CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKazlauskienė, Asta
  Name VariantsKazlauskiene, Asta
  Main AffiliationLituanistikos katedra
  Working groupsTeksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas
  E-mailasta.kazlauskiene@vdu.lt
  ORCID0000-0002-6135-1635
  Scopus Author ID36602686000
  Research InterestsAkustinės garsinės kalbos ypatybės, fonotaktika, akcentologija, ritmas, intonacija, taikomoji kalbotyra / The acoustic characteristics of sounds, phonotactics, accentuation and rythmics, intonation, applied linguistics
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Other Links

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Humanitarinių mokslų fakultetasAktualu / Actual
  Lituanistikos katedraAktualu / Actual
  Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymasKlasterio tarybos pirmininkėAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2014Profesoriaus pedagoginis vardas / Professor pedagogical nameVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  2009Humanitarinių mokslų habilitacijos procedūra / Habilitation of HumanitiesVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  2004Docento pedagoginis vardas / Associate professorVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20042010Docentė, profesorė / Associate Professor, ProfessorKauno technologijos universitetas / Kaunas University of Technology
  1992Lektorė, docentė, profesorė / Lector, Associate Professor, ProfessorVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  19921998Daktaro laipsnis. Humanitariniai mokslai. Filologija (04 H) / Doctoral degree. Humanities. Philology (04 H)Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  19891994Lektorė, docentė / Lector, Associate ProfessorKauno technologijos universitetas / Kaunas University of Technology
  19861987Filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija / Diploma in Philology (Teacher of the Lithuanian Language and Literature)Vilniaus universitetas / Vilnius university

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartEndHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2012Ekspertė / ExpertValstybinės lietuvių kalbos komisija / The State Commission of the Lithuanian Language
  2007Ekspertė / ExpertLietuvos mokslo taryba / Research Council of Lithuania
  20072012Narė / MemberValstybinės lietuvių kalbos komisija / The State Commission of the Lithuanian Language

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2018Prašymo ir maldavimo fonetinė raiška ir atpažinimas / Phonetic features and recognition of request and beggingMagistro / MasterStankevičienė, Evelina
  2017Gyvųjų baltų kalbų ritmas: akustiniai ypatumai ir fonologinės įžvalgos / The rhythm of the living Baltic languages: acoustic features and phonological insightsMagistro / MasterZigmantaitė, Aistė
  2017Džiaugsmingasis ir mandagusis juokas: akustiniai požymiai / Mirthful and polite laughter: acoustic featuresMagistro / MasterSabonytė, Regina
  2017Balsių nazalizacija: spektro ypatumai / Nasalization of vowels: spectral dataMagistro / MasterBaušytė, Agnietė
  2013Akustiniai lietuvių ir latvių kalbų ritmo koreliatai / Acoustic correlates of rhythm of lithuanian and latvian speechMagistro / MasterPukevičiūtė, Agnė
  2013Lietuvių kalbos priebalsių akustinės ypatybės / Acoustical features of Lithuanian consonantsDaktaro / DoctoralDereškevičiūtė, Sigita
  2009Intervokalinės lietuvių kalbos priebalsių samplaikos / Clusters of medial consonants in LithuanianMagistro / MasterMaskeliūnaitė, Agnė
  2009Pagrindiniai fonetiniai lietuvių kalbos intonacijos požymiai / The main phonetic features of intonation in LithuanianMagistro / MasterKrapikaitė, Neringa
  2006Spontaniškos kalbos pertrūkiai / Disfluencies in spoken LithuanianMagistro / MasterMeiženienė, Vitalija
  2004Suaugusiųjų ir vaikų literatūros kalbos statistinių duomenų lyginimas / The comparison of statistical date in the belles-lettres texts for adult and childrenMagistro / MasterSendrauskaitė, Donata
  2003Akcentinės darybinių morfemų savybės / The accent characteristics of transitive morphemeMagistro / MasterMišeikytė, Ugnė
  2002Kirčiavimas ir žodžio semantinės bei gramatinės ypatybės / The accentuation and the word’s semantic and grammatical featuresMagistro / MasterBrazaitytė, Bernadeta
  2001Neautomatinės garsų kaitos lietuvių kalbos šaknyse / The no automatic changes of phonemes in the Lithuanian rootsMagistro / MasterPlatkevičiūtė, Irma
  2001Automatinės garsų kaitos lietuvių kalbos šaknyse / The automatic changes of phonemes in the Lithuanian rootsMagistro / MasterSinkevičiūtė, Giedrė

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2019SKK 1009Skandinavų kalbotyra / Scandinavian linguisticsHumanitarinių mokslų fakultetas
  2016MLS 5001Moderniosios lingvistikos kryptys / Trends in modern linguisticsHumanitarinių mokslų fakultetas
  2015IRK 2009Lingvistikos pagrindai / Fundamentals of linguisticsHumanitarinių mokslų fakultetas
  2014RAK 2012Kalbų tipologija ir kontaktai / Linguistics typology and language contactsHumanitarinių mokslų fakultetas
  2014LFL 1009Šiuolaikinės kalbotyros pagrindai / Fundamentals of modern linguisticsHumanitarinių mokslų fakultetas
  2014LFL 4002Lietuvių rašomosios kalbos istorija / The history of written LithuanianHumanitarinių mokslų fakultetas
  2014LFL 2002Lietuvių kalbos fonetika ir akcentologija / Phonetics and accentology of the Lithuanian languageHumanitarinių mokslų fakultetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionInstitution
  2019Lituanistikos katedros vedėja / Head of the Department of Lithuanian StudiesHumanitarinių mokslų fakultetas
