Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89313
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Barkauskaitė, Eglė;Kasiulienė, Alfreda;Paulauskas, Valdas;Šlekys, Giedrius
Title: Sunkiųjų metalų akumuliacija salotose (Lactuca sativa L.), užaugintose kalkių purvu stabilizuotame substrate
Other Title: Accumulation of heavy metals in lettuce (Lactuca sativa L.) grown on lime-mud stabilised substrate
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2016, t. 23, nr. 1
Extent: p. 1-10
Date: 2016
Keywords: Lapinė salota (Lactuca sativa L.);Sunkieji metalai;Bioprieinamumas;Akumuliacija;Kalkių purvas;Nuotekų dumblas;Lettuce;Heavy metals;Bioavailability;Accumulation;Lime mud;Sewage sludge
Abstract: Sunkiųjų metalų stabilizavimas naudojant pramonėje susidarančias atliekas yra patrauklus metodas siekiant sumažinti dirvožemio taršą bei žmogui ir aplinkai keliamą pavojų. Šiltnamio vegetacinio eksperimento metu buvo tiriamas cukraus pramonėje susidarančio šalutinio produkto – kalkių purvo – poveikis sunkiųjų metalų akumuliacijai lapinėse salotose (Lactuca sativa L.), užaugintose nuotekų dumblo ir dirvožemio mišinyje. Kalkių purvo priedas labiausiai sumažino kadmio ir cinko bioprieinamumą lapinėms salotoms, augintoms užterštame dirvožemyje. Didėjant stabilizuojančio priedo koncentracijai substrate nuo 5 iki 20 %, Cd ir Zn akumuliacija salotose reikšmingai sumažėjo. Švino atveju statistiškai patikimas akumuliacijos sumažėjimas stebėtas tik esant didžiausiai kalkių purvo koncentracijai (20 %). Vario atveju statistiškai reikšmingo akumuliacijos skirtumo tarp trijų stabilizuoto substrato variantų nebuvo. Remiantis bioakumuliacijos koeficientais nustatyta, kad sunkieji metalai pagal akumuliacijos gebą salotose, augintose užterštame dirvožemyje, išsidėsto taip: Cd>Zn>Pb>Cu
Heavy metal accumulation in lettuce (Lactuca sativa L.) grown on lime-mud stabilised contaminated soil-sludge substrate was investigated in this work. It was found that total heavy metal concentrations in the soil and sewage sludge substrate were higher than the maximum permissible concentrations in soils by LAND 20-2005: 6.8 times for Cd, 1.4 for Pb, 5.1 for Cu and 8.6 times for Zn. The vegetative experiment showed that the concentration of Cd (2.88 mg/kg dm) in lettuce crops grown on the heavy metal contaminated substrate was close, but did not exceed the maximum allowable concentration for lettuce (4 mg/ kg dm), established by the European Commission, while the Pb concentration (6.14 mg/kg dm) was slightly higher than the maximum allowable concentration (6 mg/kg dm). The studied heavy metals according to their accumulation capacity in lettuce grown on the contaminated soilsludge substrate can be ranked as follows: Cd>Zn>Pb>Cu. Lime-mud additive decreased heavy metal bioavailability by lettuce grown on contaminated soil in the following order: Cd≈Zn>Pb>Cu. Cadmium and zinc bioaccumulation in lettuce decreased with increasing the concentration of lime-mud additive in the substrates. Accumulation of lead was significantly decreased only when the highest (20%) concentration of lime mud was added. No statistically significant differences between accumulation values were observed in the case of Cu
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3256/2061
Affiliation(s): UAB „Arvi cukrus“
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.