CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  Publications

  Books

  1. Andriuškevičiūtė, Jadvyga; Gribauskienė, Aušra; Jurčiukonytė, Agnė; Kupliauskienė, Alicija; Leonavičius, Vylius; Novelskaitė, Aurelija; Rutkūnienė, Živilė; Purvaneckienė, Giedrė; Skaburskienė, Nora; Stumbrys, Eugenijus; Šidlauskienė, Virginija; Tautvaišienė, Gražina; Tereškinas, Artūras; Vasiljevienė, Nijolė. Lyčių lygybės skatinimas moksle. Vilnius : BASNET forumas, 2012. ISBN 9786099545509, handle:20.500.12259/50956 [Knyga / Book]
  2. Andrejeva, Lina; Beresnevičiūtė, Vida; Gaidys, Vladimiras; Gečienė, Ingrida; Ignatonytė, A; Jasilionienė, A; Kasparavičienė, Vida; Krukauskienė, Eugenija; Kublickienė, Lilija; Kvedaras, Virmantas; Lazutka, Romas; Leončikas, Tadas; Lipnevič, Anna; Maniukaitė, Gražina; Matulienė, Gražina; Matulionis, Arvydas Virgilijus; Mitrikas, Alfonsas Algimantas; Rapoportas, Sergejus; Skučienė, Daiva; Sviklas, Eduardas Kęstutis; Šutinienė, Irena; Trinkūnas, Jonas; Trinkūnienė, Inija; Vosyliūtė, Anelė; Žalimienė, Laimutė; Žilinskaitė, Viktorija; Čiužas, Antanas; Goštautas, Antanas; Jasilionis, Domantas; Kasatkina, Natalija; Kocai, Elena; Matonytė, Irmina; Mikulionienė, Sarmitė; Novelskaitė, Aurelija; Sipavičienė, Audra; Stankūnienė, Vladislava; Šliavaitė, Kristina. Lietuva stojant į Europos Sąjunga : ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2004. handle:20.500.12259/104602 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Adomaitienė, Reda. Proffessional socialization of men and women in technological sciences. Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. handle:20.500.12259/102149 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Adomaitienė, Reda. Vyrų ir moterų profesinė socializacija technologijos moksluose. Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. handle:20.500.12259/102140 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]