Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38013
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDagytė, Ina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T14:39:26Z-
dc.date.available2018-10-06T14:39:26Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.issn16480627-
dc.identifier.otherVDU02-000005380-
dc.identifier.urihttp://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/viewFile/1648-0627.2008.9.65-72/pdf-
dc.description.abstractNors moterų Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų bendruomenėje daugėja, auga ir įvairių sričių tyrėjų susidomėjimas šia problematika, tačiau tam tikros moterų mokslininkių sociumo charakteristikos, veildos rezultatyvumas, karjerą ir pripažinimą charakterizuojantys rodildiai signalizuoja apie įvairias neišspręstas ar nepakankamai efektyviai sprendžiamas problemas, patenkančias į vadybos mokslo problematikos lauką. Straipsnyje siekiama aktualizuoti Lietuvos mokslininkių bendruomenės raidos 1990-2005 m. m. patirtį iršryškinti pozityvius bei negatyvius ypatumus, identifikuoti svarbiausias lyčių požiūriu balansuotinos Lietuvos mokslo vadybos problemas, aptarti identifikuotų problemų vadybinio sprendimo prielaidas. Darbe taikyti metodai: analizė, sintezė, stebėjimas, ekspertavimas, lyginimas, struktūravimas - padėjo atskleisti tikslingos šios srities transformacijų vadybos stygių, trūkstamas grandis vadybos organizavimo struktūroje, esminų pozityvių lyčių lygias galimybes įtvirtinančių teisės nuostatų realizavimo trukdžius. Akcentuojami besiformuojantys ir skatintini moterų bendruomenės, tarp jų ir moterų mokslininkių dalies, vadybos veiksniai ir rezultatai išryškėja per III (2000) ir IV (2005) Lietuvos moterų suvažiavimuslt
dc.description.abstractThough the proportion of women community in Lithuanian science and research and the interest in this phenomenon by representatives of different scientists are growing, yet the many unsolved or inefficiently solved problems, from the point of view of management, are signalled by certain characteristics of women scientists' social strata, efficiency of work, indexes of career development and acknowledgement processes. The article seeks to overview the experience of the Lithuanian women scientists within the period of 1990-2005 and identify the premises for the solution of the main management problems in the gender relations. The work uses the following methods of research: analysis, synthesis, observation, expert review, comparison, structuring. The methods revealed the lack of the transformation management; the missing links in management structures; the absence of legal acts to give assessment of the gender equality. The emerging and commendable self-management aspects and results in women society and within it in the women scientists' social strata are stressed. The results are manifested in the 3rd and 4th national congresses of Lithuanian women in 2000 and 2005en
dc.description.sponsorshipViešosios komunikacijos katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 65-72-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVerslas: teorija ir praktika = Business: theory & practice. Vilnius : Technika, Vol. 9, iss. 1 (2008)-
dc.relation.isreferencedbyICONDA-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyBusiness Source Premier (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyScopus-
dc.subjectMokslininkų bendruomenėlt
dc.subjectMoterys mokslininkėslt
dc.subjectLygios galimybėslt
dc.subjectVadybalt
dc.subjectEqual rightsen
dc.subjectWomen scientistsen
dc.subjectManagementen
dc.subjectScientists' communityen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleLietuvos moterys moksle : vadybiniai aspektailt
dc.title.alternativeLithuanian women in science: management facetsen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation21-
dc.date.updated2019-02-28T15:56Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "5380"}, "publisher": {"other": ["Technika"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": true, "list": true}, "issn": ["1648-0627"], "code": "S4", "subject": ["S003"], "url": ["http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/viewFile/1648-0627.2008.9.65-72/pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 8, "sheets": 0.571, "timestamp": "20190228155638.0", "account": {"year": 2008, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.", "id": "10", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Viešosios komunikacijos katedra", "id": "1004", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "7B6B780E70E181542AFCDFCB517463AE", "lname": "Dagytė", "fname": "Ina", "status": "0", "name": "Dagytė, Ina"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.