CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVaičiulienė, Aldona
  Name VariantsVaiciuliene, Aldona
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  E-mailaldona.vaiciuliene@vdu.lt
  ORCID0000-0003-2588-8491
  Research InterestsAsmenybės raida, identiteto raida, tarpasmeniniai santykiai / Personality development, identity development, interpersonal relationships
  Curriculum VitaeDownload
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual
  Mokytojų rengimo institutasIstorija / History

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  20062012Psichoterapeutė / PsychotherapistLietuvos sveikatos mokslų universitetas. Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences. Psychiatric Clinic
  2004Docento pedagoginis vardas / Associate professorVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University
  19952000Daktaro laipsnis. Socialiniai mokslai. Psichologija (06 S) / Doctoral degree. Social sciences. Psychology (06 S)Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas / Vilnius Pedagogical University, Vilnius University
  19701975Aukštasis išsilavinimas. Darbo psichologija / Higher education. Work psychologyVilniaus universitetas / Vilnius University

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartEndHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2012Narė / MemberLietuvos psichoanalizės draugija / Lithuanian Society of Psychoanalysis
  19972003Revizijos komisijos narė / Member of the Audit CommissionLietuvos C. G. Jungo analitinės psichologijos draugija / Lithuanian Society of C. G. Jung Analytical Psychology

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2019Poroje esančių asmenų santykių artumas ir jų streso įveikos strategijos / Relationship closeness of persons in pairs and their stress coping strategiesBakalauro / BachelorŠukys, Saulius
  2018Pirmo kurso universiteto studentų patiriamos problemos ir jų sąsajos su psichologine gerove ir santykių su tėvais artumu / The problems the first year university students experience and their links with psychological well-being and relationship closeness with parentsBakalauro / BachelorKeršytė, Gintarė
  2018Paauglių patiriamas nerimas ir jų santykiai su tėvais / Experience of anxiety and relationships with parents among adolescentsBakalauro / BachelorOzcelik, Keziban Gulizar
  2018Studentų mitybos įpročiai, santykiai su tėvais ir patiriamas stresas / Students’ eating habits, their relationships with parents and experience of stressBakalauro / BachelorŠuminienė, Laima

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectInstitution
  19932014Raidos ir edukacinė psichologija / Developmental and educational psychologyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20122014Bendroji ir socialinė psichologija / General and social psychologyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20142018Bendroji ir raidos psichologija / General and developmental psychologyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20122014Asmenybės raidos psichodinaminė perspektyva / Psychodynamic approach to personality developmentLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20122014Asmenybės raidos metmenys psichoanalitinėse teorijose / The outlines of personality development in psychoanalytic theoriesLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20162017Raidos linijų įvairovė: psichodinaminė ir kognityvinė elgesio raidos psichologija / Variety of developmental lines: psychodynamic and cognitive-behavioral developmental psychologyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20172017Psichologinė pagalba: psichoterapijos kryptys / Psychological intervention: trends in psychotherapyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20132014Neformaliųjų studijų programa „Vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminis interpretavimas“, lektorė dr. Nunzia Tarantini (Italija), 7 kreditai / Non-formal study program “Psychodynamic Interpretation of Children's and Teenager's Drawings”, lecturer dr. Nunzia Tarantini (Italy), 7 creditsVilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir tyrimų mokymo centras / Vilnius University Faculty of Philosophy Psychological Innovations and Research Training CenterKursai / Courses