  20062012Lietuvių kalbos katedros vedėja / Head of the Department of the Lithuanian LanguageHumanitarinių mokslų fakultetas

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  18 [2021-06-06]2 [2021-06-06]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00048NotLietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)02.3.1-CPVA-V-527-01-00022017-12-282021-12-27Nacionalinis
  pj00067YesLietuvių kalbos žodžių fonetinis ir prozodinis savarankiškumasNr. 09.3.3-LMT-K-712-03-01202017-09-292018-11-02Nacionalinis
  pj00095YesPriebalsių koartikuliacija žodžių sandūroje: skardėjimas ir degeminacija09.3.3-LMT-K-712-10-03052018-10-012019-04-30Nacionalinis
  pj00233NotUžsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas09.3.1-ESFA-V-709-01-00022017-02-022023-02-01Tarptautinis
  pj00332NotDirbtinio intelekto ir giliojo mokymosi technologijomis grįstų kalbos technologijų MTEP rezultatų komercinimas (ASTRA)01.2.2-MITA-K-702-09-00432020-12-012021-10-31Nacionalinis
  pj00548YesLietuvių kalbos intonacija: prozodinis žodis ir frazės, jų hierarchija, realizacija ir transkripcija (LIEKI)S-LIP-21-52021-05-032023-12-31Nacionalinis

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  2017„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, Nr. 09.3.1- ESFA-V-709-01-0002Besimokančiųjų portalo vadovė
  2018„Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)“, Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0002Projekto tyrėjas analitikas
  20122014Lietuvos mokslo tarybos Lituanistikos plėtros programos projektas „Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis“, sutarties nr. LIT-5-4Vadovė

  Publications

  Articles

  1. Boizou, Loic; Kazlauskienė, Asta. Les sons du français et du lituanien : analyse comparée des traits articulatoires en vue de l’enseignement du lituanien aux francophones // Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2020, T. 17. ISSN 2335-2019, doi:10.2478/sm-2020-0018, handle:20.500.12259/111263. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111263/1/ISSN2335-2027_2020_N_17.PG_173-196.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, De Gruyter, Scopus]
  2. Dereškevičiūtė, Sigita; Kazlauskienė, Asta. Structural models of Lithuanian plosive consonants in different word positions // Human language technologies - the Baltic perspective: proceedings of the 9th international conference, Baltic HLT, Kaunas, Vytautas Magnus University, Lithuania, 22-23 September 2020 / editors Andrius Utka, Jurgita Vaičenonienė, Jolanta Kovalevskaitė, Danguolė Kalinauskaitė. Amsterdam : IOS Press, 2020. ISBN 9781643681160, ISSN 0922-6389, doi:10.3233/FAIA200596, WOS:000648590800002, handle:20.500.12259/110350. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110350/2/ISBN9781643681160.PG_11-18.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Conference Proceedings Citation Index-Science (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (Web of Science)]
  3. Kazlauskienė, Asta; Kalašinskaitė, Eidmantė. Tarpfrazinių pauzių trukmė skaitomoje kalboje // Respectus philologicus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020, Nr. 37(42). ISSN 1392-8295, doi:10.15388/RESPECTUS.2019.37.42.37, handle:20.500.12259/109097. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109097/2/ISSN2335-2388_2020_N_37_42.PG_35-46.pdf>, <http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.37.42.37> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, CEEOL, Humanities International Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), IndexCopernicus, MLA International Bibliography]
  4. Kazlauskienė, Asta. „Atsimenu“: afrikata ar sprogstamojo ir pučiamojo priebalsio samplaika? // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2020, nr. 36. ISSN 1648-2824, doi:10.5755/j01.sal.0.36.24533, handle:20.500.12259/109087. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109087/2/ISSN2029-7203_2020_N_36.PG_46-55.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography, CEEOL, ERIH, Scopus]
  5. Raškinis, Gailius; Paškauskaitė, Gintarė; Saudargienė, Aušra; Kazlauskienė, Asta; Vaičiūnas, Airenas. Comparison of phonemic and graphemic word to sub-word unit mappings for Lithuanian phone-level speech transcription // Informatica : an international journal. Vilnius : Vilnius university Institute of mathematics and informatics, 2019, vol. 30, no. 3. ISSN 0868-4952, doi:10.15388/Informatica.2019.219, WOS:000486412200007, handle:20.500.12259/101536. Internet access: <https://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1233.pdf>, <http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2019.219> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, INSPEC, Academic OneFile (Gale), Zentralblatt MATH, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  6. Kazlauskienė, Asta; Cvilikaitė-Mačiulskienė, Jurgita. The structural patterns of Lithuanian affixes // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2019, nr. 34. ISSN 1648-2824, doi:10.5755/j01.sal.0.34.21003, handle:20.500.12259/99426. Internet access: <http://kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/21003/12676> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography, CEEOL, ERIH, Scopus]
  7. Kazlauskienė, Asta; Sabonytė, Regina. F0 in Lithuanian: the indicator of stress, syllable accent, or intonation? // Human language technologies – the Baltic perspective, 8th international conference Baltic HLT 2018, September 27 - 29, Tartu, Estonia: proceedings / editors K. Muischnek and K. Müürisep. Amsterdam : IOS press, 2018. ISBN 9781614999119, ISSN 0922-6389, doi:10.3233/978-1-61499-912-6-55, handle:20.500.12259/59814. Internet access: <http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/50304> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus]
