CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameStravinskienė, Vida
  Main AffiliationGamtos mokslų fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Gamtos mokslų fakultetasIstorija / History
  Aplinkotyros katedraIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  14 [2021-04-24]154 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  1. Stravinskienė, Vida; Bartkevičius, Edmundas; Abraitienė, Jolita; Dautartė, Anželika. Assessment of Pinus sylvestris L. tree health in urban forests at highway sides in Lithuania // Global ecology and conservation. Amsterdam : Elsevier science BV, 2018, vol. 16. ISSN 2351-9894, doi:10.1016/j.gecco.2018.e00517, WOS:000454994500068, handle:20.500.12259/61718. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418303329?via%3Dihub#!> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Zoological Record]
  2. Stravinskienė, Vida; Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina. Health condition of Tilia cordata Mill. trees growing in the urban environment // Urban forestry & urban greening. Netherland : Elsevier, 2015, vol. 14, iss. 1. ISSN 1618-8667, doi:10.1016/j.ufug.2014.12.006, WOS:000351336600014, handle:20.500.12259/54271. Internet access: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866714001393#> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Scopus, BIOSIS Previews, Environment Complete (EBSCO)]
  3. Garliauskaitė, Ramunė; Stravinskienė, Vida. Kauniečių nuomonė apie darnų turizmą ir jų kelionių įpročiai // Žmogaus ir gamtos sauga : 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. gegužės 6-7 d. = Human and nature safety : proceedings of the 21th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2015, d. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/47657 [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Venckutė, Gineta; Stravinskienė, Vida. Kauno marių vandens kokybės vertinimas bioindikaciniais metodais // Žmogaus ir gamtos sauga : 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. gegužės 6-7 d. = Human and nature safety : proceedings of the 21th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2015, d. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/54241. Internet access: <http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/112-115_Venckute_Stravinsk_II_18.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Ašmontaitė, Gintarė; Stravinskienė, Vida. Klaipėdos miesto oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodu // Žmogaus ir gamtos sauga : 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. gegužės 6-7 d. = Human and nature safety : proceedings of the 21th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2015, d. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/52367. Internet access: <http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/94-97_Asmontaite_Strav_II_23.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Barcytė, Judita; Stravinskienė, Vida. Šilalės miesto želdinių būklės stebėsena ir vertinimas // Žmogaus ir gamtos sauga : 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. gegužės 6-7 d. = Human and nature safety : proceedings of the 21th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2015, d. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/54151. Internet access: <http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/108-111_Barcyte_Stravinskiene_II_14.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Šernas, Donatas; Stravinskienė, Vida. Girionių parko oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodais // Žmogaus ir gamtos sauga : 20 - tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2014 m. gegužės 7-9 d. = Human and nature safety : proceedings of the 20th international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2014, d. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/40299 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Stravinskienė, Vida; Račaitė, Milda. Impact of cadmium and zinc on the growth of white clover (Trifolium repens L.) shoots and roots // Polish journal of environmental studies. Olsztyn : HARD, 2014, vol. 23, no. 4. ISSN 1230-1485, WOS:000341337900036, handle:20.500.12259/39958 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Scopus]
  9. Stravinskienė, Vida; Bartkevičius, Edmundas; Plaušinytė, Erika. Impact of industrial pollution on Scots pine (Pinus sylvestris L.) radial growth in the areas of mineral fertilizer factory “Achema” // Russian journal of ecology. New York : Pleiades Publishing, 2014, vol. 45, no. 6. ISSN 1067-4136, doi:10.1134/S1067413614060137, WOS:000344784200011, handle:20.500.12259/57020. Internet access: <http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1067413614060137#page-1> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK, AGRICOLA]
