CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameRagaišienė, Irena
  Main AffiliationUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
  Working groupsTarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Humanitarinių mokslų fakultetasAktualu / Actual
  Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedraAktualu / Actual
  Užsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedraAktualu / Actual
  Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimaiMokslininkų grupės vadovėAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2020-09-12]0 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Ragaišienė, Irena. Narrativisation of identity in the poetry as life writing of Lithuanian women emigrés // Storytelling: global reflections on narrative / editors Tracy Ann Hayes, Theresa Edlmann and Laurinda Brown. Leiden : Brill, 2019. ISBN 9789004396401, doi:10.1163/9789004396401_031, handle:20.500.12259/62238 [S5]
  2. Ragaišienė, Irena. Memory, identity and displacement in Heshel’s Kingdom by Dan Jacobson // History, memory and nostalgia in literature and culture / edited by Regina Rudaitytė. Newcastle upon Tyne: Cambridge scholars publishing, 2018. ISBN 9781527508767, handle:20.500.12259/60155 [S5]
  3. Ragaišienė, Irena. Discipline and the body: intertextuality between Charlotte Brontë's Jane Eyre and contemporary popular romance // From Queen Anne to Queen Victoria: readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 5 / edited by Grazyna Bystydzienska, Emma Harris. Warszawa : Osrodek Studiow Brytyjskich, 2016. ISBN 9788360269299, handle:20.500.12259/58370 [S5]
  4. Ragaišienė, Irena. Re-vision of the Irish Big House motif in Cecelia Ahern’s “The book of tomorrow” and Anne Dunlop’s “Enchanting Alice” // Cultural texts and contexts in the english speaking world / editor Teodor Mateoc. Oradea : University of Oradea, 2013, [Vol.] 3. ISSN 2067-5348, handle:20.500.12259/43963 [S5]
  5. Ragaišienė, Irena. Epistoliškumas ir egzilinės tapatybės raiška Alės Rūtos „Laiške jaunystei“ // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Vilnius : Versus Aureus, 2013, nr. 1 (15). ISSN 1822-5152, handle:20.500.12259/32696. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32696/1/ISSN2351-6461_2013_N_1_15.PG_85-100.pdf> [S4] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO), Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier (EBSCO)]
  6. Ragaišienė, Irena; Dimavičienė, Brigita; Gruslytė, Monika; Kalėdaitė, Violeta; Leonavičienė, Aurelija; Masaitienė, Dalia; Raškauskienė, Audronė; Ringailienė, Teresė; Vaičenonienė, Jurgita. Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, [T.] 2. ISSN 2351-5074, handle:20.500.12259/37201. Internet access: <http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2012/02/VDU_klasteriu_knyga.pdf>, <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_2351-5082.V_1.PG_61-73 q application/pdf> [S7]
  7. Ragaišienė, Irena. Beauty, cultural norm, and identity in Toni Morrison’s "The Bluest eye" and Margaret Atwood’s "Lady Oracle" // Grožio fenomenas kulturoje / sudarytojai Rūta Brūzgienė, Algis Mickūnas, Agnieška Juzefovič, Elena Sakalauskaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. ISBN 9786094250521, handle:20.500.12259/47389 [S5]
  8. Ragaišienė, Irena; Aleknavičiūtė, Teresė; Bernatavičiūtė, Vitalija; Dimavičienė, Brigita; Eidukevičienė, Rūta; Gruslytė, Monika; Kalėdaitė, Violeta; Leonavičienė, Aurelija; Lėgaudaitė, Jolanta; Masaitienė, Dalia; Raškauskienė, Audronė; Vaičenonienė, Jurgita; Žindžiuvienė, Ingrida Eglė. Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955128229, handle:20.500.12259/46293 [S7]