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-09-12]5 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Keršytė, Gintarė; Vaičiulienė, Aldona. The problems faced by first year university students and their psychological well-being // Political and economic self-constitution: citizenship activity and education: proceedings of the 6th international scientific and practical seminar, June 5th, 2018 Olsztyn, Poland / edited by Irina Bondarevskaya, Beata Krzywosz-Rynkiewicz. Padova: [TPM edizioni], 2018. ISBN 9788897598152, handle:20.500.12259/60181. Internet access: <https://amice13.github.io/bondarevskaia/files/Political-and-Economic-Self-Constitution-Digital-Copy.pdf> [P1d]
  2. Vaičiulienė, Aldona. Ethnic identity and contingent self-esteem among pre-service teachers // INTED2017 : 11th international technology, education and development conference, 6-8 March, 2017, Valencia, Spain: conference proceedings Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 9788461784912, doi:10.21125/inted.2017.2070, WOS:000427401303099, handle:20.500.12259/62203. Internet access: <https://library.iated.org/view/VAICIULIENE2017ETH> [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), IATED digital library]
  3. Rimienė, Vaiva; Vaičiulienė, Aldona. Ethnic identity and critical thinking skills of students // Political and economic self-constitution: citizenship identity and education : proceedings of the V international scientific and practical seminar : May 26th, 2017, Corinth, Greece / ed. by Irina Bondarevskaya, Despina Karakatsani. Kyiv : Видавництво «Діонат», 2017. ISBN 9786177250950, handle:20.500.12259/62231 [P1d]
  4. Vaičiulienė, Aldona. Būsimųjų mokytojų etninis tapatumas ir savigarba: skirtumai tarp lenkų ir lietuvių studentų // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. , Nr. 27 (2016). ISSN 1392-639X, doi:10.15823/up.2016.05, handle:20.500.12259/94163. Internet access: <http://ugdymopsichologija.leu.lt/index.php/Ugdymopsichologija/article/view/76/49> [S4] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), TOC Premier, Current Abstracts]
  5. Vaičiulienė, Aldona; Ivanauskas, Audrius. Links between stress coping skills and contingencies of self-worth in University students // INTED 2016 : 10th international technology, education and development conference, Valencia, Spain, 7th-9th March, 2016: proceedings / edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 9788460856177, doi:10.21125/inted.2016.0759, WOS:000402738407064, handle:20.500.12259/98433. Internet access: <http://library.iated.org/view/VAICIULIENE2016LIN> [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  6. Vaičiulienė, Aldona; Ivanauskas, Audrius. The interrelation between university students’ future plans and stress coping strategies // Psychology of political and economic self-constitution : proceedings of the IV international scientific and practical seminar : May 20th, 2016, Kyiv, Ukraine / ed. by Irina Bondarevskaya, Eugen Iordănescu. Kyiv, 2016. ISBN 9786177250585, handle:20.500.12259/98547 [P1d]
  7. Vaičiulienė, Aldona. Ethnic identity and self-esteem among youth // Journal of culture and religion. Zagreb : Centre for research in social sciences and humanities, [Vol.] 1-2 (2015). ISSN 1849-675X, handle:20.500.12259/98352. Internet access: <http://www.socialsciencesandhumanities.com/wp-content/uploads/2015/08/Journal_for-web.pdf> [S5]
  8. Vaičiulienė, Aldona. The ethnic identity and future plans of the multinational student community // Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt = Education and academic self-concept in the globalized world / Gerd-Bodo von Carlsburg, Thomas Vogel (Hrsg./eds.), Bd. 28. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014. ISBN 9783631656105, ISSN 1434-8748, doi:10.3726/978-3-653-04836-0, handle:20.500.12259/97604 [S5]
  9. Vaičiulienė, Aldona. Развитие этнической идентичности студентов Литовского университета эдукологии // Теоретичнi та методичнi засади особистiсно-професiйного розвитку майбутнього вчителя : матерiали мiжнародноï наукого-практичноï iнтернет-конференцiï : 26-27 листопада 2014 р. Вiнниця, 2014. ISBN 9786177212439, handle:20.500.12259/97779 [P1d]
  10. Vaičiulienė, Aldona; Laurinavičiūtė, Jūratė. Etninio tapatumo tyrimas: MEIM-R klausimyno lietuviškosios versijos psichometrinės savybės // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. , Nr. 23 (2012). ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/96881 [S4] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), TOC Premier, Current Abstracts]
  11. Vaičiulienė, Aldona. Situacijos, kurias paaugliai patiria mokykloje kaip sunkias // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. , Nr. 22 (2011). ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/96689 [S4] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), TOC Premier, Current Abstracts]
  12. Vaičiulienė, Aldona. Ankstyvoji vaikystė // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96532 [S5]
  13. Vaičiulienė, Aldona. Asmenybės tapatybės raida // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96555 [S5]
  14. Vaičiulienė, Aldona. Aš vaizdo raida // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96521 [S5]
  15. Vaičiulienė, Aldona. Kognityvinė raida: formalus operacinis mąstymas // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96451 [S5]
  16. Vaičiulienė, Aldona. Kūdikystė // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96533 [S5]
  17. Vaičiulienė, Aldona. Moralės raida // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96552 [S5]
  18. Vaičiulienė, Aldona. Paauglio raida įvairių santykių kontekste // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96510 [S5]
  19. Vaičiulienė, Aldona. Paauglystėje patiriami sunkumai // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96554 [S5]
  20. Vaičiulienė, Aldona. Pagrindiniai teoriniai požiūriai // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96523 [S5]
  21. Vaičiulienė, Aldona. Raidos užduotys paauglystėje // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96531 [S5]
  22. Vaičiulienė, Aldona. Vėlyvoji vaikystė // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96522 [S5]
  23. Vaičiulienė, Aldona. Žmogaus raidos sritys ir tyrimo metodai // Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Vytautas Navickas, Aldona Vaičiulienė. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96452 [S5]
  24. Vaičiulienė, Aldona. Tarpasmeninių santykių su tėvais ir bendraamžiais ypatumai // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. , Nr. 18 (2007). ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/95458. Internet access: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=36875820&site=ehost-live> [S4] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO)]
  25. Vaičiulienė, Aldona; Andrianova, Jelena; Lukša, Lilija. Gimimo eiliškumas ir asmenybės raida // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. , Nr. 16 (2006). ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/94864 [S4] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO)]
  26. Vaičiulienė, Aldona. Paauglystės uždaviniai ir problemos: studentų ir moksleivių asmenybės tapatumo ypatumų palyginimas // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. , Nr. 11-12 (2004). ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/94671 [S5]
  27. Vaičiulienė, Aldona. Vaikų ir tėvų santykiai bei tapatumo raida: lyčių skirtumai // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. , 2004, Nr. 13. ISSN 1392-639X, handle:20.500.12259/94551 [S5]
  28. Vaičiulienė, Aldona. Adolescent identity formation in single-parent families following the death of a parent or the parental divorce // Baltic journal of psychology. , Vol. 3, no.2 (2002). ISSN 1407-768X, handle:20.500.12259/94622 [S5]

