Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34964
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Zabukaitė, Vida
Supervisor: Paulauskas, Algimantas
Title: Atlanto eršketų auginamų Lietuvos tvenkiniuose charakteristika naudojant mikrosatelitinius žymenis
Other Title: Microsatellite characteristics of Atlantic sturgeon from Lithuania fishpond
Extent: 36 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Erškėtų populiacija;Mikrosatelitiniai žymenys;Ciklinis PGR;Sturgeon population;Microsatellite markers;Cyclic PCR amplification
Abstract: Darbe atlikta teorinė apžvalga mikrosatelitinių žymenų panaudojimo galimybės, tiriant eršketų charakteristiką ir tiriamasis darbas erškėtų populiacijoje naudojant mikrosatelitinius žymenis charakterizuoti eršketus. Iškelta hipotezė: mikrosatelitiniai žymenys yra tinkama šiuolaikinė, plačiai naudojama priemonė, atliekant eršketų charakteristikos stebėsena genetinės populiacijos tyrimuose. Eksperimentiniu metodu buvo atliktas tiriamasis darbas, kurio tikslas – nustatyti naudojant mikrosatelitinius žymenis Lietuvoje auginamų eršketų charakteristiką, išskiriant DNR ir PGR pagalba pagausinamas unikalius mikrosatelitų regionus, bei atliekama DNR sekoskaitą. Tyrimo duomenys analizuojami gauti eksperimento metu naudojant Gene Mapper įranga atlikti analizę mikrosatelitų fragmentų nuskaitymui ir GeneAlEx pateikti duonemų rezultatus (genetinę distanciją, alelių dažnius, Chi-square testas nustatant pusiasuvyra Harlždy-Weinbergo ). Tyrime buvo tirta 16 eršketų iš Laukystos upės, Kaišiadorių r. Empirinėje dalyje nagrinėjama kokia yra eršketų genetinis skirtumas, nustatomas heterozigotiškumas bei homozigotiškumas naudojant populiacijos genetikos dėsnį Harlždy-Weinbergo. Svarbiausios tyrimo išvados: 1. Tyrimo duomenys, atskleidė, kad daugkartinis multipleksas 12 mikrosatelitinių lokusų buvo panaudotas su eršketais naudojant PGR. Bendra sėkmingai amplifikacijos norma lokusų sudaro 92,31%. 2. Visi naudoti lokusai yra polimorfiniai, išskyrus vienas monomorfinis AoxD161. 3. Turint elektroforezinius duomenis galima įvertinti populiacijoje vykstančią genetinę diferenciaciją. Genetinė distancinja didžiausia susidaro nuo 1-8 eršketo, kitų nuo 9-16 eršketų mažėja. 4. Eršketų populiacijos susidarė tik dvi 5. Aptikta atsikartojantys po šešis skirtingus alelius AoxD241 ir AoxD64, Ls68 lokusais, bei lokusais AoxD54, Aox45 buvo aptikti net dešimt alelių atsikartojantys. 6. Pasitvirtino hipotezė, kad mikrosatelitiniai žymenys yra tinkami šiuolaikiniams tyrimams, atliekant eršketų charakteristikos stebėsena genetinės populiacijos tyrimuose
The analysis of the theoretical overview of microsatellite markers was researching the sturgeon characteristics and research sturgeon population using microsatellite markers to characterize the sturgeon. Hypothesis: microsatellite markers are suitable for a modern, widely used tool in the monitoring of the characteristics of sturgeon population genetic studies. The analysis of the theoretical overview of microsatellite markers was researching the sturgeon characteristics and research sturgeon population using microsatellite markers to characterize the sturgeon. Hypothesis: microsatellite markers are appropriate for a modern, widely used tool in the monitoring of the characteristics of sturgeon population genetic studies. The experimental method was performed research work, the purpose of which - determined using microsatellite markers Lithuania farmed sturgeon characteristics, DNA isolation and PCR amplification of microsatellites unique assistance is improved regions and the use of DNA sequencing. The data are analyzed to obtain experiment using Gene Mapper software analysis microsatellites fragments reading and GeneAlEx present data results (genetic distance, allelic frequencies, chi-square test for determining equilibrium Hardy-Weinberg principle). The study were tested 16 sturgeon in the Laukystos river, Kasiadoriu district. The empirical part deals with what the sturgeon genetic difference between heterozygosity and homozygosity determined using population genetics Hardy-Weinberg principle. Key findings: 1. The data revealed that 12 multiplex multiplex microsatellite loci were used to sturgeon using PCR. The total success rate of amplification loci consists of 92.31%. 2. All use the loci are polymorphic, with the exception of one monomorphic AoxD161. 3. With electrophoresis data to assess the ongoing population genetic differentiation. Genetic largest distance formed from 1-8 sturgeon and other sturgeon decline from 9-16. 4. Sturgeon population was only two. 5. Detected replicate six different alleles AoxD241 and AoxD64, Ls68 loci and loci AoxD54, Aox45 was detected even ten alleles replicate. 6. The third hypothesis proved that microsatellite markers are suitable for modern research monitoring characteristics of the sturgeon population genetic studies. Keywords: sturgeon population, microsatellite markers, microsatellite loci, DNA sequencing, cyclic PCR amplification.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34964
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34964
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
vida_zabukaite_md.pdf713.48 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.