Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/83702
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ramanauskienė, Jadvyga;Rimkienė, Indrė
Title: Genetiškai modifikuotų produktų pardavimo reguliavimo tobulinimo prielaidos
Other Title: The assumptions for improvement of geneticaly modified products‘ trage regulation
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija., 2011, Nr. 4(28)
Extent: p. 110-117
Date: 2011
Keywords: Geneti škai modifikuoti organizmai (GMO);Geneti škai modifikuoti produktai (GMP);GMP pardavimo reguliavimas;Lietuvos rinka;Rinkos dalyviai;Genetically modified organisms (GMO);Genetically modified products (GMP);GMP’s trade regulation;Lithuanian market;Market participants
Abstract: Augant genetiškai modifikuotų produktų (GMP) pasiūlai Lietuvoje, tampa svarbutirti rinkosk dalyvių požiūrį į genetiškai modifikuotus produktus bei šių produktų pardavimo reguliavimą.Tyrimo tikslas - ištyrus rinkos dalyvių požiūrį į GMP pardavimo reguliavimą, pateiktisiūlymus šiam reguliavimui tobulinti. Siekiant šio tikslo atliktas empirinis tyrimas, kuriame dalyvavo 3 tikslinės grupės: ekspertai, prekybininkai ir vartotojai. Ekspertų požiūriui nagrinėti naudojama kokybinis tiesioginis tyrimas - giluminis interviu, prekybininkų ir vartotojų požiūrio tyrimui - žvalgybinis kiekybinis tyrimas, anketa. Toks metodas parinktas atsižvelgiant į rinkoje esančius dalyvius. Nustatyta, jog vyrauja neigiamas rinkos dalyvių požiūris į genetiškai modifikuotus produktus. Be to, vartotojams yra sunku atskirti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) turinčius produktus nuo įprastų. GMP prekybos reguliavimas yra reikalingas visiems rinkos dalyviams. Tyrimo rezultatų analizės pagrindu įrodoma prekybos GMP pardavimo reguliavimo būtinumas. Tai sudaro papildomas prielaidas teikti siūlymus pakeisti GMP ženklinimą bei išskirti juos keičiant šių produktų pozicionavimą prekybos vietose
Due to the fact that the supply of genetically modified products (GMP) is growing in Lithuania, it is very important to analyze market participants’ attitude to genetically modified products and these products’ trade regulation. The research aim is to examine market participants’ attitude to GMP’s trade regulation, and to submit proposals for the regulation’s improvement. To achieve this, there has been carried out an empirical study. There have participated three target groups: experts, traders, and consumers. Such a method has been chosen according to market participants. There has been found that the predominant attitude to genetically modified products is negative. In addition to this, for consumers it is difficult to distinguish products having genetically modified organisms (GMO) from normal products. GMP’s trade regulation is necessary for all the market participants. The necessity of GMP’s trade regulation has been proven by the basis of the research results’ analysis. This creates additional prerequisites to propose to change the labeling of GMP and to distinguish them by changing the positioning in sales outlets
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/301
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.