Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84152
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vitunskienė, Vlada;Baltušienė, Jurgita;Novikova, Anastasija
Title: Paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones poveikis pajamų ir turtinei nelygybei paramos gavėjų subjektyviu vertinimu
Other Title: Subjective approach to evaluation of Lithuanian RDP 2007–2013 support contribution to income and wealth inequality
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., 2012, Nr. 1(30)
Extent: p. 202-212
Date: 2012
Keywords: Pajamų nelygybė;Turtinė nelygybė;Subjektyvus vertinimas;KPP parama;Wealth inequality;Income inequality;Subjective approach;RDP support
Abstract: Straipsnyje pristatomi paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) I ir II krypties priemones poveikio pajamų ir turtinei nelygybei subjektyvaus vertinimo rezultatai, gauti vykdant mokslinių tyrimų projektą „Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai“.9 Reikia pastebėti, kad tai tęstinis tyrimas. Ankstesniame straipsnyje (Vitunskienė, 2011) išnagrinėtas tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklai socialinių efektų – jų socialinės funkcijos mažuose ūkiuose ir poveikio ūkininkaujančios bei visos kaimo bendruomenės pajamų nelygybei – subjektyvus vertinimas ir atskleisti paramos gavėjų požiūrių skirtumai. Šiuo tyrimu nustatyta, kad paramos gavėjų nuomonės dėl KPP paramos poveikio ūkininkaujančios ar visos kaimo bendruomenės pajamų ir turtinei nelygybei vertinimai gerokai išsiskyrė, tačiau dominuoja nuomonė, jog paramos pagal KPP priemones panaikinimas nesumažintų turtinės nelygybės tarp kaimo gyventojų. Tyrimo rezultatai suteikia naujų žinių, reikalingų agrarinės politikos įgyvendinimo stebėsenai, vertinimui ir reformavimui
The paper presents the results of “The Impact of Agricultural Policy on Income Levels and Income Differentiation among Rural Inhabitants” project based on the subjective approach to the evaluation of social outcomes of the implementation of Lithuanian rural development programme 2007–2013 (RDP). The aim of the research is to uncover the programme beneficiaries’ estimations of the contribution of RDP axis I and II measures to income and wealth inequality of agricultural or rural communities. The research is based on primary data that were obtained from a quantitative survey of the RDP programme beneficiaries. It was found that with an increase in farm size there was a decrease in the proportion of those inclined to think that RDP measures increased income and wealth inequality among farmers and between those who receive the support and those who do not. In addition, it emerged that this proportion was lower among those beneficiaries whose farm activity, supported by RDP, contributed to maintaining or promoting the income of other rural inhabitants, and among the younger generation of farmers (under 40 years of age). It was also discovered that the majority of the beneficiaries believe that the elimination of the RDP support would not reduce the wealth and income inequality among rural inhabitants. The groups among which the aforementioned opinion prevails are: 1) working on larger farms; 2) working on the farms where farm activity, supported by RDP, contributed to maintaining or promoting the income of other rural inhabitants; 3) among the younger generation of farmers (under 40 years of age)
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/23
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.