CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameTeresevičienė, Margarita
  Name VariantsTereseviciene, Margarita
  Main AffiliationVytauto Didžiojo universitetas
  Working groupsMokymosi visą gyvenimą tyrimai
  E-mailmargarita.tereseviciene@vdu.lt
  ORCID0000-0003-1029-7963
  Scopus Author ID35318996200
  Research InterestsMokymasis visą gyvenimą, technologijomis grindžiamas mokymasis/ Lifelong learning, technology enhanced learning
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Socialinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Edukologijos institutasAktualu / Actual
  Mokymosi visą gyvenimą tyrimaiKlasterio narėAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual
  Edukologijos tyrimų institutasAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2001Profesoriaus pedagoginis vardas / Professor pedagogical nameVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  19932001Docento pedagoginis vardas / Associate professorVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  19791988Asistentė / AsisstantKauno technologijos universitetas / Kaunas Technology University
  19871989Daktaro laipsnis. Socialiniai mokslai. Edukologija (07S) / Doctoral degree. Social sciences.Vilniaus universitetas / Vilnius University
  19701975Magistro laipsnis. Inžinierė / Master of IngineeringKauno technologijos universitetas / Kaunas Technology University

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartEndHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2015Narė / MemberKauno regiono neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba / Council of Non formal Adult Education Kaunas Region Education centre
  2004Ekspertė / ExpertLietuvos studijų kokybės centras / Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education (Institutional expertise and evaluation of study programmes
  2011Ekspertė / ExpertLietuvos mokslų taryba / Research Council of Lithuania
  20002009Ekspertė / ExpertEK direktorato Švietimui ir kultūrai mokykuisi visa gyvenimą program darbo grupės narė / EC Directorate-General for Education and Culture; Lifelong Learning: Education and Training, Programmes and Actions; Grundtvig working group.
  20052007Ekspertė / ExpertLatvijos mokslų tarybos ekspertė disertacijoms suijusioms su suaugusiųjų švietimu / Doctoral Dissertations in Adult Education, Latvian Council of Science
  Pirmininkė / Chairperson ; Narė / MemberNeformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba prie Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos / National Council for Non formal Adult education, Ministry of Education and Science.
  2010Valdybos narė / Board memberSocialinių inovacijų fondas / Social innovation fund
  1993Narė / MemberLietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija / Lithuanian association for adult eductation
  2008Valdybos narė / Board memberLietuvos nuotolinio ir e.mokymosi asociacija / Lithuanian association for distance and e.learning

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2016Ugdymo(si) proceso dalyvių įsitraukimas į technologijomis grindžiamą mokymą(si) profesinio mokymo organizacijoje / Involvement of educational process participants in technology-enhanced learning in VET organizationDaktaro / DoctoralAbromavičienė, D.
  2016Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymasis aukštojo mokslo institucijoje (anglų kalbos studijų aspektas) / Development of sustainable development competence in higher education institution (English language aspects)Daktaro / DoctoralBalčiūnaitienė, A.
  2015Universiteto dėstytojų pasirengimas teikti mokymosi paslaugas nuotoliniu būdu skatinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą / University lecturers' readiness to provide learning services at a distance by promoting university-business cooperationDaktaro / DoctoralMiškinienė, B.

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectSubject CodeInstitution
  20152018Ugdymo turinio planavimas ir vadyba / Curriculum development and managementEDU 5011Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  19952017Bendroji didaktika /General DidacticEDU 503Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20012006Andragogika / AndragogyVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20012006Andragoginė didaktika / Didactic of Adult learningVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20112019Mokymosi visą gyvenimą konceptualizavimas teorijoje ir politikoje / Conceptualisation of lifelong learning in theory and politicsEDU 8006Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  19931998Taikomoji pedagogikaTP 612Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2015EDU 8011Aukštojo mokslo didaktika / Didactic of Higher EducationVytauto Didžiojo universitetas
  2013ISI 2003Neformalusis suagusiųjų mokymasis / Non formal adult learningVytauto Didžiojo universitetas
  2015ISI 1005Andragoginė didaktikaVytauto Didžiojo universitetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionInstitutionNote
  20002002Direktorė/ HeadStudentų reikalų departamentasAnksčiau vadinosi Akademinių reikalų tarnyba
  19962000Prodekanė / Vice- DeanSocialinių mokslų fakultetas
  19972015Vedėja / ChairEdukologijos institutasAnksčiau buvo Edukologijos katedra
  20062008Senato narė / Senate MemberVytauto Didžiojo universitetas

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2018EDEN annual conference: „ Skaitmeninės ir tinklinės visuomenės charakteristikos / Characteristics of digital and network society: emerging places and spaces of learning“Genoa university, ItalyPranešimas / Presentation
  2018Universitetų dėstytojų gebėjimai ir nuostatos kurti ir naudoti AŠI / University teacher skills and attitudes to create and use OER. EDEN research workshop.Barselona, SpainPranešimas / Presentation
  2018II-ojoje Lietuvos Edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) tarptautinėje konferencijoje „Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei“ plenariniame posėdyje padarytas pranešimas "Suaugusiųjų atvirasis mokymasis" / Adult Open learningKlaipėdaPranešimas / Presentation
  20175th Biennal Conference of the ESREA Research Network For adult Educatora, Trainers and their Professional development (RENADET): „Kritinis suaugusiųjų švietimo politikos Lietuvoje vertinimas / A Critical Assessment of Adult Learning Policy in Lithuania. Learning journey. Adult Educatos and /in Social Change“TallinnPranešimas / Presentation
  2016Case desription EDEN: "Studijų atvėrimas per virtualų apsikeitimą/ Opening studies through Virtual Exchange"Budapeštas, Vengrija / Budapest, HungaryPranešimas / Presentation

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20172017Suaugusiųjų švietimo ir konsultavimo tematika, Espoo organizacijoje / Counseling in adult EducationSuomija, Helsinkis / Finland, Helsinki, OmniaStažuotė / Fellowship
  20152015Training for teachers on Open Educational resourcesAtvirasis Portugalijos universitetas, Portugalija, Lisabona / Open University, Portugal, LisbonMokymai / Training
  20152015Opening Universities for virtual mobility. Intensive programme for teaching staff. Training for teachers on Creative Commons licensing,Oviedo universitetas, IspanijaMokymai / Training

  Editorship

  StartEndTitleActivity Type, Position
  2011Informatics in EducationRedakcinės kolegijos narė / Member of editorial board
  2017Pedagogika / PedagogyRedakcinės kolegijos narė / Member of editorial board
  2010AndragogikaRedakcinės kolegijos narė / Member of editorial board
  20102015Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbaiRedakcinės kolegijos narė / Member of editorial board
  20082017Studies for learning SocietyRedakcinės kolegijos narė / Member of editorial board
  2014VERBUM, VU mokslinis periodinis kalbos didaktikos žurnalasRedakcinės kolegijos narė / Member of editorial board

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  34 [2021-06-06]26 [2021-06-06]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00043NotAtviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei09.3.3-LMT-K-712-01-01892017-12-272021-12-26Nacionalinis
  pj00247NotPlačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste/ Comprehensive University Development in the Context of Universities Network Restructurisation09.3.1-ESFA-V-738-02-00012019-09-102022-12-31Tarptautinis
  pj00349YesSchools educating for sustainability: proposals for and from in-service teacher education2019-1-PT01-KA201-0608302019-09-012022-08-31Tarptautinis

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / PositionURL
  20172021MTEP projektas Atvirasis nuotolinis mokymasis skaitmeninei ir tinklinei visuomenei/ "Open online learning for digital and networked society NR. 09.3.3-LMT-K-712-01-0189,Tyrėja / Researcher
  20162018ERASMUS + programa. Projektas „Recognition of valid and open learning“ (ReOPEN) 2016-1-LT01-KA202-023131Tyrėja / Researcher
  20162018ERASMUS + programa. Projektas „Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu“ (VOCAL)2016-1-HU01-KA202-022916Tyrėja / Researcher
  20172018Adaptyvios personalizuoto suaugusiųjų mokymosi sistemos prototipo sukūrimas ir jo pritaikymas suaugusiųjų nuolatinio mokymosi procesuose. „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ pagal LR ūkio ministerijos administruojamas priemonesTyrėja / Researcher
  20172018"E.studijų situacija aukštosiose mokyklose: studijuojančiųjų poreikiai ir aukštųjų mokyklų teikiamos galimybės", Všį Utenos kolegijos tyrimo projektas, 2018 04 - 12Tyrėja / Researcher
  2018Slidewiki. Open educational resources for all learning environments. UK Atvirojo universiteto užsakymas, atvirųjų išteklių kūrimasTyrėja / Researcherslidewiki.org
  20142016Projekto “PROMOTE - Promoting and validating key competences in mobility and traineeships in Europe”, Nr. 554471-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA2-KATyrėja / Researcher
  20142016Technologijomis grįsto mokymosi turinio integracija į organizacijas / Global grant technology enhanced learning integration to organisations Nr.VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-045 (0739)Projekto vadovė / Project director, Tyrėja / Researcher

  Publications

  Articles