  10. Šiburskytė, Sandra; Stravinskienė, Vida. Pakruojo miesto ir dvaro parko želdinių būklės vertinimas // Žmogaus ir gamtos sauga : 20 - tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2014 m. gegužės 7-9 d. = Human and nature safety : proceedings of the 20th international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2014, d. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/40306 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Šiupieniūtė, Eglė; Stravinskienė, Vida. Paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) būklės pokyčiai dėl keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria Ohridella Deschka & Dimic) pažeidimų Kauno mieste // Žmogaus ir gamtos sauga : 20 - tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2014 m. gegužės 7-9 d. = Human and nature safety : proceedings of the 20th international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2014, d. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/40425 [Mokslo straipsnis / Research article]
  12. Stravinskienė, Vida. Aplinkos interesų integravimas į Lietuvos pramonės sektorių // Žmogaus ir gamtos sauga : 19-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2013 m. gegužės 8-10 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2013, d. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/49801 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Stravinskienė, Vida; Bartkevičius, Edmundas; Plaušinytė, Erika. Dendrochronological research of scots pine (Pinus sylvestris L.) radial growth invicinity of industrial pollution // Dendrochronologia. Amsterdam, Netherlands : Elsevier B.V., 2013, vol. 31, iss. 3. ISSN 1125-7865, doi:10.1016/j.dendro.2013.04.001, WOS:000325242300006, handle:20.500.12259/54441 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Scopus, CAB Abstracts]
  14. Tamoliūnaitė, Lina; Stravinskienė, Vida. Kėdainių miesto įtaka Nevėžio upės vandens kokybei // Žmogaus ir gamtos sauga : 19-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2013 m. gegužės 8-10 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2013, d. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/49853 [Mokslo straipsnis / Research article]
  15. Stravinskienė, Vida. Turizmo sektoriaus būklės vertinimas darnaus vystymosi požiūriu // Žmogaus ir gamtos sauga : 19-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2013 m. gegužės 8-10 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2013, d. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/50288 [Mokslo straipsnis / Research article]
  16. Juknys, Romualdas; Dagiliūtė, Renata; Januškaitienė, Irena; Jurkonis, Nerijus; Laurinavičienė, Dovilė; Pukienė, Rūtilė; Stravinskienė, Vida; Sujetovienė, Gintarė; Venclovienė, Jonė; Vitas, Adomas; Vitkauskaitė, Giedrė; Žaltauskaitė, Jūratė. Antropogeninių aplinkos pokyčių ir klimato poveikis ekosistemoms // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955128229, handle:20.500.12259/56538 [Mokslo straipsnis / Research article]
  17. Stravinskienė, Vida. Aplinkos interesų integravimas į Lietuvos transporto sektorių // Žmogaus ir gamtos sauga : 18-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2012 m. gegužės 16-17 d., birželo 14-15 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2012, d. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/44704 [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Stravinskienė, Vida. Žemės ūkio sektoriaus būklės vertinimas darnaus vystymosi požiūriu // Žmogaus ir gamtos sauga : 18-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2012 m. gegužės 16-17 d., birželo 14-15 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2012, d. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/44726 [Mokslo straipsnis / Research article]
  19. Stravinskienė, Vida. Aplinkos interesų integravimas į Lietuvos energetikos sektorių // Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/38336 [Mokslo straipsnis / Research article]
  20. Keblaitė, Živilė; Stravinskienė, Vida. Dubysos upės vandens kokybės vertinimas Raseinių rajone // Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/38331 [Mokslo straipsnis / Research article]
