CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameSabienė, Nomeda
  Main AffiliationVandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaIstorija / History
  Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  13 [2021-04-24]132 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  1. Radzevičius, Algirdas; Dapkienė, Midona; Sabienė, Nomeda; Dzięcioł, Justyna. A rapid UV/Vis spectrophotometric method for the water quality monitoring at on-farm root vegetable pack houses // Applied sciences. Basel : MDPI AG, 2020, vol. 10, iss. 24. ISSN 2076-3417, doi:10.3390/app10249072, WOS:000602784000001, handle:20.500.12259/112338. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/112338/2/ISSN2076-3417_2020_V_10_24.PG_1-15.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded, Current Contents (Engineering, Computing & Technology), Essential Science Indicators]
  2. Marozas, Vitas; Sasnauskienė, Jurgita; Dautartė, Anželika; Gavenauskas, Algirdas; Sabienė, Nomeda; Armolaitis, Kęstutis. Effect of shelterwood cuttings on soil chemical properties in Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests in Europe's hemiboreal zone, in Lithuania // Journal of Elementology. Olsztyn : Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, 2018, Vol. 23, iss. 1. ISSN 1644-2296, doi:10.5601/jelem.2017.22.2.1389, WOS:000416648100020, handle:20.500.12259/91443. Internet access: <http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1389/> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  3. Dapkienė, Midona; Sabienė, Nomeda; Radzevičius, Algirdas. Contamination of the root vegetables wash water and its treatment efficiency // Rural development 2017 [elektroninis išteklius]: bioeconomy challenges : proceedings of the 8th international scientific conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230, doi:10.15544/RD.2017.010, WOS:000527792100047, handle:20.500.12259/105600. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/105600/1/ISSN2345-0916_2017.PG_249-255.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index-Science (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  4. Sasnauskienė, Jurgita; Sabienė, Nomeda; Marozas, Vitas; Česonienė, Laima; Lingytė, Kristina. Soil respiration in stands of different tree species // Rural development 2017 [elektroninis išteklius]: bioeconomy challenges : proceedings of the 8th international scientific conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230, doi:10.15544/RD.2017.106, WOS:000527792100145, handle:20.500.12259/104903. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104903/1/ISSN2345-0916_2017.PG_804-810.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO), Conference Proceedings Citation Index-Science (Web of Science)]
  5. Motuzas, Algirdas; Vaisvalavičius, Rimantas; Sabienė, Nomeda. Heavy metal sorption capacity and mobility in the Retisol profile in relation to the contamination // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 103, Nr. 1 (2016). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2016.103.005, WOS:000375815600005, handle:20.500.12259/89145. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str5.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  6. Dapkienė, Midona; Sabienė, Nomeda; Radzevičius, Algirdas. Parduodamų bulvių ir daržovių plovimo ir nuotekų tvarkymo technologiniai sprendimai // Ūkininko patarėjas. , 2016, lapkričio 8. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/89981 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  7. Klimavičienė, Raminta; Sabienė, Nomeda; Marozas, Vitas; Sasnauskienė, Jurgita. Miškų kirtimų poveikis jų paklotės ir dirvožemio fizikinių savybių bei tirpios organinės medžiagos pokyčiams // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86953 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Pratašius, Darius; Sabienė, Nomeda; Gritytė, Kristina; Vasinauskienė, Regina. Terminės piktžolių kontrolės vandens garu poveikis dirvožemio organinės medžiagos pokyčiams // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86909 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Sabienė, Nomeda. Influence of calcareous liming materials on soil acidity and aluminium mobility // Rural development 2013 : 6th international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 6, b. 3 (2013). ISSN 1822-3230, WOS:000357670300078, handle:20.500.12259/86603 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  10. Sabaliauskas, Paulius; Sabienė, Nomeda. Skirtingų kalkinių medžiagų poveikis dirvožemio potencialiajam rūgštingumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86122 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Sasnauskienė, Jurgita; Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda. Azoto junginių dinamika pušynų kirtavietėse po atvejinių kirtimų // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/84280 [Mokslo straipsnis / Research article]