  1. Trepulė, Elena; Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Greenspon, Rasa; Costa, Nilza. How to increase the value of digital badges for assessment and recognition in higher education. A University case // Informatics in education. Vilnius : Vilnius university, 2021, vol. 20, no. 1. ISSN 1648-5831, WOS:000629125700007, handle:20.500.12259/128297. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128297/1/infedu-20-1-infedu20_1_7.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [INSPEC, CEEOL, Scopus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
  2. Teresevičienė, Margarita; Trepulė, Elena; Daukšienė, Estela; Tamoliūnė, Giedrė; Costa, Nilza. Are universities ready to recognize open online learning? // International education studies. Ontario: Canadian Center of Science and Education, 2020, Vol. 13, iss. 2. ISSN 1913-9020, doi:10.5539/ies.v13n2p21, handle:20.500.12259/103210. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103210/2/ISSN1913-9039_2020_V_13_2.PG_21-32.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [ProQuest Central, OCLC]
  3. Teresevičienė, Margarita; Trepulė, Elena; Greenspon, Rasa; Costa, Nilza. Digital badges for students’ assessment and recognition – a university case // EDEN 2020: Human and artificial intelligence for the society of the future, inspiring digital education for the next STE(A)M student generation, 22-24 June, 2020, Timisoara, Romania : annual virtual conference : proceedings /edited by S. Kucina Softic, D. Andone, A. Szucs. Budapest : European distance and E-learning network, 2020. ISSN 2707-2819, doi:10.38069/edenconf-2020-ac0006, handle:20.500.12259/128296. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128296/1/Digital_Badges_for_Students_Assessment_and_Recogn.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Greenspon, Rasa; Teresevičienė, Margarita; Naujokaitienė, Justina. Modelling teacher practices to apply learning analytics as a metacognitive tool in learning to enhance student success // EDEN 2020: Enhancing the Human Experience of Learning with Technology: New Challenges for Research in Digital, Open, Distance & Networked Education, Lisbon, 21-23 October, 2020 : proceedings. Budapest : European distance and E-learning network, 2020. ISSN 2707-2819, doi:10.38069/edenconf-2020-rw0013, handle:20.500.12259/128295. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128295/1/Modelling_Teacher_Practices_to_Apply_Learning_Anal.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Ehlers, Ulf-Daniel. When is open and online learning relevant for curriculum change in higher education? Digital and network society perspective // Electronic journal of e-Learning. Sonning Common: Academic Publishing Limited, 2020, Vol. 18, iss. 1. ISSN 1479-4403, doi:10.34190/EJEL.20.18.1.007, WOS:000518835000007, handle:20.500.12259/103490. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103490/2/ISSN1479-4403_2020_V_18_1.PG_88-101.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Education Research Complete (EBSCO), Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
  6. Tamoliūnė, Giedrė; Teresevičienė, Margarita; Duart, Josep M; Naujokaitienė, Justina. Disclosing learners’ behaviour and engagement into online and blended courses: case study of Vytautas Magnus University // EDEN 2019: Connecting through educational technology to produce effective learning environments: annual conference, Bruges, Belgium, 16-19 June 2019: conference proceedings / edited by Airina Volungeviciene, András Szűcs. Budapest: European distance and E-learning network, 2019. ISBN 9786155511271, handle:20.500.12259/100598. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100598/2/ISBN9786155511271.PG_268-274.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Ehlers, Ulf-Daniel; Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela; Trepulė, Elena. Learning spaces and places of digital and networked society // ICALT 2019: 19th IEEE international conference on Advanced Learning Technologies, 15-18 July, 2019, Maceió, Brazil: [proceedings]. Piscataway: IEEE Press, 2019. ISBN 9781728134864, doi:10.1109/ICALT.2019.00012, WOS:000539155500008, handle:20.500.12259/101581. Internet access: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8820886> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science), Scopus, IEEE Xplore]
  8. Daukšienė, Estela; Teresevičienė, Margarita; Šadauskas, Marius; Ehlers, Ulf-Daniel. University teacher skills and attitudes to create and use Open Educational Resources // European journal of open, distance and e-learning (EURODL) [electronic resource] Warsaw: De Gruyter Poland, 2019, special issue: Best of EDEN 2018. ISSN 1027-5207, handle:20.500.12259/104231. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104231/1/RW10_067_Sadauskas_et_al.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [ERIC, De Gruyter]
  9. Daukšienė, Estela; Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina. Virtual learning environment for open online learning // EDEN 2019: Connecting through educational technology to produce effective learning environments: annual conference, Bruges, Belgium, 16-19 June 2019: conference proceedings / edited by Airina Volungeviciene, András Szűcs. Budapest: European distance and E-learning network, 2019. ISBN 9786155511271, handle:20.500.12259/100597. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100597/2/ISBN9786155511271.PG_459-464.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  10. Balčiūnaitienė, Asta; Teresevičienė, Margarita. Challenges of foreign language teaching and sustainable development competence implementation in higher education // Vocational training : research and reality [electronic resource] = Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. Kaunas , Berlin : Vytauto Didžiojo universitetas ; Sciendo, 2018, Vol. 29, iss. 1. ISSN 2029-8447, doi:10.2478/vtrr-2018-0004, handle:20.500.12259/61647. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61647/1/ISSN2029-8447_2018_N_29.PG_44-56.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL, Education Research Complete (EBSCO), De Gruyter]
  11. Teresevičienė, Margarita; Koķe, Tatjana; Carlsen, Arne; Jõgi, Larissa. Nordic-Baltic cooperation in the field of adult education 1991–2004 // International review of education = Revue internationale l'éducation. Dordrecht : Springer, 2018, Vol. 64, iss. 4. ISSN 0020-8566, doi:10.1007/s11159-018-9726-x, handle:20.500.12259/61943 [Straipsnis žurnale / Journal article] [Emerging Sources Citation Index (Web of Science), SpringerLINK, Academic Search Complete (EBSCO), Education Research Complete (EBSCO), ProQuest Central, Scopus]
  12. Tamoliūnė, Giedrė; Teresevičienė, Margarita. Socialinės aplinkos palaikymas doktoranto kaip tyrėjo formavimuisi // Scientific research in education [electronic resource], Vol. 2. Klaipeda : Klaipėda University, 2018. ISBN 9786094810091, handle:20.500.12259/60357. Internet access: <> [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Teresevičienė, Margarita; Trepulė, Elena; Trečiokienė, Edita. The impact of Nordic adult education ideas on the development of a democratic society in Lithuania // International review of education = Revue internationale l'éducation. Dordrecht : Springer, 2018, Vol. 64, iss. 4. ISSN 0020-8566, doi:10.1007/s11159-017-9627-4, WOS:000455199700003, handle:20.500.12259/59351 [Mokslo straipsnis / Research article] [Emerging Sources Citation Index (Web of Science), SpringerLINK, Academic Search Complete (EBSCO), Education Research Complete (EBSCO), ProQuest Central, Scopus]
  14. Šadauskas, Marius; Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela. University teacher skills and attitudes to create and use OER // Towards personalized guidance and support for learning: 10th EDEN research workshop, Barcelona, Spain, 24-26 October 2018: conference proceedings / edited by Josep M. Duart, András Szűcs. Budapest : European distance and E-learning network, 2018. ISBN 9786155511257, handle:20.500.12259/60092. Internet access: <http://www.eden-online.org/wp-content/uploads/2018/11/RW10_2018_Barcelona_Proceedings.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  15. Šadauskas, Marius; Teresevičienė, Margarita; Pranckutė, Danutė. Challenges of digitizing and adapting learning material for virtual mobility studies in higher education. Case study // Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives [elektroninis išteklius] = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje : iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus : Alytaus kolegija, 2017, Nr. 1(6). ISSN 2029-9311, handle:20.500.12259/35924. Internet access: <http://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2017/08/2017_konferencijos_leidinys.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  16. Teresevičienė, Margarita; Trepulė, Elena; Volungevičienė, Airina. Didactical opportunities and dilemmas of technology enhanced learning // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 128, nr. 4. ISSN 1392-0340, doi:10.15823/p.2017.62, handle:20.500.12259/36051. Internet access: <http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/755/354> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Education Research Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), MLA International Bibliography, IndexCopernicus, CEEOL, CSA Social Services Abstracts]
  17. Tamoliūnė, Giedrė; Teresevičienė, Margarita. Mokslinio vadovo vaidmenys doktorantui tampant savarankišku tyrėju // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 125, nr. 1. ISSN 1392-0340, doi:10.15823/p.2017.01, handle:20.500.12259/56646 [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Education Research Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), MLA International Bibliography, IndexCopernicus, CEEOL, CSA Social Services Abstracts]
  18. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela. The use of information communication technologies for staff continuous professional development in organizations. The case study // Interaction design and architecture(s). Roma : Scuola IaD, 2016, no. 31. ISSN 1826-9745, WOS:000399369200007, handle:20.500.12259/35180. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35180/1/ISSN2283-2998_2016_N_31.PG_74-85.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus]
  19. Trepulė, Elena; Teresevičienė, Margarita; Rutkienė, Aušra. Didactic approach of introducing technology enhanced learning (TEL) curriculum in higher education // Procedia : social and behavioral sciences. Oxford : Elsevier Ltd, 2015, vol. 191. ISSN 1877-0428, doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.340, WOS:000380560300147, handle:20.500.12259/48358. Internet access: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815026002> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science), ScienceDirect]