  21. Stravinskienė, Vida. Pollution of “Akmenės cementas“ vicinity : alkalizing microelements in soil, composition of vegetation species and projection coverage // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2011, vol. 19, no. 2. ISSN 1648-6897, doi:10.3846/16486897.2011.579449, WOS:000291705600003, handle:20.500.12259/37215. Internet access: <https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/5308/4589> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Compendex, ICONDA, Scopus]
  22. Stravinskienė, Vida; Stankevičiūtė, Inga. Rokiškio miesto oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodu // Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/38305 [Mokslo straipsnis / Research article]
  23. Stravinskienė, Vida. Lapuočių medžių būklės stebėsena Neries upės pakrantėse Vilniaus mieste // Žmogaus ir gamtos sauga : 16-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2010 m. gegužės 12-14 d., birželio 17-19 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2010, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/48076 [Mokslo straipsnis / Research article]
  24. Stravinskienė, Vida. Medžių būklės stebėsena ir vertinimas Kauno miesto aplinkoje // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2010, Vol. 18, iss. 3. ISSN 1648-6897, doi:10.3846/jeelm.2010.25, WOS:000282652800007, handle:20.500.12259/54417 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Compendex, ICONDA]
  25. Stravinskienė, Vida; Tamašauskaitė, Eglė. Vilniaus miesto Centro ir Lazdynų rajonų oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodais // Žmogaus ir gamtos sauga : 16-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2010 m. gegužės 12-14 d., birželio 17-19 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2010, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/48089 [Mokslo straipsnis / Research article]
  26. Račaitė, Milda; Stravinskienė, Vida. Kadmio ir cinko diferencijuotas poveikis baltojo dobilo (Trifolium repens L.) ir vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) augimui // Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/42194 [Mokslo straipsnis / Research article]
  27. Stravinskienė, Vida. Kauno miesto medžių būklės vertinimas 2002 ir 2008 metais // Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/43447 [Mokslo straipsnis / Research article]
  28. Urbonas, Sigitas; Stravinskienė, Vida. Kertinių biologinių elementų gausumo pokyčiai Kauno apskrities kertinėse miško buveinėse // Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/43366 [Mokslo straipsnis / Research article]
  29. Stravinskienė, Vida; Žemaitis, Povilas. Marijampolės miesto oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodais // Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/43448 [Mokslo straipsnis / Research article]
  30. Stravinskienė, Vida; Erlickytė-Marčiukaitienė, Regina. Scots pine (Pinus sylvestris L.) radial growth dynamics in forest stands in the vicinity of “Akmenės cementas“ plant // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Vol. 17, no. 3 (2009). ISSN 1648-6897, WOS:000270158700002, handle:20.500.12259/42984. Internet access: <https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/6520/5647> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Compendex, ICONDA, Current Abstracts (EBSCO), Scopus]
  31. Stravinskienė, Vida; Tarvydas, Arūnas. Spygliuočių medžių būklės vertinimas Telšių miškų urėdijos Mostaičių girininkijos medynuose // Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/43369 [Mokslo straipsnis / Research article]
  32. Stravinskienė, Vida; Urbonas, Sigitas. Biologinė įvairovė ir jos apsauga kertinėse miško buveinėse // Žmogaus ir gamtos sauga: 14-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13 d., Kaunas = Human and nature safety: proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2008, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/37084 [Mokslo straipsnis / Research article]
  33. Stravinskienė, Vida; Šimatonytė, Asta. Dendrochronological research of scots pine (Pinus Sylvestris L.) growing in Vilnius and Kaunas forest parks // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2008, Vol. 16, no. 2. ISSN 1648-6897, WOS:000257505000001, handle:20.500.12259/41863. Internet access: <https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/6616/5724> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Compendex, ICONDA, Current Abstracts (EBSCO), Scopus]
  34. Stravinskienė, Vida; Šimatonytė, Asta. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) metinio radialiojo prieaugio dinamika Lietuvos didžiųjų miestų parkuose bei miško parkuose // Žmogaus ir gamtos sauga: 14-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13 d., Kaunas = Human and nature safety: proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2008, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/49474 [Mokslo straipsnis / Research article]