  12. Valčiukaitė, Audronė; Kušlienė, Gedrimė; Sabienė, Nomeda. Azotinių medžiagų dinamika skirtingo amžiaus golfo laukų dirvožemiuose // Žmogaus ir gamtos sauga 2011 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2011 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2011, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/83445 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Paulauskas, Valdas; Zaleckas, Ernestas; Sabienė, Nomeda. Distribution and mobility of heavy metals in sewage sludge // Rural development 2011 : 5th international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 5, b. 1 (2011). ISSN 1822-3230, WOS:000304706000069, handle:20.500.12259/83843 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  14. Sabienė, Nomeda; Lapinskas, E; Baležentienė, Ligita; Marozas, Vitas; Bartkevičius, Edmundas. Soil Quality and Degradation Assessment in Different Usage Conditions // Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors : international conference 13th-16th June 2011, Puławy-Poland. Puławy, 2011. ISBN 9788375620863, handle:20.500.12259/83564 [Mokslo straipsnis / Research article]
  15. Zybartaitė, Lina; Kupčinskienė, Eugenija; Judžentienė, Asta; Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda. "Hypericum perforatum L." ir "Hypericum maculatum Crantz" stiebų azoto koncentracijos ypatumai // Žmogaus ir gamtos sauga : 16-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2010 m. gegužės 12-14 d., birželio 17-19 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2010, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/48215 [Mokslo straipsnis / Research article]
  16. Zaleckas, Ernestas; Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Aplinkoje esančių sunkiųjų metalų formų nustatymas // Neorganinių junginių chemija ir technologija = Chemistry and Technology of Inorganic Compounds : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258025, handle:20.500.12259/82526 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  17. Kušlienė, Gedrimė; Sabienė, Nomeda. Azotinių medžiagų dinamika skirtingo priežiūros intensyvumo golfo laukų dirvožemyje // Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/82796 [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Sabienė, Nomeda; Kušlienė, Gedrimė; Baležentienė, Ligita. Dirvožemio degradacijos kompleksinis vertinimas // Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/82819 [Mokslo straipsnis / Research article]
  19. Zybartaitė, Lina; Kupčinskienė, Eugenija; Judžentienė, Asta; Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda. Sunkiųjų metalų kaupimasis kai kurių Lietuvos vietovių paprastosios ir keturbriaunės jonažolės stiebuose // Žmogaus ir gamtos sauga : 16-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2010 m. gegužės 12-14 d., birželio 17-19 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2010, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/48218 [Mokslo straipsnis / Research article]
  20. Sabienė, Nomeda; Kušlienė, Gedrimė; Zaleckas, Ernestas. The influence of land use on soil organic carbon and nitrogen content and redox potential // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 97, Nr.3 (2010). ISSN 1392-3196, WOS:000283825100002, handle:20.500.12259/82800. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/97(3)tomas/97_3_tomas_str2.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  21. Naudžiūnaitė, Aistė; Sabienė, Nomeda. Cinko ir vario migracija skirtingų tipų dirvožemių profiliuose // Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/81764 [Mokslo straipsnis / Research article]