  20. Naujokaitienė, Justina; Teresevičienė, Margarita; Žydžiūnaitė, Vilma. Organizational support for employee engagement in technology-enhanced learning // SAGE Open [electronic resource]. London : SAGE Publications, 2015, Vol. 5, iss. 4. ISSN 2158-2440, doi:10.1177/2158244015607585, handle:20.500.12259/53105. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/53105/2/ISSN2158-2440_2015_V_5_4.PG_1-9.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus]
  21. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. The Facebook phenomenon for collaborative learning for university studies // Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda, Berlin : Klaipėdos kolegija ; De Gruyter, 2015, Vol. 12, iss. 1. ISSN 1822-3338, doi:10.1515/arhss-2015-0006, handle:20.500.12259/54131. Internet access: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/arhss.2015.12.issue-1/arhss-2015-0006/arhss-2015-0006.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, SocINDEX with Full Text (EBSCO), De Gruyter]
  22. Trepulė, Elena; Teresevičienė, Margarita. Atkurtam Vytauto Didžiojo Universitetui - 25 metai. Edukologijos katedros andragogai - alumni vakar ir šiandien // Savišvieta : Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos periodinis leidinys [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2014, nr. 1. ISSN 1392-0537, handle:20.500.12259/50106. Internet access: <http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/Savisvieta_2014.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  23. Teresevičienė, Margarita; Miškinienė, Birutė; Tamoliūnė, Giedrė. Challenges of information technologies integration into study process : teacher's perspective // European scientific journal (ESJ). Macedonia : European Scientific Institute, 2014, Vol. 10, no. 34. ISSN 1857-7881, handle:20.500.12259/48636. Internet access: <> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  24. Trepulė, Elena; Teresevičienė, Margarita. Course curriculum design for virtual mobility : from reflective learning to action // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, nr. 25. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/474. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/474/1/ISSN2029-8447_2014_N_24.PG_220-224.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL, Education Research Complete (EBSCO)]
  25. Naujokaitienė, Justina; Teresevičienė, Margarita. Extension of technology acceptance model while integrating TEL into businessorganization // Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus : Alytaus kolegija, Nr. 1(3), 2014. ISSN 2029-9311, handle:20.500.12259/41576 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  26. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Tait, Alan William. Framework of quality assurance of TEL integration into an educational organization // International review of research in open and distance learning. Canada : Athabasca university press, Vol. 15, iss. 6, 2014. ISSN 1492-3831, WOS:000350429500012, handle:20.500.12259/34504. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34504/1/ISSN1492-3831_2014_V_15_N_6.PG_211-236.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), ERIC, Scopus, IndexCopernicus]
  27. Abromavičienė, Daiva; Teresevičienė, Margarita; Naujokaitienė, Justina. Support system of technology enhanced learning in an educational institution // European scientific journal (ESJ). Macedonia : European Scientific Institute, Vol. 10, no. 13 (2014). ISSN 1857-7881, handle:20.500.12259/39036. Internet access: <http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/3347/3111> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, General Science Collection (Gale), Academic Search R&D (EBSCO)]
  28. Žydžiūnaitė, Vilma; Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė. The structure of independent learning in higher education : students’ attitude // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014.gada 23.-24. maijs, Rēzekne = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference, May 23th-24th, 2014, Rezekne. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014, Vol. 1. ISSN 1691-5887, WOS:000411536800034, handle:20.500.12259/59261 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
  29. Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina; Daukšienė, Estela. Fostering internationalisation in higher education by virtual mobility // Acta technologica Dubnicae. Slovakia : Dubnica technological institute, Vol. 3, iss. 2, 2013. ISSN 1338-3965, doi:10.1515/atd-2015-0015, handle:20.500.12259/51666. Internet access: <http://www.degruyter.com/view/j/atd.2013.3.issue-2/atd-2015-0015/atd-2015-0015.xml?format=INT> [Mokslo straipsnis / Research article] [De Gruyter]
  30. Balčiūnaitienė, Asta; Teresevičienė, Margarita; Trepulė, Elena; Žydžiūnaitė, Vilma. ICT possibilities for recognition of adults’ informal and non formal learning // Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2013, no. 1(10). ISSN 1822-3338, handle:20.500.12259/49889 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, SocIndex (EBSCO)]
  31. Žydžiūnaitė, Vilma; Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė; Klimavičienė, Ina. Independent learning in higher education : what is important to students? // Rural development 2013 : 6th international scientific conference, 28-29 november, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis university, 2013, Vol. 6, book 1. ISSN 1822-3230, WOS:000357668200082, handle:20.500.12259/51795. Internet access: <http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/05/1_book_01.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  32. Liupkevičiūtė, Gintarė; Teresevičienė, Margarita. Saviugdos ir profesinio tobulėjimo sąsajos pedagogo veikloje // Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose : straipsnių rinkinys / sudarytojos Ilona Tandzegolskienė, Aušra Rutkienė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955129851, handle:20.500.12259/60733. Internet access: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2013~ISBN_978-9955-12-986-8> [Mokslo straipsnis / Research article]
  33. Abromavičienė, Daiva; Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina. Technologijomis grįsto mokymo(-si) dalyvių - andragogų ir besimokančiųjų - vaidmenų kaita // Andragogika : mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013, [T.] 1(4). ISSN 2029-6894, handle:20.500.12259/50648. Internet access: <http://journals.ku.lt/index.php/andragogy/article/view/345> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  34. Trepulė, Elena; Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina. Technology enhanced learning : challenge for teachers and schools // IT innovative practices in secondary schools : remote experiments / eds. Olga Dziabenko; Javier García-Zubía. Bilbao : University of Deusto, 2013. ISBN 9788415759164, handle:20.500.12259/51141. Internet access: <http://blogs.deusto.es/DeustoLibros/it-innovative-practices-in-secondary-schools-remote-experiments/> [Mokslo straipsnis / Research article]
  35. Teresevičienė, Margarita; Rutkienė, Aušra. Theory and practice of validation of non-formal and informal education in EU countries // Continuous education as a prerequisite of the development of professional competences / eds. N. A. Lobanov, N. Mažeikienė, V. N. Skvortsov. Saint-Petersburg : Puhkin Leningrad State university, 2013. ISBN 9785829012755, handle:20.500.12259/49260 [Mokslo straipsnis / Research article]
  36. Gedvilienė, Genutė; Teresevičienė, Margarita; Žydžiūnaitė, Vilma; Kaminskienė, Lina. Development of generic skills in self-learning process in higher education school // Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2012, no. 1(9). ISSN 1822-3338, handle:20.500.12259/44153 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, SocIndex (EBSCO)]
  37. Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela. E-mentorystė : nauji gebėjimai ir kompetencijos naujiems darbams // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, nr. 23. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/103875. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103875/1/ISSN2029-8447_2012_N_23.PG_192-193.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  38. Teresevičienė, Margarita; Rutkienė, Aušra. IKT svarba andragogų profesionalizacijai Grundtvig programos kontekste // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, nr. 23. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/103885. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103885/1/ISSN2029-8447_2012_N_23.PG_136-146.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL, Education Research Complete (EBSCO)]
  39. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita. Mokymosi visą gyvenimą tyrimai : technologijomis grindžiamų studijų organizavimo prielaidos Europos aukštojo mokslo modernizavimo kontekste // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. [D. 1]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955128229, handle:20.500.12259/60995. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60995/2/ISBN9789955128229.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  40. Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, Lina; Žydžiūnaitė, Vilma; Gedvilienė, Genutė. Savimoka ir savarankiškas mokymasis aukštoje mokykloje : kritinė diskurso analizė // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, T. 29. ISSN 1392-5016, handle:20.500.12259/47714. Internet access: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/2012_29/47-60.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL, TOC Premier (EBSCO), Lituanistika]
  41. Žydžiūnaitė, Vilma; Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, Lina; Gedvilienė, Genutė. Savivaldaus mokymosi charakteristikų diskursas veiklos ir universiteto aplinkose // Profesinės studijos: teorija ir praktika. Šiauliai : Šiaulių kolegijos leidybos centras, 10 (2012). ISSN 1822-3648, handle:20.500.12259/44640 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  42. Teresevičienė, Margarita. Tyrimų erdvės išplėtimas ugdant edukologijos mokslininkus // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, T. 108, 2012. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/48498. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2012/108/teres55-63.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), Scopus, IndexCopernicus, CEEOL]