  9. Ragaišienė, Irena. Vietos ir ideologijos santykis Sylvios Plath romane „Stiklo gaubtas“ // Česlovo Milošo skaitymai 5 : Genius Loci - asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys : [straipsnių rinkinys]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, [T. 5], 2012. ISSN 2029-8552, handle:20.500.12259/27773. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/27773/1/ISSN2029-8692_2012_N_5.PG_134-142.pdf> [S4] [CEEOL]
  10. Ragaišienė, Irena. Ecocritical re-conceptualisation of the natural and urban environment in "Stars of the ice age" by Lithuanian writer Renata Šerelytė // Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum = Environmental philosophy and landscape thinking / ed. Liina Lukas, Ulrike Plath, Kadri Tüür. Tallinn : Tuglas literature centre of the Estonian academy of sciences, 2011. ISBN 9789985865347, handle:20.500.12259/41008 [S5]
  11. Ragaišienė, Irena. Re-imagined trees in Richard Wilbur's "She" and Sylvia Plath's "Virgin in a tree" // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, T. 13, 2011. ISSN 1822-7309, handle:20.500.12259/41929 [S4] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography]
  12. Ragaišienė, Irena. Juxtaposition of Shopping Places in Ann Patchett’s The Magician’s Assistant // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, T. 10, 2009. ISSN 1822-7309, handle:20.500.12259/50741 [S4] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography]
  13. Ragaišienė, Irena. Landscape re-visited : the representation of the relationship between self and (native) place in Heshel's Kingdom by Dan Jacobson // Cultural landscapes : heritage and conservation : proceedings of the 3rd EASLCE conference [elektroninis išteklius] = Paisajes culturales: herencia y conservacion: actas del III congreso de EASLCE. Alcala de Henares : Universidad de Alcala, 2010. ISBN 9788481388411, handle:20.500.12259/50569 [P1d]
  14. Ragaišienė, Irena. Mythological and cultural implications in Margaret Atwood’s “Bluebeard‘s Egg” and Katherine Mansfield’s “Bliss” // Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys. nr. 6. Kaunas : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336242, handle:20.500.12259/50699 [S5]
  15. Ragaišienė, Irena. "I am not a Tree with My Root in the Soil" : Ecofeminist revisions of tree symbolism in Sylvia Plath’s poetry // Journal of ecocriticism [elektroninis išteklius]. Canada : University of British Columbia, Vol. 1, no. 2: Poetic ecologies (2009). ISSN 1916-1549, handle:20.500.12259/45272. Internet access: <http://ojs.unbc.ca/index.php/joe/article/viewFile/111/208> [S5]
  16. Ragaišienė, Irena. Names and Revisionist Re-Naming in the Poetry of Sylvia Plath // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, T. 8, 2009. ISSN 1822-7309, handle:20.500.12259/46167 [S4] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography]
  17. Ragaišienė, Irena. Chick lit as the new woman’s fiction : Inscriptions in Marian Keyes’s novel Watermelon // Literatūra : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 50(5) 2008. ISSN 0258-0802, handle:20.500.12259/40735. Internet access: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Literatura/50__5_/68-75.pdf>, <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Literatura/50__5_/68-75.pdf> [S4] [MLA International Bibliography, CEEOL]
  18. Ragaišienė, Irena. Intertekstualumo ir kultūrinės informacijos perteikimo problemos Helenos Fielding Bridžitos Džouns dienoraščio vertime į lietuvių kalbą // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2008, Nr. 13. ISSN 1648-2824, handle:20.500.12259/40739. Internet access: <http://www.kalbos.lt/archyvas3.html>, <http://www.kalbos.lt/archyvas3.html> [S4] [MLA International Bibliography, CEEOL]