  35. Stravinskienė, Vida; Erlickytė, Regina. Scots pine (Pinus sylvestris L.) radial increment formation due to climatic and anthropogenic factors // Environmental engineering : 7th international conference, May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania. Vol. 1 : selected papers. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282631, WOS:000257946100056, handle:20.500.12259/37463 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  36. Erlickytė, Regina; Stravinskienė, Vida. Klimato veiksnių ir pramonės emisijų poveikis paprastosios pušies (Pinus Sylvestris L.) metiniam radialiajam prieaugiui vietinės taršos zonoje // Aplinkos apsaugos inžinerija : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281627, handle:20.500.12259/41183 [Mokslo straipsnis / Research article]
  37. Šimatonytė, Asta; Stravinskienė, Vida. The dynamics of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) radial growth in the environment of largest cities in Lithuania // Aplinkos apsaugos inžinerija : 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281627, handle:20.500.12259/46488 [Mokslo straipsnis / Research article]
  38. Stravinskienė, Vida; Šimatonytė, Asta. Scots Pine (Pinus sylvestris L.) health condition in Kaunas city forests // Baltic forestry. Girionys : Lithuanian forest research institute, Vol. 12, no. 2, 2006. ISSN 1392-1355, handle:20.500.12259/43280. Internet access: <http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2006-12[2]/209_219%20Stravinskiene%20&%20Simatonyte.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, CAB Abstracts, VINITI]
  39. Stravinskienė, Vida; Stasytytė, Ieva. Dynamics of annual radial increment of scots pine (Pinus sylvestris L.) growing in forest ecosystems on the shores of lakes // Ekológia (Bratislava). Bratislava : Slovak academic press, Vol. 24, no. 2 (2005). ISSN 1335-342X, WOS:000229698500003, handle:20.500.12259/41164 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Biological Sciences Database (ProQuest), Scopus]
  40. Stravinskienė, Vida; Sujetovienė, Gintarė; Erlickytė, Regina. Miško augalijos rūšių įvairovė ir dirvožemio mikroelementinė sudėtis AB "Akmenės cementas" aplinkoje // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2004, nr. 1. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/53433. Internet access: <http://elibrary.lt/resursai/LMA/Ekologija/E-46-1.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  41. Stravinskienė, Vida. Scots pine (Pinus sylvestris L.) radial growth in the vicinity of the nitrogen fertilizers plant "achema" in Lithuania // Ekológia (Bratislava). Bratislava : Slovak academic press, 2004, Vol. 23, no. 4. ISSN 1335-342X, WOS:000226860400013, handle:20.500.12259/41868. Internet access: <https://www.researchgate.net/profile/Vida_Stravinskiene/publication/267574313_Scots_pine_Pinus_sylvestris_L_radial_growth_in_the_vicinity_of_the_nitrogen_fertilizers_plant_achema_in_Lithuania/links/54535bdc0cf26d5090a3c6d9.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Biological Sciences Database (ProQuest), Scopus]
  42. Stravinskienė, Vida; Erlickytė, Regina. Klimato veiksnių poveikis paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) augimui AB "Akmenės cementas" aplinkoje // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2003, nr. 3. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/40040. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/eko33/E-34.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  43. Stravinskienė, Vida; Šimatonytė, Asta. Medžių būklės įvertinimas Kauno miesto želdynuose // Kauno miesto ekologinis monitoringas: 10 metų: aplinkos tyrimai ir vertinimas. Kaunas : Lututė, 2003. ISBN 9955575077, handle:20.500.12259/55756 [Mokslo straipsnis / Research article]
  44. Juknys, Romualdas; Venclovienė, Jonė; Stravinskienė, Vida; Augustaitis, Algirdas; Bartkevičius, Edmundas. Scots pine (Pinus sylvestris L.) growth and condition in a polluted environment: from decline to recovery // Environmental pollution. Oxford : Elsevier Ltd., 2003, Vol. 125, iss. 2. ISSN 0269-7491, doi:10.1016/S0269-7491(03)00070-8, WOS:000184254900008, handle:20.500.12259/39823 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, MEDLINE, Scopus]