  43. Teresevičienė, Margarita; Szekely, Radu; Rutkienė, Aušra. Adult education in the LLP grundtvig sector : trends, expectations and needs // Lifelong learning : continuous education for sustainable development : proceedings of international cooperetion. Vol. 9 / ed. N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov. Saint-Petersburg : Leningrad State university, 2011. ISBN 9785829010768, handle:20.500.12259/38429 [Mokslo straipsnis / Research article]
  44. Rutkienė, Aušra; Teresevičienė, Margarita. Andragogų profesinis tobulėjimas : Grundtvig programos patirtis // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, nr. 21. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/34242. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34242/1/ISSN2029-8447_2011_N_21.PG_56-66.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL, Education Research Complete (EBSCO)]
  45. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela. Curriculum design for virtual mobility – significance of teacher-student interaction // Virtual mobility for teachers and students in higher education : Comparative research study on virtual mobility. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2011. ISBN 9789955126751, handle:20.500.12259/60974. Internet access: <http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_book_final_final20110606.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  46. Daukšienė, Estela; Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina. Empirical research analysis // Virtual mobility for teachers and students in higher education : Comparative research study on virtual mobility. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2011. ISBN 9789955126751, handle:20.500.12259/60975. Internet access: <http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_book_final_final20110606.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  47. Teresevičienė, Margarita; Sabaliauskas, Tomas; Volungevičienė, Airina; Daukšienė, Estela. Empirical research design. Research methodology // Virtual mobility for teachers and students in higher education : Comparative research study on virtual mobility. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2011. ISBN 9789955126751, handle:20.500.12259/60973. Internet access: <http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_book_final_final20110606.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  48. Nikitinaitė, Lina; Teresevičienė, Margarita. Neverbalinės komunikacijos reikšmė mokymosi procese // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 3 : straipsnių rinkinys. Kaunas: Technologija, 2011, nr. 3. ISSN 2029-3224, handle:20.500.12259/39464 [Mokslo straipsnis / Research article]
  49. Valiulienė, Jolanta; Teresevičienė, Margarita. Perimamumo prielaidos skirtingo lygmens profesinio mokymo programose // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, nr. 20. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/104209. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104209/1/ISSN2029-8447_2011_N_20.PG_158-167.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL, Education Research Complete (EBSCO), Lituanistika]
  50. Burkšaitienė, Nijolė; Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, Ligija. Portfolio use for documentation of personal and professional growth gained outside academia // Baltic journal of management. Great Britain : Emerald Group Publishing Limited, 2011, Vol. 6, iss. 2. ISSN 1746-5265, doi:10.1108/17465261111131839, WOS:000292175800007, handle:20.500.12259/39397. Internet access: <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1923922&show=abstract> [Mokslo straipsnis / Research article] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), EMERALD, INSPEC, Scopus]
  51. Pundziūtė, Kamilė; Teresevičienė, Margarita. Profesinio tobulinimosi kursų nauda andragogams ir jų organizacijoms. Grundtving programos kontekstas // Andragogika : mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, [T.] 2. ISSN 2029-6894, handle:20.500.12259/40838. Internet access: <http://www.ku.lt/tsi/files/2012/08/andragogika_nr.2.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  52. Daukšienė, Estela; Teresevičienė, Margarita. Virtual mobility for lifelong education // Lifelong learning : continuous education for sustainable development : proceedings of international cooperetion. Vol. 9 / ed. N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov. Saint-Petersburg : Leningrad State university, 2011. ISBN 9785829010768, handle:20.500.12259/38282 [Mokslo straipsnis / Research article]
  53. Daukšienė, Estela; Teresevičienė, Margarita; Krakowska, Monika. Virtual mobility phenomenon – educational perspective // Virtual mobility for teachers and students in higher education : Comparative research study on virtual mobility. Kaunas : Vytautas Magnus universitys, 2011. ISBN 9789955126751, handle:20.500.12259/60976. Internet access: <http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_book_final_final20110606.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  54. Teresevičienė, Margarita; Szekely, Radu; Rutkienė, Aušra. Образование взрослых в рамках программы непрерывного образования "Grundtvig" : тенденции, ожидания и потребности // Образование через всю жизнь : непрерывное образование в интересах устойчивого развития. T. 9 / ред. Н. А. Лобанов, В. Н. Скворцов. Санкт-Петербург : Ленинградский государственный университет, 2011. ISBN 9785829010744, handle:20.500.12259/40563 [Mokslo straipsnis / Research article]
  55. Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė; Volungevičienė, Airina. Application analysis of online learning skills and knowledge evaluation model // Signum Temporis / Laika zimes = Journal of Research in Pedagogy and Psychology. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Vol. 3, no. 1 (2010). ISSN 1691-4929, handle:20.500.12259/46681 [Mokslo straipsnis / Research article]
  56. Rutkienė, Aušra; Teresevičienė, Margarita. Eksperimento planavimo gerinimas – svarbi edukologinių tyrimų kokybės prielaida // Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, nr. 7. ISSN 1822-1645, handle:20.500.12259/723. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/723/1/ISSN2345-0258_2010_N_7.PG_88-107.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), ERIC (EBSCO), CEEOL]
  57. Čepienė, Aurelija; Teresevičienė, Margarita. Fenomenologinė bendrųjų kompetencijų ugdymo perspektyva profesiniame rengime : (verslo vadybos studijų atvejis) // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 98 (2010). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/49396 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), Current Abstracts (EBSCO), DOAJ, IndexCopernicus, CEEOL, Scopus]
  58. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita. Reviving technology enhanced learning activity in the context of distance learning curriculum quality assessment dimensions // Software, services & semantic technologies / ed. Ch. Dichev, K. Stefanov, E. Stefanova. Sofia : Sofia university, 2010. ISBN 9789549526714, handle:20.500.12259/48903 [Mokslo straipsnis / Research article]
  59. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. The Phenomenon of open education resources in Lithuania : kick-off discussion // E-Education: science, study and business : conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas : konferencijos pranešimų medžiaga / ŠMM, KTU. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258841, handle:20.500.12259/49969 [Mokslo straipsnis / Research article]
  60. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita. The role of a human resource manager as a facilitator of learning : some evidence from Lithuania // Baltic journal of management. Great Britain : Emerald Group Publishing Limited, 2010, Vol. 5, iss. 1. ISSN 1746-5265, doi:10.1108/17465261011016568, WOS:000274665500006, handle:20.500.12259/46204. Internet access: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17465261011016568/full/pdf?title=the-role-of-a-human-resource-manager-as-a-facilitator-of-learning-some-evidence-from-lithuania> [Mokslo straipsnis / Research article] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), EMERALD, INSPEC, Scopus]
  61. Daukšienė, Estela; Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina. Virtual mobility creates opportunities // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2010 : E-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos : straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija, 2010. ISSN 1822-7244, handle:20.500.12259/49769. Internet access: <http://ktk.kauko.lt/~itkonf/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=56> [Mokslo straipsnis / Research article]
  62. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita. Adult Educator's Activity : Guidelines for Professionalization // Journal of Educational Sciences. Timisoara, Romania : University of the West from Timisoara, Vol. 11, Iss. 1, 2009. ISSN 1454-7668, handle:20.500.12259/42644 [Mokslo straipsnis / Research article] [Education Research Complete (EBSCO)]
  63. Laužackas, Rimantas; Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina. Nuotolinio mokymo(si) turinio projektavimo modelis : kokybės vertinimo dimensijos ir veiksniai // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, T. 23 (2009). ISSN 1392-5016, handle:20.500.12259/46449 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL]
  64. Gedvilienė, Genutė; Teresevičienė, Margarita. Nuotolinio mokymosi pritaikomumas universitetinėse studijose // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363, handle:20.500.12259/44085 [Mokslo straipsnis / Research article]
  65. Miliušienė, Monika; Teresevičienė, Margarita. Profesijos mokytojų požiūris į savo gebėjimus vertinti // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009, nr. 17. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/33907. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33907/1/ISSN2029-8447_2009_N_17.PG_132_156.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL, Education Research Complete (EBSCO)]
  66. Daukšienė, Estela; Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina. Teacher virtual mobility for research and practice // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363, handle:20.500.12259/44152 [Mokslo straipsnis / Research article]