  22. Zaleckas, Ernestas; Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda; Kušlienė, Gedrimė. Copper and zinc removal from sewage sludge using different organic acids // Rural development 2009 : 4th international scientific conference, 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania : proceedings. Akademija : Lithuanian University of Agriculture, Vol. 4, b. 2 (2009). ISSN 1822-3230, WOS:000274845700015, handle:20.500.12259/81868 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  23. Borggaard, O.K; Hansen, H.C.B; Holm, P.E; Jensen, J.K; Rasmussen, S.B; Sabienė, Nomeda; Steponkaitė, Laura. Experimental Assessment of Using Soluble Humic Substances for Remediation of Heavy Metal Polluted Soils // Soil & sediment contamination. , 2009, Vol. 18, Iss. 3. ISSN 1532-0383, WOS:000265579400010, handle:20.500.12259/81633 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  24. Jablonskytė, Danutė; Sabienė, Nomeda. Švino kaupimosi dėsningumai ekologinio ir chemizuoto žemės ūkio sistemose išaugintuose žieminiuose kviečiuose // Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/81763 [Mokslo straipsnis / Research article]
  25. Baležentienė, Ligita; Kušlienė, Gedrimė; Sabienė, Nomeda; Zaleckas, Ernestas; Lapinskas, Edmundas. Žemdirbystės sistemų ir apleistų dirvožemių poveikis jų agrobiologinėms savybėms bei biologinio azoto fiksacijai // Žemės ūkis. , 2009, Nr.10. ISSN 0134-3173, handle:20.500.12259/81879 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  26. Kušlienė, Gedrimė; Sabienė, Nomeda; Zaleckas, Ernestas. Žemdirbystės sistemų poveikis dirvožemio organinės medžiagos kiekiui // Jaunimas siekia pažangos - 2009 / LŽŪU. , 2009. ISSN 1822-2331, handle:20.500.12259/82084 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  27. Bartkevičius, Edmundas; Dulskienė, Virginija; Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda. Association between exposure to lead and risk of congenital heart anomalies among smoking mothers // Валеологiя: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: матерiалы конференцiï, 3-5 квiтня 2008 року. Т. 2. Харкiв, 2008. ISBN 9789668603204, handle:20.500.12259/80712 [Mokslo straipsnis / Research article]
  28. Zaleckas, Ernestas; Fischer, Klaus; Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Cinko šalininas iš nuotekų dumblo ir dumblo-dirvožemio mišinių naudojant chelatinančius kompleksodarius // Vagos. , Nr. 78 (31) (2008). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/80870 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  29. Motuzas, Algirdas; Trimirka, Virginijus; Vaisvalavičius, Rimantas; Butkus, Virginijus; Prosyčevas, I; Sabienė, Nomeda; Zakarauskaitė, Danguolė; Vaišvila, Zigmas. Methodological aspects of the assessment of roadside Luvisol contamination with heavy metals // Žemės ūkio mokslai. , 2008, T. 15, Nr. 3. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/81324. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem_2008-3/Zem_001-007.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  30. Juknevičius, Stasys; Baranauskas, Stanislovas; Stankevičiūtė, Jolanta; Sabienė, Nomeda. Mikroelementų kaupimasis žoliniuose pašaruose // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13 d. D. 1. Akademija., 2008. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/80912 [Mokslo straipsnis / Research article]
  31. Steponkaitė, Laura; Sabienė, Nomeda; Hansen, Hans Christian Bruun; Borggaard, Ole Kragholm. Mobilisation of Cu from soils by dissolved natural and processed humic substances // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2008, Vol. 54, Nr. 2. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/83586. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7224/2008/2/088-092.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record]
  32. Sabienė, Nomeda; Steponkaitė, Laura. Mobilisation of heavy metals from soils by dissolved natural and processed humie substances // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13. D. 2. Akademija., 2008. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/80961 [Mokslo straipsnis / Research article]
  33. Poškys, Vilius; Sabienė, Nomeda. Nuotekų dumblo panaudojimo miško plynėms tręšti vertinimas Lepidium sativum L. testu // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13. D. 2. Akademija., 2008. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/81039 [Mokslo straipsnis / Research article]
  34. Juknevičius, Stasys; Stankevičiūtė, Jolanta; Sabienė, Nomeda. Optimization of forage ration in the organic farming concerning some irreplaceable amino acids // Lucrari stiintifice. Seria zootehnie. Iasi (Romania)., 2008, Vol. 51(13). ISSN 1454-7368, handle:20.500.12259/80907 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  35. Bartkevičius, Edmundas; Dulskienė, Virginija; Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda. Social aspects of health management, a healthy way of life // Валеологiя: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: матерiалы конференцiï, 3-5 квiтня 2008 року. Т. 1. Харкiв, 2008. ISBN 9789668603204, handle:20.500.12259/80694 [Mokslo straipsnis / Research article]