  45. Juknys, Romualdas; Stravinskienė, Vida; Venclovienė, Jonė. Tree-ring analysis for the assessment of anthropogenic changes and trends // Environmental monitoring and assessment. Netherlands : Springer, Vol. 77, no. 1 (2002). ISSN 0167-6369, doi:10.1023/A:1015718519559, WOS:000175921800006, handle:20.500.12259/54357 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK, MEDLINE, GeoRef, Scopus]
  46. Stravinskienė, Vida. Health condition of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) growing at different distances from highway “Vilnius-Kaunas” // Girionys : Lithuanian forest research institute, Vol. 7, no. 1, 2001. ISSN 1392-1355, handle:20.500.12259/50533. Internet access: <http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2001-7[1]/Health%20condition%20of%20Scots%20Pine%20in%20different%20distances%20from%20higway%20Vilnius-Kaunas.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, Zoological Record, VINITI]
  47. Stravinskienė, Vida; Dičiūnaitė, Birutė. Health condition and dendrochronological study of the lime trees in Kaunas city // Baltic forestry. Girionys : Lithuanian forest research institute, Vol. 5, no. 2, 1999. ISSN 1392-1355, handle:20.500.12259/50529. Internet access: <http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/99-5[2]/Health%20condition%20and%20dendrochronological%20study%20of%20the%20Lime%20trees%20in%20Kaunas%20city.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]

  Thesis

  1. Stravinskienė, Vida; Bartkevičius, Edmundas; Plaušinytė, Erika. Assessment of the health status of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests near a highway // Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd international scientific conference, 22-23 September, Krakow, Poland : book of abstracts. Krakow, Poland : University of Agriculture in Krakow, 2014. handle:20.500.12259/41953 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Stravinskienė, Vida; Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina. Monitoring and assessment of Tilia Cordata Mill. trees health condition in urban environment // Biologija = Biology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Vol. 59, nr. 1, 2013. ISSN 1392-0146, handle:20.500.12259/49966. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/2651/1487> [Konferencijos medžiaga / Conference paper] [Zoological Record, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier (EBSCO), VINITI, CAB Abstracts]
  3. Armolaitis, Kęstutis; Augustaitis, Algirdas; Bartkevičius, Edmundas; Stakėnas, Vidas; Stravinskienė, Vida; Šepetienė, Janina; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Plaušinytė, Erika; Marozas, Vitas; Aleinikovienė, Jūratė. Nitrogen air pollution: decline and recovery of Scots pine (Pinus sylvestris L.) forest ecosystems // International conference "Biological reactions of forest to climate change and air pollution", 21-24 May, 2012 Aleksandras Stulginskis University, Faculty of Forestry and Ecology, Kaunas, Lithuania : abstracts and programme. [Kaunas], 2012. handle:20.500.12259/84447 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Stravinskienė, Vida. Lietuvos svetimžemiai augalai : monografija. Kaunas : Naujasis lankas, 2016. ISBN 9786094740213, handle:20.500.12259/52990 [Knyga / Book]
  2. Stravinskienė, Vida. Aplinkos bioindikacijos praktika [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955128243, handle:20.500.12259/213. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-12-824-3> [Knyga / Book]
  3. Stravinskienė, Vida. Aplinkos bioindikacija : bendrasis vadovėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955125365, handle:20.500.12259/44398 [Knyga / Book]
  4. Juknys, Romualdas; Stravinskienė, Vida. Darnaus vystymosi praktika. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. ISBN 9789955123880, handle:20.500.12259/37587 [Knyga / Book]
  5. Stravinskienė, Vida. Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955120924, handle:20.500.12259/55570 [Knyga / Book]
  6. Stravinskienė, Vida. Bendroji ekologija : vadovėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas : Šviesa, 2003. ISBN 5430035130, handle:20.500.12259/55158 [Knyga / Book]
  7. Stravinskienė, Vida. Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė indikacija = Dendrochronological indication of climatic factors and anthropogenic environmental trends : monografija. Kaunas : Lututė, 2002. ISBN 9955452439, handle:20.500.12259/55157 [Knyga / Book]
  8. Stravinskienė, Vida. Ekologijos įvadas : paskaitų medžiaga. Kaunas : VDU, 2001. ISBN 9986501709, handle:20.500.12259/55156 [Knyga / Book]