  67. Baronaitė, Aistė; Teresevičienė, Margarita. The development of career competences through voluntary work // Changes in social and business environment : proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania : selected papers. Kaunas : Technologija, 2009, no. 3. ISSN 1822-7090, WOS:000288290300006, handle:20.500.12259/50110 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
  68. Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, Lina; Kabišaitytė, Sandra. Turizmo sektoriaus viešbučių darbuotojų požiūris į jų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009, nr. 2(47). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/42668 [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Academic Search Complete (EBSCO)]
  69. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva; Ivoškaitė, Monika. Assessment and recognition of achievements of non-formal and informal learning - function in context of lifelong learning, achievements and challenges // Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008, nr. 1(11). ISSN 1392-3110, handle:20.500.12259/37713 [Mokslo straipsnis / Research article] [Current Abstracts (EBSCO), IndexCopernicus, SocINDEX with Full Text (EBSCO), CEEOL]
  70. Teresevičienė, Margarita. External Factors Pertaining to Adult Interest in Learning // Bildungs - und Kulturmanagement. The Management of Education and Culture. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2008. ISBN 9783631578179, handle:20.500.12259/49177. Internet access: <http://www.peterlang.com/LOCALPDF/Buecher/BookDetail_57817.pdf?CFID=60753639&CFTOKEN=84700795> [Mokslo straipsnis / Research article]
  71. Teresevičienė, Margarita; Tūtlys, Vidmantas; Kardelienė, Laimutė. Innovations in adult and vocational education as means of meeting the challenges of changing world // Regionalisierung - internationalisierung: Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa: 10 symposium, Fünfkirchen, 02-05, Oktober 2008. Pécs/Fünfkirchen, Hungary : Universität Pécs, 2008. ISBN 9789636422653, handle:20.500.12259/38909 [Mokslo straipsnis / Research article]
  72. Burkšaitienė, Nijolė; Teresevičienė, Margarita. Integrating alternative learning and assessment in a course of English for law students // Assessment & evaluation in higher education. Abingdon : Routledge, 2008, Vol. 33, no. 2. ISSN 0260-2938, doi:10.1080/02602930601125699, WOS:000270807900005, handle:20.500.12259/52191. Internet access: <https://srhe.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02602930601125699?needAccess=true> [Mokslo straipsnis / Research article] [Social Sciences Citation Index (Web of Science), PsycINFO, Academic Search Premier (EBSCO), Academic Search Alumni Edition (EBSCO), Academic Search Elite (EBSCO), Education Research Index (EBSCO), Current Abstracts (EBSCO), CSA Linguistics and Language Behavior, Scopus]
  73. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita; Rutkienė, Aušra. Interfaces and contradictions comparing adults’ attitude to learning and employers’ expectations // Studies for the Learning Society. Talin : BARAE, No. 1 (2008). ISSN 1736-7085, handle:20.500.12259/40100. Internet access: <http://www.slsjournal.com/artiklid-08/Zuzeviciute-08.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  74. Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela; Pribušauskaitė, Jovita. Konsultanto pasirengimo ir jo asmeninių savybių svarba darbuotojų kompetencijų vertinimo procese // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 45. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/36646. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36646/1/ISSN2335-8750_2008_N_45.PG_85-98.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), ProQuest, VINITI]
  75. Teresevičienė, Margarita; Ivoškaitė, Monika. Mokinių karjeros kompetencijos plėtojimas profesinėje mokykloje vertinant mokymosi pasiekimus // Mokytojų ugdymas: mokslo darbai = Teacher Education: Research Works. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2008, nr. 10. ISSN 1822-119X, handle:20.500.12259/39012. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/39012/2/ISSN1822-119X.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  76. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita. Nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo kokybės vertinimo dimensijos // Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas., 2008, nr. 5. ISSN 1822-1645, handle:20.500.12259/33542. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33542/1/ISSN2345-0258_2008_N_5.PG_32-53.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), ERIC (EBSCO), CEEOL]
  77. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva; Kabišaitytė, Sandra. Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., T. 20 (2008). ISSN 1392-5016, handle:20.500.12259/37540 [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL]
  78. Zubrickienė, Ilona; Adomaitienė, Jūratė; Teresevičienė, Margarita. Profesinis mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008, nr. 15. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/131934. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/131934/2/ISSN2029-8447_2008_Nr_15.PG_10-21.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL, Education Research Complete (EBSCO)]
  79. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita; Przybylska, Ewa. Professionalization of adult educator's activity : challenges and controversies // Asia - Europe Conference on Lifelong Learning: Beijing, 25 November 2008: Frameworks for Supporting Lifelong Learning: proceedings. Beijing, China : Peking University, 2008. handle:20.500.12259/38466 [Mokslo straipsnis / Research article]
  80. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita. Adult' learning as prerequisites for civic society in the context of multiculturism // International Conference on Lifelong Learning (ICLL): “Ensuring Lifelong Skills for ALL” under the spirit of “Partners, Pathways and Pedagogies”, 26-28 november 2007: proceedings. Selangor, Malaysia : National University of Malaysia, 2007. ISBN 9789675048128, handle:20.500.12259/48910 [Mokslo straipsnis / Research article]
  81. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva; Hyde, Julie. Comparative study on practices of validation and recognition of learning outcomes acquired non-formally and informally // Validation and Recognition of Experiential Learning. Final Book of the REACTION project. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955122197, handle:20.500.12259/44787. Internet access: <http://eprints.nuim.ie/2237/1/JF-12_Final_Book_EN.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  82. Teresevičienė, Margarita. Išoriniai veiksniai, trukdantys suaugusiųjų mokymuisi // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 87 (2007). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/47483. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/pedagogika/200787.htm> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL]
  83. Teresevičienė, Margarita; Kabišaitytė, Sandra. Piloting course for evaluators of non-formally and informally acquired competences // Validation and Recognition of Experiential Learning. Final Book of the REACTION project. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955122197, handle:20.500.12259/44789. Internet access: <http://eprints.nuim.ie/2237/1/JF-12_Final_Book_EN.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  84. Krivickienė, Vita; Teresevičienė, Margarita. Suaugusiųjų mokytojo išskirtinumas ir vaidmuo aukštesniųjų liaudies mokyklų veikloje // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2007, nr. 13. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/48118. Internet access: <http://verr-journal.com/sites/default/files/13-anotacijos.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Education Research Complete (EBSCO)]
  85. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva; Hyde, Julie. The need of validation and recognition of learning outcomes acquired non-formally and informally : A comparative study // Baltic journal of management. Great Britain : Emerald Group Publishing Limited., Vol. 2, iss. 3 (2007). ISSN 1746-5265, doi:10.1108/17465260710817528, handle:20.500.12259/44768. Internet access: <http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17465260710817528> [Mokslo straipsnis / Research article] [EMERALD, INSPEC, ProQuest, Scopus]
  86. Teresevičienė, Margarita. Universitetinių studijų akreditavimo modelio teorinis ir empirinis pagrindimas // Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2007, nr. 4. ISSN 1822-1645, handle:20.500.12259/47287 [Straipsnis žurnale / Journal article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), Current Abstracts (EBSCO), CEEOL]
  87. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita. Adult education and citizenship // "Education, Employment, Europe": conference proceedings, 21-22 September 2006, Cracow (Tripl-E DOSE project). Warsaw : Polish Academy of Science, 2007. ISBN 9788389687173, handle:20.500.12259/48911. Internet access: <http://www.kpk.gov.pl/pliki/6866/TRIPLE%20ANG.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  88. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva. Improving practices in higher education : teaching strategies and students' approach to learning (Lithuanian case study) // Pedagogika Szkoły Wyzszej. nr. 28. Szczecin-Warszawa, 2006. ISBN 9788375180169, handle:20.500.12259/44827 [Mokslo straipsnis / Research article]
  89. Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita. Learner's skills and knowledge evaluation model // Information technologies at school : 2nd international conference informatics in secondary schools: evolution and perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2006. ISBN 9955680474, WOS:000243636900064, handle:20.500.12259/43856 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
  90. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva. Learning in higher education - practice and challenges : Lithuanian case study // Education and sustainable development: first steps toward changes. Vol. 1. Daugavpils : Saule, 2006. ISBN 9984143031, handle:20.500.12259/44826 [Mokslo straipsnis / Research article]
  91. Mačianskienė, Nemira; Gedvilienė, Genutė; Teresevičienė, Margarita. Modeling of mentoring in adult learning // Radoša personiba: zinatnisko rakstu krajums. 4. Riga : I. Kreativitātes centrs, 2006. ISBN 9984390675, handle:20.500.12259/45884 [Mokslo straipsnis / Research article]