  8. Kazlauskienė, Asta; Cvilikaitė-Mačiulskienė, Jurgita. The root structure of Lithuanian inflective words // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2018, nr. 33. ISSN 1648-2824, doi:10.5755/j01.sal.33.0.20179, handle:20.500.12259/60395. Internet access: <http://kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/20179/9735>, <http://dx.doi.org/10.5755/j01.sal.33.0.20179> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography, CEEOL, ERIH, Scopus]
  9. Kazlauskienė, Asta; Zigmantaitė, Aistė. The speech rhythm of the Lithuanian and Latvian languages // Human language technologies – the Baltic perspective, 8th international conference Baltic HLT 2018, September 27 - 29, Tartu, Estonia: proceedings / editors K. Muischnek and K. Müürisep. Amsterdam : IOS press, 2018. ISBN 9781614999119, ISSN 0922-6389, doi:10.3233/978-1-61499-912-6-63, WOS:000468223100009, handle:20.500.12259/59818. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/59818/2/ISBN9781614999119.PG_63-70.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  10. Kazlauskienė, Asta; Kalašinskaitė, Eidmantė. Pauzių trukmė skaitomoje lietuvių kalboje // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2017, nr. 31. ISSN 1648-2824, doi:10.5755/j01.sal.0.31.18653, handle:20.500.12259/35611. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35611/1/ISSN2029-7203_2017_N_31.PG_71-82.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography, CEEOL, ERIH, Scopus]
  11. Vaičiūnas, Airenas; Raškinis, Gailius; Kazlauskienė, Asta. Corpus-based hidden Markov modelling of the fundamental frequency of Lithuanian // Informatica : an international journal. Vilnius : Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics, 2016, vol. 27, no. 3. ISSN 0868-4952, doi:10.15388/Informatica.2016.105, WOS:000385691700010, handle:20.500.12259/54680. Internet access: <http://www.mii.lt/informatica/pdf/INFO1106.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, INSPEC, Academic OneFile (Gale), Zentralblatt MATH, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  12. Sabonytė, Regina; Kazlauskienė, Asta; Dereškevičiūtė, Sigita. Džiaugsmingasis ir mandagusis juokas: struktūriniai modeliai ir jų trukmė // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2016, nr. 29. ISSN 1648-2824, doi:10.5755/j01.sal.0.29.15436, handle:20.500.12259/58240. Internet access: <http://www.kalbos.ktu.lt/index.php/KStud/article/view/15436/8581> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, MLA International Bibliography, CEEOL, ERIH, Scopus]
  13. Dereškevičiūtė, Sigita; Kazlauskienė, Asta. Emocijos: jų atpažinimas ir kai kurie akustiniai požymiai // Baltistica : baltų kalbotyros žurnalas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016, T. 51, nr. 1. ISSN 0132-6503, doi:10.15388/baltistica.51.1.2242, handle:20.500.12259/53201. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/53201/2/ISSN%202345-0045_2016_V_51_1.PG_129-148.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), Lituanistika]
  14. Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Utka, Andrius. Morphemic structure of Lithuanian words // Open linguistics. Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2016, Vol. 2, iss. 1. ISSN 2300-9969, doi:10.1515/opli-2016-0008, WOS:000397102300001, handle:20.500.12259/54092 [Mokslo straipsnis / Research article] [Emerging Sources Citation Index (Web of Science), De Gruyter, Academic Search Complete (EBSCO), Lituanistika]
  15. Kazlauskienė, Asta. [Recenzija] : Frydrichas Kuršaitis, Lietuvių kalbos garsų ir kirčio mokslas, 1849 // Archivum Lithuanicum. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015, T. 17. ISSN 1392-737X, handle:20.500.12259/31015 [Recenzija / Review article] [Communication Source (EBSCO)]
  16. Kazlauskienė, Asta. Klitikai bendrinėje lietuvių kalboje // Respectus philologicus : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015, Nr. 27 (32). ISSN 1392-8295, handle:20.500.12259/30790 [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Index (EBSCO), MLA International Bibliography, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Lituanistika]
  17. Kazlauskienė, Asta; Cvilikaitė, Jurgita. Review and classification of phonological and morphonological processes at the juncture of morphemes of Lithuanian // Contributions to morphology and syntax : proceedings of the 4th Greifswald university conference on Baltic languages / hrsg. Stephan Kessler, Arturas Judzentis. Berlin : Logos verlag, 2015. ISBN 9783832537524, handle:20.500.12259/50363 [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Kazlauskienė, Asta. Статистические закономерности акцентуации современного литовского языка // International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA-8) [elektroninis išteklius] : 8th international conference, 6-8 July 2012.[CD]. Нови Сад : Филозофски факултет, 2014. ISBN 9788660653057, handle:20.500.12259/47525 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  19. Kazlauskienė, Asta. [Recenzija] : Regina Kliukienė, Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas: akustinės ir audicinės ypatybės // Lietuvių kalba : mokslo žurnalas [elektroninis išteklius]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2013, nr. 7. ISSN 1822-525X, handle:20.500.12259/34091. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34091/1/ISSN1822-525X_2013_N_7.PG_1-3.pdf> [Recenzija / Review article]
