CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVaitkevičė, Justina
  Name VariantsŠimkevičiūtė, Justina
  Main AffiliationEkonomikos ir vadybos fakultetas
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Ekonomikos ir vadybos fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-06-02]0 [2020-06-02]

  Publications

  Articles

  1. Šimkevičiūtė, Justina. Talentų valdymo organizacijose teoriniai aspektai // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 13-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2010 m. gegužės 7 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 13 (2010). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/51229 [P1f]
  2. Šimkevičiūtė, Justina. Organizacijos adaptavimo prie išorinės aplinkos modelis // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Lietuvos ūkio vystymas ES erdvėje: procesai ir tendencijos: vienuoliktoji respublikinė doktorantų ir magistrantų konferencija, Kaunas, 2008 m. balandžio 25 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas., 11 (2008). ISSN 1822-6736, handle:20.500.12259/38708 [P1f]