  92. Stasiūnaitienė, Eglė; Teresevičienė, Margarita. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006, nr. 12. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/129545. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129545/1/ISSN2029-8447_2006_Nr_12.PG_64-75.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Education Research Index (EBSCO)]
  93. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva; Rutkienė, Aušra. Prioritetinių tarpdisciplininės edukologijos tyrimo sričių identifikavimo problematika // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006, nr. 11. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/129521. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129521/1/ISSN2029-8447_2006_Nr_11.PG_48-63.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Education Research Index (EBSCO)]
  94. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva. Prioritetinės tarpdisciplininės edukologijos tyrimų sritys : uždaviniai edukologijos studijų organizavimui // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006, nr. 11. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/129520. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/129520/1/ISSN2029-8447_2006_Nr_11.PG_64-77.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Education Research Index (EBSCO)]
  95. Teresevičienė, Margarita. System of validating and recognizing of competencies acquired non-formally and informally - challenges for higher education // Active Learning in Higher Education : proceedings of ALHE intensive programme 2005 in Riga, Latvia. Band 34, Schriften der Pädagogischen Akademie des Bundes in OÖ. Linz : Trauner verlag, 2006. ISBN 9783854879817, handle:20.500.12259/44865 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  96. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita; Rutkienė, Aušra. Tęstinis profesinis mokymasis : sankirtos ir prieštaros // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. , 40 (2006). ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/43143 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, VINITI, ProQuest, Business Source Complete (EBSCO)]
  97. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita. Adult learning initiatives for civil society // Adult learning for civil society. Bonn : IIZ/DVV, 2005. ISBN 3885138026, handle:20.500.12259/44809 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  98. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva. Citizenship education - future adult educators' perspective : Lithuanian case study // Adult education in a united Europe - abundance, diversity, experience. Toruń : Wydawnictwa UMK, 2005. ISBN 8323118264, handle:20.500.12259/44794 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  99. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva. Dorosli we współczesnym szkolnictwie wyzszym - praktyka i wyzwania : Litewskie studium przypadku // Edukacja Dorosłych. Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne., 2005, nr. 2-3. ISSN 1230-929X, handle:20.500.12259/44813 [Mokslo straipsnis / Research article]
  100. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita. Learner Support in Lithuanian Distance Education // EDEN 2005 Annual Conference : Lifelong E-Learning: Bringing e-learning close to lifelong learning and working life, a new period of uptake: Proceedings of the conference, Helsinki,20-23 June, 2005. Helsinki : EDEN, 2005. ISBN 9632181344, handle:20.500.12259/45329 [Mokslo straipsnis / Research article]
  101. Teresevičienė, Margarita. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo sistema - iššūkis aukštajam mokslui // Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros raida. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, nr. 28. ISSN 1648-3979, handle:20.500.12259/44752 [Mokslo straipsnis / Research article]
  102. Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, Ligija; Zuzevičiūtė, Vaiva. Adult education as a prerequisite for social initiatives // Journal of adult and continuing education : JACE. Tohoku, Japan : Adult and Continuing Education Study Group, Graduate School of Education, Tohoku University., 2004, Vol. 6. ISSN 1343-3210, handle:20.500.12259/39198 [Mokslo straipsnis / Research article]
  103. Kaminskienė, Ligija; Tamošiūnienė, Lora; Teresevičienė, Margarita. Foreign languages as a tool of European integration // RPIVA Zinātniskie raksti IV = RTTEMA Scientific articles IV. Rīga : RPIVA, 2004. ISBN 9984689530, handle:20.500.12259/48119 [Mokslo straipsnis / Research article]
  104. Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė. Group learning : influence on cognitive and social development // Pedagoģija: teorija un prakse : rakstu krājums. 2 dala, Mācīšana un mācīšanās demokrātiskā sabiedrībā = Teaching and learning in democratic society. Liepāja : LiePa, 2003. ISBN 9984754219, handle:20.500.12259/45872 [Mokslo straipsnis / Research article]
  105. Teresevičienė, Margarita; Burkšaitienė, Nijolė. Innovative learning and assessment in higher education // Tiltai. Priedas : mokslo darbai. Metodologinės įžvalgos anglų kalbos mokyme ir mokymesi. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004, nr. 19. ISSN 1648-3979, handle:20.500.12259/39348 [Mokslo straipsnis / Research article]
  106. Teresevičienė, Margarita; Burkšaitienė, Nijolė; Gedvilienė, Genutė; Kaminskienė, Eglė; Kaminskienė, Lina; Zuzevičiūtė, Vaiva; Žemaitaitytė, Irena. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi identifikavimo, vertinimo, pripažinimo tendencijos Europoje ir Lietuvoje // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2003, nr. 6. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/128648. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128648/1/ISSN2029-8447_2003_Nr_6.PG_76-93.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  107. Laužackas, Rimantas; Teresevičienė, Margarita. Studijų rezultatai ir jų vertinimo kaita // Akademinė edukologija : monografija. [D.] 1. Vilnius : Mokslotyros institutas, 2003. ISBN 9986795230, handle:20.500.12259/55498 [Mokslo straipsnis / Research article]
  108. Teresevičienė, Margarita; Burkšaitienė, Nijolė. Suaugusiųjų neformaliojo bei savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas aukštojo mokslo studijose // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 2003, T. 69. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/39153 [Mokslo straipsnis / Research article]
  109. Teresevičienė, Margarita; Jonynienė, Živilė. Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 2003, T. 11. ISSN 1392-5016, handle:20.500.12259/40171 [Mokslo straipsnis / Research article]
  110. Adomaitienė, Jūratė; Teresevičienė, Margarita. Veiklos pasaulio reikalavimai mokymo ir mokymosi metodų kaitai profesiniame rengime = Labor market requirements for changes in teaching and learning methods for vocational training // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2002, nr. 4. ISSN 1392-6241, handle:20.500.12259/128230. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128230/1/ISSN2029-8447_2002_Nr_4.PG_58-73.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  111. Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė. Mokytojo profesinio tobulėjimo galimybės : patirtis ir refleksija // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, T. 51 (2001). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/54949 [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  112. Teresevičienė, Margarita; Tandzegolskienė, Ilona. Mokytojų darbo motyvacijos ypatumai // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 2001, T. 50. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/36994 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  113. Teresevičienė, Margarita; Mecajeva, Liudmila. Profesinės veiklos lyginamoji charakteristika Europos šalyse lyčių lygiateisiškumo aspektu // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2001, nr. 18. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/36954 [Mokslo straipsnis / Research article]
  114. Teresevičienė, Margarita; Jonynienė, Živilė. Students' perceptions of their rights in Lithuania // School psychology international. London : Sage Publications, Ltd., Vol. 22, iss. 2 (2001). ISSN 0143-0343, doi:10.1177/0143034301222003, WOS:000169149800003, handle:20.500.12259/45262. Internet access: <http://spi.sagepub.com/content/22/2/152.refs> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SAGE Journals Online, Academic Search Premier (EBSCO), PsycINFO, Scopus]
  115. Teresevičienė, Margarita; Adomaitienė, Jūratė. Veiklos kompetencijų svarba ir raiška profesiniame rengime // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 2001, T. 51. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/54968 [Mokslo straipsnis / Research article]
  116. Teresevičienė, Margarita; Žemaitaitytė, Irena. Mokymosi proceso vyksmas nevyriausybinėse organizacijose // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2000, nr. 13. ISSN 1392-1142, handle:20.500.12259/54940 [Mokslo straipsnis / Research article]
  117. Teresevičienė, Margarita; Linkaitytė, Giedra. Mokytojų požiūris į pamatines švietimo reformos nuostatas // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 2000, T. 44. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/37063 [Mokslo straipsnis / Research article]
  118. Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė. Socialinių gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse bendradarbiaujant // Filosofija, Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2000, nr. 1. ISSN 0235-7186, handle:20.500.12259/54934. Internet access: <http://archive.minfolit.lt/arch/12001/12012.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Lituanistika]
  119. Linkaitytė, Giedra; Petkevičiūtė, Nijolė; Teresevičienė, Margarita; Ivanauskienė, Violeta; Juraitė, Kristina; Mačianskienė, Nemira; Valiuškevičiūtė, Audronė; Pundzienė, Asta. Universitetinės didaktikos skaitiniai // Universitetinė didaktika. Švietimo studijos 5. Vilnius : Garnelis. ISSN 1392-432X, handle:20.500.12259/37711 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  120. Teresevičienė, Margarita. Mokymosi stiliaus ypatumai pagal Hovardo Gardnerio intelektų teoriją // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla., 1999, T. 38. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/37205 [Mokslo straipsnis / Research article]
