Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86919
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pupalienė, Rita;Jodaugienė, Darija;Bajorienė, Kristina
Title: Organinių mulčių liekamasis poveikis dirvožemio kvėpavimo intensyvumui
Other Title: The residual effect of organic mulches on soil respiration intensity
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 73-76
Date: 2014
Keywords: Organiniai mulčiai;Liekamasis poveikis;Dirvožemio kvėpavimas;Organic mulches;Residual effect;Soil respiration
Abstract: Dirvožemiai išskiria apie 20 proc. viso CO2 kiekio, patenkančio į atmosferą, todėl agroekosistemų įtaka CO2 balansui yra reikšminga. Naudojant mulčiavimui organines medžiagas (augalų liekanas), į dirvožemį po žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo įterptas organinis mulčias veikia visus biologinius procesus, vykstančius dirvožemyje, taip pat ir CO2 išsiskyrimą. 2004-2009 m. ASU vykdyti organinių mulčių įtakos daržovių pasėliams ir dirvožemio savybėms palyginimo tyrimai. 2010-2012 m. buvo tirtas šių mulčių liekamasis poveikis agroekosistemoms. Dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. Eksperimento variantai: veiksnys A – mulčiai: 1) nemulčiuota; 2) šiaudai; 3) durpės; 4) pjuvenos; 5) žolė; veiksnys B – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm; 2) 10 cm. Tyrimų tikslas – įvertinti įvairių organinių mulčių sluoksnio storio liekamąjį poveikį dirvožemio kvėpavimo intensyvumui. Nustatyta, kad CO2 išsiskyrimas priklausė nuo mulčio irimo greičio ir aplinkos temperatūros. 2011 m. anksčiau įterptas pjuvenų mulčias turėjo tendenciją didinti anglies dioksido išsiskyrimą iš dirvožemio. 2012 m. ištyrus organinių mulčių liekamąjį poveikį nustatyta, kad šiaudų, durpių ir pjuvenų mulčiai skatino dirvožemio kvėpavimo intensyvumą ir trečiaisiais tyrimų metais. Trečiaisiais organinių mulčių liekamojo poveikio metais nustatyta didesnio anglies dioksido išsiskyrimo iš dirvožemio tendencija laukeliuose, kur anksčiau buvo įterptas storesnis (10 cm) mulčio sluoksnis
The influence of agroecosystems on CO2 balance is significant, because about 20 % of total CO2 emission is from soils. The field experiment on the influence of organic mulches on vegetable crops and soil properties was carried out at the Aleksandras Stulginskis University in 2004–2009 (54º53'N, 23º50'E). The residual effect on agroecosystems was investigated in 2010–2012. The soil type – Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol. Treatments of the experiment: factor A – mulch: 1) without mulch; 2) straw (chopped wheat straw); 3) peat (medium decomposed fen peat); 4) sawdust (from various tree species); 5) grass (regularly cut from grass-plots). Factor B – thickness of mulch layer: 1) 5 cm; 2) 10 cm. The data of 2011–2012 are presented in the article. The aim of the investigation was to evaluate the effect of different organic mulches and different thickness of mulch layer on soil respiration intensity. It was established that CO2 emission depended on mulch decomposition ratio and ambient temperature. The tendency of increased CO2 emission from plots with previously incorporated sawdust mulch was established in 2011. After investigation of the residual effect of organic mulches it was established that straw, peat and sawdust mulch stimulated intensity of soil respiration during the 3rd year of investigation. During the 3rd year of investigation the tendency of increased CO2 emission from plots with previously incorporated thicker (10 cm) mulch layer
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86919
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.