  19. Ragaišienė, Irena. Narratological and thematic aspects of sentence patterning and the use of punctuation in Jurga Ivanauskaitė's "Dvi pasakos apie savižudžius" and its translation into english // Valoda – 2008: Valoda dažādu kultūru kontekstā: Zinātnisko rakstu krājums. [T.] 18. Daugavpils : Saule, 2008. ISBN 9789984144122, handle:20.500.12259/40846 [S5]
  20. Ragaišienė, Irena. The Ecocritical and the postmodern : Re-Visions in “Johnny Panic and the Bible of Dreams” by Sylvia Plath and “The Quagmire Woman” by Jolita Skablauskaitė // Postmodernism and after: visions and revisions. Newcaslte : Cambridge Scholars Publishing, 2008. ISBN 1847184103, handle:20.500.12259/38975 [S5]
  21. Ragaišienė, Irena. The meaning of life, death and identity in Sylvia Plath's poetry // Tautinio / pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas šiandien: straipsnių rinkinys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955123750, handle:20.500.12259/55947 [S5]
  22. Ragaišienė, Irena. Cultural manifestations of motherhood : revisions in Sylvia Plath's oeuvre // Kultūra-ugdymas-visuomenė: mokslo darbai = Culture-education-society: research papers. nr. 2. Kaunas : Akademija, 2007. ISBN 9789955448914, handle:20.500.12259/46161 [S5]
  23. Ragaišienė, Irena. The ecocritical and the postmodern : re-visions in "Johnny Panic and the Bible of Dreams" by Sylvia Plath and the "The Quagmire Woman" by Jolita Skablauskaitė // Literatūra : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 49(5) 2007. ISSN 0258-0802, handle:20.500.12259/45767. Internet access: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Literatura/49-5/str12.pdf>, <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Literatura/49-5/str12.pdf> [S4] [CEEOL, MLA International Bibliography]
  24. Ragaišienė, Irena. Nature/Place, Memory, and Identity in the Poetry of Lithanian Émigré Danutė Paškevičiūtė // Nature in literary and cultural studies : transatlantic conversations on ecocriticism / Ed. by Catrin Gersdorf and Sylvia Mayer. Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2006. ISBN 9789042020962, handle:20.500.12259/40740 [S5]
  25. Ragaišienė, Irena. Poetry by Danutė Paškevičiūtė and Alė Rūta : crosspoints between emigre writing and the literary tradition // Kultūras krustpunkti : Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Riga : Mantojums, 2006. ISBN 9984981169, handle:20.500.12259/45516 [S5]
  26. Ragaišienė, Irena. Representation of character in translation : Helen Fielding's "Bridget Jones's Diary" // Darbai ir dienos. , 45 (2006). ISSN 1392-0588, handle:20.500.12259/32305. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32305/1/ISSN2335-8769_2006_N_45.PG_171-186.pdf> [S4] [CEEOL]
  27. Ragaišienė, Irena. Revisionist inscriptions of identity in Margareth Atwood's "Loulou, or, the domestic life of the language" and Renata Šerelytė's "The proofreader and reptile" // Language and identity: english and american studies in the age of globalization. Vol. 1: Literature / Eds. Zygmunt Mazur, Teresa Bela. Krakow : Jagiellonian University Press, 2006. ISBN 8323321485, handle:20.500.12259/40741 [S5]
  28. Ragaišienė, Irena. Desire, Dream and Reality : The New Woman in A Saloonkeeper's Daughter // To become the self one is : a critical companion to Drude Krog Janson's A saloonkeeper's daughter / ed.by Asbjørn Grønstad; Lene Johannessen. Oslo : Novus Press, 2005. ISBN 8270994057, handle:20.500.12259/40754 [S5]