  20. Raškinis, Gailius; Kazlauskienė, Asta. From speech corpus to intonation corpus : clustering phrase pitch contours of Lithuanian // NODALIDA 2013 : proceedings of the 19th Nordic conference of computational linguistics, May 22–24, 2013, Oslo university, Norway / eds. Stephan Oepen, Kristin Hagen, Janne Bondi Johannesse. Linköping : Linköping University Electronic Press, 2013. ISBN 9789175195896, handle:20.500.12259/34243. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34243/1/ISSN1736-6305_2013_V_16.PG_353-363.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  21. Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Intonuoto garsyno kūrimo principai // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, T. 15, nr. 1, 2013. ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/99634. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99634/1/ISSN1822-7805_2013_T_15_N_1.PG_101-110.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), Philosopher's Index, CEEOL]
  22. Kazlauskienė, Asta; Markievicz, Irena. Jaunimo kirčiavimo polinkių tyrimas : principai ir metodika // Jaunimo kirčiavimo polinkiai : bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos : [straipsnių rinkinys]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. ISBN 9789955129882, handle:20.500.12259/54763. Internet access: <http://daukantas.vdu.lt/data/Rinkinys.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  23. Kazlauskienė, Asta. Kai kurie akustiniai lietuvių kalbos ritmiškumo parametrai // Baltistica : baltų kalbotyros žurnalas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013, T. 48, nr. 1. ISSN 0132-6503, handle:20.500.12259/34164. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34164/1/ISSN0132-6503_2013_V_48.N_1.PG_19-36.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), Lituanistika]
  24. Pukevičiūtė, Agnė; Kazlauskienė, Asta. Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė // Acta Linguistica Lithuanica = Lietuvių kalbotyros klausimai. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, T. 69 (2013). ISSN 1648-4444, handle:20.500.12259/34362. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34362/1/ISSN1648-4444_2013_V_69.PG_168-184.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest), MLA International Bibliography, Lituanistika]
  25. Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Lietuvių kalbos veiksmažodžio morfemų struktūra // Respectus philologicus : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013, nr. 23 (28). ISSN 1392-8295, handle:20.500.12259/49109. Internet access: <http://filologija.vukhf.lt/images/Respectus_2013_Nr23%2828%29/II_14.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Index (EBSCO), MLA International Bibliography, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), CEEOL]
  26. Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Utka, Andrius. Kiekybiniai tyrimai kalbotyroje (III) : [pradžia 2011 nr. 10, pabaiga 2012 nr. 1] // Gimtasis žodis. Vilnius : Gimtasis žodis, 2012, nr. 1. ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/42827 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  27. Kazlauskienė, Asta. Priebalsiai veiksmažodžio morfemų sandūroje // Lietuvių kalba : mokslo žurnalas [elektroninis išteklius]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, nr. 6. ISSN 1822-525X, handle:20.500.12259/50090. Internet access: <http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=213> [Mokslo straipsnis / Research article]
  28. Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Utka, Andrius. Kiekybiniai tyrimai kalbotyroje (I) : [pradžia 2011 nr. 10, pabaiga 2012 nr. 1] // Gimtasis žodis. Vilnius : Gimtasis žodis, 2011, nr. 10. ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/40091 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  29. Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Utka, Andrius. Kiekybiniai tyrimai kalbotyroje (II) : [pradžia 2011 nr. 10, pabaiga 2012 nr. 1] // Gimtasis žodis. Vilnius : Gimtasis žodis, 2011, nr. 11. ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/40092 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  30. Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Lietuvių kalbos veiksmažodžių morfeminė struktūra // Acta Linguistica Lithuanica = Lietuvių kalbotyros klausimai. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, T. 64-65 (2011). ISSN 1648-4444, handle:20.500.12259/42830 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest), MLA International Bibliography, Lituanistika]
  31. Kazlauskienė, Asta. Vardažodžių priesagų struktūra // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, T. 13, nr. 1, 2011. ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/40104. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2011/2011.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), Philosopher's Index, CEEOL, Lituanistika]
  32. Kazlauskienė, Asta. Lietuvių kalbos žodžių foneminės struktūros dėsningumai // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 12, nr. 1 (2010). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/48511. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2010/2010.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Complete (EBSCO), Philosopher's Index, CEEOL, Lituanistika]
  33. Dereškevičiūtė, Sigita; Kazlauskienė, Asta. Remarks on the duration of Lithuanian consonants in a continuous speech // Human language technologies – the Baltic perspective: 4th international conference Baltic HLT, 2010: proceedings / editors Inguna Skadiņa, Andrejs Vasiļjevs. Amsterdam : IOS press, 2010. ISBN 9781607506409, ISSN 0922-6389, doi:10.3233/978-1-60750-641-6-45, WOS:000321983200007, handle:20.500.12259/53204 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Scopus, Lituanistika]
