CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameRingailienė, Teresė
  Name VariantsAleknavičiūtė, Teresė
  Main AffiliationAnglų kalbos skyrius
  Working groupsTarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai
  E-mailterese.ringailiene@vdu.lt
  ORCID0000-0002-1082-9096
  Research InterestsMultimodalioji diskurso analizė, akademinis diskursas, mokslo populiarinimo diskursas, žanro analizė, tekstynų lingvistika, vertimas / Multimodal discourse analysis, academic discourse, science discourse discourse, genre analysis, texture linguistics, translation
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Humanitarinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedraIstorija / History
  Užsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedraIstorija / History
  Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimaiKlasterio narėAktualu / Actual
  Užsienio kalbų institutasAktualu / Actual
  Anglų kalbos skyriusAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Vaičenonienė, Jurgita; Kovalevskaitė, Jolanta; Ringailienė, Teresė. Tekstynais paremti vertimų kalbos tyrimai ir šaltiniai // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2017, nr. 30. ISSN 1648-2824, doi:10.5755/j01.sal.0.30.17693, handle:20.500.12259/56648. Internet access: <http://dx.doi.org/10.5755/j01.sal.0.30.17693> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography, CEEOL, ERIH, Scopus]
  2. Ringailienė, Teresė. Stereotypes about scholars in popular scientific articles in English and Lithuanian : a multimodal perspective // Language for international communication: linking interdisciplinary perspectives. Riga : University of Latvia, 2014. ISBN 9789984457987, handle:20.500.12259/38882. Internet access: <http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Language-for-international-2014.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Aleknavičiūtė, Teresė. Humanitarinės srities mokslo populiarinimo diskursas multimodaliuoju aspektu // Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Nr. 7. Kaunas : Naujasis lankas, 2013. ISBN 9786094592096, handle:20.500.12259/49359. Internet access: <http://www.khf.vu.lt/images/stories/knygos/conference_proceedings_zke_2013_multiple.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Ringailienė, Teresė. Popular science articles online : are they only about science? // Valoda – 2013 : Valoda dažādu kultūru kontekstā: Zinātnisko rakstu krājums. [T.] 23. Daugavpils : Saule, 2013. ISBN 9789984146539, handle:20.500.12259/38881. Internet access: <http://du.lv/files/000/010/106/Valoda_2013.pdf?1408967768> [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Ragaišienė, Irena; Dimavičienė, Brigita; Gruslytė, Monika; Kalėdaitė, Violeta; Leonavičienė, Aurelija; Masaitienė, Dalia; Raškauskienė, Audronė; Ringailienė, Teresė; Vaičenonienė, Jurgita. Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 2. ISSN 2351-5074, handle:20.500.12259/37201. Internet access: <http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2012/02/VDU_klasteriu_knyga.pdf>, <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_2351-5082.V_1.PG_61-73 q application/pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Aleknavičiūtė, Teresė. Multimodality : a theoretical overview // Valoda – 2012 : Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils : Saule, 2012. ISBN 9789984146010, handle:20.500.12259/48164. Internet access: <http://du.lv/files/000/008/771/Valoda_2012-1.pdf?1387527829> [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Aleknavičiūtė, Teresė. Multimodality in the textbooks of teaching english : a case study of "English unlimited" // Kalba ir kontekstai: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2012, T. 5(1). ISSN 1822-5357, handle:20.500.12259/47431 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Aleknavičiūtė, Teresė. Popular scientific articles in English and Lithuanian : a perspective of visual narratology and multimodality // Filologija. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 17 (2012). ISSN 1392-561X, handle:20.500.12259/47433. Internet access: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/filologija/2012_17/aleknaviciute.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL, MLA International Bibliography]
  9. Ragaišienė, Irena; Aleknavičiūtė, Teresė; Bernatavičiūtė, Vitalija; Dimavičienė, Brigita; Eidukevičienė, Rūta; Gruslytė, Monika; Kalėdaitė, Violeta; Leonavičienė, Aurelija; Lėgaudaitė, Jolanta; Masaitienė, Dalia; Raškauskienė, Audronė; Vaičenonienė, Jurgita; Žindžiuvienė, Ingrida Eglė. Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955128229, handle:20.500.12259/46293 [Mokslo straipsnis / Research article]
