CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameCitvarienė, Daiva
  Main AffiliationMenotyros katedra
  Working groupsTarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikos
  E-maildaiva.citvariene@vdu.lt
  ORCID0000-0001-9060-7663
  Research InterestsLietuvos šiuolaikinės dailės istorija, menas ir politika posovietmečio Lietuvoje, šiuolaikinės meno ir kultūros teorijos

  History of Lithuanian contemporary art, art and politics in Post-Soviet Lithuania, theories of contemporary art and culture

  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Menų fakultetasAktualu / Actual
  Menotyros katedraAktualu / Actual
  Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikosKlasterio narėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-09-12]0 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Citvarienė, Daiva; Vitkienė, Virginija; Bartnikaitė, Edita. 10 klausimų Kauno bienalės meno vadovei Virginijai Vitkienei. : [interviu] // Šiuolaikinio meno bienalė kaip specifinės vietos atvejis : lokalumas prieš globalumą = Contemporary art biennial as a site specific event : local versus global / sudarytoja D. Citvarienė. Kaunas : Kauno bienalė, 2015. ISBN 9786099554846, handle:20.500.12259/60916 [S7]
  2. Citvarienė, Daiva; Bourriaud, Nicolas; Višomirskytė, Vijolė. 10 klausimų meno kuratoriui Nicolas Bourriaud : [interviu] // Šiuolaikinio meno bienalė kaip specifinės vietos atvejis : lokalumas prieš globalumą = Contemporary art biennial as a site specific event : local versus global / sudarytoja D. Citvarienė. Kaunas : Kauno bienalė, 2015. ISBN 9786099554846, handle:20.500.12259/60917 [S7]
  3. Citvarienė, Daiva. Bendruomenių atmintis šiuolaikinio meno projektuose // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas , Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas ; Versus aureus, 2015, [T.] 11 : menas, viešuma, bendruomenės. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/493. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/493/1/ISSN2335-8769_2015_N_11.PG_22-33.pdf>, <http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.11.2> [S4] [MLA International Bibliography]
  4. Citvarienė, Daiva; Bartnikaitė, Edita. Įžanginis žodis // Šiuolaikinio meno bienalė kaip specifinės vietos atvejis : lokalumas prieš globalumą = Contemporary art biennial as a site specific event : local versus global / sudarytoja D. Citvarienė. Kaunas : Kauno bienalė, 2015. ISBN 9786099554846, handle:20.500.12259/60919 [S8]
  5. Citvarienė, Daiva. Šiuolaikinis muziejus ir jo bendruomenės // Acta academiae artium Vilnensis. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, [nr.] 74 : Menas ir publika. ISSN 1392-0316, handle:20.500.12259/54155. Internet access: <http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_74/Acta_74_02_D_Citvariene_31_44_p.pdf> [S4] [Art & Architecture Complete (EBSCO), Humanities International Complete (EBSCO), Academic Search Complete (EBSCO)]
  6. Citvarienė, Daiva. Performing history : a case of four monuments // Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, [T.] 6 : Istorijos (re)konstrukcijos nuo 1945-ųjų iki dabar. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/32097. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32097/1/ISSN1822-4547_2010_N_6.PG_72-79.pdf> [S4] [MLA International Bibliography]
  7. Citvarienė, Daiva. Ideologijų kova : negatyvi moralinė retorika XX a. 10-ojo dešimtmečio kultūrinėje Lietuvos periodikoje // Tautinio / pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas šiandien: straipsnių rinkinys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955123750, handle:20.500.12259/38420 [S5]
  8. Citvarienė, Daiva. Ideologiniai viešojo diskurso konstruktai ir atminties politika posovietinėje Lietuvoje // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 49 (2008). ISSN 1392-0588, handle:20.500.12259/32637. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32637/1/ISSN2335-8769_2008_N_49.PG_165-195.pdf> [S4] [Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier (EBSCO)]
  9. Citvarienė, Daiva. Įsivaizduojami identitetai ir legimitacijos būdai XX a. 10 dešimtmečio Lietuvos meno diskurse // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, [T.] 4 : Menas ir tapatumas. ISSN 1822-4555, handle:20.500.12259/33026. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33026/1/ISSN1822-4547_2008_N_4.PG_114-126.pdf> [S4] [MLA International Bibliography]
  10. Citvarienė, Daiva. Ideologijų kova : meno diskursas istorijos lūžyje // Kultūrologija= Culturology. [T.] 15, Asmenybė: menas, istorija, dabartis. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas., 15 (2007). ISSN 1822-2242, handle:20.500.12259/39038 [S4] [CEEOL]
  11. Citvarienė, Daiva. Kultūra ir ideologija Herberto Marcuse's kritinėje teorijoje // LOGOS : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius., 42 (2005). ISSN 0868-7692, handle:20.500.12259/40945. Internet access: <http://litlogos.eu/Archive/logos42.pdf>, <http://litlogos.eu/Archive/logos42.pdf> [S4] [Philosopher's Index, CEEOL]
  12. Citvarienė, Daiva. Šiuolaikinio meno kontekstai - nauji iššūkiai XXI amžiuje // Inter-studia humanitatis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005, nr. 2 : Meno pasaulis: uždaras sociumas ar neribotos galimybės?. ISSN 1822-1114, handle:20.500.12259/37172 [S5]
  13. Citvarienė, Daiva. Menas, politika ir naujoji paradigma // Dailė: Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas. Vilnius : Dailininkų sąjungos leidykla., 2004, nr. 1. ISSN 0130-6626, handle:20.500.12259/42183. Internet access: <http://www.culture.lt/daile/04(1)/mpi.htm>, <http://www.culture.lt/daile/04(1)/mpi.htm> [S7]

  Books

  1. Citvarienė, Daiva; Čižaitė-Rudokienė, Silvija; Dikšaitė, Rimgailė; Dovydaitytė, Linara; Juraitė, Kristina; Klimavičiūtė-Minkštimienė, Greta; Klivis, Edgaras; Mažeikis, Gintautas; Migonytė, Viltė; Pinigienė, Agnė; Pukelytė, Ina; Staniškytė, Jurgita; Stoškutė, Neringa; Tutlytė, Jūratė. Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos : kolektyvinė monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius : Versus aureus, 2015. ISBN 9786094671708, ISBN 9789955345916, handle:20.500.12259/24985 [K1a]
  2. Citvarienė, Daiva. Šiuolaikinio meno bienalė kaip specifinės vietos atvejis : lokalumas prieš globalumą = Contemporary art biennial as a site specific event : local versus global. Kaunas : Kauno bienalė, 2015. ISBN 9786099554846, handle:20.500.12259/60915 [K5]
  3. Citvarienė, Daiva; Endriukaitytė, Kristina. Gidas po bohemišką Laisvės alėją [projekto katalogas]. Kaunas : VDU menų galerija „101“, 2013. ISBN 9789955129813, handle:20.500.12259/51930 [K3f]
  4. Citvarienė, Daiva. Laisvės alėjos bohema : atminties vietos [katalogas]. Kaunas : VDU menų galerija „101“, 2013. ISBN 9789955129639, handle:20.500.12259/51931 [K3f]
  5. Citvarienė, Daiva. POST ARS 20 kontekstai [elektroninis išteklius] : Aleksas Andriuškevičius, Robertas Antinis, Česlovas Lukenskas, Gintaras Zinkevičius. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. ISBN 9789955125099, handle:20.500.12259/44579 [K5]