  34. Raškinis, Gailius; Kazlauskienė, Asta. Automatinis skiemenavimas : problemos ir jų sprendimas // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2009, Nr. 15. ISSN 1648-2824, handle:20.500.12259/57452. Internet access: <https://www.kalbos.lt/zurnalai/15_numeris/11.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL, Lituanistika]
  35. Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Bendrinės lietuvių kalbos garsų dažnumas // Respectus Philologicus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 16(21) 2009. ISSN 1392-8295, handle:20.500.12259/45309. Internet access: <http://filologija.vukhf.lt/index.php?select=zurnalo_numeriai&metai=2009> [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Index (EBSCO), MLA International Bibliography, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), CEEOL, IndexCopernicus, Lituanistika]
  36. Dereškevičiūtė, Sigita; Kazlauskienė, Asta. Dusliųjų sprogstamųjų priebalsių spektrinė analizė ir jų sprogimo trukmė // Garsas ir jo tyrimo aspektai : metodologija ir praktika = Sound and its Research Aspects: Methodology and Practice / sud. A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 9786094110276, handle:20.500.12259/46097 [Mokslo straipsnis / Research article]
  37. Kazlauskienė, Asta. Kirtis populiariose jaunimo dainose // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 11, nr. 1 (2009). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/42920. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2009/2009.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Complete (EBSCO), Philosopher's Index, CEEOL, Lituanistika]
  38. Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Intervokaliniai priebalsiai : trinarės, keturnarės ir penkianarės grupės // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2008, Nr. 13. ISSN 1648-2824, handle:20.500.12259/39025. Internet access: <http://www.kalbos.lt/archyvas3.html> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL, Lituanistika]
  39. Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Lietuvių kalbos fonologinio skiemens struktūrinių modelių dažnumas // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 10, nr. 1 (2008). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/38193. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2008/2008.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Humanities International Complete (EBSCO), Philosopher's Index, CEEOL, Lituanistika]
  40. Kazlauskienė, Asta. Santrumpos, sutrumpinimai, simboliai // Specialybės kalba: terminija ir studijos: mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 9789955190974, handle:20.500.12259/39974 [Mokslo straipsnis / Research article]
  41. Kazlauskienė, Asta. Intervokaliniai priebalsiai : vienanarės ir dvinarės grupės // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2007, nr. 11. ISSN 1648-2824, handle:20.500.12259/57453. Internet access: <https://www.kalbos.lt/zurnalai/11_numeris/05.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  42. Norkevičius, Giedrius; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Garsų trukmės modeliavimas naudojant klasifikavimo ir regresijos medžius // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga (2006 m. sausio 25 - 26 d.), T. 1 / KTU. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2006. ISBN 9955099933, handle:20.500.12259/40710 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  43. Kazlauskienė, Asta. Lietuvių kalbos sprogstamųjų priebalsių kiekybė // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 8 (2006). ISSN 1648-2824, handle:20.500.12259/46384 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL, Lituanistika]
  44. Kazlauskienė, Asta; Tuinaitė, Aušra; Raškinis, Gailius. Mokomosios fonetikos programos kūrimo galimybės // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 8, nr. 1 (2006). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/43376. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2006/2006.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL, Sociological abstracts (ProQuest), Humanities International Complete (EBSCO), Lituanistika]
  45. Kazlauskienė, Asta. Pastabos dėl lietuvių kalbos pučiamųjų priebalsių kiekybės // Valoda – 2006: Valoda dažādu kultūru kontekstā: Zinātnisko rakstu krājums. [T.] 16. Daugavpils : Saule, 2006. ISBN 9984143368, handle:20.500.12259/40628 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  46. Radziukynienė, Ingrida; Šurkutė, Aušra; Kazlauskienė, Asta; Tamošiūnaitė, Minija. Analysis of Lithuanian speech sound lengths and pitch for prosody generation // Human language technologies: proceedings of the 2nd Baltic conference, April 4-5, 2005, Tallin, Estonia / ed. M. Langemets, P. Penjam. Tallin : Tallin University of Technology, 2005. ISBN 9985894839, handle:20.500.12259/40648 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  47. Kazlauskienė, Asta; Fokaitė, Inga. Dėl lietuvių kalbos teksto prozodijos // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 7, nr. 1 (2005). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/41794. Internet access: <http://www.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2005/2005.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL, Lituanistika]