  36. Brazauskienė, Dalia Marija; Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Speciation of Zn, Cu, and Pb in the soil depending on soil texture and fertilization with sewage sludge compost // Journal of soils and sediments. Heidelberg : Springer., 2008, Vol. 8, N 3. ISSN 1439-0108, WOS:000258273500005, handle:20.500.12259/80910 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  37. Sabienė, Nomeda; Paulauskas, Valdas; Chen, Shen-Yi; Lin, Jih-Gaw. Variations of metal distribution in sewage sludge composting // Waste Management. , Vol. 28, Iss.9 (2008). ISSN 0956-053X, doi:10.1016/j.wasman.2007.06.022, WOS:000258432000017, handle:20.500.12259/81172 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect]
  38. Juknevičius, Stasys; Matyžiūtė-Jodkonienė, Dalia; Sabienė, Nomeda. Contamination of soil and grass by heavy metals along the main roads in Lithuania // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2007, Vol. 53, Nr. 3. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/80023. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko73/Eko_070_074.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record]
  39. Juknevičius, Stasys; Stankevičiūtė, Jolanta; Sabienė, Nomeda; Laucevičius, Zenonas. Sojų pupelių ir žirnių miltų papildų įtaka kiaulių augimui, skerdenų raumeningumui ir organinio azoto pasisavinimui // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2007 m. gegužės 16-19 d. Akademija., 2007. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/79766 [Mokslo straipsnis / Research article]
  40. Juknevičius, Stasys; Sabienė, Nomeda. The content of mineral elements in some grasses and legumes // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2007, Vol. 53, Nr. 1. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/79701. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko71/Eko_044_052.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record]
  41. Sabienė, Nomeda. Kalcio jonų poveikis kadmio jonų judrumui dirvožemyje // Vagos. , Nr.71 (24) (2006). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/79013 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  42. Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda; Zaleckas, Ernestas. Wastewater sewage sludge leaching and alkaline stabilization // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2006, Nr. 4. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/79615. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko64/Eko_076_082.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record]
  43. Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda; Zaleckas, Ernestas; Waara, Karl-Otto. Immobilisation of heavy metals in sewage sludge // Rural development 2005: Globalisation and integration challenges to the rural of East and Central Europe: 2nd international scientific conference: proceedings. Vol. 2, b. 2, Biomedicine and technological sciences. Kaunas: Lithuanian university of agriculture, Vol. 2, b. 2 (2005). ISSN 1822-3230, WOS:000258164600028, handle:20.500.12259/78539 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  44. Muraškaitė, Vaiva; Sabienė, Nomeda. Kalcio jonų poveikis kadmio jonų judrumui smėlio dirvožemyje // Žmogaus ir gamtos sauga: respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga: 2005 m. birželio 2-4 d. , 2005. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/78268 [Mokslo straipsnis / Research article]
  45. Brazauskienė, Dalia Marija; Lazarevičiūtė, Ramunė; Sabienė, Nomeda. Sapropelio kilmės ir šaldymo įtaka jo fizikinėms, cheminėms savybėms ir panaudojimui // Vagos. , Nr. 67 (20) (2005). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/78226 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  46. Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda; Janulis, Prutenis; Navickas, Kęstutis; Makarevičienė, Violeta; Lin, J.-G; Chen, S.-Y; Grube, M; Zarina, D; Dubova, L; Berzins, A. Biofertilizer production from renewable organic wastes // Environmental issues and waste management in energy and mineral production :proceedings of the eighth international symposium SWEMP 2004 ,Antalya, Turkey, 17-20 May 2004. Ankara, 2004. ISBN 9756707119, handle:20.500.12259/79840 [Mokslo straipsnis / Research article]
