandieninės miestų plėtros problemos

  History of Lithuanian architecture, theory and practice of architectural heritage management, changes in heritage understanding in Lithuania in 19th - 20th centuries: causes and consequences, urban development problems

  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Menų fakultetasAktualu / Actual
  Menotyros katedraAktualu / Actual
  Lietuvos meno ir kultūros paveldo tyrimai: tapatybė, atmintis, politikaKlasterio tarybos narėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Butkevičienė, Jolita. Pirmosios Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pastato ir Zyplių dvaro rūmų restauravimas: problemos, sprendimai, rezultatai // Acta academiae artium Vilnensis. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, [nr.] 86-87. ISSN 1392-0316, handle:20.500.12259/60653. Internet access: <http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_86_87/19_jolita_butkeviciene_pimosios_.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Art & Architecture Complete (EBSCO), Humanities International Complete (EBSCO), Academic Search Premier (EBSCO)]
  2. Butkevičienė, Jolita. Urbanistikos vertybės Kauno Žaliakalnio išsaugojimo problema: siekiniai ir realybė // Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei : mokslo straipsnių rinkinys / sudarytoja A. Kulvietytė-Cemnolonskė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017. ISBN 9786094672989, handle:20.500.12259/60946 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Butkevičienė, Jolita. Interaction between architectural heritage conservation and symbolic worldview : causes and consequences // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, [T.] 10(2) : Kultūros paveldas : medžiagiškumo ir simbolinių prasmių sąveika. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/497. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/497/1/ISSN2335-8769_2014_N_10_2.PG_23-43.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography]
  4. Butkevičienė, Jolita; Lukšionytė, Nijolė. Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 2. ISSN 2351-5074, handle:20.500.12259/37297. Internet access: <http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2012/02/VDU_klasteriu_knyga.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Butkevičienė, Jolita. Sovietinių metų paveldotvarkos darbai : tarp mokslo ir kūrybos // Journal of architecture and urbanism. Vilnius : Technika, 2012, Vol. 36, no. 1. ISSN 2029-7955, doi:10.3846/20297955.2012.679780, handle:20.500.12259/42918. Internet access: <http://www.tandfonline.com/toc/ttpa20/36/1> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO), IndexCopernicus, ICONDA, Scopus]
  6. Butkevičienė, Jolita. Menotyros studijos ir institucijos Lietuvoje po 1990-ųjų metų (1990–2010) // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, [T.] 7 : Meno istorijos riboženkliai. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/31808. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31808/1/ISSN1822-4547_2011_N_7.PG_128-135.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography]
  7. Butkevičienė, Jolita. Architektūros paveldotvarkos teorinės minties raida // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, [T.] 4 : Menas ir tapatumas. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/32918. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32918/1/ISSN1822-4547_2008_N_4.PG_199-213.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography]
  8. Butkevičienė, Jolita; Levandauskas, Vytautas. Menotyra Vytauto Didžiojo universitete : (vietoj pratarmės) // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. [nr.] 1, Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955121084, handle:20.500.12259/44536. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31383/4/Iskarpa_MIK_1.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Butkevičienė, Jolita. Kauno Rotušės aikštės paveldotvarka XX a. šeštąjį-devintąjį dešimtmečiais // Kultūros paminklai : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Savastis., 2003, nr. 10. ISSN 1392-155X, handle:20.500.12259/40251 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Books