  48. Puškoriutė, Daiva; Kazlauskienė, Asta. Eksperimentinės fonetikos tyrimų paralelės Lietuvoje ir Latvijoje // Acta Baltica : mokslinis tęstinis leidinys : [straipsnių rinkinys]. [D. 4]. Kaunas : Leidykla AESTI, 2005. ISBN 9986884187, handle:20.500.12259/49285 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  49. Norkevičius, Giedrius; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Knowledge-based grapheme-to-phoneme conversion of Lithuanian words // SPECOM 2005: Speech and computer: 10th international conference proccedings, 17-19 October, 2005, University of Patras, Greece. Vol. 1. Moscow : Moscow state linguistics university, 2005. ISBN 574520110X, handle:20.500.12259/40664 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  50. Kazlauskienė, Asta. Statistiniai lietuvių šnekamosios kalbos frazės sandaros dėsningumai // Valoda – 2005: Valoda dažādu kultūru kontekstā: Zinātnisko rakstu krājums. [T.] 15. Daugavpils : Saule, 2005. ISBN 9984142736, handle:20.500.12259/40646 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  51. Kazlauskienė, Asta. Žodžių dinaminė struktūra ir tarpkirtiniai intervalai vakarų aukštaičių kauniškių šnektose // Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. [T.] 1. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. ISBN 9986668700, handle:20.500.12259/40647 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  52. Kazlauskienė, Asta; Norkevičius, Giedrius; Raškinis, Gailius. Automatizuotas lietuvių kalbos veiksmažodžių kirčiavimas : problemos ir jų sprendimas // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004. ISBN 9955516860, handle:20.500.12259/47002 [Mokslo straipsnis / Research article]
  53. Norkevičius, Giedrius; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Bendrinės lietuvių kalbos daiktavardžių ir būdvardžių kirčiavimo struktūrinis modelis, algoritmas ir realizacija // Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2004, nr. 6. ISSN 1648-2824, handle:20.500.12259/41866 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Lituanistika]
  54. Raškinis, Arimantas; Raškinis, Gailius; Kazlauskienė, Asta. Lietuvių bendrinės šnekamosios kalbos garsų fondo kūrimo principai // Lituanistica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2004, T. 60, nr. 4. ISSN 0235-716X, handle:20.500.12259/53412. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-716X/2004/4/Lit_0053_62.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IBSS, Lituanistika]
  55. Savickienė, Ineta; Kazlauskienė, Asta; Kamandulytė, Laura. Naujas požiūris į lietuvių kalbos daiktavardžio linksniavimo tipus pagal natūraliosios morfologijos teoriją // Acta Linguistica Lithuanica = Lietuvių kalbotyros klausimai. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, T. 50. ISSN 1648-4444, handle:20.500.12259/53428. Internet access: <http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367160238044/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest), MLA International Bibliography, Lituanistika]
  56. Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Veiksmažodžių automatinio kirčiavimo galimybės // Kalbos teorija ir praktika: straipsnių rinkinys, parengtas 2003m. spalio 17 d. vykusios konferencijos pranešimų pagrindu. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 9955096039, handle:20.500.12259/41284 [Mokslo straipsnis / Research article]
  57. Kazlauskienė, Asta. Dūrinių kirčiavimo gretybės studentų kalboje // Kalbos kultūra. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla., 2003, sąs. 76. ISSN 0130-2795, handle:20.500.12259/39120. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2003~ISSN_0130-2795.N_76.PG_108-114> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL, Lituanistika]
  58. Kazlauskienė, Asta; Veličkaitė, Kristina. Pastabos dėl lietuvių kalbėjimo tempo // Acta Linguistica Lithuanica = Lietuvių kalbotyros klausimai. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, T. 48 (2003). ISSN 1648-4444, handle:20.500.12259/48485. Internet access: <http://www.lki.lt/php/files/Santraukliet_acta48.doc> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest), MLA International Bibliography, Lituanistika]
  59. Raškinis, Arimantas; Raškinis, Gailius; Kazlauskienė, Asta. SAMPA (Speech assessment methods phonetic alphabet) for encoding transcriptions of lithuanian speech corpora // Informacinės technologijos ir valdymas=Information technology and control. Kaunas : Technologija., 2003, T. 29, nr. 4. ISSN 1392-124X, handle:20.500.12259/55530 [Mokslo straipsnis / Research article]
  60. Kazlauskienė, Asta. Balsių trukmė : norma ir vartosena // Profesinė kalba: teorija ir praktika: mokslinės konferencijos darbai (2002 11 20, Lietuvos teisės universitetas). Vilnius : Lietuvos teisės universitetas, 2002. ISBN 9955442972, handle:20.500.12259/39193 [Mokslo straipsnis / Research article]
  61. Kazlauskienė, Asta. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo variantai studentų kalboje // Kalbos kultūra. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla., 2002, sąs. 75. ISSN 0130-2795, handle:20.500.12259/37997. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2002~ISSN_0130-2795.N_75.PG_131-137> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, CEEOL, Lituanistika]