  29. Ragaišienė, Irena. Language and Characterization in Sylvia Plath‘s "The Bell Jar" : Divergencies in Translation // Valoda – 2005: Valoda dažādu kultūru kontekstā: Zinātnisko rakstu krājums. [T.] 15. Daugavpils : Saule, 2005. ISBN 9984142736, handle:20.500.12259/48592 [S4] [Lituanistika]
  30. Ragaišienė, Irena. Narrative re-visions of the novel of awakening in : Margaret Atwood's "The edible woman" and Renata Serelyte's "Stars of the ice age" // Literatūrzinātne un folkloristika = Literature and folklore. Riga : Latvijas Universitate, 2005. ISBN 998477094X, handle:20.500.12259/40736. Internet access: <http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/681.pdf#page=100>, <http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/681.pdf#page=100> [S5]
  31. Ragaišienė, Irena. Не только английскй язык : образ Литвы как потеренной родины в поэзии Дануте Пашкевичуте // Филологические чтения: 2004. Даугавпилс : Saule, 2005. ISBN 9984142612, handle:20.500.12259/44542 [S4] [Lituanistika]
  32. Ragaišienė, Irena. Nature as context : the representation of ambiguities and (mis)-identifications in the writing of Sylvia Plath // International studies : interdisciplinary political and cultural journal. Warszawa : Lodz university press, Vol. 7, no. 2 (2004). ISSN 1641-4233, handle:20.500.12259/38337 [S4] [ProQuest Central]
  33. Ragaišienė, Irena. Dialoguing with the literary tradition : revisionist strategies in Sylvia Plath's poetry // Literatūra : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 45(4) 2003. ISSN 0258-0802, handle:20.500.12259/39399 [S4] [MLA International Bibliography]
  34. Ragaišienė, Irena. Black self, racial world : Toni Morrison's the "Bluest Eye" as a terminated bildungsroman // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2002, T. 32. ISSN 1392-0588, handle:20.500.12259/37738 [S5]
  35. Ragaišienė, Irena; Masaitienė, Dalia; Danytė, Milda. Lyčių studijos ir akademinė veikla // Feminizmas, visuomenė, kultūra : straipsnių rinktinė. [Vilnius] : Vilniaus universiteto l-kla, 2002, D. 4. ISSN 1648-1585, handle:20.500.12259/40852 [S5]
  36. Ragaišienė, Irena. Reflections on the gap between tree and soil in Sylvia Plath's poetry // Feminizmas, visuomenė, kultūra : straipsnių rinktinė. D. 3. [Vilnius] : Vilniaus universiteto l-kla., 2001. ISSN 1648-1585, handle:20.500.12259/38789 [S5]
  37. Ragaišienė, Irena. The archetype of the feminine in Sylvia Plath's poetry : approaching the approach // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 1997, T. 5(14). ISSN 1392-0588, handle:20.500.12259/37349 [S5]

  Thesis

  1. Janavičienė, Inga; Ragaišienė, Irena. Challenges for cultural identity: an analysis of Renata Šerelytė's fiction in English translation // Sustainable multilingualism 2019 : 5th international scientific conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University & 13th international scientific conference of language Teachers’ Association of Lithuania, May 24–25, 2019 Kaunas, Lithuania: conference abstracts / editor Nemira Mačianskienė. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. handle:20.500.12259/101784. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101784/2/ISBN9786094674228.PG_57.pdf> [T1e]
  2. Ragaišienė, Irena. Epistoliškumas Alės Rūtos "Laiške jaunystei" // Laiškas literatūroje ir kultūroje : konferencijos pranešimų tezės, 2014 rugsėjo 26–27 d., Vilnius, Lietuva = The letter in literature and culture : conference abstracts / sudarė ir redagavo Dalia Cidzikaitė, Rita Repečkienė. Vilnius : Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, 2014. ISBN 9786099567907, handle:20.500.12259/45747 [T1e]