  10. Aleknavičiūtė, Teresė. Mokslo populiarinimo diskursas : laikraščio "Mokslo Lietuva" analizė teksto funkcijų aspektu // Kalba ir kontekstai: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, T. 4(1). ISSN 1822-5357, handle:20.500.12259/41154 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Aleknavičiūtė, Teresė. Popular scientific articles in English and Lithuanian : a perspective of visual narratology and multimodality // Tekstas: lingvistika ir poetika : 18-tos tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2011 m. lapkričio 11 d., Šiauliai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011. ISBN 9786094300967, handle:20.500.12259/41266 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  12. Aleknavičiūtė, Teresė. Introduction of a BA thesis in english and lithuanian : a comparative genre analysis // Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys. nr. 6. Kaunas : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336242, handle:20.500.12259/50974 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Aleknavičiūtė, Teresė. Lingvistiniai politinių interneto dienoraščių (blogų) bruožai anglų ir lietuvių kalbomis // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 11, nr. 1 (2009). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/42922. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2009/2009.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Complete (EBSCO), Philosopher's Index, CEEOL]

  Thesis

  1. Meškauskienė, Almantė; Pundziuvienė, Daiva; Matulionienė, Jūratė; Ringailienė, Teresė. The role of linguistic and cultural mediation in learning the host country’s language // Sustainable multilingualism 2021: 6th international conference, June 4–5, 2021 : book of abstracts / edited by Aurelija Daukšaitė-Kolpakovienė, Žieda Tamašauskaitė. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2021. ISBN 9786094674815, handle:20.500.12259/139579. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/139579/1/ISBN9786094674815_PG.117.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Ringailienė, Teresė. Joys and troubles of learning Lithuanian as a foreign language // Sustainable multilingualism 2017 : 4th international scientific conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University; 11th international scientific conference of language Teachers’ Association of Lithuania, May 26–27, 2017 Kaunas, Lithuania: conference abstracts / editors Nemira Mačianskienė, Servet Çelik. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786094673481, handle:20.500.12259/59762 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Aleknavičiūtė, Teresė. Electronic academic discourse : evolving conventions of websites in english and lithuanian // Tekstas: lingvistika ir poetika : 17 tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2009 m. lapkričio 12-13 d., Šiauliai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789986389996, handle:20.500.12259/44677 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Aleknavičiūtė, Teresė. Online academic discourse in english and lithuanian : the analysis of forums // Kalbos teorija ir praktika : konferencijos pranešimų tezės, 2009 m. lapkričio 20 d. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955257318, handle:20.500.12259/44722 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  Ringailienė, Teresė. Learn and speak Lithuanian. Kaunas : Šviesa, 2020. ISBN 9785430069582, handle:20.500.12259/110464 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Ringailienė, Teresė. Mokslo populiarinimo diskursas anglų ir lietuvių kalbomis: multimodalioji analizė. 2014. handle:20.500.12259/123961 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Ringailienė, Teresė. Popular Scientific Discourse in English and Lithuanian: A Multimodal Perspective. 2014. handle:20.500.12259/125247 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Paškevičiūtė, Sandra. A Comparison of Collocations in Hard and Soft Sciences in Popular Scientific and Academic Discourses. 2020. handle:20.500.12259/105470 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Mieliauskaitė, Indrė. Genre analysis of English and Lithuanian online restaurant reviews. 2019. handle:20.500.12259/62391 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Sokolovienė, Justė. Translation of the author's stance features from English to Lithuanian: the case of popular scientific discourse. 2019. handle:20.500.12259/62432 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Karpavičiūtė, Monika. Multimodal analysis of onomatopoeias in Joe Sugg’s graphic novel username: regenerated (2016). 2018. handle:20.500.12259/36191 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Giačaitė, Rita. Popular scientific discourse in the fields of medicine and environment: a multimodal analysis. 2017. handle:20.500.12259/34889 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Macijauskaitė, Rasita. Translation of popular scientific articles on health from English to Lithuanian: analysis of headlines, terms, hedges, boosters and attitude markers. 2017. handle:20.500.12259/34894 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Barkauskienė, Jurgita. Genre Analysis of Popular Scientific Articles in the Field on Medicine and Technology. 2016. handle:20.500.12259/119638 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Dumbrauskaitė, Dovilė. Linguistic Polliteness and Electronic Communication: Electronic Requests in Academic Settings. 2016. handle:20.500.12259/125322 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Misiūnaitė, Monika. Multimodal Analysis of the Government Websites. 2016. handle:20.500.12259/125797 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Ringailienė, Teresė. Political weblogs in English and Lithuanian: A comparative genre analysis. 2008. handle:20.500.12259/122163 [Magistro darbas / Master thesis]