CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMiknienė, Inga
  Main AffiliationVytauto Didžiojo universitetas
  E-mailinga.mikniene@vdu.lt
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-24]0 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  1. Miknienė, Inga; Milašienė, Rasa; Ratautaitė, Vilma; Ragažinskienė, Ona; Proscevičius, Juozas; Kornyšova, Olga; Maruška, Audrius. Vaistinių augalų cheminės sudėties tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2008, nr. 3(19). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/38643 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL]
  2. Frolova, Ana; Ratautaitė, Vilma; Miknienė, Inga; Ragažinskienė, Ona; Maruška, Audrius. Analysis of flavonoids in Rhaponticum Carthamoides (DC) Iljin extracts // The Vital Nature Sign: International Young Scientist Conference, Kaunas, Lithuania, May 18, 2007: proceedings. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2007. ISBN 9789955122135, handle:20.500.12259/46461 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Paulauskaitė, Inga; Tilvikienė, Vita; Kemzūraitė, Aurelija; Raila, Algirdas Jonas; Ragažinskienė, Ona; Miknienė, Inga; Kornyšova, Olga; Maruška, Audrius. Influence of ventilation process intensity on chemical composition preparing raw material from Echinacea purpurea (L.) Moench // The Vital Nature Sign: International Young Scientist Conference, Kaunas, Lithuania, May 18, 2007: proceedings. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2007. ISBN 9789955122135, handle:20.500.12259/46462 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Miknienė, Inga; Ragažinskienė, Ona; Proscevičius, Juozas; Kornyšova, Olga; Maruška, Audrius. Vaistinių augalų cheminės sudėties tyrimas // Gamtos mokslų aktualijos ir perspektyvos = Actuality and perspectives of natural science: tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų tezės, Šiauliai, 2008 m. gegužės 15-16 d. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789986389088, handle:20.500.12259/37110 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Paulauskaitė, Inga; Stankūnaitė, Agnė; Tilvikienė, Vita; Kemzūraitė, Aurelija; Raila, Algirdas Jonas; Ragažinskienė, Ona; Bimbiraitė, Kristina; Miknienė, Inga; Kornyšova, Olga; Maruška, Audrius. Influence of ventilation process intensity on chemical composition of medicinal plants raw material // 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference: 26-29 August, Kaunas, Vytautas Magnus University: abstracts book and final program. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2007. ISBN 9789955122326, handle:20.500.12259/46447 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]