  3. Ragaišienė, Irena. Re-vision of the Irish Big House motif in Cecelia Ahern's "The Book of Tomorrow" and Anne Dunlop's "Enchanting Alice" // Cultural texts and contexts in the English speaking world : international conference, University of Oradea, Facultatea de Litere, 21-22 martie 2013 : conference abstracts. Oradea : University of Oradea, 2013. handle:20.500.12259/43167 [T1e]
  4. Ragaišienė, Irena. Poetry and/as life writing : reflections in the poetry of Lithuanian women emigres Danutė Paškeviciūtė and Alė Rūta // IABA Europe 2011 : Trajectories of (be)longing: Europe in life writing, 2nd biennial conference, Tallinn University, Tallinn, Estonia, May 18-20 : abstracts. Tartu : Estonian literary museum, 2011. ISBN 9789949446889, handle:20.500.12259/38324 [T2]
  5. Ragaišienė, Irena. Beauty, cultural norm, and identity in Toni Morrison's "The Bluest Eye" and Margereth Atwood's "Lady Oracle" // The Phenomenon of Beauty and its Horizons : International scientific conference theses, June 17-19, 2009, Vilnius / com. Rūta Brūzgienė. Vilnius : Institute of lithuanian literature and folklore, 2009. ISBN 9789955698920, handle:20.500.12259/45286 [T1e]
  6. Ragaišienė, Irena. Text and context in the lithuanian translation of Sylvia Plath's "The Bell Jar" // Kalbos teorija ir praktika : konferencijos pranešimų tezės, 2009 m. lapkričio 20 d. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955257318, handle:20.500.12259/45273 [T2]
  7. Ragaišienė, Irena. Texts and intertexts in Margaret Atwood's "Bluebeard's egg" and Katherine Mansfield's "Bliss" // Tekstas: lingvistika ir poetika : 17 tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2009 m. lapkričio 12-13 d., Šiauliai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789986389996, handle:20.500.12259/45283 [T2]

  Books

  1. Raškauskienė, Audronė; Ragaišienė, Irena; Žemaitienė, Ramutė. The Definitive guide to IELTS general training : preparation and practice. Oxford : Oxford university press, 2019. ISBN 9780199492039, handle:20.500.12259/59748 [K2a]
  2. Raškauskienė, Audronė; Ragaišienė, Irena; Žemaitienė, Ramutė; Chaudhuri, Santunu Sinha. The Definitive guide to IELTS academic : preparation and practice. Oxford : Oxford university press, 2018. ISBN 9780199474820, handle:20.500.12259/59749 [K2a]
  3. Raškauskienė, Audronė; Ragaišienė, Irena; Žemaitienė, Ramutė. Listening and reading for exams. Kaunas : Šviesa, 2017. ISBN 9785430067717, handle:20.500.12259/60027 [K2b]
  4. Raškauskienė, Audronė; Ragaišienė, Irena; Žemaitienė, Ramutė. Essay writing : for exams. Oxford : Oxford university press, 2016. ISBN 9780199466573, handle:20.500.12259/56470. Internet access: <https://india.oup.com/productPage/5591038/6560344/9780199466573> [K2a]
  5. Raškauskienė, Audronė; Ragaišienė, Irena; Žemaitienė, Ramutė. Essay writing. Kaunas : Šviesa, 2015. ISBN 9785430063986, handle:20.500.12259/56458 [K2b]
  6. Raškauskienė, Audronė; Ragaišienė, Irena; Žemaitienė, Ramutė. Speaking for exams. Kaunas : Šviesa, 2015. ISBN 9785430064884, handle:20.500.12259/56609 [K2a]
  7. Ragaišienė, Irena; Raškauskienė, Audronė. Academic writing : a resource book for students. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2013. ISBN 9789955129936, handle:20.500.12259/37151 [K2c]
  8. Ragaišienė, Irena; Raškauskienė, Audronė. Cross-cultural communication : a resource book for students. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2013. ISBN 9789955129905, handle:20.500.12259/37156 [K2b]
  9. Ragaišienė, Irena. Report of the SHE annual assembly and 2nd HEPS partner meeting [internetinis išteklius] : (22-23 February 2010 in Galway, Ireland). Woerden : NIGZ, 2010. handle:20.500.12259/50581 [K5]