  47. Sabienė, Nomeda; Brazauskienė, Dalia; Rimmer, David. Determination of Heavy Metal Mobile Forms by Different Extraction Methods // Ekologija. Vilnius., 2004, Nr. 1. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/77780 [Mokslo straipsnis / Research article] [GeoRef]
  48. Paulauskas, Valdas; Janulis, Prutenis; Zarina, Dzidra; Grube, Mara; Makarevičienė, Violeta; Sabienė, Nomeda; Lin, J.-G; Chen, S.-Y. Efficient Biodegradable Organic Waste Recycling in Agriculture // Chemijos ir fizikos mokslų vaidmuo žemės ūkio technologijų plėtrai: tarptautinė mokslinė konferencija skirta LŽŪU, Chemijos ir Fizikos katedrų įkūrimo 80-mečiui. Kaunas, 2004. ISBN 9955448261, handle:20.500.12259/77749 [Mokslo straipsnis / Research article]
  49. Sabienė, Nomeda; Brazauskienė, Dalia; Paulauskas, Valdas; Lin, Jin-Gaw; Chen, Shen-Yi. Chemical Partitioning of Cu, Zn, Mn, and Pb, in Soil Sewage Sludge Compost by Sequential Extraction // Kaimo plėtra 2003 : globalizacijos ir integracijos iššūkiai rytų ir vidurio Europos kaimui : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448172, handle:20.500.12259/76708 [Mokslo straipsnis / Research article]
  50. Sabienė, Nomeda; Brazauskienė, Dalia; Paulauskas, Valdas. Kai kurių sunkiųjų metalų (Cu, Zn,Mn, Pb) junginių frakcijų tyrimas dirvožemyje ir nuotekų dumblo komposte // Vandens ūkio inžinerija : mokslo darbai. Kaunas-Akademija : Vilainiai., 2002, Nr. 21(43). ISSN 1648-4363, handle:20.500.12259/76190 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  51. Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Sabienė, Nomeda; Rutkauskienė, Gražina. The influence of some factors on the formation of mobile copper in soil // Ekologija. , 2002, Nr.2. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/75532 [Mokslo straipsnis / Research article] [GeoRef]
  52. Sabienė, Nomeda; Brazauskienė, Dalia. Vario jonų adsorbcija dirvožemyje // Cheminė technologija. Kaunas : Technologija., 2002, Nr. 4(25). ISSN 1392-1231, handle:20.500.12259/78631 [Mokslo straipsnis / Research article] [Chemical Abstracts (CAplus)]
  53. Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Rutkauskienė, Gražina; Sabienė, Nomeda. Vario judriosios formos susidarymas dirvožemyje // Žmogaus ir gamtos sauga: respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga: 2002 m. gegužės 15, 30, 31 d., birželio 1 d. / LŽŪU, VDU, Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/75725 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Dapkienė, Midona; Sabienė, Nomeda; Radzevičius, Algirdas. Contamination of the Root Vegetables Wash Water and its Treatment Efficiency // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2017. ISBN 9786094491238, handle:20.500.12259/91219. Internet access: <http://www.ruraldevelopment.lt/doc/SANTRAUKOS_%20GERAS.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda; Zaleckas, Ernestas. Fractionation of trace metals in anaerobic digestate // VIII International Scientific Conference : Toxic substances in the environment : Krakow, Poland, 14-15 September 2017 : book of abstracts. Krakow: Department of Agricultural and Environmental Chemistry University of Agriculture in Krakow, 2017. ISBN 9788394896508, handle:20.500.12259/91444 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Sabienė, Nomeda; Hofman, Jakub; Paulauskas, Valdas. Influence of PAH's and trace elements contamination on soil microbiological activity and ecotoxicity // VIII International Scientific Conference : Toxic substances in the environment : Krakow, Poland, 14-15 September 2017 : book of abstracts. Krakow: Department of Agricultural and Environmental Chemistry University of Agriculture in Krakow, 2017. ISBN 9788394896508, handle:20.500.12259/91452 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Sasnauskienė, Jurgita; Sabienė, Nomeda; Marozas, Vitas; Česonienė, Laima; Lingytė, Kristina. Soil Respiration in Stands of Different Tree Species // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2017. ISBN 9786094491238, handle:20.500.12259/91277. Internet access: <http://www.ruraldevelopment.lt/doc/SANTRAUKOS_%20GERAS.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Sabienė, Nomeda. Evaluation of soil quality and degradation in the agroecosystems according integrated index of chemical, biochemical and biological features // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7, handle:20.500.12259/89904 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda. Research issues and possibilities in the cooperation of the Institute of the Environment and Ecology // International symposium of soil physics [elektroninis išteklius] : abstracts / Polish Society of Soil Science, Warsaw University of Life Sciences, Aleksandras Stulginskis University. