CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NamePetrikas, Martynas
  Main AffiliationTeatrologijos katedra
  Working groupsTarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikos
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Menų fakultetasIstorija / History
  Teatrologijos katedraIstorija / History
  Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikosKlasterio narėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  2 [2020-09-12]0 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Petrikas, Martynas. Centripetal force of locus : Dilemmas of Nomadism in contemporary Lithuanian artistic practices // Nordic theatre studies : yearbook for theatre research in Scandinavia. Goteborg : Föreningen Nordiska teaterforskare, 2015, Vol. 27, iss. 1 : Theatre and the Nomadic subject. ISSN 0904-6380, WOS:000367360400006, handle:20.500.12259/54143. Internet access: <http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/nts/article/view/24239/21242> [S1] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Scopus, MLA International Bibliography]
  2. Petrikas, Martynas. Kultūrų tiltas : lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje // Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Baltijos kopija, 2014. ISBN 9786094170799, handle:20.500.12259/38498 [S5]
  3. Petrikas, Martynas. Lenkų teatro gastrolės LTSR : nuo iššūkių iki galimybių // Menotyra = Studies in art. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 20, Nr. 2, 2013. ISSN 1392-1002, handle:20.500.12259/51768 [S4] [Art & Architecture Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  4. Staniškytė, Jurgita; Žukienė, Rasutė; Klivis, Edgaras; Mažeikienė, Rūta; Pukelytė, Ina; Pabedinskas, Tomas; Petrikas, Martynas; Truskauskaitė, Vitalija. Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje : globalūs kontekstai ir vietinės praktikos // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 2. ISSN 2351-5074, handle:20.500.12259/37296. Internet access: <http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2012/02/VDU_klasteriu_knyga.pdf> [S7]
  5. Petrikas, Martynas. To engage or to be engaged : among differences and similarities of theatre in Lithuania and Poland // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013, [T.] 9 : Sacrum et publicum. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/31660. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31660/1/ISSN1822-4547_2013_N_9.PG_30-36.pdf> [S4] [MLA International Bibliography]
  6. Petrikas, Martynas. (Ne)artimas miestas : lietuviškos erdvės problema šiuolaikiniame Lietuvos teatre // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, [T.] 8 : Erdvės ir laiko reprezentacijos mene. Pasaulėvaizdžiai, diskursai, artefaktai. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/31712. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31712/1/ISSN1822-4547_2012_N_8.PG_93-101.pdf> [S4] [MLA International Bibliography]
  7. Petrikas, Martynas. Lenkų dramaturgija Valstybės teatro scenoje : skaičiai, tendencijos, reikšmė // Menotyra = Studies in art. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 19, Nr. 2, 2012. ISSN 1392-1002, handle:20.500.12259/46006. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/menotyra/2012/2/6753> [S4] [Art & Architecture Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), TOC Premier (EBSCO)]
  8. Petrikas, Martynas. Tarpukario vaizdiniai šiuolaikiniame Lietuvos teatre : kritiškos atminties atvejis // Menotyra = Studies in art. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 18, Nr. 2 (2011). ISSN 1392-1002, handle:20.500.12259/39210 [S4] [Art & Architecture Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  9. Petrikas, Martynas. Teatras ir miestas : modernumo inscenizavimo patirtys // Kultūra ir miestas : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634195, handle:20.500.12259/38486 [S5]
  10. Petrikas, Martynas. Mikhail Chekhov in Kaunas : a case of cultural import // Česlovo Milošo skaitymai III : Kultūrų sankirtos : patirtys ir pokyčiai : [straipsnių rinkinys]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955126256, handle:20.500.12259/50707 [S4] [CEEOL]
