CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameSidabrienė, Diana
  Name VariantsJuonytė, Diana
  Main AffiliationMiškų ir ekologijos fakultetas
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual
  Miškų ir ekologijos fakultetasAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  1 [2020-09-12]2 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Sidabras, Nerijus; Juonytė, Diana; Augustaitis, Algirdas. Hemisferinio fotografavimo būdu nustatyto lapijos ploto indekso pritaikymo galimybės miškų būklės tyrimuose // Miškininkystė. , 2019, Nr. 1 (83). ISSN 1392-2041, handle:20.500.12259/103747 [S4] [CAB Abstracts, IndexCopernicus]
  2. Baumgarten, Manuela; Hesse, Benjamin D; Augustaitienė, Ingrida; Marozas, Vitas; Mozgeris, Gintautas; Byčenkienė, Steigvilė; Mordas, Genrik; Pivoras, Ainis; Pivoras, Gintautas; Juonytė, Diana; Ulevičius, Vidmantas; Augustaitis, Algirdas; Matyssek, Rainer. Responses of species-specific sap flux, transpiration and water use efficiency of pine, spruce and birch trees to temporarily moderate dry periods in mixed forests at a dry and wet forest site in the hemi-boreal zone // Journal of Agricultural Meteorology. Tokyo : Society of Agricultural Meteorology of Japan, 2019, Vol. 75, iss. 1. ISSN 0021-8588, doi:10.2480/agrmet.D-18-00008, WOS:000455530500003, handle:20.500.12259/61577. Internet access: <https://www.jstage.jst.go.jp/article/agrmet/75/1/75_D-18-00008/_pdf/-char/en> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  3. Juonytė, Diana; Sidabras, Nerijus; Pivoras, Ainis; Augustaitis, Algirdas. Vyraujančių rūšių medžių transpiracijos sezoniniai intensyvumo ypatumai ir juos sąlygojantys meteorologiniai veiksniai // Miškininkystė. , 2019, Nr.1 (83). ISSN 1392-2041, handle:20.500.12259/103744 [S4] [CAB Abstracts, IndexCopernicus]
  4. Pivoras, Ainis; Mikalajūnas, Marius; Juonytė, Diana; Pivoras, Gintaras. Integrated effect of climate and air pollutants on diurnal tree ring formation of Scots pine, Norway spruce and Silver and Downy birch trees stem circumference // Rural development 2017 [elektroninis išteklius]: bioeconomy challenges : proceedings of the 8th international scientific conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230, doi:10.15544/RD.2017.099, WOS:000527792100136, handle:20.500.12259/104938. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104938/1/ISSN2345-0916_2017.PG_751-756.pdf> [P1a] [Academic Search Complete (EBSCO), Conference Proceedings Citation Index-Science (Web of Science)]

  Thesis

  1. Juonytė, Diana; Augustaitis, Algirdas. Vyraujančių rūšių medžių transpiracijos sezoniniai intensyvumo ypatumai ir juos sąlygojantys meteorologiniai veiksniai // Studentų moksliniai tyrimai 2018/2019: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2019. ISBN 9786094820274, handle:20.500.12259/108924 [T2]
  2. Pivoras, Ainis; Mikalajūnas, Marius; Juonytė, Diana; Pivoras, Gintaras. Integrated effect of climate and air pollutants on diurnal tree ring formation of Scots pine, Norway spruce and Silver and Downy birch trees stem circumference // Rural development 2017 [elektroninis išteklius]: bioeconomy challenges : the 8th international scientific conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : abstracts book. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2017. ISBN 9786094491238, handle:20.500.12259/91237. Internet access: <http://www.ruraldevelopment.lt/doc/SANTRAUKOS_%20GERAS.pdf> [T1e]