  121. Teresevičienė, Margarita; Jonynienė, Živilė. Understanding tendencies of adolescents rights in Lithuania // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas., 1999, T. 2, nr. 2. ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/54980 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Teresevičienė, Margarita; Tamoliūnė, Giedrė; Naujokaitienė, Justina; Pranckutė, Danutė; Ehlers, Ulf-Daniel. Characteristics of digital and network society: emerging places and spaces of learning // EDEN 2018 : Exploring the micro, meso and macro: Navigating between dimensions in the digital learning landscape: 27th annual conference, Genoa, Italy, 17-20 June 2018: conference proceedings / edited by Airina Volungeviciene, András Szűcs. Budapest : European Distance and E-Learning Network, 2018. ISBN 9786155511233, handle:20.500.12259/59661. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/59661/2/ISBN9786155511233.PG_19-21.pdf>, <http://www.eden-online.org/wp-content/uploads/2018/06/Annual_2018_Genova_Proceedings.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Mejerytė-Narkevičienė, Kristina. Collaborative learning for University studies // EDEN 2012 annual conference : Open learning generations – closing the gap from “Generation Y” to the mature lifelong learners, Porto, Portugal, 6-9 June, 2012 : book of abstracts. Porto, Portugal : European distance and E-learning network , 2012. ISBN 9789638791498, handle:20.500.12259/44084 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Trepulė, Elena; Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Daukšienė, Estela; Greenspon, Rasa; Tamoliūnė, Giedrė; Šadauskas, Marius; Vaitonytė, Gintarė. Guidelines for open and online learning assessment and recognition with reference to the National and European qualification framework: micro-credentials as a proposal for tuning and transparency. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021. ISBN 9786094674792, doi:10.7220/9786094674792, handle:20.500.12259/144677. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/144677/2/ISBN9786094674792.pdf> [Knyga / Book]
  2. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; Duart, Josep Maria; Trepulė, Elena; Naujokaitienė, Justina; Daukšienė, Estela; Tamoliūnė, Giedrė; Šadauskas, Marius; Pranckutė, Danutė; Vaitonytė, Gintarė. Higher education for digital and network society. Lisboa : Universidade Aberta, 2020. ISBN 9789726748748, handle:20.500.12259/110096. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110096/2/ISBN9789726748748.pdf> [Knyga / Book]
  3. Jõgi, Larissa; Teresevičienė, Margarita; Koķe, Tatjana; Carlsen, Arne. International review of education: journal of lifelong learning : 2018, vol. 64, iss. 4, special issue: On Nordic-Baltic cooperation in the field of adult education 1991–2004. Dordrecht : Springer, 2018. ISSN 0020-8566, handle:20.500.12259/59350. Internet access: <https://link.springer.com/journal/11159/64/4/page/1> [Knyga / Book] [Emerging Sources Citation Index (Web of Science), SpringerLINK, Academic Search Complete (EBSCO), Education Research Complete (EBSCO), ProQuest Central, Scopus]
  4. Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina; Žydžiūnaitė, Vilma; Kaminskienė, Lina; Rutkienė, Aušra; Trepulė, Elena; Daukilas, Sigitas. Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje : monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius : Versus aureus, 2015. ISBN 9789955345558, handle:20.500.12259/88 [Knyga / Book]
  5. Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina; Trepulė, Elena; Žydžiūnaitė, Vilma; Rutkienė, Aušra; Tait, Alan William; Kaminskienė, Lina. Technology enhanced learning integration into organisations. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius : Versus aureus, 2015. ISBN 9789955345701, handle:20.500.12259/95 [Knyga / Book]
  6. Teresevičienė, Margarita. Informacinės technologijos ugdymo procese : mokytojo knyga. Kaunas : Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija, 2012. ISBN 9789986418771, handle:20.500.12259/44048 [Knyga / Book]
  7. Bulajeva, Tatjana; Jakubė, Aurelija; Lepaitė, Daiva; Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva. Studijų programų atnaujinimas : kompetencijų plėtotės ir studijų siekinių vertinimo metodika. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. ISBN 9789955526919, handle:20.500.12259/43861 [Knyga / Book]
  8. Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita. Technologijomis grindžiamo mokymo(-si) turinio kokybės vertinimas : monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955127444, handle:20.500.12259/40280 [Knyga / Book]
  9. Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina; Daukšienė, Estela. Virtual mobility for teachers and students in higher education : Comparative research study on virtual mobility. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2011. ISBN 9789955126751, handle:20.500.12259/60972. Internet access: <http://www.teacamp.eu/sites/default/files/Teacamp_book_final_final20110606.pdf> [Knyga / Book]
  10. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva. Towards the professionalisation of adult educator's activities : challenges and perspectives : monography. Radom : DVV International, 2009. ISBN 9788372048127, handle:20.500.12259/44272 [Knyga / Book]
  11. Rutkienė, Aušra; Tandzegolskienė, Ilona; Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, Lina. Edukologijos doktorantūros tobulinimo gairės: daktaro kompetencijos Europos kvalifikacijų struktūroje : tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas (Projektas Nr. ESF/2004/2.2.0-K01-012) : mokslo studija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955123248, handle:20.500.12259/55903 [Knyga / Book]
  12. Gedvilienė, Genutė; Laužackas, Rimantas; Lileikienė, Tamara; Mačianskienė, Nemira; Sabaliauskas, Tomas; Sajienė, Laima; Stasiūnaitienė, Eglė; Teresevičienė, Margarita; Tūtlys, Vidmantas. Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys : mokomoji knyga mokytojams. Vilnius : Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, 2008. ISBN 9789955992424, handle:20.500.12259/37068 [Knyga / Book]
  13. Teresevičienė, Margarita; Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina; Zuzevičiūtė, Vaiva; Rutkienė, Aušra; Targamadzė, Aleksandras. Nuotolinio mokymo(si) taikymo galimybės tęstinio profesinio mokymo plėtrai skatinti : mokslo studija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. ISBN 9789955124061, handle:20.500.12259/38837 [Knyga / Book]
  14. Valiuškevičiūtė, Audronė; Zulumskytė, Aušrinė; Malinauskienė, Daiva; Martišauskienė, Elvyda; Sajienė, Laima; Teresevičienė, Margarita; Linkaitytė, Giedra-Marija; Gedvilienė, Genutė. Savarankiško darbo rengimo metodologija : mokomoji knyga studentui. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. ISBN 9789955034902, handle:20.500.12259/39438 [Knyga / Book]
  15. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita. Suaugusiųjų mokymasis. Andragoginės veiklos perspektyva : mokslo studija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955123866, handle:20.500.12259/37612 [Knyga / Book]
  16. Pukelis, Kęstutis; Tijūnėlienė, Ona; Gumuliauskienė, Aušrinė; Vasiliauskas, Romanas; Sajienė, Laima; Teresevičienė, Margarita; Obelenienė, Birutė. Švietimo filosofinės koncepcijos : mokomoji knyga studentui. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. ISBN 9789955034858, handle:20.500.12259/39440 [Knyga / Book]
  17. Zuzevičiūtė, Vaiva; Teresevičienė, Margarita. Universitetinės studijos mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje : monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. ISBN 9955121602, handle:20.500.12259/44360 [Knyga / Book]
  18. Teresevičienė, Margarita; Zuzevičiūtė, Vaiva; Žvinienė, Vida. Validation and recognition of experiential learning : final book of the REACTION project. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955122197, handle:20.500.12259/44770. Internet access: <http://eprints.nuim.ie/2237/1/JF-12_Final_Book_EN.pdf> [Knyga / Book]
  19. Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė; Zuzevičiūtė, Vaiva. Andragogika : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. ISBN 9955121211, handle:20.500.12259/55724 [Knyga / Book]
  20. Laužackas, Rimantas; Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė; Kepalaitė, Albina; Stasiūnaitienė, Eglė. Mokomoji medžiaga vertintojams : vertintojo standartas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. handle:20.500.12259/45869. Internet access: <http://www.zur.lt/index.php?-1788538597> [Knyga / Book]
  21. Laužackas, Rimantas; Teresevičienė, Margarita; Stasiūnaitienė, Eglė. Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi : monografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955120754, handle:20.500.12259/41758 [Knyga / Book]
  22. Teresevičienė, Margarita; Oldroyd, David; Gedvilienė, Genutė. Suaugusiųjų mokymasis : andragogikos didaktikos pagrindai : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955530774, handle:20.500.12259/55560 [Knyga / Book]
  23. Mačianskienė, Nemira; Gedvilienė, Genutė; Linkaitytė, Giedra-Marija; Teresevičienė, Margarita. Suaugusiųjų mokymasis. Mentoriavimas : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955530928, handle:20.500.12259/55647 [Knyga / Book]
  24. Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė. Mokymasis grupėse ir asmenybės kaita : monografija. Kaunas : Garnelis, 2003. ISBN 9955530359, handle:20.500.12259/40205 [Knyga / Book] [Lituanistika]
  25. Teresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė. Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius : Garnelis, 2000. ISBN 9986920590, handle:20.500.12259/37134 [Knyga / Book]
  26. Teresevičienė, Margarita; Adomaitienė, Jūratė. Projektai mokymo(si) procese : mokomoji knyga. Kaunas : VDU, 2000. ISBN 998650144X, handle:20.500.12259/54958 [Knyga / Book]
  27. Teresevičienė, Margarita. Adult teaching and learning [Rankraštis] : short curriculum. Kaunas : VDU, . handle:20.500.12259/39632 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  1. Teresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina; Daukšienė, Estela. Virtual mobility phenomenon : educational perspective // Human factors of a global society : a system of systems perspective / editors Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga. Boca Raton, FL, USA : CRC Press ( Taylor and Francis group), 2014. ISBN 9781466572867, handle:20.500.12259/52968 [Knygos dalis / Book part] [Taylor & Francis]