  11. Petrikas, Martynas. Anatomy of hatred : Constituents of theatrical failure // Nordic theatre studies : yearbook for theatre research in Scandinavia. Goteborg : Föreningen nordiska teaterforskare, 2009, No. 21: Theatrical emotions. ISSN 0904-6380, WOS:000278989800006, handle:20.500.12259/45405 [S1] [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)]
  12. Petrikas, Martynas. Lietuvių teatro (kontra)mitas satyrinėje tarpukario spaudoje // LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2009, T. 59. ISSN 0868-7692, handle:20.500.12259/42489. Internet access: <http://litlogos.eu/L59/logos59_203_214_petrikas.pdf> [S4] [Philosopher's Index, CEEOL, Academic Search Complete (EBSCO)]
  13. Petrikas, Martynas. Teatras visuminiame Vinco Kudirkos žvilgsnyje // "Tegul meilė Lietuvos..." Vincui Kudirkai - 150 : mokslinių straipsnių rinkinys / sud. R. Skeivys. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. ISBN 9786094250057, handle:20.500.12259/46525 [S5]
  14. Petrikas, Martynas. Theatre in a contorted mirror of satire : Lithuanian example from 1924-1940 // Methis : Studia humaniora Estonica. Tartu : TÜ kirjanduse ja teatriteaduse osakond, 2009, No. 3 : Theatre: stability and dynamics. ISSN 1736-6852, handle:20.500.12259/44461 [S5]
  15. Petrikas, Martynas. Keletas lietuvių teatro tapsmo aspektų // Vytauto Maknio 100-osioms metinėms skirtos respublikinės konferencijos medžiaga. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955203803, handle:20.500.12259/42622 [P2c]
  16. Petrikas, Martynas. Kai kurie 1904–1914 metų lietuvių teatro kritikos bruožai // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2007, nr. 1(12). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/46490 [S4] [CEEOL]
  17. Petrikas, Martynas. Aktorius ir vaidyba 1904-1914 metų teatro recenzijose // Teatrologiniai eskizai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006, [D.] 3. ISSN 1822-6612, handle:20.500.12259/59615. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/59615/1/ISSN2345-0231_2006_V_3.PG_171-191.pdf> [S5]
  18. Vaškelis, Bronius; Petrikas, Martynas. Išeivių dramos teatras JAV : M. Petrikas kalbina teatrologą prof. d. Bronių Vaškelį // Lietuvos scena. Vilnius : Lietuvos teatro sąjungos fondas, 2006, nr. 3. ISSN 1822-4210, handle:20.500.12259/45841 [S7]
  19. Petrikas, Martynas. Lithuanian theatre critique in the first decades of the 20th century : the problem of denomination // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006, [T.] 2 : Teatras ir visuomenė : problemos ir perspektyvos. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/33696. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33696/1/ISSN1822-4547_2006_N_2.PG_88-91.pdf> [S4] [MLA International Bibliography]
  20. Petrikas, Martynas. Pranas Lubickas - dramos teatro recenzentas // Teatrologiniai eskizai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006, [D.] 3. ISSN 1822-6612, handle:20.500.12259/59616. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/59616/1/ISSN2345-0231_2006_V_3.PG_143-169.pdf> [S5]

  Books

  1. Staniškytė, Jurgita; Vasinauskaitė, Rasa; Klivis, Edgaras; Petrikas, Martynas. Postsovietinis Lietuvos teatras : istorija, tapatybė, atmintis : [monografija]. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. ISBN 9786094471209, handle:20.500.12259/42072 [K1a]
  2. Staniškytė, Jurgita; Klivis, Edgaras; Petrikas, Martynas. Baltic-Nordic-NW Russia network in theatre studies and education : database of study programmes. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2007. ISBN 9789955122265, handle:20.500.12259/48889 [K5]
  3. Staniškytė, Jurgita; Kogelytė-Simanaitienė, Raimonda; Petrikas, Martynas. Meno projektų valdymas : metodinė priemonė (parankinė mokomoji medžiaga). Kaunas : Vytauto Didžiojo unversitetas, 2007. ISBN 9789955122455, handle:20.500.12259/47917 [K2c]

  ETD

  Master thesis

  Šešelgytė, Kotryna. Japonijos ir Lietuvos teatro kultūrų ryšiai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. 2017. handle:20.500.12259/34550 [Magistro darbas / Master thesis]