Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86322
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Armolaitis, Kęstutis;Stakėnas, Vidas;Plaušinytė, Erika;Aleinikovienė, Jūratė;Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta;Marozas, Vitas;Bartkevičius, Edmundas;Augustaitis, Algirdas;Šepetienė, Janina
Title: AB „Achema“ teršalų pažeistų pušynų ekosistemų atsikūrimas
Other Title: Recovery of damaged by pollution Scots pine (Pinus sylvestris L.) ecosystems near SC "Achema"
Is part of: Miškininkystė. , 2013, Nr. 1 (73)
Extent: p. 31-44
Date: 2013
Keywords: Sumažėjęs oro užterštumas;Pušynai;Defoliacija;Smėlžemių cheminės ir biologinės savybės;Gyvoji dirvožemio danga;Reduction of air pollution;Scots pine ecosystem;Defoliation;Soil chemical and biological properties;Ground vegetation
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami azoto trąšų gamyklos AB „Achema" taršos pažeistų pušynų ekosistemos komponentų (medyno, dirvožemio, gyvosios dirvožemio dangos) atsikūrimo ypatumai sumažėjus oro taršai. Tyrimai 2011-2012 metais vykdyti skirtingu atstumu iki 22 km į ŠR nuo gamyklos augančiuose 50-109 m. amžiaus paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medynuose (iš viso 11 pastovių tyrimo sklypų), kurių būklė stebima nuo 1984 m. Išanalizavę daugiamečių tyrimų duomenis nustatėme, kad, 1993 m. sumažėjus oro taršai, pušų lajų defoliacija iki foninio lygio sumažėjo tik po 7 metų (nuo 2000 m.). Palyginus su 1998 m., 2012 m. sumažėjo smėlžemių rūgštumas. Tačiau viršutiniuose mineralinio dirvožemio sluoksniuose išliko didesnės Al3+jonų koncentracijos, padidėjo organinės C, suminio N, augalams prieinamų P2Os ir K20 bei Ca2+ ir Mg2+ koncentracijos. Smėlžemių amonifikuojančios, nitrifikuojančios ir denitrifikuojančios mikrobiotos bei oligonitrofilinių mikroorganizmų gausumas 1999-2012 m. iš esmės nepasikeitė. Smėlžemių gyvojoje dangoje sumažėjo šviesai reiklių augalų, tačiau vis dar rasti dėl taršos išplitę nitrofiliniai augalai
Thes paper presents the recovery of various components of Scots pine (Pinus sylvestris L.) ecosystem (stand, soil, ground egetation) after the reduction of air pollution from the plant of nitrogen fertilizers SC „Achema". The investigations were carried out in 50-109-year-old Scots pine stands growing at different 0.6-22 km distances from the plant in 2011-2012. Eleven permanent observation stands the condition was observed since 1984. The analyses of the long-term data showed that after the reduction of air pollution the crown defoliation of Scots pine decreased up to the background level only after 7 years (since 2000). The high concentrations of Al3+ remained in Arenosols in 2012, when compared with 1998. But the decrease in acidity and the increase in the content of organic C and the concentrations of total N, plant available P2Os and K.O, also Ca2+ and Mg2+ were determined in mineral topsoil. Nosignificant changes were obtained in the abundance of mineral topsoil microbiota (amonifiers, nitrifiers, denitrifiers and oligonitrophylous) in 1999-2012. Reduced cover of light-demanding plants was found in the composition of soil ground vegetation in 2012. However, the nitrophylous plants that have extended due to the air pollution were still remained in the ground vegetation cover
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86322
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.