  2. Daukilas, Sigitas; Teresevičienė, Margarita. IT taikymas ugdymo procese : 3.1. Internetinių technologijų panaudojimo ugdymo procese galimybės. 3.2. Vertybinių nuostatų diegimo scenarijai, kuriami naudojant IT // Informacinės technologijos ugdymo procese : mokytojo knyga / sydaryt. M. Teresevičienė. Kaunas : Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija, 2012. ISBN 9789986418771, handle:20.500.12259/44047 [Knygos dalis / Book part]
  3. Česonytė, Jurgita; Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita. Pedagogo IKT kompetencijos ir jų raiška pedagoginėje veikloje : teorinis aspektas ir tyrimai // Informacinės technologijos ugdymo procese : mokytojo knyga / sydaryt. M. Teresevičienė. Kaunas : Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija, 2012. ISBN 9789986418771, handle:20.500.12259/44044 [Knygos dalis / Book part]

  Work Thesis

  1. Bruzgelevičienė, Ramutė; Gudonis, Vytautas; Teresevičienė, Margarita; Monkevičienė, Ona; Zaleskienė, Irena; Juodaitytė, Audronė; Želvys, Rimantas. Lithuanian educational reform in terms of shift in educational paradigm 1988-1997 = Lietuvos švietimo reforma ugdymo paradigmų kaitos aspektu 1988-1997 : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S). Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. handle:20.500.12259/94940 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Gvaldaitė, Lijana; Pociūtė, Birutė; Barkauskaitė, Marija; Teresevičienė, Margarita; Zaleskienė, Irena; Kvieskienė, Giedrė; Poviliūnas, Arūnas; Aramavičiūtė, Vanda; Martišauskienė, Elvyda. The manifestation of the educational function of the self-help family groups in Italy and Lithuania = Italijos ir Lietuvos šeimų savigalbos grupių ugdomosios funkcijos raiška : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S). Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. handle:20.500.12259/96125 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  3. Teresevičienė, Margarita. Education dimensions of lifelong learning : summary of dr. habilitacion dissertation : social sciences, education science (07S). Kaunas : VDU, 2001. handle:20.500.12259/54928 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Naujokaitienė, Justina. Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas mokymesi bendradarbiaujant. Bendrojo ugdymo mokytojo perspektyva. Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. handle:20.500.12259/101824 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Tamoliūnė, Giedrė. Researcher identity development in doctoral studies. Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. handle:20.500.12259/101825 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  3. Tamoliūnė, Giedrė. Tyrėjo identiteto formavimas(is) doktorantūros studijų metu. Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. handle:20.500.12259/101826 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  4. Naujokaitienė, Justina. Using information and communication technologies in collaborative learning. General education teachers’ perspective. Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. handle:20.500.12259/101823 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  5. Balčiūnaitienė, Asta. Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymas(is) aukštojo mokslo institucijoje (anglų kalbos studijų aspektas). 2016. handle:20.500.12259/121307 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  6. Balčiūnaitienė, Asta. Education of Sustainable Development Competence in Higher Education Institution (Aspect of English Studies). 2016. handle:20.500.12259/125381 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  7. Abromavičienė, Daiva. The Involvement of Educational Participants Implementing Technology Enhanced Learning in the Vocational Training Organisation. 2016. handle:20.500.12259/125219 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  8. Abromavičienė, Daiva. Ugdymo(si) dalyvių įsitraukimas į technologijomis grindžiamo mokymo(si) diegimą profesinio mokymo organizacijoje. 2016. handle:20.500.12259/120721 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  9. Daukšienė, Estela. Virtual Mobility in Higher Education. 2013. handle:20.500.12259/120135 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  10. Daukšienė, Estela. Virtualus mobilumas aukštajame moksle. 2013. handle:20.500.12259/120136 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  11. Valiulienė, Jolanta. Kompetencijų perimamumas profesiniame rengime. 2012. handle:20.500.12259/122209 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  12. Valiulienė, Jolanta. Permeability of competence in vocational training. 2012. handle:20.500.12259/122212 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  13. Kuncaitis, Ramūnas. Accessibility of adult learning in the context of education policy of the European Union. 2009. handle:20.500.12259/123707 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  14. Kuncaitis, Ramūnas. Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas Europos Sąjungos švietimo politikos kontekste. 2009. handle:20.500.12259/123710 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  15. Rutkienė, Aušra. Validity and Reliability of Experiment Planning in Education. 2008. handle:20.500.12259/122142 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Mineikienė, Dainora. Tėvų įsitraukimo į mokyklos gyvenimą ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsajos. 2020. handle:20.500.12259/106030 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Pielakauskaitė, Karolina. Pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimas į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. Kauno rajono atvejis. 2019. handle:20.500.12259/70058 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Viskontienė, Jovita. Tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą ikimokyklinėje įstaigoje: „Kauno rajono Giraitės darželis“. 2019. handle:20.500.12259/62365 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Lebedevaitė-Bučienė, Ieva. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi iššūkiai. 2018. handle:20.500.12259/36472 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Valatkevičienė, Loreta. Pagyvenusių suaugusių žmonių gyvenimo kokybės gerinimas teikiant mobiliosios kosmetologijos paslaugas. 2018. handle:20.500.12259/36485 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Butkutė, Aistė. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymasis darbo vietoje. 2017. handle:20.500.12259/34529 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Butkutė, Justina. Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas pradinėse klasėse ugdant mokinių kūrybiškumą. 2016. handle:20.500.12259/123368 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Lukoševičiūtė, Milda. Jaunų suaugusiųjų savanorystės patirtis ugdant(-is) savimonę. 2016. handle:20.500.12259/120767 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Bakšienė, Nijolė Viktorija. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas vidurinio ugdymo pakopoje. 2016. handle:20.500.12259/120847 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Mažuolytė, Laima. Neformaliojo ugdymo pedagogų, siekiančių įgyti kvalifikacinę kategoriją, veiklos vertinimas. 2016. handle:20.500.12259/125078 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Budrytė, Eglė. Pilietiškumo ugdymas skautų judėjimo nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje „Lietuvos skautija“. 2015. handle:20.500.12259/119685 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Tchasse Simo, Diana. Career profiles of immigrants in the modern career context: case of Lithuania. 2014. handle:20.500.12259/121406 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Jusienė, Sigita. Komandinis darbas ugdant specialiųjų poreikių moksleivius pagrindinėje mokykloje. 2014. handle:20.500.12259/124208 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Liupkevičiūtė, Gintarė. Saviugdos ir profesinio tobulėjimo sąsajos pedagogo veikloje. 2013. handle:20.500.12259/123732 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Nikitinaitė, Lina. Suaugusiųjų auditorijos valdymas pasitelkiant neverbalinę komunikaciją. 2013. handle:20.500.12259/120324 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Pundziūtė, Kamilė. ES Grundtvig programos suaugusiųjų švietėjų profesinio tobulinimosi kursų nauda besimokančiųjų vertinimu. 2011. handle:20.500.12259/123123 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Balzarevičienė, Evelina. Suaugusiųjų švietėjo vadybinių gebėjimų raiška profesinėje veikloje. 2011. handle:20.500.12259/124564 [Magistro darbas / Master thesis]
  18. Juškevičienė, Sandra. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas tenkinant karjeros poreikius; viešbučių sektoriaus darbuotojų požiūriu. 2009. handle:20.500.12259/123468 [Magistro darbas / Master thesis]
  19. Mikalauskienė, Dalia. Pagyvenusio amžiaus žmonių karjeros galimybės. 2009. handle:20.500.12259/125538 [Magistro darbas / Master thesis]
  20. Pilkauskienė, Vaida. Profesinio veiklinimo raiška X bendrojo lavinimo mokykloje (11-oje klasėje). 2009. handle:20.500.12259/123472 [Magistro darbas / Master thesis]
  21. Baronaitė, Aistė. Studentų karjeros planavimo gebėjimų ugdymas(is) savanoriškoje veikloje. 2009. handle:20.500.12259/124514 [Magistro darbas / Master thesis]
  22. Mačaitytė-Kaselienė, Livija. Lietuvių kalbos mokymo individualizavimas dirbant su skirtingų tautybių vaikais. 2008. handle:20.500.12259/123013 [Magistro darbas / Master thesis]
  23. Akelaitienė, Eglė. Profesinio mokymo įstaigose taikomi pasiekimų vertinimo metodai ir jų įtaka mokinių mokymosi motyvacijai. 2008. handle:20.500.12259/119917 [Magistro darbas / Master thesis]
  24. Čeplikė, Viktorija. Veiksniai skatinantis profesinį tobulinimą(si) organizacijose. 2008. handle:20.500.12259/122086 [Magistro darbas / Master thesis]
  25. Šetkienė, Jūratė. Kalinių požiūris į ŽIV/AIDS prevencinių švietimo priemonių būtinumą. 2007. handle:20.500.12259/114083 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Niauraitė, Dovilė. Socialinių tinklų naudojimas jaunimo tarpe mokymosi tikslais. 2021. handle:20.500.12259/131857 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Jurkūnienė, Giedrė. Suaugusiųjų kompetencijų, įgytų mokantis masiniuose atviruose internetiniuose kursuose pritaikymas asmeninėje ir profesinėje veikloje. 2021. handle:20.500.12259/126815 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]