  1. Butkevičienė, Jolita. Lietuvos architektūros paveldotvarka : netektys ir atradimai : mokslo monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius : Versus Aureus, 2014. ISBN 9786094670473 (Versus aureus), ISBN 9789955344896 (Vytauto Didžiojo Universitetas), ISBN 9786094670466 (Versus aureus), ISBN 9789955344902 (Vytauto Didžiojo Universitetas), handle:20.500.12259/196. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-046-6> [Knyga / Book]
  2. Lukšionytė, Nijolė; Šinkūnaitė, Laima; Butkevičienė, Jolita; Almonaitytė-Navickienė, Vaida. Kultūros politika : metodinė priemonė (parankinė mokomoji medžiaga). Kaunas : Vytauto Didžiojo unversitetas, 2007. ISBN 9789955122852, handle:20.500.12259/145. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2007~ISBN_978-609-467-050-3> [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Butkevičienė, Jolita. Lietuvos mūrinės architektūros paveldotvarkos tendencijos sovietmečiu. 2010. handle:20.500.12259/122579 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Butkevičienė, Jolita. Trends in the Lithuanian heritage conservation of masonry architecture during the soviet period. 2010. handle:20.500.12259/123075 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Slivinskaitė, Viktorija. Priemonių, skirtų išsaugoti Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, analizė: Lenkijos ir Rusijos Federacijos atvejai. 2021. handle:20.500.12259/129619 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Balytaitė, Justė. Vakarų Dzūkijos architektūros paveldo išteklių analizė ir pritaikymo turizmui galimybės. 2020. handle:20.500.12259/105740 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Židokaitė, Karina. Žymiausi tarpukario Kauno rusai ir jų memorialinės vietos: analizė ir ekskursijos parengimas. 2020. handle:20.500.12259/105631 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Mizeraitė, Urtė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimas: problemos, analizė ir vertinimas. 2017. handle:20.500.12259/34553 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Žibienė, Saulė. Merkinės miesto kultūros paveldo vertybės ir jų panauda turizmui. 2016. handle:20.500.12259/125598 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Vilkončius, Evaldas. Sovietinis modernizmas Lietuvos istoriniuose miestų centruose. 2016. handle:20.500.12259/120754 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Imbrasaitė, Vaida. Ukmergės miesto kultūros paveldo išteklių pritaikymas turizmui. 2014. handle:20.500.12259/124185 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Brazauskaitė, Jurgita. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. 2014. handle:20.500.12259/120540 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Norkevičiūtė, Imelda. Marijampolės miesto nekilnojamojo kultūros paveldo resursai ir jų pritaikymas kultūriniam turizmui. 2013. handle:20.500.12259/121556 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Grėbliūnaitė, Vilanda. Vilijampolės medinės architektūros savitumai ir išsaugojimo galimybės. 2012. handle:20.500.12259/122697 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Migonytė-Petrulienė, Viltė. Architektūros paveldo saugojimo ir turizmo plėtros santykis (1990-2010 m.) Druskininkuose. 2011. handle:20.500.12259/121803 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Norbukaitė, Asta. Evangelikų architektūros paveldas Kėdainiuose ir Biržuose: turizmo plėtros aspektas. 2011. handle:20.500.12259/125306 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Preišegalavičius, Deividas. Kauno reprezentacijos sociokultūriniuose kontekstuose. 2011. handle:20.500.12259/121493 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Kalpokaitė-Kazickė, Samanta. Architekto Mykolo Songailos kūrybos analizė. 2021. handle:20.500.12259/130969 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Vieraitytė, Deimantė. Kauno visuomeninės šiuolaikinės architektūros analizė. 2020. handle:20.500.12259/107214 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  3. Narutytė, Laura. Lietuvos regioninių parkų lankymo populiarumą lemiančių veiksnių analizė (Biržų, Gražutės, Pagramančio, Pajūrio regioninių parkų atvejai). 2020. handle:20.500.12259/108189 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  4. Kaminskaitė, Lina. XX a. architektūros pritaikymo naujoms reikmėms Lietuvoje analizė: „G46“ atvejis. 2020. handle:20.500.12259/107611 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  5. Vinskaitė, Svaja. Šiuolaikinė Birštono architektūros kaita: „Eglės“ ir „Vytautas Mineral SPA“ kompleksų integracija urbanistinėje gamtinėje terpėje. 2020. handle:20.500.12259/107063 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]