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences (SGGW), 2016. handle:20.500.12259/89129. Internet access: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4369> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Sabienė, Nomeda; Paulauskas, Valdas. Heavy metal mobility and potential bioavailability in soil amended with sewage sludge compost // XII International Symposium "Trace elements in the environment", 17th-19th November 2014, Puławy, Poland: Abstracts. Puławy, 2014. ISBN 9788375621754, handle:20.500.12259/87789 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  8. Zaleckas, Ernestas; Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Heavy metal removal from sewage sludge using chelating extractants // XII International Symposium "Trace elements in the environment", 17th-19th November 2014, Puławy, Poland: Abstracts. Puławy, 2014. ISBN 9788375621754, handle:20.500.12259/87827 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  9. Sabienė, Nomeda; Paulauskas, Valdas; Zaleckas, Ernestas. Heavy metal bioavailability in the biofertilizers derived from sewage sludge // International Conference Biochars, Composts, and Digestates: Production, Characterization, Regulation, Marketing, Uses and Environmental Impact, October 17 to 20, 2013 - Bari (Italy)[elektroninis išteklius]: [abstracts] Bari, 2013. handle:20.500.12259/86816. Internet access: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2907> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  10. Sasnauskienė, Jurgita; Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda. Impact of shelterwood cuttings on soil nitrogen in pine forests // International conference "Biological reactions of forest to climate change and air pollution", 21-24 May, 2012 Aleksandras Stulginskis University, Faculty of Forestry and Ecology, Kaunas, Lithuania : abstracts and programme [Kaunas], 2012. handle:20.500.12259/84444 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  11. Baranauskaitė, Jurgita; Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda; Pėtelis, Kęstutis. The influence of fallow deer kept in enclosure on soil chemical properties // International conference "Biological reactions of forest to climate change and air pollution", 21-24 May, 2012 Aleksandras Stulginskis University, Faculty of Forestry and Ecology, Kaunas, Lithuania : abstracts and programme. [Kaunas], 2012. handle:20.500.12259/84448 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  12. Sabienė, Nomeda; Kušlienė, Gedrimė. Žemdirbystės sistemų poveikis dirvožemio organinei medžiagai // Šiuolaikinių žemdirbystės sistemų aktualijos: konferencija skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2010 m. kovo 25 d.: programa ir pranešimų santraukos. Akademija, 2010. ISBN 9789955896807, handle:20.500.12259/82442 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  13. Sabienė, Nomeda; Baležentienė, Ligita; Lapinskas, Edmundas; Kušlienė, G; Zaleckas, Ernestas. Relationship of biological and chemical properties of soil organic matter // 12th Nordic-Baltic IHSS Symposium on Natural Organic Matter in Environment and Technology, Tallinn, Estonia, June 14-17, 2009: Program and Abstracts. Tallinn, 2009. ISBN 9789985599136, handle:20.500.12259/82092 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  14. Juknevičius, Stasys; Stankevičiūtė, Jolanta; Sabienė, Nomeda. Optimization of forage ration in the organic farming concerning some irreplaceable amino acids // Oportunitati si perspective in productia animala: simpozionul stiintific national, cu participare internationala. Iasi (Romania), 2008. handle:20.500.12259/80932 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  15. Baležentienė, Ligita; Sabienė, Nomeda. Biochemical activity ex situ of fodder galega (Galega orientalis Lam.) // Integrating Legume Biology for Sustainable Agriculture: 6th European Conference on Grain Legumes in Lisbon in Portugal, 12-16 November 2007, Lisbon, Portugal: Book of Abstracts. Lisbon, 2007. handle:20.500.12259/80350 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  16. Brazauskienė, Dalia; Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Speciation of Zn, Cu and Pb in the soil depending on soil texture and fertilization with sewage sludge compost // Metals in the Environment : III International Conference, Lithuania, Vilnius, 26-29 April, 