Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85815
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Prakopimas, Raivydas
Supervisor: Zvicevičius, Egidijus
Title: Šilumos gamybos technologijos biokuro katilinėje analizė
Other Title: Analysis of heat production technology in solid biofuel boiler house
Extent: 51 p.
Date: 24-May-2019
Keywords: Kietasis biokuras;Biomass;Šilumingumas;Calorific value;Drėgmė;Humidity;Peleningumas;Ash;Biokuro katilinė;Biomass boiler plant
Abstract: Magistratūros darbe analizuojamas 25 MW galios biokuro katilinės, kuri pastatyta 2016 m., darbas. Biokuro katilinėje instaliuoti du vandens šildymo katilai po 10 MW ir vienas bendras 5 MW nominalios galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Įvertinant 2017 – 2018 m. naudoto kuro kokybę ir aplinkos bei darbo sąlygas, buvo įvertinta katilinėje skirtingais mėnesiais katiluose ir dūmų kondensaciniame ekonomaizeryje generuojami šilumos srautai bei naudojamų įrenginių efektyvumai. Analizuojamu laikotarpiu katilinėje buvo pagaminta 310722,6 MWh šilumos energijos, iš kurios 249841,9 MWh vandens šildymo katiluose, o 60880 MWh – dūmų kondensaciniame ekonomaizeryje, kas sudarė 19,6 %. Efektyviausias dūmų kondensacinio ekonomaizerio darbas fiksuotas 2017 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais (28,55 % ir 29,77 %), mažiausias – liepos mėnesį (10,96%).
The master's thesis analyzes the 25 MW biofuel boiler house work, which was built in 2016. Two water heating boilers of 10 MW were installed in the biomass boiler plant and one flue gas condensation economiser of 5 MW nominal power was installed. Rated 2017 - 2018 years quality of the fuel used and the environment and working conditions were evaluated in the boiler plant at different months by the heat flows generated in boilers and flue gas condensation economizer and the efficiency of the equipment used. During the analyzed period, the boiler house produced 310722.6 MWh of heat energy, of which 249841.9 MWh were produced in water boilers, and 60880 MWh in the flue gas condensation economizer, which was around 19.6 %. The most effective flue gas economizer work was fixed in November and December 2017 (28.55 % and 29.77 %), the lowest - in July (10.96 %).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85815
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
raivydas_prakopimas_md.pdf1.46 MBAdobe PDF   Until 2024-05-24View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.