  62. Kazlauskienė, Asta. Pietinių vakarų aukštaičių tarmės balsių spektras ir prozodija // Lituanistica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2001, nr. 3(47). ISSN 0235-716X, handle:20.500.12259/36979 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  63. Kazlauskienė, Asta. Šalutiniai kirčiai vakarų aukštaičių kauniškių tarmėje // Kalbotyra : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001, nr. 50(1). ISSN 1392-1517, handle:20.500.12259/38670 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  64. Kazlauskienė, Asta. Daiktavardžio kirčiuočių dažnumas // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2000, T. 24. ISSN 1392-0588, handle:20.500.12259/37115 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  65. Kazlauskienė, Asta. Gretimų garsų įtaka balsių kiekybei pietinių vakarų aukštaičių tarmėje // Kalbotyra : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2000, T. 48(1)-49(1). ISSN 1392-1517, handle:20.500.12259/37359 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]

  Thesis

  Kalašinskaitė, Eidmantė; Kazlauskienė, Asta. Lietuvių kalbos žodžių fonetinis ir prozodinis savarankiškumas // Studentų moksliniai tyrimai 2017/2018: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2018. ISBN 9786099590516, handle:20.500.12259/59925. Internet access: <https://www.lmt.lt/lt/doclib/wiqchhcibwdcc2ggm8egfbj6ztfyyd98> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Kazlauskienė, Asta. Foneminė lietuvių kalbos morfemų struktūra ir jų sandūra : monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020. ISBN 9786094674709, doi:10.7220/9786094674709, handle:20.500.12259/126343. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/126343/2/ISBN9786094674709.pdf> [Knyga / Book]
  2. Kazlauskienė, Asta. Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai : vadovėlis [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. ISBN 9786094673290, doi:10.7220/9786094673290, handle:20.500.12259/36347. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36347/4/ISBN9786094673290.pdf>, <https://dx.doi.org/10.7220/9786094673290> [Knyga / Book]
  3. Kazlauskienė, Asta; Boizou, Loic. Gretinamoji lietuvių ir prancūzų kalbų fonetika : vadovėlis [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. ISBN 9786094673658, doi:10.7220/9786094673658, handle:20.500.12259/60004. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60004/1/ISBN9786094673658.pdf> [Knyga / Book]
  4. Kazlauskienė, Asta. Pirminio lietuvių kalbos ritmo dėsningumai : monografija [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015. ISBN 9786094670824, handle:20.500.12259/172 [Knyga / Book] [Lituanistika]
  5. Tamošiūnaitė, Aurelija; Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Bielinskienė, Agnė. Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius : Versus aureus leidykla, 2014. ISBN 9789955345022, ISBN 9786094670640, handle:20.500.12259/171. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-063-3> [Knyga / Book] [Lituanistika]
  6. Kazlauskienė, Asta. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai [elektroninis išteklius] : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius : Versus aureus, 2014. ISBN 9786094670626, ISBN 9789955345008, handle:20.500.12259/169. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-061-9> [Knyga / Book]
  7. Kazlauskienė, Asta. Jaunimo kirčiavimo polinkiai : bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos : [straipsnių rinkinys]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. ISBN 9789955129882, handle:20.500.12259/150. Internet access: <http://daukantas.vdu.lt/data/Rinkinys.pdf> [Knyga / Book]
  8. Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius; Markievicz, Irena. Lietuvių kalbos morfemikos duomenų bazė [elektroninis išteklius] : duomenų bazė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. ISBN 9789955128632, handle:20.500.12259/53510. Internet access: <http://tekstynas.vdu.lt/page.xhtml?id=morfema-db> [Knyga / Book] [Lituanistika]
  9. Kazlauskienė, Asta. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos pagrindai : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955127994, handle:20.500.12259/229. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-12-799-4> [Knyga / Book]
  10. Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Lietuvių kalbos tarties žodynas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955128571, handle:20.500.12259/47873. Internet access: <http://tekstynas.vdu.lt/page.xhtml?id=pronunciation> [Knyga / Book]
  11. Kazlauskienė, Asta; Mikulėnienė, Danguolė; Raškinis, Gailius. Mokomoji kirčiavimo programa [Elektroninis išteklius] : praktinio kirčiavimo treniruoklis. Kaunas : Šviesa, 2012. handle:20.500.12259/53584 [Knyga / Book]
  12. Kazlauskienė, Asta. Trumpas lietuvių kalbos morfonologijos pagrindų kursas [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955128410, handle:20.500.12259/216. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-12-841-0> [Knyga / Book]
  13. Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Abėcėlinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas. D. 1-3 [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955127321 (bendras), ISBN 9789955126935 (D.1), ISBN 9789955127338 (D.2), ISBN 9789955127345 (D.3), handle:20.500.12259/236. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-732-1> [Knyga / Book] [Lituanistika]
  14. Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Atgalinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas. D. 1-3 [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955127314 (bendras), ISBN 9789955126928 (D.1), ISBN 9789955127291 (D.2), ISBN 9789955127307 (D.3), handle:20.500.12259/242. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/242/5/ISBN9789955126928.D_1.pdf>, <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/242/6/ISBN9789955127291.D_2.pdf>, <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/242/7/ISBN9789955127307.D_3.pdf> [Knyga / Book] [Lituanistika]