  10. Blachowska, Katarzyna; Burska, Aneta; Ragaišienė, Irena; Raškauskienė, Audronė; Murinienė, Jūratė. Au pair essentials - improve your English, improve your skills [elektroninis išteklius]. 2009. handle:20.500.12259/45307 [K2c]
  11. Ragaišienė, Irena. Better Schools Through Health : The third European Conference on Health Promoting Schools, 15–17 June 2009, Vilnius, Lithuania : conference report. Vilnius : State environmental health centre, 2009. ISBN 9789955526513, handle:20.500.12259/45285 [K5]
  12. Ragaišienė, Irena; Reingardė, Jolanta. Paversti matoma : lyties aspekto integravimo į profesinį rengimą geroji praktika ; iš anglų kalbos vertė Irena Ragaišienė, Jolanta Reingardė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789521047961, handle:20.500.12259/39226 [K2c]
  13. Ragaišienė, Irena; Višomirskytė, Vijolė; Žekevičiūtė, Indrė; Gudaitis, Leonas. Ekokritikos akivarai : monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955122708, handle:20.500.12259/50108 [K1a] [Lituanistika]
  14. Ragaišienė, Irena; Žindžiuvienė, Ingrida Eglė. Modern North American women writers : Edith Wharton, Gertrude Stein, Katherine Anne Porter, Willa Cather, Sylvia Plath, Toni Morrison : an instructional handbook. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955120827, handle:20.500.12259/41783 [K2a]

  Parts of Books

  Ragaišienė, Irena. Gender, identity, and the city in Ann Patchett’s "The magician’s assistant" // Literature in society / editor Regina Rudaitytė. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2012. ISBN 9781443840262, handle:20.500.12259/45435 [Y]

  Translations

  1. Fish, Stanley; Ragaišienė, Irena. Ar šiose paskaitose yra tekstas? // XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. I dalis / sudarytoja A. Jurgutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250255, handle:20.500.12259/59503 [V2]
  2. Althusser, Louis; Ragaišienė, Irena. Ideologija ir ideologiniai valstybės aparatai // XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. I dalis / sudarytoja A. Jurgutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250255, handle:20.500.12259/59498 [V2]
  3. Frye, Northrop; Ragaišienė, Irena. Mitinis aspektas : simbolis kaip archetipas // XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. I dalis / sudarytoja A. Jurgutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250255, handle:20.500.12259/59504 [V2]
  4. Dollimore, Džonatan; Ragaišienė, Irena. Skirtingi geismai : subjektyvumas ir transgresija Wilde'o ir Gide'o kūryboje // XX amžiaus literatūros teorijos : chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. II dalis / sudarytoja A. Jurgutienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. ISBN 9786094250279, handle:20.500.12259/59502 [V2]
  5. Ragaišienė, Irena. Dantės gyvenimas // Dieviškoji komedija. Kaunas : Šviesa, 2009. ISBN 9785430047832, handle:20.500.12259/44197 [V3]
  6. Chamberland, Line; Ragaišienė, Irena. Lytinės orientacijos atskleidimas darbo aplinkoje : priežastys ir strategijos // Heteronormos hegemonija: homoseksualių žmonių socialinė atskirtis ir diskriminacijos patirtys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. ISBN 9789955122975, handle:20.500.12259/48099 [V2]
  7. Mackevičiūtė, Olga; Balčaitė, Indrė; Ragaišienė, Irena. (Ne)apmokamas darbas : šeimai palanki darbo aplinka ir lyčių lygybė Europoje. Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto socialinių tyrimų centras, 2006. ISBN 9789955977582, handle:20.500.12259/56273 [V1]
  8. Arnlaug, Leira; Ragaišienė, Irena. Dirbantys tėvai ir socialinės gerovės valstybė : kintanti šeima ir politikos reforma Skandinavijoje. Vilnius : Eugrimas, 2006. ISBN 9955682469, handle:20.500.12259/55987 [V1]