  Thesis

  1. Vaičiulienė, Aldona. Lietuvių ir lenkų jaunuolių etninio tapatumo ypatumai = The peculiarities of ethnic identity in Lithuanian and Polish youth // Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“ : 2015 m. gegužės 8-9 d. : recenzuota kongreso medžiaga / Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuvos psichologijos studentų asociacija. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2015. ISBN 9786099560823, handle:20.500.12259/97934. Internet access: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS%20Kongreso%202015%20leidinys.pdf> [T1e]
  2. Laurinavičiūtė, Jūratė; Vaičiulienė, Aldona. Etninio tapatumo ir asmenybės tapatumo ryšio ypatumai // Psichologija sveikatai ir gerovei : Lietuvos psichologų kongresas : kongreso pranešimų santraukų leidinys : 2013 m., balandžio 25-27 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591945, handle:20.500.12259/97051. Internet access: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Teziu%20leidinys%20LPK%202013.pdf> [T1e]
  3. Vaičiulienė, Aldona. Vaikų-tėvų ir bendraamžių santykių ypatumai // Ugdymo kokybė: teorinės ir praktinės dimensijos : XV tarptautinė mokslinė konferencija Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : konferencija skiriama profesoriui Vladui Rajeckui atminti : programa ir tezės : 2007 m. lapkričio 29-30 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. handle:20.500.12259/94981 [T1e]

  Books

  1. Vaičiulienė, Aldona; Ivanauskas, Audrius. Būsimų mokytojų asmenybės identiteto branda studijų metais : mokslo studija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. ISBN 9786094674242, ISBN 9786094674235, doi:10.7220/978-609-467-423-5, handle:20.500.12259/102079. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102079/4/ISBN%209786094674235.pdf> [K1b]
  2. Navickas, Vytautas; Vaičiulienė, Aldona. Žmogaus raidos psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius : Versus aureus, 2010. ISBN 9789955342946, handle:20.500.12259/96553 [K2a]
  3. Vaičiulienė, Aldona. Paauglio psichologija : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius : Presvika, 2004. ISBN 995556766X, handle:20.500.12259/95166 [K2a]
  4. Vaičiulienė, Aldona. Asmenybės tapatumo įvertinimas. Vilnius : Vilniaus pedagoginis univ, 2001. handle:20.500.12259/94623 [K2c]