2006: abstracts. Vilnius, 2006. handle:20.500.12259/78501 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  17. Brazauskienė, Dalia; Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Kai kurių organinių atliekų naudojimo galimybės žemės ūkyje // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. - liepos 4: tezių rinkinys. Vilnius, 2005. handle:20.500.12259/78044 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  18. Sabienė, Nomeda; Brazauskienė, Dalia; Paulauskas, Valdas. Speciation of Heavy Metals in Soil and Sewage Sludge Compost Mixtures Evaluated by Sequential Extraction // Dirvotyros ir agrochemijos pasiekimai bei uždaviniai integruojantis į ES : [tarptautinės mokslinės konferencijos,skirtos prof. Broniaus Baginsko 100 -osioms gimimo metinėms paminėti,pranešimų santraukos] : [International Scientific conference] : [Abstracts]. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448156, handle:20.500.12259/76712 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  19. Sabienė, Nomeda. Determination of Heavy Metal Mobile Forms Using Different Extraction Methods // Metals in the Environment : II International Conference, Lithuania , Vilnius September 23-26, 2001 : Book of Abstracts. Vilnius. handle:20.500.12259/75567 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  20. Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Sabienė, Nomeda; Rutkauskienė, Gražina. The Influence of Some Factors on the Formation of Mobile Copper in Soil // Metals in the Environment : II International Conference, Lithuania , Vilnius September 23-26, 2001 : Book of Abstracts. Vilnius, 2001. handle:20.500.12259/75556 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Dirvožemio ėminių paėmimo planas, ėminių ėmimas ir mėginių paruošimas : papildoma mokomoji medžiaga. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2009. handle:20.500.12259/82541 [Knyga / Book]
  2. Rutkovienė, Vida; Sabienė, Nomeda. Aplinkos tarša [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Akademija, 2008. handle:20.500.12259/82899. Internet access: <http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/-Aplinkos_tarsa/titlas.htm> [Knyga / Book]
  3. Sabienė, Nomeda. Modulio AIEK Maisto kokybės kontrolė [elektroninis išteklius] : paskaitų konspektas: ekologijos programos studentams. Akademija, 2007. handle:20.500.12259/82391. Internet access: <http://www.lzuu.lt/nm/lt/24251> [Knyga / Book]

  Patents

  Sirvydas, Algimantas; Kerpauskas, Paulius; Čingienė, Rasa; Sabienė, Nomeda; Vasinauskienė, Regina; Staniulienė, Rasa. Terminis piktžolių naikinimo būdas ir įrenginys. 2009. handle:20.500.12259/82287. Internet access: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X530359>, <http://v3.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=LT&NR=5620> [Patentas / Patent] [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė, European Patent Office]

  ETD

  Master thesis

  1. Klimavičienė, Raminta. Plynųjų ir atvejinių kirtimų poveikis maistinių medžiagų kiekiams kirtaviečių dirvožemiuose. 2014. handle:20.500.12259/115041 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Pratašius, Darius. Terminės piktžolių kontrolės vandens garu poveikis dirvožemio organinės medžiagos pokyčiams. 2014. handle:20.500.12259/115097 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Sabaliauskas, Paulius. Skirtingų kalkinių medžiagų poveikis dirvožemio potencialiajam rūgštingumui ir judriajam aliuminiui. 2013. handle:20.500.12259/113651 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Valčiukaitė, Audronė. Azotinių medžiagų dinamika skirtingo amžiaus golfo laukų dirvožemiuose. 2011. handle:20.500.12259/114783 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Brukštutė, Sigita. Kadmio ir švino tarpusavio sąveikos poveikis jų judrumui skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. 2009. handle:20.500.12259/113535 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Naudžiūnaitė, Aistė. Sunkiųjų metalų migracija skirtingų tipų dirvožemių profiliuoe. 2009. handle:20.500.12259/114115 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Jablonskytė-Raščė, Danutė. Žemdirbystės sistemų įtaka sunkiųjų metalų kaupimuisi žieminiuose javuose. 2009. handle:20.500.12259/113527 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Muraškaitė, Vaiva. Kalcio jonų įtaka kadmio jonų adsorbcijos-desorbcijos procesams skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. 2005. handle:20.500.12259/113690 [Magistro darbas / Master thesis]