Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85139
Type of publication: research report
Type of publication (PDB): Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Contributor(s): Šateikis, Ignas;Gulbinas, Algirdas;Lynikienė, Stefa;Ambrulevičius, Rimvydas;Rutkauskas, Gvidas;Brazdeikis, Liudas
Title: Ištirti hibridinę vėjo ir tiesioginės saulės energijos konvertavimo į šilumą sistemą ir pagrįsti jos parametrus [Rankraštis] : baigiamoji mokslo tiriamojo darbo ataskaita (2001-2003)
Extent: 61 lap. : 25 pav., 8 lent., 6 priedai
Publishing data: [Raudondvaris]
Date: 2004
Keywords: Hibridinės šildymo sistemos;Saulės energijos konversija;Vėjo energijos konversija;Saulės kolektoriai;Vėjo jėgainės;Masyvioji siena;Hybrid heat system;Solar energy conversion;wind energy conversion;Solar collectors;windmills;Massive wall
Abstract: Tyrimų objektai - saulės kolektoriai ir vėjo jėgainės hibridinėje šilumos tiekimo sistemoje. Tyrimų tikslas - ištirti vėjo ir tiesioginės saulės energijos konvertavimo į šilumą hibridinėje sistemoje procesus ir pagrįsti tokios sistemos parametrus. Atlikti analitiniai ir eksperimentiniai tyrimai. Nustatyta, kad Lietuvoje yra tiesinė koreliacinė priklausomybė tarp saulės ir vėjo energijos. Sezoniniu požiūriu (pagal vidutines mėnesio reikšmes) koreliacijos koeficientas sudaro 0,77-0,95. Įrengus hibridinę šilumos generavimo sistemą su 0,25 m² saulės kolektoriais ir 0,5 m² darbo ploto vėjaračiu (skaičiuojant 1 m² šildomos patalpos grindų ploto) galima patenkinti 58% metinių šilumos poreikių. Konvertuojant vėjo energiją į šiluminę hidrodinaminiame įrenginyje dėl vėjaračio kintamo sukimosi greičio galima gauti iki 80% energijos daugiau. Masyvios sienos saulės šildymo sistemoje įmontavus plieninius absorberius per vasarą galima gauti apie 167 kWh/m² energijos vandens šildymui. Tyrimų rezultatus galima panaudoti projektuojant kombinuotas šildymo sistemas, naudojančias saulės ir vėjo energiją
The objects of the research - solar collectors and windmills in the hybrid heat system. The purpose of the research - to explore the processes of wind and direct solar energy converting to heat in hybrid system and to substantiate the parameters of such system. There were done the analytical and experimental researches. There was established that in Lithuania there is linear correlative dependence between solar and wind energy. By seasonal approach, the correlation coefficient is 0,77-0,95. After installing the hybrid heat generation system with 0,25 m² solar collectors and 0,5 m² work area wind turbine (calculating for one m² floor width of the heated room), it is possible to satisfy 58% annual heating demand. While converting wind energy to heat in hydrodinamic equipment due to wind turbine variable rotation speed there were received up to 80% energy more. After installing steel absorbers in massive wal sun heating system, through summer time it is possible to receive about 167 kWh/m² energy for water heating. The results of the research could be used while designing combinative heating systems, which are using solar and wind energy
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85139
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.