  15. Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Bielinskienė, Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra [elektroninis išteklius] : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955126553, handle:20.500.12259/219. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-655-3> [Knyga / Book]
  16. Rimkutė, Erika; Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Dažninis lietuvių kalbos morfemikos žodynas. D. 1-3 [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. ISBN 9789955127352 (bendras), ISBN 9789955126942 (D. 1), ISBN 9789955127369 (D. 2), ISBN 9789955127376 (D. 3), handle:20.500.12259/249. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/249/5/ISBN9789955126942.D_1.pdf>, <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/249/6/ISBN9789955127369.D_2.pdf>, <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/249/7/ISBN9789955127376.D_3.pdf> [Knyga / Book] [Lituanistika]
  17. Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius; Vaičiūnas, Airenas. Automatinis lietuvių kalbos žodžių skiemenavimas, kirčiavimas, transkribavimas : [studija]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955126300, handle:20.500.12259/254. Internet access: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2010~ISBN_978-9955-12-630-0>, <http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/alka_SKT.pdf> [Knyga / Book] [Lituanistika]
  18. Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Bielinskienė, Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra : [vadovėlis]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789986418665, handle:20.500.12259/56115 [Knyga / Book]
  19. Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Bielinskienė, Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra : mokomoji knyga. Kaunas : Pasaulio lietuvių centras, 2008. ISBN 9789986418535, handle:20.500.12259/55906 [Knyga / Book]
  20. Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Bielinskienė, Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra : mokomoji knyga. Kaunas : Pasaulio lietuvių centras, 2007. ISBN 9789986418535, handle:20.500.12259/55990 [Knyga / Book]
  21. Kazlauskienė, Asta; Rimkutė, Erika; Bielinskienė, Agnė. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra : mokomoji knyga. Kaunas : Pasaulio lietuvių centras, 2006. ISBN 9986418410, handle:20.500.12259/55905 [Knyga / Book] [Lituanistika]
  22. Kazlauskienė, Asta; Mikelionienė, Jurgita; Rimkutė, Erika; Bielinskienė, Agnė. Lietuvių kalbos kultūra : teorija ir pratimai : metodinė priemonė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. ISBN 9955120185, handle:20.500.12259/55621 [Knyga / Book]

  Work Thesis

  Kazlauskienė, Asta. Sakytinės lietuvių kalbos tyrimai: fonetika ir akcentologija : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, filologija (04H). Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955124375, handle:20.500.12259/56052 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Dereškevičiūtė, Sigita. Acoustic characteristics of Lithuanian consonants. 2013. handle:20.500.12259/123243 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Dereškevičiūtė, Sigita. Lietuvių kalbos priebalsių akustinės ypatybės. 2013. handle:20.500.12259/123349 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Šernienė, Ieva. Skaitymo greičio įtaka garsinės kalbos segmentų trukmei. 2021. handle:20.500.12259/126657 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Čepaitytė, Milda. Svetimosios kalbos balsių fonetinių ypatybių išmokimas: korėjiečių ir lietuvių kalbos. 2021. handle:20.500.12259/126655 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Danusaitė, Agota. Dalelytės „ne" rašymo kartu ir skyriumi normos bei vartosenos polinkiai. 2020. handle:20.500.12259/102446 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Kalašinskaitė, Eidmantė. Priebalsių derinimas žodžių sandūroje. 2020. handle:20.500.12259/102507 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Stankevičienė, Evelina. Prašymo ir maldavimo fonetinė raiška ir atpažinimas. 2018. handle:20.500.12259/35658 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Baušytė, Agnietė. Balsių nazalizacija: spektro ypatumai. 2017. handle:20.500.12259/34510 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Sabonytė, Regina. Džiaugsmingasis ir mandagusis juokas: akustiniai požymiai. 2017. handle:20.500.12259/34514 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Zigmantaitė, Aistė. Gyvųjų baltų kalbų ritmas: akustiniai ypatumai ir fonologinės įžvalgos. 2017. handle:20.500.12259/34530 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Čepaitienė, Agnė. Akustiniai lietuvių ir latvių kalbų ritmo koreliatai. 2013. handle:20.500.12259/121856 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Vaičaitytė, Gintarė. Pirminis lietuvių kalbos tekstų ritmas. 2010. handle:20.500.12259/121436 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Motiejūnė, Agnė. Intervokalinės lietuvių kalbos priebalsių samplaikos. 2009. handle:20.500.12259/124999 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Krapikaitė, Neringa. Pagrindiniai fonetiniai lietuvių kalbos intonacijos požymiai. 2009. handle:20.500.12259/122095 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Snorka, Laurynas. Norvegų kalbos - kaip svetimosios - emocijų atpažinimas. 2021. handle:20.500.12259/130137 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Bosaitė, Rugilė. Degeminacija lietuvių kalboje. 2020. handle:20.500.12259/106439 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  3. Kantautaitė, Karolina. Temperamento įtaka kalbėjimo ir skaitymo tempui. 2020. handle:20.500.12259/106222 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]