  9. Stravinskienė, Vida. Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis : mokomoji knyga. Kaunas : Šviesa, . ISBN 5430037656, handle:20.500.12259/55571 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Račienė, Milda. Skirtingų sunkiųjų metalų poveikis vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L. veislė 'Aura DS') ir kryžminės adaptacijos dėsningumai. 2009. handle:20.500.12259/123061 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Račienė, Milda. The effect of heavy metals on spring barley (Hordeum vulgara L. cultivar 'Aura DS') and cross adaptation regularities. 2009. handle:20.500.12259/123057 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  3. Malakauskienė, Asta. Lietuvos miestuose augančios paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) radialiojo prieaugio formavimosi dėsningumai ir juos lemiantys veiksniai. 2008. handle:20.500.12259/119851 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  4. Malakauskienė, Asta. Scots pine (Pinus sylvestris l.), growing in Lithuanian cities, radial increment formation regularities and determining factors. 2008. handle:20.500.12259/121507 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Garliauskaitė, Ramunė. AB „Achema“ veiklos vertinimas aplinkosauginiu požiūriu. 2017. handle:20.500.12259/34600 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Mačiulytė, Eglė. Kiaulininkystės kompleksų poveikis aplinkai. 2017. handle:20.500.12259/34612 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Markevičiūtė, Rasa. Panevėžio regiono ekonomikos, aplinkos ir socialinių pokyčių vertinimas darnaus vystymosi požiūriu. 2017. handle:20.500.12259/34629 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Venckutė, Gineta. Tauragės regiono aplinkos, ekonomikos, socialinių pokyčių darnumo vertinimas. 2017. handle:20.500.12259/34619 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Barcytė, Judita. Šilalės miesto želdinių būklės vertinimas. 2016. handle:20.500.12259/120872 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Jakubauskaitė, Edita. Baltojo (Morus alba L.) ir juodojo (Morus nigra L.) šilkmedžių sezoninio vystymosi ir radialiojo prieaugio tyrimai. 2015. handle:20.500.12259/125015 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Šiupieniūtė, Eglė. Keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) invazijos poveikis paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) būklei Kauno mieste 2012–2014 m. 2015. handle:20.500.12259/124940 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Šernas, Donatas. Kleboniškio miško parko oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos ir pasyvaus kaupimo metodais. 2015. handle:20.500.12259/124894 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Šiburskytė, Sandra. Šiaulių regiono aplinkos, ekonomikos, socialinių pokyčių vertinimas darnaus vystymosi požiūriu. 2015. handle:20.500.12259/121086 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Tamoliūnaitė, Lina. Nevėžio upės vandens kokybės vertinimas bioindikacijos metodais. 2014. handle:20.500.12259/125690 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Keblaitė, Živilė. Dubysos upės vidurupio vandens kokybės vertinimas bioindikacijos metodais. 2012. handle:20.500.12259/120923 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Stankevičiūtė, Inga. Paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) medžių būklės vertinimas Kauno miesto aplinkoje. 2012. handle:20.500.12259/124553 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Jagintavičius, Darius. Transporto sektoriaus analizė darnaus vystymosi požiūriu. 2012. handle:20.500.12259/119913 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Tamulynas, Antanas. Ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje 1993–2010 m. ir ją lemiančios priežastys. 2011. handle:20.500.12259/121015 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Preikšaitė, Jūratė. Lietuvos energetikos sektoriaus vertinimas darnaus vystymosi požiūriu. 2011. handle:20.500.12259/122140 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Žemaitis, Povilas. Marijampolės miesto oro kokybės analizė pasyviosios lichenoindikacijos ir pasyvaus kaupimo metodais. 2010. handle:20.500.12259/120301 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Garbulis, Erikas. Švenčionių rajono ežerų būklės vertinimas taikant bioindikacinius metodus. 2009. handle:20.500.12259/123347 [Magistro darbas / Master thesis]
  18. Tarvydas, Arūnas. Žemaitijos nacionalinio parko paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) medynų būklės analizė. 2009. handle:20.500.12259/122709 [Magistro darbas / Master thesis]