CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMartišius, Vaclovas Petras
  Main AffiliationPsichologijos katedra
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Socialinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Psichologijos katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Šimkevičiūtė, Katrė; Martišius, Vaclovas Petras. Analogijos perkėlimo priklausomybė nuo pirminės problemos sprendimo būdo ir užuominos pateikimo // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013, 2013, Nr. 2. ISSN 2029-9958, handle:20.500.12259/51363 [Mokslo straipsnis / Research article]
  2. Endriulaitienė, Auksė; Martišius, Vaclovas Petras. Personal and situational factors as the predictors of risk-taking propensity in the sample of lithuanian students // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 5 (2010). ISSN 1941-7233, handle:20.500.12259/32211. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32211/3/ISSN2345-024X_2010_V_5.PG_75-98.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, IndexCopernicus, Academic Search Complete (EBSCO), PsycINFO]
  3. Vaidelienė, Indrė; Martišius, Vaclovas Petras. Tranzityvių santykių ypatybių įtaka 4–6 met ų amžiaus vaikų išvadoms // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 5 (2010). ISSN 1941-7233, handle:20.500.12259/32221. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32221/3/ISSN2345-024X_2010_V_5.PG_59-74.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Academic Search Complete (EBSCO), PsycINFO, CEEOL]
  4. Pupinytė, Gintarė; Martišius, Vaclovas Petras. Inkaro poveikis individualiems ir grupiniams vertinimams // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 3 (2009). ISSN 1941-7233, handle:20.500.12259/32281. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32281/1/ISSN2345-024X_2009_V_3.PG_57-70.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Academic Search Complete (EBSCO), CEEOL]
  5. Martišius, Vaclovas Petras. Formulavimo poveikis vertinant įvykių laiką // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., T. 37 (2008). ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/49915. Internet access: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Psichologija/2008_37/20-25.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [PsycINFO, Academic Search Complete (EBSCO)]
  6. Martišius, Vaclovas Petras. Konteksto samprata tiriant pažinimo procesus // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., T. 34 (2006). ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/43154. Internet access: <http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/psichologija/psichologija-2006-34-tomas/> [Mokslo straipsnis / Research article] [PsycINFO]
  7. Martišius, Vaclovas Petras; Jackytė, Solveiga; Vingilytė, Indrė. Turinio ypatybių reikšmė dedukciniams samprotavimams įvairiose amžiaus grupėse // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas., 2004, nr. 11-12. ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/40473 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography]
  8. Martišius, Vaclovas Petras. Instrukcijoje numatyto atsakymo tipo įtaka formulavimo poveikiui // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 2003, T. 28. ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/39030 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Martišius, Vaclovas Petras; Endriulaitienė, Auksė. Pasirenkamo rizikos lygio pastovumas įvairiose sprendimų situacijose // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003, T. 28. ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/39029 [Mokslo straipsnis / Research article]
  10. Martišius, Vaclovas Petras. "Inkaro" efektas kai "inkaras" ir atsakymas priklauso skirtingoms semantinėms kategorijoms // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 2002, T. 25. ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/38075 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Martišius, Vaclovas Petras; Endriulaitienė, Auksė. Rizikingų sprendimų priėmimo ir situacijos pobūdžio sąsajos // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 2002, T. 26. ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/38079 [Mokslo straipsnis / Research article]
  12. Martišius, Vaclovas Petras. Netiesioginio stereotipizavimo reikšmė prognozuojant asmens savybes // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 2000, T. 21. ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/37126 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Martišius, Vaclovas Petras; Balkutė, Živilė. Žodinių daugybos ir dalybos uždavinių sprendimo ypatumai // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 1999, T. 19. ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/37198 [Mokslo straipsnis / Research article]
  14. Martišius, Vaclovas Petras; Martinkevičiūtė, Sigutė. Minimalaus priimtino ir maksimalaus galimo rezultatų įtaka derybų dalyvio sėkmės vertinimams // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 1998, T. 18. ISSN 1392-0359, handle:20.500.12259/37197 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Books

  1. Endriulaitienė, Auksė; Martišius, Vaclovas Petras. Psichologiniai sprendimų priėmimo ypatumai : monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. ISBN 9955121580, handle:20.500.12259/44185. Internet access: <http://www.knygininkas.lt/main.php?ID=79&StrukturaID=18&KatID=3688> [Knyga / Book]
  2. Martišius, Vaclovas Petras. Kognityvinė psichologija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. ISBN 9955121335, handle:20.500.12259/55721 [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  1. Burhaj, Viorika. Muzikinio ugdymo sąsajos su vaikų neverbaliniais gebėjimais. 2010. handle:20.500.12259/124773 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Milkevičiūtė, Sonata. Vadovų ir mokytojų sprendimo priėmimo stilių sąsajos su šališkumu dėl žinojimo. 2010. handle:20.500.12259/123148 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Kazlauskaitė, Asta. Ikimokyklinio amžiaus vaikų agresyvumo sąsajos su dėmesingumu. 2009. handle:20.500.12259/121360 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Šeibokienė, Rima. Kredito įstaigų darbuotojų finansinių sprendimų priėmimo stiliaus, euristikų panaudojimo dažnio ir rizikos toleravimo sąsajos. 2009. handle:20.500.12259/122213 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Petrauskaitė, Marija. Pradinių klasių mokinių intelekto ir metapažinimo gebėjimų sąsajos. 2009. handle:20.500.12259/119874 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Gaigalaitė, Vilma. Racionalumo principų pažeidimų priimant sprendimus ryšys su grupės dydžiu, statusu organizacijoje ir kognityviniu stiliumi. 2009. handle:20.500.12259/122182 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Galvanauskė, Aušra. Vadovų kognityvinių stilių sąsajos su reprezentatyvumo euristikos panaudojimo dažniu priimant sprendimus. 2009. handle:20.500.12259/119890 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Petrutytė, Erika. Sprendimų savikliovą sąlygojantys veiksniai. 2008. handle:20.500.12259/120419 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Jakubauskaitė, Indrė. Tranzityvumo supratimas 4-6 metų amžiaus tarpsnyje. 2008. handle:20.500.12259/122969 [Magistro darbas / Master thesis]